Беров спря новите цени на горивата

Упоритостта на Васил Пехливанов дотегна на Кирил Цочев

Беров спря новите цени на горивата

1498 прочитания

Упоритостта на Васил Пехливанов дотегна на Кирил Цочев


Скандалът около методиката, по която се определят цените на горивата, изглеждаше приключен в момента, в който правителството одобри промените, предложени от Министерството на търговията. Причина за временно спиране на методиката беше твърдението на същото министерство, че механичното й прилагане досега е довело до изкуствено завишаване цените на горивата, а от там и напомпване на инфлацията с около 1/3 от отчетените нива. В приложения тогава анализ се посочваше, че при 93.3% инфлационен индекс от юли миналата до юли тази година валутният курс бележи изменение от 195.6%, суровият нефт на Средиземноморския пазар - 266%, а мазутът - 373%, което е двойно повече от индекса на потребителските цени. Това изпреварване на цените на горивата автоматично доведе до допълнително оскъпяване с 1.5 млрд. лева в енергетиката, 2 млрд. в химическата промишленост и още почти толкова в селското стопанство, сочи докладът. Оттам нататък самогенерирането на инфлация не е трудно да се предположи. Предложените от екипа на Цочев промени предвиждат корекции в механизма на ценообразуване, които биха довели до поевтиняване на горивата с около 10% (както беше обявено първоначално), при това без да се нарушават интересите на държавните рафинерии и без значителни загуби на бюджетни постъпления. Именно последното обаче стана формален повод за спиране на промените, въпреки че правителственото решение се считаше за окончателно.

Публикуването на промените беше спряно

лично от премиера Беров и това даде повод за по-нататъшни коментари. В излъченото във вторник съобщение по националното радио и последвалите в сряда коментари в пресата се твърдеше, че публикацията в Държавен вестник е спряна от самия министър Цочев след разговор с представители на Нефтохим и "Плама", които се противопоставили на промените в методиката. "Среща между мен и представители на рафинериите не е имало и не аз съм този, който спря публикуването на промените", заяви пред "Капитал" търговският министър още в сряда. В крайна сметка се оказа, че това е направил премиерът Беров, изчаквайки завръщането на финансовия министър и становището му по представените разчети от Националната комисия по цените за това как ще се отразят промените върху бъдещите бюджетни постъпления.

Комисията по цените на Пехливанов тиражира твърдението, че ефектът от предложените от другата страна на скандала промени ще възлезе на 3.45 млрд. лева годишни загуби за бюджета. Те щели да дойдат от поевтиняването на горивата, а оттам и на постъпленията от акцизи и ДДС.

Бюджетният разчет не отчита всички фактори, обаче е твърдението на търговското министерство. Нещо повече - дори едностранно калкулираната сума е завишена и в действителност трябва да бъде 2.87 млрд. лева.

За какво въобще става въпрос

Предложението е не за генерална промяна на методиката, нито за промяна в митническата тарифа. Основните принципи за използване котировките на суровия нефт на Средиземноморския пазар и преизчисляването им в лева по фиксинга на БНБ остават в сила. Първата промяна засяга намаляване на митата за отделните видове горива, но тези, които се използват в методиката, а не действителните вносни мита. Аргументът е, че готови горива почти не се внасят - вносът е 5.6% за бензините и 2.66% - за дизеловото гориво спрямо общите обеми на пазара. С други думи, вносителите на суров нефт, които го преработват и продават в България, нямат основания да включват в цените си вносни мита за бензин при положение, че не са ги плащали. Така че първият ефект от намаляването на митата в методиката е спад на продажните цени на горивата, и то не с толкова процента, колкото е заложената промяна на теоретичните мита, а с повече, защото върху така образуваната цена се начисляват акцизи и ДДС. Следователно при свиването на облагаемата стойност ще намалеят и нетните бюджетни постъпления от ДДС и акцизи. Което прави 2.878 млрд. лева, и то според изчисленията на Пехливанов. Към тази сума неговата комисия е прибавила и намалени постъпления от мита, за да достигне за обявения резултат от 3.45 млрд. загуби за бюджета. С тази разлика, че митата въобще не играят в схемата, защото те реално не се променят.

Обратната страна на баланса

В представените от НКЦ разчети въобще не се отчитат положителните фактори като допълнителни постъпления от ДДС и акцизи, които неизбежно ще дойдат от повишеното търсене на поевтините горива например. Това твърдение е валидно, въпреки че никой у нас все още не е изследвал еластичността на горивата.

Не се говори също за това, че бюджетните субсидии за енергетиката, силовите и социалните министерства и основните промишлености ще намалеят поради същата причина. "Своевременните промени на методиката биха довели до намаляване на разходите за горива на търговските дружества от системата на Комитета по енергетика през първото полугодие на 1994 г. с над 900 млн. лева", твърди в становището си Шервашидзе. Според министър Цочев пък досега от прилагането на предишната методика дружествата в енергетиката са загубили около 1.5 млрд. лв.

И докато общият ефект от намаляването на бюджетните субсидии би могъл да се определи по-трудно, анализ за това как ще се промени потребителското търсене в резултат на поевтиняването на горивата би могъл да се направи. В едно от становищата си търговското министерство се позовава на данни на български фирми, според които при увеличение на цените на бензините с 1% отговаря намаление на потреблението с 0.66%. За дизеловото гориво еластичността на търсенето е доста по-голяма - 1.35%. С други думи, има данни за това как кореспондира търсенето на отделните горива при промяна в цените. На тази база търговското министерство прогнозира увеличение на бюджетните приходи от ДДС и акцизи в размер на 2.580 млрд. лева.

Салдото за бюджета само от горните калкулации показва загуба от 298 млн. лева (ако приложените в докладите на ведомствата изчисления са точни), което е доста далеч от първоначално обявените 3.4 млрд. лева.

Кой не иска новата методика

Първоначално беше афиширана тезата, че представителите на рафинериите са против промяна в методиката. Това не отговаря на истината, твърдят от търговското министерство, поради простата причина, че предполагаемото увеличено потребление не би трябвало да повлияе лошо върху рентабилността на рафинериите. Още повече, че в производствената си програма Нефтохим дори не предвижда да натовари капацитета си от 7.5 млн. тона качествено преработен суров нефт. Но след като някой друг може да бъде виновен...

Проблемът е най-голям за нелегалните вносители на горива и техните дистрибутори. При досегашната методика те са калкулирали в цените си мита, които де факто не плащат. Естествено е да реагират отрицателно, когато този източник на доходи се прекъсва. Според различни оценки между 20 и 30 процента от потреблението на горива в страната се задоволява от някакъв вид контрабанда.

Логични са опасенията, че след промените в методиката черният сектор в бранша ще се активизира още повече. За това, разбира се, не е виновна методиката.

"Ние сме склонни да приемем промените в методиката, но ако правителството се ангажира с компенсации в наша полза, като например да отмени вносните мита на суровината", обясни за "Капитал" шефът на частната производителна фирма "Петромакс" г-н Найденов. "В досегашния си вариант методиката също не беше в наша полза, защото приеманите котировки на Средиземноморския пазар и заложените транспортни разходи в действителност не отговаряха на разходите ни. Досега те бяха с 10-15 долара по-високи на тон. В новия вариант загубата ще е още по-голяма", допълни той. Ако в крайна сметка методиката се приеме в предлагания вариант, вероятно ще се увеличи количеството на нерегистрирания внос, смята и г-н Недялков. С други думи, вносителите ще потърсят начин да избягнат плащането на митата, за да компенсират пропуснатите печалби от промяната на методиката.

Противници на новия вариант би трябвало да са и вътрешните търговци на петролни продукти поради абсолютното намаляване на търговските надценки. В промените търговското министерство залага процентно увеличение на надценките, което отчасти компенсира търговците. Сумата, върху която те се изчисляват, обаче намалява, откъдето идва и абсолютният спад в търговските печалби.

С новата методика намалява и друг голям източник на кратковременни печалби. Според нея новите цени на горивата ще се определят веднъж, вместо два пъти в месеца. Досега примерно цената на 15-о число беше готова на база първите 11 дни. За междинните четири дена се натрупваха запаси по стари цени, не само от тези, които знаеха новите. Честата промяна даваше възможност на всички търговци да реализират допълнителни печалби, защото вследствие главно на курса на долара цените растяха скокообразно на всеки 15 дни. Услужливата комисия на Пехливанов дори предложи цените да се променят всяка седмица.

В такъв случай не е толкова трудно да се предположи, че сблъсъкът в големите петролни интереси се пренася в правителството.

В крайна сметка

оставаме с очакването правителството да реши дали промените в методиката са за добро или не. Всъщност то вече го реши. Чака се Беров да престане да се страхува от скарване с този или с онзи от министрите си, защото някои от тях напълно показаха от какви мотиви се ръководят. Според информирани източници недоумението е една от причините министрите да се заинтересуват от изпълнението на бюджета на закрито заседание миналия четвъртък. Неубеден в последиците от промените и избягвайки конфронтация с/между институциите, премиерът Беров реши да изчака финансовия министър. При завръщането си в София в петък вечерта Стоян Александров категорично се обяви против пипане на методиката, защото бюджетните загуби от промените на митата щели да бъдат огромни!? Това изказване показва две неща.

Първо - Стоян Александров няма никаква представа за какво става въпрос. Всъщност не е трудно да се предположи, че министърът надали е имал възможност да се запознае с пълните разчети, за да генерира адекватно становище.

Второ - Като следствие на първото фактът, че министърът е толкова категоричен, означава, че дори и да се запознае с анализите, той пак ще бъде против. Защото явно други са аргументите, с които той взема решения.

Това, че ще може да си спести от субсидии и евентуално ще облекчи държавните предприятия, подлежи на допълнителни разяснения.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход