Графика на деня: Инвестициите в научни изследвания в България се удвояват за пет години

Разходите за научноизследователска и развойна дейност в България са се увеличили със 7.4% през 2015 г. спрямо година по-рано и достигат 847.2 млн. лв., или 0.96% от БВП, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). За последните пет години обемът им е нараснал двойно, а целта на страната е делът им да достигне 1.5% от БВП към 2020 г. Най-голяма част от инвестициите се правят в частния сектор, където се осъществява близо три четвърти от научноизследователската и развойната дейност. Той е и секторът с най-осезаемо нарастване на разходите по това перо за последната година – с 42%. На национално равнище две трети (66.8%) от средствата се насочват към приложни научни изследвания, следвани от експериментални разработки (23.9%) и фундаментални изследвания (9.3%).

Още от Капитал