Земя, стопли ме!

Земя, стопли ме!

Геотермалната енергия дава широко поле "за изява" на термопомпите - от отопление, до охлаждане

Румяна Гочева
10125 прочитания

© Надежда Чипева


Темата накратко
  • Отоплението и охлаждането чрез геотермална енергия в България става все по-популярно.
  • Международен проект предвижда 3.4 млн. евро инвестиции в нови системи за обществените сгради.
  • Различните видове термопомпи осигуряват богат избор и за домакинствата.

Когато преди 15-ина години в Столичната община се заговори за това как общинските и държавните сгради могат да се отопляват, като използват ресурсите на минералните води, темата изглеждаше далечна и чужда, а опитът на Швеция и Финландия се смяташе за недостатъчно достоверен и скъп за българските реалности. Днес идеята за използването на геотермалната енергия за отопление на административните и частните сгради отново набира скорост.

На пазара могат да се намерят различни по мащаб, цена и възможности термопомпи или цели системи за отопление и охлаждане на дома, което кара все повече хора да се насочат към тези варианти. Разбира се, идеята, особено за частен дом, все още изглежда повече като екзотика и само за ентусиасти. Причината е в самата непопулярна идея, все още скъпата инвестиция за проучване, покупка и внедряване на самата инсталацията. В икономиката геотермалната енергия вече намира известно приложение в селското стопанство - например за отопление на оранжерии.

Благородна почва

Геотермална енергия означава енергия, съхранявана под формата на топлина под твърдата почвена повърхност, в т.ч. използване на подпочвени и минерални води. За целта има специално създадени системи за отопление или за отопление и охлаждане в сградите, които използват този ресурс.

В България има регистрирани почти 136 топли минерални извора, което прави страната една от най-богатите по този показател в Европа. Най-общо инсталациите извличат топлинна енергия от подземните води. За изграждането им обаче са нужни геотермални проучвания, като при изчисляването на мощността и избора на помпа има конкретни изисквания за водата и нейния дебит. В България водите са слабо минерализирани и имат малък дебит - 0.5 л/сек. - 478 л/сек. при температура от 20° С до 101.4° С. Тези показатели са важни за работата на термопомпите от типа вода - вода.

Според председателя на геотермалната асоциация Ангел Семерджиев България може да е на едно от първите места в Европа по геотермален ресурс, но в същото време е на последно място по неговото оползотворяване. "Когато говорим за геотермална енергия, веднага правим асоциация с минералната вода. В момента България използва само 16% от свободния водоизлив. Останалите 82% просто се изливат в канализации, в реки и т.н.", коментира той пред БНР.

"Приемете, че отоплявате стаята си с една печка 2 киловата - два реотана, включвате щепсела и от мрежата теглите 2 киловата - получавате 2 киловата отопление. Обаче, ако имате една геотермална система с термопомпа, вие всеки киловат електрическа енергия я трансформирате в 5 киловата отопление/охлаждане. Вижте каква е разликата (), затова днес хората масово преминават на отопление вкъщи с термопомпи, но това са въздушни термопомпи. А друго е, когато отидеш в земята, където температурата от метър надолу се поддържа на 13 градуса и на всеки до 100 м вече вървят 3-4 градуса нагоре. Термопомпата е бъдещото съоръжение на всеки дом - както са пералнята, хладилникът и т.н.", каза още той.

Засега обаче геотермалната енергия, получавана от водите, се използва главно за водоснабдяване и балнеолечение в болници, хотели, санаториуми и др. Така въпреки доказаната си икономическа ефективност засега този вид енергия не се използва масово от домакинствата.

Какво правят големите

Геотермалната енергия е възобновяем източник, който все още не се използва пълноценно в страната, признават от Министерството на икономиката. И изтъкват, че най-ефективната област за използване на този ресурс е свързана с отоплението и/или охлаждането на сгради и с горещото водоснабдяване.

През март например Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по процедура, свързана с отопление или охлаждане чрез геотермална енергия в държавни или общински сгради. Тя е на обща стойност 3.4 млн. евро (с 15% национално съфинансиране), а парите се осигуряват от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

По нея могат да кандидатстват общински администрации и държавни институции, като всеки от проектите може да бъде финансиран със сума между 200 хил. и 400 хил. евро. Срокът за кандидатстване по процедурата е 10 септември 2021 г. По програмата сградите могат да финансират доставката и монтажа на съоръжения за производство на енергия за отопление или за отопление и охлаждане за използването на геотермална енергия и енергия от други възобновяеми източници. Ще се финансират най-общо термопомпи, топлообменници, помпи, радиатори, конвектори, тръбопроводна арматура и др.

Основната цел на програмата е повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници, както и подобряването на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините. Това би допринесло и за друго - в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България 2021 - 2030 г. е определена национална цел 27.09% дял на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. Засега обаче подобни мерки и стимули за бита не се предвиждат. Затова фирмите и домакинствата трябва да разчитат на себе си.

