Разлика между процент и пункт

Интересува ме разликата между пункт и процент

Боян Начев, гр. Пловдив, "Петьофи" 2

Като индикатор за промените на някои икономически показатели много често се използват понятията процент и пункт. Поради близкото им значение понякога те се бъркат, което може да доведе потребителите на въпросната информация до заблуда. В настоящия материал ще се опитаме да изясним разликата между двете понятия, употребени в икономически план.

Както вече споменахме, двете понятия се използват за отчитане на промяната в някои икономически показатели. Понятието пункт показва с колко единици се е променил даденият показател. За да изясним разликата с процента, ще си послужим с пример.

Нека приемем, че индексът на Нюйоркската фондова борса "Dow Jones Industrial" се понижи от 4500 пункта на 4050 пункта. Това означава, че индексът се е понижил с 450 пункта (единици). Ако обаче искаме да посочим промяната в проценти, в дадения случай индексът се е понижил с 10%.

Най-често объркване на двата термина се получава, когато става дума за лихвени проценти. В пресата, а и в някои издания на ведомства и институции много често може да прочетете: "БНБ намали основната лихва с 10 процента." Такава формулировка обаче е неточна. По-коректно е да се каже: "БНБ намали основната лихва с 10 (процентни) пункта." Къде е разликата?

Ако приемем, че ОЛП е бил 50% и БНБ го намали на 40%, тогава промяната, измерена в проценти, е 20% (намалението от 10 единици представлява 20% от числото 50).

Промяната, измерена в пункта (единици) обаче, е 10. В случая с промяната на лихвените проценти може би най-точно е да се използва понятието процентен пункт.