Лесната алтернатива на депозита

Ниските лихви по банковите спестовни продукти увеличават интереса към консервативните взаимни фондове

Бюлетин Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Темата накратко
 • Ниските лихви по банковите спестовни продукти увеличават интереса към консервативните взаимни фондове.
 • Те инвестират в инструменти на паричния пазар или краткосрочни държавни и корпоративни облигации с много висок рейтинг.
 • Тенденцията е много видима в САЩ и Европа, но повишен интерес има и в България.

В света на финансите банките печелят от лихвената ножица между депозити и кредити. Има и моменти обаче, когато тя се разтваря дотолкова, че да заприлича на истинска пропаст. Сега тя е особено дълбока и широка - масираното и рязко затягане на паричната политика почти мигновено се пренася в лихвите по заемите, докато доходът по влоговете почти не расте. За тази забавена трансмисия спомагат различни фактори - все още наличната ликвидност от предишния епизод на цикъла на печатане на пари, а също и фактът, че поне засега голямата инфлация не предизвика дълбоки рецесии.

Темата накратко
 • Ниските лихви по банковите спестовни продукти увеличават интереса към консервативните взаимни фондове.
 • Те инвестират в инструменти на паричния пазар или краткосрочни държавни и корпоративни облигации с много висок рейтинг.
 • Тенденцията е много видима в САЩ и Европа, но повишен интерес има и в България.

В света на финансите банките печелят от лихвената ножица между депозити и кредити. Има и моменти обаче, когато тя се разтваря дотолкова, че да заприлича на истинска пропаст. Сега тя е особено дълбока и широка - масираното и рязко затягане на паричната политика почти мигновено се пренася в лихвите по заемите, докато доходът по влоговете почти не расте. За тази забавена трансмисия спомагат различни фактори - все още наличната ликвидност от предишния епизод на цикъла на печатане на пари, а също и фактът, че поне засега голямата инфлация не предизвика дълбоки рецесии.

Благодарение на това се озоваваме в момент, когато разликата между лихвите по депозитите в САЩ и федералната лихва на Фед е на най-високото ниво от десетилетия. Средната лихва по гарантиран банков влог е 0.37% по данни от 17 април на Федералната депозитно застрахователна корпорация (FDIC). Докато лихвата на Централната банка на САЩ е 5%. Тази пропаст съществува при депозитите, но не и по кредити - лихвите по 30-годишните ипотеки в САЩ например бързо се удвоиха и вече са 6-7%.

В Европа ситуацията не е по-различна. България е по-трудно да бъде поставена в подобно сравнение, най-вече заради липса на монетарна политика и валутния борд. Но и тук лихвите по депозитите все още гравитират около нулевото дъно. С някои изключения от по-агресивни банки, които вече предлагат депозити и до 2-3%, но за депозити над 1 година.

"През февруари 2023 г. новите срочни депозити в левове, евро и долари се правят съответно при средни нива 0.39%, 0.59% и 0.75%. В същото време основните лихвени проценти в Европа и САЩ са съответно 3.5% и 4.75-5.00%. За последно толкова високи нива имахме през 2008 г. и 2007 г.", дава пример пред "Капитал" Радостин Бакърджиев, портфолио мениджър в УД "Елана фонд мениджмънт".

Без държавна гаранция, но с доход

Донякъде общото между държавите от двете страни на Атлантическия океан е, че високите лихви в комбинация с инфлацията карат вложителите да търсят краткосрочна алтернатива на депозита - макар и с малко по-висока доходност, без държавна гаранция, но с ликвидност. В САЩ този процес беше ускорен от банковите проблеми, предизвикани от фалитите на Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Най-близкият пристан в подобна ситуация са взаимните фондове, инвестиращи в облигации и инструменти на паричния пазар.

"Проблемите с банките зад океана и фалитът на Credit Suisse удариха силно по репутацията на банковата система, което отключи сериозен интерес към консервативните фондове. Те са следващата стъпка след депозита. За обикновените инвеститори достъпът до облигационния пазар е ограничен поради високите прагове на влизане, а широката диверсификация, бързата ликвидност са само част от предимствата на тези алтернативи", коментира Радостин Бакърджиев.

В САЩ само през март към най-консервативните фондове, тези на паричния пазар, са насочени почти 300 млрд. долара, като най-големият поток е бил около фалитите на SVB и Signature. Вложителите са изтеглили най-вече средства от средно големите регионални банки, като освен към парични фондове ги насочват и към депозити в големите банки.

Фондовете на паричния пазар инвестират в много сигурни краткосрочни инструменти - като държавни и корпоративни облигации до 1 година и висококачествени депозити. Заради ръста на лихвите до 5% в САЩ днес паричните фондове предлагат една от най-високите доходности от години, а активите им са над 5 трлн. долара.

Тенденцията е още от края на миналата година, а банковите проблеми само я ускориха. През последното тримесечие на 2022 г. глобално към паричните фондове са постъпили 325 млрд. евро, като в Европа потокът е 170 млрд. евро, по данни на EFAMA. Това се случва на фона на общ спад на активите на дългосрочните фондове. Според прогноза на Barclays, цитирана от Bloomberg, през следващата година нови 1.5 трлн. долара ще се насочат към паричните фондове.