Нека природата да работи за вас

Термопомпите са системи за отопление и/или охлаждане, които използват слънчевата енергия, енергията на земните недра, от въздуха или подпочвените води. Това позволява получаването на три-четири пъти повече топлинна енергия спрямо вложената електрическа енергия, посочват от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Но предупреждават, че термопомпите не са подходящи за стари сгради, които все още нямат топлоизолация.

Като цяло термопомпената система се използва за отопление, охлаждане и производство на топла вода за бита в малки и големи къщи, кооперации и др. Според оценки на експертите от "Вимакс Клима", които се занимават с продажба, монтаж и сервиз на битови сплит и мултисплит системи, термопомпа, която консумира 1 kW/h електроенергия, отдава 4 kW/h топлинна мощност и намалява разхода на ток с 65 - 80%.

Това съотношение не може да бъде постигнато от подобен уред, предназначен за отопление и охлаждане. Има и още един плюс - благодарение на съвременната технология може допълнително да се съкрати дневната работа на машината чрез програмиране по часове, което допринася още веднъж за по-ниските сметки. В зависимост от начина на извличане на енергия термопомпите се делят на три масово срещани вида.

-Вода - вода - тя извлича топлинна енергия от подземните води, които са с температура между 7° и 14° С целогодишно. Това дава възможност за по-висок коефициент на енергийна ефективност. За една такава инсталация обаче са нужни геотермални проучвания, още повече че при изчисляването на мощността и вида ѝ има изисквания за водата и дебита.

Монтирането на този вид помпа е по-сложно. Първо трябва да има направен сондаж, кладенец или друг тип течаща вода (над 5° С). В този случай трябва да се избере подходяща сондажна помпа. Според експертите на "Елтрем" обаче има места, където колкото и да копаеш, не излиза достатъчно или дори каквато и да било вода. В повечето случаи това се знае още от самото начало и не се преминава към дълбочинни сондажи, защото е възможно най-скъпият вариант, който се изчислява на десетки хиляди левове.

- Въздух - вода - тя извлича топлинна енергия от външния въздух и я премества в отоплителната система (парната инсталация). Коефициентът на енергийна ефективност (СОР) на машината се влияе от атмосферните условия и е плаващ спрямо външната температура на въздуха. В голяма част от България средноянуарските температури са положителни - малко над 0° С, което предоставя отлични условия за работата на термопомпа въздух - вода в дългогодишен план.

Този вид помпа има вътрешно и външно тяло, като на практика затоплянето или охлаждането на водата се извършва във вътрешното тяло на системата. Външното пък се монтира на външна стена, на покрива или до самата сграда. То се свързва чрез вътрешно тяло с отоплителната система и може да обслужва неограничен брой помещения. Препоръчва се за апартаменти, вили, офиси. Системата е подходяща и за места, където няма възможност за направа на кладенец, сондаж или серпантина.

- Земя - вода - тя извлича топлинна енергия директно от земята. Температурата на почвата след определена дълбочина е около 10° - 14° С, което допринася за високата ефективност при отопление и охлаждане. Термопомпата има вътрешен и външен кръг на инсталацията, който се монтира извън сградата. Външният представлява топлообменник, през който поетата от почвата топлина се предава на флуида в инсталацията. Вътрешният пък предава изпомпаната топлинна енергия на радиаторите/подовото отопление в сградата.

Все още голяма инвестиция

На коя от видовете термопомпи ще се спрете е индивидуален въпрос, свързан най-вече с това какъв тип сграда ще се отоплява - дали става въпрос за къща, кооперация, колко е голяма, дали е изолирана, какво е нейното разположение и още куп други важни моменти. Не без значение е и марката, както и мощността на системата, която зависи от площта на самото помещение. От това зависи и цената, която може да варира от няколко хиляди до десетки хиляди лева. Например, ако площта, която ще отоплявате, е голяма - от 350 до 480 куб.м, то някои от фирмите предлагат термопомпи (въздух - вода) на цена от около 20 000 лв. Ако обаче площта, която ще се отоплява, е далеч по-малка - например 100 - 130 куб.м, грубо цената на необходимата термопомпа ще е около 6000 - 7000 лв. Отделно се плаща и монтажът, като някои фирми предлагат тази услуга на цена до 1000 лв., която включва всички материали и консумативи по настройването на системата.

Темата накратко
  • Отоплението и охлаждането чрез геотермална енергия в България става все по-популярно.
  • Международен проект предвижда 3.4 млн. евро инвестиции в нови системи за обществените сгради.
  • Различните видове термопомпи осигуряват богат избор и за домакинствата.

Когато преди 15-ина години в Столичната община се заговори за това как общинските и държавните сгради могат да се отопляват, като използват ресурсите на минералните води, темата изглеждаше далечна и чужда, а опитът на Швеция и Финландия се смяташе за недостатъчно достоверен и скъп за българските реалности. Днес идеята за използването на геотермалната енергия за отопление на административните и частните сгради отново набира скорост.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Капитал: Light

Всяка събота сутрин: култура, изкуство, свободно време.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал