ДДС при разпространителите на печатните издания и рекламните агенции
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

ДДС при разпространителите на печатните издания и рекламните агенции

ДДС при разпространителите на печатните издания и рекламните агенции

1854 прочитания

Характерно за сделките, които извършват двете категории стопански субекти, е, че цената, която получават за нея, се оформя в повечето случаи като търговска отстъпка за разпространителите и комисионно възнаграждение за рекламните агенции. ДДС при разпространителите на печатни издания

Поначало те трябва да решат дали да се регистрират за целите на данъка или не. Този избор обаче съществува само в случая, че облагаемият им оборот за предходните 12 месеца е по-малък от 1.5 млн. лв. Иначе подлежат на задължителна регистрация. При облагаем оборот по-малък от 1.5 млн. лв. изборът на разпространителя зависи от това дали продават предимно на граждани или предимно на фирми. Ако продават предимно на граждани, те нямат интерес да се регистрират за целите на данъка. Ще обясним това с пример за продажбата на вестник: Така, ако той има корична цена 10 лв., а издателят го фактурира на разпространителя по 7 лв. с включен ДДС (5.93 стойност на сделката и 1.07 ДДС) на опростена фактура (тъй като разпространителят е нерегистрирано лице), вторият получава чиста отстъпка в размер на 3 лв. В другия случай, когато разпространителят е регистрирано лице и при същата корична цена, трябва да внесе ДДС в размер на 0.46 лв. Или тук 2.54 лв. ще бъде стойността на отстъпката и 0.46 ДДС, т.е. пак общо 3 лева на брой при условие, че издателят отново му го фактурира по 7 лв. с включен ДДС (този път обаче на данъчна фактура, тъй като разпространителят е регистрирано лице). Чистата отстъпка за разпространителя е в размер на 2.54 лв. Всъщност размерът на данъка при цена 10 лв. с включен ДДС е 1.53 лв., но при положение, че разпространителят е регистрирано лице, той ползва данъчен кредит в размер на 1.07 лв. (начислен ДДС, включен в цената на разпространителя - 7 лв.), той трябва да внесе само разликата, а именно 0.46 лв.

Горният пример ясно показва, че разпространителите имат изгода да не бъдат регистрирани лица, когато продават на граждани, тъй като в този случай те не облагат своята добавена стойност. Ако обаче продават предимно на регистрирани лица, които искат от тях данъчна фактура, за да ползват данъчния кредит за вестниците и книгите, които купуват, то тогава разпространителят би трябвало да се регистрира за целите на ДДС.

Вторият проблем при облагането на разпространителите е начинът, по който се ползва отстъпката, и въпросът коя сделка е облагаема.

Тази материя се третира в чл.6 ал.4 от ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност) и в чл.8 от Правилника за неговото прилагане (ПГОДДС). В закона се казва, че в стойността на сделката не се включва стойността на отстъпката или намалението. А в правилника се пояснява, че това важи само ако същите се ползват на датата на изпълнение на сделката. Или ако използваме горния пример: Издателят фактурира на разпространителя (регистриран по ДДС) вестника по 5.93 (това е стойността на сделката между тях по силата на закона) и допълнително в данъчната фактура, като ДДС се записва 1.07 лв. Или общо разпространителят плаща на издателя 7 лв. При продажбата на вестника за 10 лв. корична цена с включен ДДС разпространителят начислява 1.53 данък (което заедно с 8.47 лв. прави коричната цена 10 лева) и внася в бюджета 0.46 лв., тъй като има 1.07 данъчен кредит. Така отстъпката за разпространителя остава 2.54 лв., което представлява 30% от продажната цена без ДДС - 8.47 лв. (10-1.53).

При получаване на отстъпката има и друга възможност - тя да се получи след сключване на сделката. Според закона и правилника (чл.8 ал.2) - ако предварително е уговорено писмено, че отстъпките ще се ползват след датата на изпълнение на сделката, тяхната стойност се включва в стойността на сделката. При плащане на отстъпката (или намалението) за тяхната стойност се издава данъчно кредитно известие. Или в нашия случай - на разпространителя се фактурира вестникът по 8.47 лв. и отделно ДДС 1.53 лв. (общо 10 лв.). След време, когато разпространителят получи своята отстъпка в размер на 2.54 лв., се съставя данъчно кредитно известие, с което се документира намалението на стойността на сделката от 10 на 7 лв. Така облагаемата основа се намалява от 8.47 лв. на 5.93 лв. Следователно намалява и начисленият данък от 1.53 лв. на 1.07 лв.

При продажбата на консигнация по принцип консигнантът (продавачът на консигнация) издава фактура от името на консигнатора (издателя) след продажбата на дадена стока. Начисляването на неговата комисиона става с отделна фактура, тъй като услугата "консигнация" е отделен вид сделка и цената за нея се въплъщава в комисионата. При разпространителите на печатни издания на практика е трудно за всяка книга или вестник да се издава фактура. Затова след изтичане на определен период издателят съставя една обща фактура за всички продадени издания. За комисионата на консигнатора се съставя отделна данъчна фактура, в която включва и ДДС, ако е регистрирано лице. Непродадените вестници и книги се бракуват и за тях продавачът на консигнация няма грижа повече. Издателят от своя страна ги отчита като извънреден разход.

ДДС при рекламните агенции

Тук има три възможности: Хипотеза 1. Рекламната агенция работи от името и за сметка на рекламодателя.

В този случай се сключва сделка между рекламодателя и издателя и се начислява ДДС върху сумата на тази сделка и това няма отношение към рекламната агенция. Нейната комисионна услуга е предмет на съвсем отделна сделка между нея и издателя, за който агентът работи. За тази сделка агенцията издава фактура, като начислява и ДДС, ако е регистрирано лице. Например рекламодател иска да публикува реклама за 100 000 лв., използвайки услугите на агенция. Тя му намира подходящо издание и той сключва договор с него, като начислява ДДС върху посочената сума - 18 000 лв. (общо 118 000 лв.). Преди или след тази сделка агенцията издава фактура (обикновено на база възлагателно писмо) на издателя за цената на своята комисионна услуга, примерно 15%. Така стойността на комисионата ще бъде 15 000 лв. и върху тях начислява ДДС 2700 лв. (общо 17 500 лв.)

Хипотеза 2. Рекламната агенция сключва последователно два договора: Единия с рекламодателя, който й плаща цялата сума и тогава при издаването на фактура тя му начислява и ДДС, и втори договор - с издателя. При издаването на фактура от издателя за тази втора сделка също следва да се начисли данък.

Хипотеза 3. Когато рекламната агенция има определен "бюджет", отпуснат й по силата на договор с даден рекламодател и сключването на сделка за всяка отделна реклама става от името и за сметка на рекламодателя, то начисляването и внасянето на ДДС става отделно върху рекламите и отделно върху агентските услуги (виж хипотеза 1).

Ако агенцията сключва всеки отделен договор с издателите от свое име и за своя сметка, то се предполага, че при отпускането на рекламния "бюджет" от страна на рекламодателя агенцията е начислила ДДС върху цялата сума на услугата. Тогава за всяка конкретна реклама, между агенцията и издателя се процедира при условията на втория договор по хипотеза 2. В края на периода остатъкът от този "бюджет" (ако има такъв) се връща на рекламодателя и тогава към първоначалната фактура за услугата се съставя данъчно кредитно известие.

(С любезното съдействие на г-жа Юлия Варга от Прайс Уотърхаус)

Характерно за сделките, които извършват двете категории стопански субекти, е, че цената, която получават за нея, се оформя в повечето случаи като търговска отстъпка за разпространителите и комисионно възнаграждение за рекламните агенции. ДДС при разпространителите на печатни издания

Поначало те трябва да решат дали да се регистрират за целите на данъка или не. Този избор обаче съществува само в случая, че облагаемият им оборот за предходните 12 месеца е по-малък от 1.5 млн. лв. Иначе подлежат на задължителна регистрация. При облагаем оборот по-малък от 1.5 млн. лв. изборът на разпространителя зависи от това дали продават предимно на граждани или предимно на фирми. Ако продават предимно на граждани, те нямат интерес да се регистрират за целите на данъка. Ще обясним това с пример за продажбата на вестник: Така, ако той има корична цена 10 лв., а издателят го фактурира на разпространителя по 7 лв. с включен ДДС (5.93 стойност на сделката и 1.07 ДДС) на опростена фактура (тъй като разпространителят е нерегистрирано лице), вторият получава чиста отстъпка в размер на 3 лв. В другия случай, когато разпространителят е регистрирано лице и при същата корична цена, трябва да внесе ДДС в размер на 0.46 лв. Или тук 2.54 лв. ще бъде стойността на отстъпката и 0.46 ДДС, т.е. пак общо 3 лева на брой при условие, че издателят отново му го фактурира по 7 лв. с включен ДДС (този път обаче на данъчна фактура, тъй като разпространителят е регистрирано лице). Чистата отстъпка за разпространителя е в размер на 2.54 лв. Всъщност размерът на данъка при цена 10 лв. с включен ДДС е 1.53 лв., но при положение, че разпространителят е регистрирано лице, той ползва данъчен кредит в размер на 1.07 лв. (начислен ДДС, включен в цената на разпространителя - 7 лв.), той трябва да внесе само разликата, а именно 0.46 лв.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK