Съседи, сдружавайте се!

Законът за етажната собственост предоставя серия облекчения за проблеми, чието решаване в момента е почти невъзможно

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова
Темата накратко
  • Регистриране на етажната собственост дава огромни предимства и пести главоболия.
  • То гарантира по-лесното събиране на сметките и дава достъп до европейските фондове.
  • Процедурата изглежда усложнена и пълна с формалности, но не е невъзможно да бъде изпълнена.

За повечето хора събранията на входа са поредното главоболие, свързано със загуба на време или със среща с някой досадeн съсед. Тези сбирки обаче не са краят на света, а началото на куп възможности за един по-добър съвместен живот с хората около нас. Преди всичко защото събранията дават възможност за решаването на редица въпроси от общ интерес, стига, разбира се, съкооператорите да говорят като един. А един от вариантите за това е те да се регистрират по Закона за етажната собственост.

Така по законов път те ще могат да решават куп проблеми - с хората, които не искат да си плащат, както и с тези, които създават тревоги, ще могат да вземат решения за присъединяване на сградата към топлопреносната и газоснабдителната мрежа или съответно - към изключване от нея, ще могат да наемат домоуправител или фирма за поддръжка на общите части и куп други.

За едно от най-големите предимства на етажната собственост обаче се счита това, че хората в етажна собственост могат да участват за усвояване на европейски средства за ремонт на сградата, в която живеят. Това е особено примамливо за тези, които живеят в по-стари кооперации, тъй като в последния вариант на т.нар. План за възстановяване (по който България има на разположение 12 млрд. лв.) за саниране бяха предвидени около 2 млрд. лв.

Всичко това звучи добре на думи, но понякога е трудно за изпълнение, тъй като отношенията и интересите са строго индивидуални. Например, ако имате опак съсед, трудно ще се разберете с него дори и да живеете в блок с 8 апартамента. Обратното - ако хората, с които живеете, са сговорчиви и мислят в перспектива, няма да има проблем да намерите общ език, дори и да обитавате 14-етажен блок. И все пак, макар законовият ред за регистриране на етажна собственост да е малко усложнен и объркан, не е невъзможно да бъде проследен и спазен.

Заповядайте на среща със съседите

Преди да се регистрира етажната собственост, трябва да се извървят няколко процедурни стъпки - първо да се свика събрание, да се вземе решение и то да се опише в протокол. На пръв поглед изглежда като всяка една друга сбирка на съкооператорите, но за да е легитимно решението и то да послужи за пред общината (където се извършва самата регистрация), е нужно да се спазят няколко изисквания.

Първо се прави покана за общо събрание, която да бъде поставена на видно място - най-често на входната врата, на таблото (ако има такова) и/или в асансьора, в случай че някой е пропуснал да види останалите две обявления. Тъй като входът все още няма избран управител, поканата за събрание се подписва от един от собствениците на жилища или от такива, които притежават 20% от идеалните части, като за поставянето на поканата се съставя протокол, който се разписва от тези, които са я поставили. Това е важно, тъй като може да послужи, ако някой реши да оспорва, че изобщо е имало такава покана.

Тя трябва да съдържа дневния ред на общото събрание, тъй като всяко решение извън него може да се атакува в съда. На това събрание трябва да се приеме правилник на етажната собственост, да се избере управител или управителен съвет, да се избере контрольор (или контролен съвет), както и други по прозаични неща - като какви да бъдат месечните вноски, както и сумите, които се събират в т.нар. фонд "Ремонт".

Добре е и да се приеме решение за откриване на банкови сметки (някои банки позволяват сметката да бъде открита на името на етажната собственост, а не само на името на управителя). Това е важно, тъй като може да спести сериозни главоболия, особено на по-заетите съседи, които предпочитат онлайн разплащанията пред стария касиерски тефтер с пожълтели страници и разписки.

