"Фешън съплай" ще прави модна експанзия с финансиране от борсата за 4 млн. лв.

Дружеството от текстилния сектор планира публично предлагане на BEAM

Kомпанията, която е кандидат за борсата, извършва най-различни услуги, сред които проектиране, конструиране и производство на "нестандартни" дрехи
Kомпанията, която е кандидат за борсата, извършва най-различни услуги, сред които проектиране, конструиране и производство на "нестандартни" дрехи
Kомпанията, която е кандидат за борсата, извършва най-различни услуги, сред които проектиране, конструиране и производство на "нестандартни" дрехи    ©  Shutterstock
Kомпанията, която е кандидат за борсата, извършва най-различни услуги, сред които проектиране, конструиране и производство на "нестандартни" дрехи    ©  Shutterstock
Темата накратко
 • "Фешън съплай", компания от текстилната индустрия, ще се опита да набере 4 млн. лева от инвеститори, за да финансира растежа си
 • Целта на компанията е закупуването на нова автоматизирана система за производство, стартирането на собствен бранд и преминаването към по-зелена енергия
 • Благоевградската фирма регистрира приходи над 12 млн. лева преди ковид, като успява да остане печеливша по време на пандемията

Компанията от текстилната индустрия "Фешън съплай" (Fashion Supply) е поредната, която планира да набира капитал от сегмента за растеж на фондовата борса BEAM. Базираната в Благоевград шивашка фабрика се цели в 4 млн. лв., с които да си помогне за разширяване на производството и експанзия в чужбина. "Дружеството се нуждае от допълнителни средства за разрастване на своя бизнес", пише в документ през април едноличният собственик на "Фешън съплай" Димитър Стойков, като според него най-добрият начин за набирането на средства е чрез IPO на BEAM. Според документа, публикуван в Търговския регистър, компанията смята да предложи 651 хил. обикновени акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 6.5 лв. Прагът за успех е записването на поне 500 хил. акции. Към момента няма точна дата за начало на предлагането

"Фешън съплай" е компания от текстилната индустрия, като извършва най-различни услуги, сред които проектиране, конструиране и производство на "нестандартни" дрехи. Според сайта на компанията дружеството е основано през 2010 г. като наследник на семеен шивашки бизнес. В края на 2021 г. дружеството се преобразува от ЕООД на ЕАД, като увеличава капитала си от 200 хил. над 2.2 млн. лв.

Според данни на компанията производството се изнася основно в Европа, по-специално Нидерландия и Англия, като "Фешън съплай" има изградена мрежа от клиенти като модните къщи MS Mode, The Sting, Miss Etam, Terranova и други, за които шие на ишлеме.

При успешно публично предлагане благоевградската компания се очертава да бъде една от най-големите на BEAM, като и засега единствена от текстилния сектор на този сегмент. Приходите на "Фешън съплай" растат от основаването ѝ до преди пандемията, когато (през 2019 г.) годишният оборот възлиза на 12.4 млн. лева, от които печалбата е 235 хил. лева. През 2018 г. компанията влезе и в класацията на "Капитал" за най-динамичните малки и средни компании "Гепард" с ръст на приходите над 94% до 16.6 млн. лв. в предходната 2017 г. и печалба 2.4 млн. лв.

През 2018 г. фирмата е закупила нови терени и започва да изгражда втора производствена база. * През 2020 г. пандемията удря сектора и постъпленията намаляват значително - до около 7.7 млн. лева, все пак компанията продължава да бъде печеливша (236 хил. лв. за 2020 г.). Въпреки спада сравнително високите маржове на печалба позволяват на компанията да заделя значителен ресурс за дивиденти, като за три години (2018, 2019 и 2020 г.) компанията е изплатила общо над 5 млн. лева (2.3 млн., 1.7 млн. и 1.2 млн. респективно).

За какво са парите

Целта на компанията е да използва капитала от борсата за разширяването на производствената и складовата си инфраструктура - планира да инвестира в иновативна система за дигитален печат на платове, както и в създаването на собствен моден бранд. Компанията използва автоматизиран модел на работа, от дигитално кроене на дизайнерите до роботизираното разкрояване на облеклата, което обяснява по-високите разходи за инвентар, но и е основна причина за сравнително високите маржове на печалба.

"Позиционирането на компанията с IPO на BEAM пазара е важна стъпка и естествено продължение на нашата дългосрочна инвестиционна стратегия", споделя Димитър Стойков. "Нарастващото търсене на облекла с нестандартни размери в Европа и гъвкавият ни бизнес модел, който гарантира бързи доставки и ниски цени, ни дадоха увереност, че можем да преминем на следващото ниво и да разширим бизнеса си със собствен бранд и няколко иновативни решения, включително изграждане на система за дигитален печат и преминаване изцяло към зелена енергия", споделя Димитър Стойков пред "МК Брокерс", водещ брокер на емисията.

Финансовите параметри

Ако предлагането мине успешно и бъдат записани всички предложени акции, "Фешън съплай" ще получи пазарна оценка 18.5 млн. лева. Съотношението на цена/печалба е високо при настоящите финансови резултати (около 80) поради агресивната политика за разширяване и трудно може да се направи сравнение със средното за индекса на SOFIX на БФБ от около 7. Според компанията обаче "резултатите започнаха възстановяване, като очакванията са още през първата половина на 2022 г. възвръщаемостта да достигне равнищата отпреди COVID-19 кризата", което може да промени съотношението.

Димитър Стойков, собственик на "Фешън съплай" пред "Капитал":

Предлагаме акции със стабилна доходност в дългосрочен план

Какво влияние оказва нарастващата инфлация на бизнеса ви? Има ли свиване в маржовете на печалба?

Инфлацията влияе на всички производствени сектори. Гъвкавият ни бизнес модел обаче, с възможност за изработване на по-малки серии и доставяне в по-кратки срокове, ни дава голямо предимство в сектора и ни позволява по-бързо да трансферираме увеличението на цените към клиентите.

Инфлацията има известно, макар и ограничено, влияние и върху маржовете ни. Но по-важното е, че запазваме качеството и стабилността на производствения цикъл и отговаряме в срок на увеличените поръчки от клиенти, които отчитаме от началото на годината.

Изпитвате ли все още проблеми по веригите с доставки, които пандемията наруши?

Разбира се, несигурността води до промяна на парадигмата. Сега е необходимо да заделяме по-голям работен капитал. Например поради повишената геополитическа несигурност в региона наши контрагенти прекратиха практиката да доставят с отложено плащане. Въпреки това ние успяхме да договорим плащане при доставка и да използваме наличен работен капитал за справяне с тази ситуация, като това дори подсили конкурентните ни предимства. Адаптирахме се сравнително бързо и заради установените дългогодишни връзки с доставчици, многократно тествани във времето в различни условия.

Кога очаквате да достигнете и надминете резултатите от предпандемичната 2019 г.?

Пазарът вече се възстановява от пандемията и наблюдаваме ежемесечно увеличение на количествата поръчки от Европа. В същото време поръчките към азиатските производители намаляват. В края на 2022 г. очакваме да се доближим на 90% до нивата на приходите отпреди 2019 г. и да ги надминем с около 20% до края на 2023 г., като това са планове преди реализацията на инвестиционната ни стратегия. Като оптимизираме процесите в производството с новата машина за дигитален печат например, ще се подобри и ефективността, съответно и нормата на възвръщаемост.

Важно е да уточня, че реалният ни бизнес през годината започва през месец април. Първото тримесечие е времето за разпродажби на миналогодишни колекции. Така че, когато оценяваме резултатите и перспективите, релевантните данни са от април нататък.

Планира ли ръководството набирането на допълнителни средства чрез облигационни заеми в близко бъдеще?

Стратегическото развитие на компанията е свързано с капиталови инвестиции - каквато възможност дава ВЕАМ пазарът. Капиталовото финансиране, което търсим, ще осигури необходимата ни стратегическа насоченост. Не планираме дългово финансиране в средносрочна перспектива под каквато и да е форма, включително облигационни заеми.

Дружеството има ясна стратегия за развитието си, която ще бъде представена на инвеститорите. Освен средствата, които търсим от ВЕАМ пазара, планираме да вложим и собствени - за сметка на част от бъдещите печалби на "Фешън съплай". В един момент дори очаквам акциите във компанията да започнат да носят дивиденти на инвеститорите след пълното завършване и интегриране на инвестиционната стратегия.

Какви инвеститори се надявате да привлечете?

Като развита компания, която предлага стабилност, очакваме да привлечем повече малки инвеститори, но и институционалните не са извън фокуса ни. Смятам, че "Фешън съплай" е компания, която е подходяща за рисковите профили на редица портфейли. Тези инвеститори са наясно, че с "Фешън съплай" не могат да очакват да утроят инвестицията си за няколко месеца, но ще получат стабилна доходност в по-дългосрочен план.

Като цяло смятам, че по-голямата стабилност за сметка на по-ниската волатилност е много сериозно предимство при нас. Вече имаме стабилната база, а капиталът, набран през ВЕАМ пазара, ще осигури възможности за растеж. Инвеститорите ще получат достъп до компания, която се различава в рисковия си профил от текущо наличните на пазара - а това означава и диверсификационни ползи.

2 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  katia_1 avatar :-|
  Rational

  Това не го разбрах:

  "През 2018 г. фирмата е закупил нови терени и започва да изгражда втора производствена база. Поради което печалбите спадат. "

  Новите терени следва да се заприходят като ДМА, а изграждането на производствена база като ДМА в строеж. Тези две пера нямат отношение към счетоводната печалба на фирмата и не следва да бъдат обяснение за нейното намаляване.

  Можеше да ги питате и други интересни неща като каква е конкуренцията в сектора, какви са предимствата и недостатъците на модните фирми да аутсорстват производството си и как смятат да реализират собствената си марка.

  Особено последното има много какво да се нищи. Появяват се все по-разнообразни модели подобен тип компании да реализират продукцията си до крайния клиент.

  Нередност?
 • 2
  mni481005966 avatar :-|
  mni481005966

  До коментар [#1] от "Rational":

  Грешката е коригирана.

  Нередност?
Нов коментар