Изход Преглед отново
< >

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Гражданската война в арабската страна ограничава достъпа до чиста вода: чешмите са пресъхнали, а доброволците - твърде малко. Световната здравна организация говори за най-голямата епидемия на холера в света.
[Reuters]

pic 1

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Инфраструктурата на Йемен е напълно унищожена. Липсва канализация и питейна вода. Дори преди войната се предполагаше, че Йемен ще е първата държава в света, където питейната вода ще свърши. През 2010 година американски анализатори към консултантската компания McKinsey публикуваха доклад, който прогнозираше, че регионът Саана напълно ще пресъхне до 2020 година.
[Reuters]

pic 2

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Реките се използват както за къпане на хора и животни, така и като улици.
[Reuters]

pic 3

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

На много места водните източници се дезинфекцират, докато деца минават наоколо.
[Reuters]

pic 4

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Случаите на ден на холера са няколко хиляди, а повечето заболели нямат достъп до болнични грижи. Лекарите в Йемен не са получавали заплати от месеци, но въпреки това продължават да помагат на нуждаещите се.
[Reuters]

pic 5

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Децата и бременните жени често са сред жертвите.
[Reuters]

pic 6

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Освен епидемия от холера, в Йемен страдат и от тежко недохранване. От ООН признават, че не са виждали такава криза от самото създаване на организацията след Втората световна война.
[Reuters]

pic 7

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Близо 19 млн. души се нуждаят от помощ.
[Reuters]

pic 8

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Доброволци на ООН доставят храна и питейна вода, но техният брой е значително по-малък от милионите нуждаещи се.
[Reuters]

pic 9

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

ООН обвинява водената от Саудитска Арабия международна коалиция срещу бунтовниците и Ал Кайда в незачитане на цивилните. Последната бомбена атака уби 12 души, сред които и деца.
[Reuters]

pic 10

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Правителството на Йемен унищожава невзривени експлозиви. Много от минните полета са в близост до цивилни села.
[Reuters]

pic 11

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Гражданската война в Йемен напълно спира развитието на така или иначе силно изостаналата държава.
[Reuters]

pic 12

Фотогалерия: Хуманитарната криза в Йемен

Броят на убитите расте всеки ден.
[Reuters]

pic 13