Самата покана за събранието се поставя осем дни преди самото събрание. Важно уточнение е, че срещата не може да стане в дни на национални празници.

Задържаха ме в офиса, няма да дойда

Събранията на входа не са част от любимите моменти за много от съкооператорите. Най-често те отнемат много време и дават повод за излишни спорове и кавги, които рядко са по теми в дневния ред. Затова и много хора умишлено или не се опитват да ги избягват, като сред основните извинения за отсъствието са работата до късно в офиса, родителските срещи, задръстванията и какво ли още не. Кога обаче общото събрание е легитимно и има ли проблем, ако някой отсъства?

По закон за валидно проведено общо събрание се смята това, на което присъстват собствениците на 67% идеални части. Ако са дошли по-малко, то срещата се отлага с час. Тогава, ако след отлагането все пак присъстват повече от 33%, общото събрание може да се проведе. Ако след посоченото отлагане обаче да дошли по-малко от 33%, тогава провеждането му отново се отлага - за следващия ден в същия час. Ако обаче и тогава редиците са оредели, то колкото и собственици да присъстват, събранието се счита за валидно.

След като всичко вече е минало и срещата със съседите все пак се е провела, трябва да се състави протокол, който се обявява в седемдневен срок след срещата, като за това отново се поставя съобщение във входа. Списъкът на присъстващите пък логично се подписва от всички, които са били. Писането не свършва дотук - за поставянето на съобщението се изготвя отделен протокол.

Честито, вече сте в сдружение

След като бъде избран управител на входа той трябва да се регистрира в местната община. Оттам впоследствие издават удостоверение, което после може да послужи пред институциите и пред банките. След като всичко това е факт, вече може да се поздравите - вече сте регистрирани по Закона за етажната собственост, а това гарантира, че нещата във входа вече ще могат да вървят по-гладко - ще можете по-лесно да събирате парите за входа, да отдавате общи помещения под наем, да се договаряте с рекламодатели, ако искат да ползват фасадата на блока ви и още куп други неща.

Едно от най-големите предимства на етажната собственост е, че тя вече лесно може да избере и частен домоуправител, който да се занимава с битовизмите и да урежда спорните финансови въпроси, както и да се грижи за поддържането на близките околоблокови пространства. А това е голямо облекчение, особено за работещите хора, които ценят времето си и са склонни да си платят, за да може друг да се занимава с почистването, миенето на прозорците, поливането на цветята и изгорелите крушки по етажите.

Всички в домовата книга

Един от най-важните документи на всеки вход е домовата книга. Тя е добре да се води по няколко причини - по вписаните хора в нея лесно може да се проследи колко души живеят в даден апартамент, както и да се следи броят на наемателите, както и кои са те. В нея могат да се впишат също контакти на собствениците. Техните телефони и мейли понякога могат да се окажат единственият начин за връзка с тях, особено ако не живеят постоянно в блока или пък често пътуват. Така те могат да бъдат уведомявани както за дължимите месечни суми, така и за общите събрания, както и за решенията, взети на тях. Не по-малко важна е и връзката с тях, ако някоя тръба протече или пък се наложи някакъв общ ремонт, който не може да мине без тяхно участие.

Защо е важно?

Регистрирането на етажната собственост дава възможност за изпълнението на много задачи от взаимен интерес, които иначе биха били трудни или дори невъзможни за изпълнение. Ето и някои от най-важните от тях:

- Наемане на професионален домоуправител

- Ефективно управление на събраните пари от фонд "Ремонт"

- Решаване на проблема с "вечните длъжници" (събиране на сумите по съдебен път) или с недобросъвестните съседи

- Кандидатстване по европейски програми, свързани с обновяване на сградите и/или околоблоковите пространства

- Вземане на решения, свързани с отдаването на общи помещения (мазета/тавани/гаражи) под наем

- Вземане на решения, свързани с отдаването на фасадата или друга част на сградата за реклама.

Още от Капитал