През февруари в еврозоната има рекордно изтегляне на срочни депозити и прехвърлянето им в по-дългосрочни, но в по-доходоносни влогове. Те залагат на дохода за сметка на ликвидността. За щастие България не е засегната от проблемите в чужбина - последните данни на БНБ към февруари показват стабилно нарастване на депозитите на домакинствата до 73 млрд. лв. В страната обаче се предлагат шепа фондове на паричния пазар, което обаче е разбираемо - исторически те са били винаги слабо атрактивни за инвеститорите на фона на другите фондове, било с балансиран или консервативен характер.

Проверка в сайта на Българската асоциация на управляващите дружества показва, че има само два такива фонда - "Тексим консервативен фонд" и "Тренд фонд консервативен", като първият е с отрицателна доходност от началото на годината (-1.48%), докато вторият е на печалба от почти процент. Управляващите дружества обаче предлагат други консервативни схеми, които не могат да се нарекат точно на паричния пазар, но инвестират в доходни облигации. Чуждите управляващи дружества в България също предлагат доста алтернативи.

Видим интерес и от България

Явор Ачев, мениджър за България на Amundi, коментира пред "Капитал", че от началото на годината има засилен интерес и в България към фондове на паричния пазар. Компанията предлага два кешови фонда - един в евро, който следва лихвите на ЕЦБ, и един в долари по тези на Фед. От началото на годината първият има доходност 0.63%, а доларовият е с 1.49%. Кешовите фондове следват още по-директно лихвите на централните банки, тъй като инвестират в инструменти с матуритет дори от 2 седмици.

Колкото по-дълго лихвите са на положителна територия, толкова повече ще е видима и доходността по фондовете на паричния пазар.

Явор Ачев
Явор Ачев

Мениджър на “Амунди България”

"Тепърва ще се виждат резултатите от инвестициите в тези фондове. Колкото по-дълго лихвите са на положителна територия, толкова повече ще е видима и доходността по тях, като очаквам тя допълнително да се повишава", коментира Явор Ачев. Положителното според него е, че има търсене от индивидуални клиенти, което ясно отразява желанието за намиране на алтернатива на депозита. Явор Ачев очаква интересът към парични и консервативни фондове да продължава да расте. Според него моментът е идеален за влизане на нови инвеститори на пазарите или във фондове. Компанията е с нетни положителни продажби на фондове през тази и миналата година, което показва, че няма паника и притеснения сред инвеститорите, коментира още Ачев.

Управляващите дружества, които не предлагат или нямат свои фондове на паричния пазар, отчитат интерес и предлагат консервативните си фондове, които залагат предимно на държавни и корпоративни облигации с висок рейтинг. Трябва обаче да се има предвид, че при тях покачващите се доходности вследствие на паричното затягане може да донесат и загуби, тъй като това означава спад на пазарната стойност на облигациите.

"Спестителите, които искат да запазят покупателната способност на средствата си и занапред във времето, не спират да се оглеждат и интересуват от инструменти, които да им предложат убежище от инфлацията", казва Радостин Бакърджиев от "Елана фонд мениджмънт".

Финансовите пазари дават много добри възможности за инвестиции в нискорискови стратегии, а настоящият момент е много удачен за това.

Радостин Бакърджиев
Радостин Бакърджиев

Портфолио мениджър в "Елана фонд мениджмънт”

Според него традиционно пазарните лихвени проценти по краткосрочни инструменти са много близо до лихвите на централните банки. "Което означава, че финансовите пазари дават много добри възможности за инвестиции в нискорискови стратегии. Намираме се в един много удачен момент за подобни инвестиции", казва Бакърджиев. Един от най-консервативните фондове на "Елана" е "Фонд свободни пари", който към края на март има 1.9% доходност, а средната му годишна доходност от началото на публичното предлагане (края на 2007 г.) е 2.68%.

Бакърджиев дава и друг техен фонд с потенциал за алтернатива на депозита - консервативния "Елана еврофонд", който може да държи до 1/5 от активите си в акции, с близо 3% доход за тримесечието.

Икономистите очакват инфлацията да стихне от пиковите двуцифрени стойности, но в следващите години да остане трудна за укротяване и хронично висока. При нива около 3% това ще значи тя да изяде около ⅓ от стойността на парите за следващото десетилетие. А това според Радостин Бакърджиев неминуемо ще провокира интереса на българските вложители към алтернативи на стандартния депозит", казва Бакърджиев.

1 коментар
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  mwg17615242 avatar :-|
  mwg17615242
  • + 1

  От всичките догодности в таблицата само две са положителни. Дневник прекратете тази рекламна кампания на фондовете. Който иска да намери алтернатива на банковителихви да се регистрира във пларформа например интерактивброкерс и да си купи щатски облигации коиро дават над 5 % дивидент. След такси и всичко ще ти останат над 4% и ще платиш на интерактивброкерс под 10 долара и !0 % данък. А фонда ти взема дданък и 10 % от положителния резултат и базова такса около 1,2 % годишно. Ако спечелиш 4 % малко под 2 ще ти отидат в такси към фонда. А ако искаш абсолютно сигурно си вземи германски облигации на 3 %.

  Нередност?
Нов коментар