"Уебит инвестмънт нетуърк" предизвика интерес за над 14 млн. лв. на борсата

Набраните средства са близо 6 млн. лв. - на позволения таван за сегмента BEAM, и идват основно от малки инвеститори

"Уебит инвестмънт нетуърк" успешно набра близо 6 млн. лв. в първото първично публично предлагане за годината на сегмента за растеж на БФБ. Компанията, създадена от Пламен Русев, предложи 5.588 млн. акции с емисионна цена 1.05 лв., като по данни от борсата интересът е бил почти 2.43 пъти по-висок, или за над 14 млн. лв. Според условията акциите се разпределят пропорционално на подадените оферти и така набраната сума е 5.87 млн. лв.

Сделките са 752, или средно по 7430 лв., като, разбира се, има и доста под, но и над тази стойност. Това показва, че емисията са записали предимно дребни инвеститори, или както казваше преди емисията и самият Русев, много хора влизат през WIN на борсата за първи път. Справка показва, че над половината (около 400) от поръчките са били за по под 5000 лв., а след редукцията заради презаписването реално почти 560 нови акционери ще вложат по под тази сума. От тях цели 185 сделки са на стойност под 500 лв.

Заради по-слабите регулации и изисквания за прозрачност на BEAM пенсионните фондове имат ограничение за инвестиции на този сегмент. В миналото именно те са били и фактор за успеха при много публични предлагания на акции на основния пазар на БФБ. Разпределение какви инвеститори са участвали може да се очаква в следващите дни, но анализ на сделките показва, че вероятно IPO-то е припознато предимно от физически лица и в по-малка степен от институционални инвеститори.

Новият голям акционер

Сега най-голямата сделка е за 556 хил. акции за 583.8 хил. лв., което прави купувача директно най-големият акционер с 9.44%, ако не е придобил книжа и в други сделки. Това е повече от дела на Пламен Русев, който чрез своята фирма "Анхеало кънсалтънтс" има малко над 5%, в случай че не е записал още акции по време на IPO-то. Основателят на компанията обаче реално ще продължи да има почти пълен контрол чрез две привилегировани акции от клас А и Б, които му дават и право на по-голям гарантиран дивидент, ликвидационен дял по 20%, както и избор на членове на борда плюс процентно плащане от инвестираните суми.

Тези условия минават за приемливи в сектора на венчър фондовете, които обаче са структурирани за професионални инвеститори, а не за голям брой малки вложители. Пламен Русев ги обяснява със стандарт в индустрията и с това да се гарантира запазване на предмета на дейността. В едно от представянията пред инвеститори той даде заявки също така, че след предлагането ще бъдат предложени някои промени, които да са в полза на малките акционери.

С набраните средства "Уебит инвестмънт нетуърк" ще придобива дялове в до пет финалиста на Founders Games. Това е събитие, в което се представят стартиращи компании като част от форума на Webit. В документите и в сайта на компанията детайлно е описано как се отсяват победителите в своеобразния конкурс, които с участието си дават право на организатора на Webit - фирмата на Русев "Е-академия", да се включи в следващия им рунд финансиране.

"Уебит инвестмънт нетуърк" е създадена през март тази година и реално досега няма дейност. Акциите от IPO-то в понеделник са временна емисия, а до около 30 дни се очаква и начало на вторичната търговия с тях.

2 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар