Пътеводител на кандидат-програмиста

Какво е добре да се знае за академиите, които предлагат подобни обучения

Курсовете направиха програмирането мисия възможна, като се превърнаха в по-добра и достъпна алтернатива на образованието по информационни технологии в университета
Курсовете направиха програмирането мисия възможна, като се превърнаха в по-добра и достъпна алтернатива на образованието по информационни технологии в университета    ©  Shutterstock
Курсовете направиха програмирането мисия възможна, като се превърнаха в по-добра и достъпна алтернатива на образованието по информационни технологии в университета
Курсовете направиха програмирането мисия възможна, като се превърнаха в по-добра и достъпна алтернатива на образованието по информационни технологии в университета    ©  Shutterstock

Преди време кариерният път на софтуерните разработчици започваше по различно време и начин, но в повечето случаи се случваше след приключване на бакалавърска степен по компютърни науки, софтуерно инженерство или математика, а имаше и немалко самоуки програмисти, започнали своя път още на "Правец 8". Дълго време и самата професия беше по-скоро бутикова и далеч от най-търсените.

С годините обаче всичко се промени и едва ли днес има някой, който да не знае, че най-платени и търсени са хората зa IT сектора. С тази промяна дойде и желанието на много хора да се преквалифицират или да повишат своите познания, за да се развива в тази сфера. Самите компании също видяха потенциал в скъсяването на веригата университет - служител и започнаха да създават свои академии и програми за обучение на кадри в ИТ сферата.

Тези курсове направиха програмирането мисия възможна, като се превърнаха в по-добра и достъпна алтернатива на образованието по информационни технологии в университета - традиционно продължителността им е по-кратка от четири години, а обучението е в голямата си част с изцяло практическа насоченост и съобразено с нуждите на компаниите. Общото остава фактът, че успехът при старта на такива курсове зависи предимно от личната мотивация, упоритост, старание и последователност на курсистите. Не се изисква познания по програмиране, но някакви базови такива винаги са добре дошли.

Много хора тръгват на курсове с единствената идея "искам да съм програмист" и без ясна идея какво искат да правят. Практиката показва, че именно те са онези, които отпадат най-рано от академиите. В момента има няколко основни курса, които се предлагат в България, както и множество чужди и онлайн програми.

Софтуерен университет

Една от причините курсовете за програмиране да стават все по-популярни през последните години е фактът, че програмите се базират на идеята, че всеки може да се научи да пише код. Това е и в основата на философията на най-голямата организация за подготовка на ИТ кадри в България - Софтуерен университет. Инициативата стартира през 2014 г., а оттогава досега през цялостната програма са преминали близо 10 хил. души, а кандидатствалите са над 95 хил. Доказателство за успеха на модела на организацията е фактът, че близо 97% от завършилите започват работа в ИТ сектора.

Цялостната програма на Software University е разделена на 3 части с обща продължителност близо две години. Първият модул - "Основи на програмирането", се провежда в рамките на два месеца и е безплатен, като единствено се дължи такса за явяване на изпит в размер на 50 лева. Основно предимство на този курс е, че позволява на записалите се да преценят дали програмирането действително е за тях и дали искат да се занимават професионално с него. Такъв курс стартира всеки месец. Втората и третата част от програмата са платени, като цената на модул е 480 лева за присъствена форма на обучение и 440 лева за онлайн такава.

Fundamentals Program, който представлява втората част на програмата, се състои от един модул, а третата част, която е тясно специализирана - от 3 до 5 модула, в зависимост от избрания език за програмиране. Предвид това крайната цена на цялостното обучение варира между 1800 и 3000 лева. Интензивността на курсовете се променя в различните модули - в първата част от програмата занятията се провеждат два пъти седмично вечер, а впоследствие честотата и продължителността на лекциите се увеличава. Отвъд цялостната програма по софтуерно инженерство Софтуерният университет предлага и отворени курсове, фокусирани върху конкретни теми от ИТ сферата, цените за които започват от 220 лева, а продължителността им е средно два месеца.

Сред най-важните предимства на Софтуерен университет е фактът, че от есента на 2019 г. организацията е лицензиран учебен център по Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и предоставя образователни услуги в сферата на дигиталните компетенции по направления 481 (компютърни науки), 482 (приложна информатика) и 213 (компютърна графика). Това означава, че академията може да издава на успешно завършилите студенти удостоверение за професионално обучение, както и Europass приложение на английски език, което е валидно в целия Европейски съюз. Със завършването на програмата на курсистите се предлага и възможността да получат съдействие за намиране на работа. Самият Софтуерен университет си партнира с над 70 IT компании, сред които XS Software, Scalefocus, SBTech, Indeavr, Netpeak, Milestone systems и други.

Възможен недостатък за някои потенциални кандидати в програмите на SoftUni би могъл да бъде фактът, че групите, в които се обучават курсистите, обикновено са от над сто души и наподобяват формат на лекция. Така за тези, които предпочитат по-индивидуален подход на обучение, Софтуерен университет не е най-добрата опция.

Телерик Академия

Инициативата стартира през 2009 г. като поредица от курсове, целящи да създадат кадри, които да се превърнат в служители на софтуерната компания Telerik, и впоследствие Progress. С времето обаче академията се развива, а от края на 2016 г. организацията се отделя и продължава съществуването си независимо от компанията като инициатива на четиримата съоснователи на Telerik. През годините тя успява да докаже ефективността си, тъй като 98% от преминалите цялостната програма започват работа в IT сектора. В допълнение, заплатите на 60% от тях са по-високи от средните за сектора и нивото опит.

Моделът на обучение на Телерик Академия се различава съществено от този на Софтуерен университет - обученията преминават в малки групи, а на фокус е индивидуалният подход на преподаване. Програмата е разделена на две части - "Основи на програмирането" и Telerik Academy Alpha. Въвеждащата част на обучението е насочена към напълно начинаещите, продължителността й е пет седмици, като занятията се провеждат през уикенда. Курсистите, които преминат през нея, могат да продължат в модулите за по-напреднали. Отново, както и при SoftUni, курсът "Основи на програмирането" не се заплаща.

Плащането на втория модул се случва шест месеца след завършване на програмата - ако курсистът започне работа при компания - партньор на Телерик Академия, получава 30% отстъпка от таксата, която се изплаща в продължение на 24 месеца, като размерът на вноската е 135 лева. В случай че завършилият започне работа в компания, която не е от партньорската мрежа на организацията, той дължи вноски от 198 лева в продължение на 24 месеца. Нужно е да се отбележи, че курсистите не дължат такса, ако се откажат до края на втория месец от втория модул на програмата. Сред партньорите на организацията са Google, SAP, IBM, VMWare, Uber, KPMG и други. Много популярни са и детските курсове.

"ИТ таланти"

Академията за програмисти "ИТ таланти" на "Империя онлайн" се различава по модел от предходните две, тъй като е създадена ексклузивно с целта да обучи хора, които имат възможността, желанието и мотивацията да започнат работа на трудов договор в ИТ сектора веднага след завършването на програмата. Продължителността й е четири месеца, занятията се провеждат два или три пъти седмично и са значително по-интензивни. Присъствието на всички лекции и упражнения е задължително, като то е съпроводено и със значителен обем самостоятелна работа. Групите, в които се обучават курсистите, са до 26 души.

Моделът на "ИТ таланти" се доказва като успешен, тъй като 97% от курсистите започват работа след края на програмата. Прием има два пъти годишно - през май и през октомври, а обучението е напълно безплатно. Сред компаниите в партньорската мрежа са Fadata, Nemetschek, Software AG, EPAM, pCloud, Mobisystems, Paysafe и други.

И още възможности

Други софтуерни академии, които са се доказали като ефективни през последните години, са Swift Academy, Soft Academy, IT STEP, IT-Academy.BG, ЦПО "Експерт", както и курсовете на компании като SAP, IBS, Musala Soft, MentorMate, VМware. Наред с българските академии пред хората, които искат да се научат да програмират, е налице и достъпът до международни платформи, предлагащи подобни курсове. Сред най-популярните такива са LaunchSchool, CodeAcademy, Udemy, edX, Coursera, Codewars, Freecodecamp, KhanAcademy, както и инициативата на Google Google Developers.

