НАП предложи онлайн платформа за плащане на данъци

Иска се потребителите да имат банкова карта и две регистрации

НАП направи напълно възможно декларирането и плащането на данъци от домашния компютър. Искат се само електронен подпис и банкова карта.
НАП направи напълно възможно декларирането и плащането на данъци от домашния компютър. Искат се само електронен подпис и банкова карта.    ©  Красимир Юскеселиев
НАП направи напълно възможно декларирането и плащането на данъци от домашния компютър. Искат се само електронен подпис и банкова карта.
НАП направи напълно възможно декларирането и плащането на данъци от домашния компютър. Искат се само електронен подпис и банкова карта.    ©  Красимир Юскеселиев

Всички данъци и осигурителни вноски могат да се платят чрез интернет. Националната агенция за приходите (НАП) разработи онлайн система, за която е необходимо гражданите да притежават банкова карта и да се регистрират на сайта на данъчните, както и в един от порталите за електронно плащане - www.epay.bg или www.eBg.bg.

Плащането през интернет струва под 1 лв. независимо от наредената сума, съобщиха от пресслужбата на НАП и изтъкват пестенето на време, като едно от основните предимства на новата услуга. За успешно плащане на данъци и осигуровки по интернет се иска клиентът да знае точния размер на своето задължение.

Освен за директно плащане електронната система може да се използва и за попълване и разпечатване на платежно нареждане, което да бъде представено в произволно избрана банка.

Данъчните напомниха и гражданите могат да ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне, ако декларират доходите си до 10 февруари. От тази година плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.

Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. Предимство на гишетата, разкрити в клоновете на НАП е, че при плащане на плосък данък не се събират банкови такси.

Данъците и осигурителните вноски се плащат по банковите сметки на НАП. За физическите лица това е сметката на дирекцията по постоянния им адрес. При попълване на преводни нареждания към бюджета трябва да се напише точната сума, кодът за вид плащане, входящият номер на данъчната декларация, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането.