Графика на деня: Търговията на дребно в ЕС спада през септември

Обемът на покупко-продажбите в еврозоната се понижава с 0.2% на месечна база. Най-голям спад се наблюдава при нехранителните стоки, които намаляват с процент. Продажбите на автомобилни горива също се свиват. На общоевропейско ниво понижението на продажбите на дребно също е с 0.2% при сходна динамика в отделните компоненти. На месечна база най-голямо е намалението в Португалия (-2.1%), а в Словения обемът се свива с 1.7%. На другия полюс е Естония, където продажбите на дребно се покачват с 1.5%. В България те спадат за втори пореден месец, като статистиката отчита 0.3% понижение.

Още от Капитал