Голямото разнообразие предполага различни цени, продължителност и интензивност на курсовете, като те най-общо могат да се разделят на няколко групи. В първата попадат кратки курсове, с дължина от 15 часа до 6 седмици, които са въвеждащи, най-често са безплатни, не са характерни с голяма интензивност и дават възможността обучаващите сами да преценят дали и как да продължат обучението си. Такива са инициативите KhanAcademy, GoogleDevelopers, TheOdinProject и Codewars.

Редица чуждестранни онлайн платформи предлагат и цялостни програми по програмиране, с по-голяма продължителност и интензивност. Такива са едногодишната програма на Launch School, интензивното обучение edX, курсовете на Coursera и CodeAvengers и най-често са платени, като цените са в границите 199 - 800 долара.

Гласът на опита

Мненията на няколко курсисти, преминали през различни програми

Изборът на организация, в която да се случи ИТ обучението, зависи и от това с каква цел биват записвани курсовете - дали се търси преквалификация, надграждане на знания, или е в резултат на обикновено любопитство. Курсисти, преминали през различните програми, с които "Капитал" разговаря, споделят, че рядко завършването на някоя цялостна програма е достатъчно за успешен кариерен старт в сектора. "Дори и успешно да преминеш интервюто за работа, реалните проекти се различават съществено от задачите, върху които се работи в академиите", споделя Василен Георгиев, който е преминал през някои от курсовете на Софтуерния университет, както и през цялостната програма на "ИТ таланти". "Освен задачите, които се решават, ако искаш да си наистина подготвен, трябва да се опиташ да работиш върху собствен реален проект - не говорим за сложна програма, а просто за нещо, което наистина влиза в употреба. Това е най-сигурният начин да преминеш границата между хипотетичните теоретични задачи и реална софтуерна разработка", съветва той.

Сходен е опитът и на Васил Иванов, който се е обучавал както в SoftUni, така и в Телерик Академия. Той споделя, че въпреки интензивността на обучението и успешното завършване на програмите, когато е започнал работа на junior позиция, не е успял да се справи с изпълнението на възложените му задания.

Павел Денев, който е завършил обучението си в Телерик Академия, споделя, че в рамките на две седмици след завършването е преминал през пет интервюта, от които е получил четири предложения за работа. Всичко това се случва без да има предишен професионален опит в сферата. Той смята, че Телерик Академия е дала силен старт на софтуерната му кариера, като обучението го е подготвило за това да усвоява бързо нови технологии и да се адаптира към различни проекти.

Интересен е и примерът с Константин, който е работил дълги години като графичен дизайнер, преди това е имал опит и със cms системи, но в един момент решава да стане разработчик и изкарва два курса по PHP и Javascript. Така той започва да се развива и работи в тази сфера като дивелъпър с PHP. Според него курсовете са му дали базата, която след това му дават възможност да учи новите неща в процеса на работа. Категоричен е обаче, че без тези курсове нямаше как да се справи с новите предизвикателства.

Биляна Георгиева, която също е завършила академията на "Телерик", споделя, че е успяла успешно да премине интервю в първата седмица след завършването на програмата, а 3 месеца след края на програмата вече е работила за един от най-големите разработчици на мобилни приложения в Европа. Тя споделя, че голяма част от успеха й се дължи на атмосферата и на постоянната нужда от усъвършенстване, която се създава в академията. Тя смята и че програмата включва само неща, които се ползват в практиката. Като плюс посочва и лекциите за организиране на времето, професионални разговори, интервюта и други меки умения.

Тези примери са показателни за това, че макар и с подчертано практическа насоченост, обученията по програмиране невинаги създават програмисти, готови да практикуват в реална среда. Курсовете обаче успяват да формират логично и алгоритмично мислене у повечето студенти, което в масовия случай е достатъчно, за да се адаптират към маниера и темпа на работа в ИТ компаниите.

Още от Капитал