Фирмените дългови книжа предлагат апетитна възвръщаемост

Корпоративните облигации отново станаха атрактивни за инвестиция, след като носят доход доста над този по депозитите

Инфлацията все още е по-висока от доходността, която предлагат бондовете, но покачването на лихвите ще промени ситуацията.
Инфлацията все още е по-висока от доходността, която предлагат бондовете, но покачването на лихвите ще промени ситуацията.
Инфлацията все още е по-висока от доходността, която предлагат бондовете, но покачването на лихвите ще промени ситуацията.    ©  Shutterstock
Инфлацията все още е по-висока от доходността, която предлагат бондовете, но покачването на лихвите ще промени ситуацията.    ©  Shutterstock
Бюлетин Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Темата накратко
 • Доходността по облигациите в долари е по-висока от тези в евро.
 • Банките сигнализират, че наближават края на лихвения си цикъл.
 • В България търговия с облигации почти няма въпреки над 200 емисии.

Темата накратко
 • Доходността по облигациите в долари е по-висока от тези в евро.
 • Банките сигнализират, че наближават края на лихвения си цикъл.
 • В България търговия с облигации почти няма въпреки над 200 емисии.

Никой не обича инвестиции с нулева възвращаемост. Именно такъв бе случаят с облигациите в периода от Голямата финансова криза до края на пандемията. С лихви, закотвени до кота нула, фирмите и правителствата се финансираха на нива, които дори на места преминаваха в отрицателна територия. През последната година ситуацията се промени драстично. Покрай затягането от страна на централните банки доходността от облигациите се повиши и вече отново привличат вниманието на инвеститорите. Макар че винаги са били запазена територия за институционални инвеститори, те вече са обект на интерес и от индивидуални. Причината е проста - днес може да си купите облигация на компания с перфектен рейтинг, която носи доходност 4-5% на година, което е далеч над лихвите по банковите депозити. Тъй като изплащат гарантиран купон, корпоративните облигации също са известни като инструменти с фиксирана доходност.

"Генезисът на всички финансови пазари са лихвите. Всичко тръгва от тях", коментира пред "Капитал" Мартин Търпанов, ръководител на отдел "Търговия с дългови ценни книжа" в "Делтасток". С последното повишаване основният лихвен процент в САЩ вече е над 5. В Европа е по-нисък, около 3%, но очакванията на Стария континент са, че ще продължи да се покачва. Респективно щатските държавни ценни книжа със срок една година предлагат доходност около 4.9%, а германските със същия матуритет - около 3.1%. На пазара за корпоративни облигации е още по-интересно.

На 8 май Apple, която има свободни парични потоци над 55 млрд. долара, обяви, че ще набере 5 млрд. на пет транша чрез облигации с матуритет от две до трийсет години. Защо една фирма с капитализация над 2.5 трлн. и милиарди в заделени ресурси би търсила назаем пари от инвеститори? "За един емитент това е реклама", обяснява Мартин Търпанов. Големите компании, въпреки че разполагат с капитал, разнообразяват инвеститорската база по този начин. Някои инвеститори са по-консервативни, докато други като пенсионните фондове имат регулаторни ограничения относно инвестициите в акции.

Не е само до инвеститори

Да тръгнем от вкъщи: в България търговията с облигации не е сред най-популярните дейности на пазара. Към 9 май на Българската фондова борса са качени над 200 емисии на корпоративни облигации и около 15 емисии на държавни ценни книжа. Търговия обаче почти няма. Данните на БФБ показват, че въпреки по-големия брой инструменти спрямо акциите има 0% сключени сделки с облигации като дял от общата търговия (за 2022 г. има средно по една сделка дневно с корпоративни облигации, а с ДЦК- общо две за цялата година). Причините са различни. От една страна е високият вход - повечето облигации са с номинал 1000 лв., какъвто е минималният лот, но при някои има миза от поне 100 хил. лева за инвестиция. Някои инвестиционни посредници слагат и собствени минимални прагове за инвестиция в корпоративни или държавни бондове - например 10 хил., 50 хил. или 100 хил. лв., което може да направи инвестицията трудно достъпна за инвеститори с по-малко средства.

От друга страна, липсата на сделки значи ниска или никаква ликвидност. "Може да си купиш нещо и да си е вечно твое", обяснява Търпанов. Придобиването на ценна книга, която трудно може да се продаде, не е най-очарователният актив за малките инвеститори. Невинаги е било така. Първият бум на пазара е в годините преди кризата от 2008 г. "Тогава имаше кредитни тавани, банките преобразуваха кредити и ги правеха на бондове. Имаше много емисии", припомня стратегът на "Делтасток". С финансовата криза обаче пазарът се срива.

След кризата банките разхлабиха условията за финансиране, а компаниите предпочетоха да набират средства от финансовите институции, отколкото от пазарите. Емитирането на облигации обикновено включва както допълнителни разходи под формата на такси, така и известна доза публичност, която не всеки собственик, особено в България, е склонен да приеме. Освен това дълговите инструменти са стандартизиран инвестиционен инструмент, трудно може да бъде настроен спрямо изискванията на всеки отделен емитент. Кредитната линия, от друга страна, е по-гъвкав способ - при нужда може да има промяна във вноски, предоговаряне на лихвата и прочие. "Този пазар не е само до инвеститори, а и до емитенти", обяснява Търпанов, визирайки, че търсенето не гарантира предлагане.

Все по атрактивен актив

През 2022 г. акциите и облигациите се сринаха едновременно - феномен, който се наблюдава рядко на пазарите. "Балансираните портфейли (60% в акции, 40% в облигации) загубиха около 15-6%, някои дори повече - около 20%, което е исторически невиждано за последните 30 години", споделя специалистът. Финансов мениджър на асет мениджър с активи за над 100 млн. евро обяснява пред "Капитал", че през последната година се е наложило да намалят тежестта на акциите в балансираните портфолиа, но това не ги е предпазило от загубите.

Придобиването на облигации става чрез брокер или финансова институция. Комисионите за сделките обикновено варират от 0.2% до 0.5% в зависимост посредника, но не са по-високи в сравнение с търговията с акции.

Вече лихвите са високи и някои централни банки като Федералния резерв в САЩ сигнализират, че може би са достигнали своя пик, макар че в Европа засега сигналите са други. При средногодишна доходност на S&P 500 около 7%, която не е гарантирана, и дългов инструмент от най-висок инвестиционен клас, който гарантира 5% годишно, инвеститорите може да се замислят дали разликата в доходността си заслужава допълнителния риск. "При положение че банките са накрая на лихвените цикли и се говори дори за рецесия и последващи намалявания на лихвите, облигациите стават все по-атрактивен инструмент", смята Търпанов.

Силно напред

В България индивидуалните инвеститори се "събуждат и инвестират адски много, дори и в корпоративни облигации", споделя анализаторът от "Делтасток". Въпреки че са по-консервативен инструмент, дълговите ценни книжа са добра алтернатива на акциите за хората, които търсят по-стабилни и предсказуеми бъдещи потоци. Облигациите осигуряват фиксиран доход в рамките на определен период и връщат инвестицията при изтичане на срока им (матуритет).

Моментът е изключително добър за инвестиране в облигации.

Мартин Търпанов
Мартин Търпанов

ръководител на отдел "Търговия с дългови ценни книжа, "Делтасток"

Въпреки че няма много опции за инвестиции в български корпоративни облигации, вариантите зад граница са повече от достатъчно за всеки вкус. Почти всяка голяма компания в света емитира облигации, като в зависимост от това кога е издадена тя има различен купон - процентът доходност, който е гарантиран на годишна база. Когато лихвите бяха нула, доходността от облигациите бе свързана основно с дисконтирането им от номиналната цена - придобиването на по-ниска цена.

Нарастването на лихвите промени ситуацията. Миналата година Apple издаде 20-годишна облигация с купон 3.6%, която към настоящ момент се предлага при годишна доходност над 4%, тъй като се продава на по-ниска цена от номиналната поради нарастването на лихвите през последната година. Когато купонът е различен от нула, инвеститорите трябва да се съобразяват с детайли като мръсната цена.

Някои важни термини

Мръсната цена (dirty price) при облигациите е общата цена, която трябва да се заплати за купуването на облигацията. Тя включва не само пазарната стойност на облигацията, но и натрупаната лихва от последния купон до деня на търговията. Мръсната цена се използва за определяне на крайната сума, която инвеститорът трябва да заплати на продавача, като отразява стойността на бъдещите потоци от лихви, които инвеститорът ще получи от облигацията.

