Изход Преглед отново
< >

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Част от екипа подводни археолози към експедицията Black sea MAP при разкопките 2017 г.
Автор: Калин Димитров

pic 1

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Археолозите са открили няколко исторически пласта, запазени от морската вода и пясъка, най-старият е от преди 6 000 г.
Автор: Калин Димитров

pic 2

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Открити са цели запазени луксозни керамични съдове.
Автор: Калин Димитров

pic 3

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Артефактите са достатъчно много, за да се определи промяната на черноморското крайбрежие през хилядолетията.
Автор: Калин Димитров

pic 4

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Екипът на експедицията се придвижва с лодки да мястото, където е са били селищата и пристанищата.
Автор: Калин Димитров

pic 5

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

За да се работи под водата екипът използва леководолазна техника.
Автор: Калин Димитров

pic 6

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Автор: Калин Димитров

pic 7

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Автор: Калин Димитров

pic 8

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Автор: Калин Димитров

pic 9

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Древна котва, която лежи на дъното на залива показва, че тук се е намирало пристанище от преди хилядолетия.
Автор: Калин Димитров

pic 10

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Пристанището е служело за пренос на стоки от Меден рид, Странджа, докъдето хората са стигали по поречието на р. Ропотамо.
Автор: Калин Димитров

pic 11

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Това е само първият етап от експедицията за разкриването на древните селища в рамките на проекта Black sea MAP.
Автор: Калин Димитров

pic 12

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Автор: Калин Димитров

pic 13

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Автор: Калин Димитров

pic 14

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Автор: Калин Димитров

pic 15

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Автор: Калин Димитров

pic 16

Фотогалерия: Артефактите от селището в устието на Ропотамо

Автор: Калин Димитров

pic 17