Фиксиран доход - облигациите са известни като инструменти, които дават фиксиран доход, това е годишният купон, който може да се изплаща на период различен от година, например 6 месеца. Главниците по облигациите обикновено се изплащат накрая с последния купон на падежа.

Доходност - това най-просто е комбинация между купона и цената на облигацията. Обикновено цената и доходността вървят обратнопропорционално. Когато първата расте, втората пада и обратно. Ако днес на теория си купите облигация, която носи доходност 5% годишно до падежа, а купонът по книгата е 4%, то цената й ще е под 100 от номинала. Така се формира по-високата доходност, която реално е сбор от лихвите, които ще се получат, и капиталовата печалба от по-ниската покупна цена.

При избора на облигации трябва да се обърне внимание на няколко рискови фактора. На първо място е кредитният рейтинг на емитента на облигацията, който отразява неговата финансова стабилност и способност да се разплати. Обикновено инструменти, за които се смята, че имат по-нисък риск, получават по-висок рейтинг от агенциите. Активи с инвестиционен рейтинг се смятат Baa (от Moody's) или BBB (от S&P и Fitch) и нагоре. Рейтингът на българските държавни ценни книжа е BBB според S&P, докато на щатските ДЦК е най-високият - AAА (АА+ от S&P), а тези на Apple са един клас по-надолу - АА.

Перфектният рейтинг

През 2011 г. S&P понижи рейтинга на щатските ДЦК от AAA на АА+. Останалите рейтингови агенции като Fitch и Moody's продължават да поддържат най-високия рейтинг за американските дългови книжа, което ги прави един от най-безопасните активи в света на инвестициите. Покрай темата с тавана на дълга в американския парламент щатските държавни ценни книжа отново се превърнаха в гореща тема.

Алън Шварц, председател борда на директорите на инвестиционната Guggenheim Partners, обяви, цитиран от FT, на конференция на 3 май, че "доходността на краткосрочните (щатски) държавни облигации е по-висока от корпоративните (облигации)". Това може да означава, че инвеститорите смятат американския корпоративен дълг за по-безопасен от федералния.

На следващо място е пазарният риск (лихвеният риск), тоест, когато се вдигат лихвите, инвеститорите изискват по-висока доходност, респективно цените на облигациите падат, както се случи миналата година. Има и други рискове като валутен риск. Когато инвестираме в чуждестранни облигации, те често са в различна валута от местната, което може да изкриви доходността. Ликвидният риск в по-малки пазари като българския също е от значение. "Тук не може да става въпрос за спекулация, казва и Търпанов. Става въпрос за дългосрочна инвестиция. Затова се счита за по-консервативна инвестиция."

Разни хора, разни идеали

Има различни стратегии за инвестиции в облигации. Някои предпочитат по-краткосрочни инструменти като двегодишни или тригодишни облигации. Други инвеститори залагат на по-дългосрочни активи. Рисковият профил също е от значение. Въпреки че най-високият рейтинг е най-предпочитан, има добри предложения и в по-ниските класове, където са и българските ДЦК. Всичко е въпрос на вкус, а инвеститорите явно имат апетит.

Текстът е част от хартиеното издание на в. "Капитал" със заглавие "Неочаквано добра фиксирана доходност"

1 коментар
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  kokoto2 avatar :-?
  kokoto2

  г-н Кузмов,
  Задайте си въпроса: Към кого е насочена статията?
  1. Към потенциалните инвеститори в облигации
  2. Към настоящите инвеститори в облигации

  Ако е към първите, трябваше да разгледате примерна инвестиция от 5-10 хиляди лева, как се прави, при кой брокер, колко ще са таксите и какво реално ще остане за инвеститора. Как стои данъчно въпроса изобщо не е засегнато.
  Ако е към вторите... те знаят всичко в статията, че дори и повече.

  За мен: Аз имам инвестиция в корпоративни облигации от САЩ. Мисля да опитам и нашия пазар, като се възползвам от предимството да не плащам данък върху този доход.

  Нередност?
Нов коментар