С малки реформи към големи цели
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

С малки реформи към големи цели

Вносител на Националната програма за реформи е Министерството на финансите

С малки реформи към големи цели

България обеща на Брюксел да промени администрацията си, образованието и конкурентността на икокономиката

4685 прочитания

Вносител на Националната програма за реформи е Министерството на финансите

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


Подобряване на бизнес средата, на инфраструктурата, административна реформа и прилагане на електронно управление. Това са част от мерките, на които България залага в близките години, за да постигне по-висок икономически растеж и конкурентна икономика. Те са обобщени в проект за актуализацията за 2013 г. на Националната програма за реформи (НПР), който е публикуван на правителственият сайт за обществено обсъждане. Документът показва в каква посока би трябвало да се променя страната ни в близките години. Програмата адресира мерките, които страната ще предприеме или вече е изпълнила във връзка с няколко европейски изисквания, които България е длъжна да изпълнява по стратегия "Европа 2020" и пакта "Евро плюс".

В документа се посочва, че на този етап страната запазва националните си цели и ако ги преразглежда, това ще стане на по-късен етап. Както и че през тази година продължава да се работи приоритетно върху подобряване на конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда, подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в държавните институции. Големи идеи за реформи в най-проблемните сектори като този на здравеопазването и пенсионната система обаче липсват.

Препоръките към България

Още през миналата година Европейският съвет е изпратил на България седем специфични препоръки, които са свързани с процеса на наблюдение и координация на икономическите политики в ЕС. Те са за качество и устойчивост на публичните финанси, заетост и социално включване, конкурентоспособност чрез образование и подкрепа на иновативни малки и средни фирми, укрепване на административния капацитет, контрол върху обществените поръчки и либерализация и ефективност на енергийния сектор. Страната ни е предприела мерки още тогава, а в документа сега се отчита какво е изпълнението им и какво предстои. В програмата за реформи е посочено, че по първите две препоръки – за устойчивост на публичните финанси и заетост, информация за предприетите мерки се съдържа и в Конвергентната програма на България за 2013–2016 г. Тя обаче все още не е публикувана на сайта на Министерството на финансите, което я изготвя.

Малки идеи за големите проблеми в здравеопазването

По данни на Евростат публичните разходи за здравеопазване като процент от БВП в България не са високи спрямо средноевропейските, но темпът на нарастване за периода 2007–2011 г. е най-голям в сравнение с останалите държави в ЕС. Въпреки това здравната система продължава да е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с финансовото състояние на болничните заведения, качеството на здравните услуги, техническата и персоналната обезпеченост.

Сред целите за подобряване на сектора е записано, че ще продължи преструктурирането на болниците. На практика обаче то не е започнало по ясни критерии и с единна стратегия. Ако прoсрочията на клиниките са намалели до 148 млн. лв., то дълговете на болниците са се увеличили до 600 млн. лв., или 1/2 от всички постъпления по линия на НЗОК за годината. Така заради липсата на ясни критерии се стига дотам, че закрити поради икономически причини клиники като тази в Девин се налага да бъдат спасявани от държавата, за да не останат болните без лекарска помощ. В същото време и в момента продължава "роенето" на нови болници при намаляващ брой лекари (около 27 хил. души при над 30 хил. през 2009 г.). Така специалистите са принудени да работят на няколко места заради традиционно ниските си доходи, което поставя под въпрос качеството на лечение.
Сред целите е записано въвеждането на диагностично свързаните групи (ДСГ) като начин за плащане от НЗОК в зависимост от тежестта на заболяването и допълнителните усложнения при пациента. В момента лекарите получават една и съща сума, независимо дали случаят е лек, дали пациентът е излекуван и какъв екип се е грижил за него. Според разчетите на бившия министър Стефан Константинов ДСГ трябваше да бъдат въведени от 2014 г. След оттеглянето му обаче по въвеждането им не е работено и заложеният срок едва ли ще се изпълни. По-вероятно е това да се случи през 2015 г.

В документа обаче липсва едрата реформа, която предполага пациентите да имат контрол върху здравните си вноски и разбиване на монопола на здравната каса. В момента тя продължава да е една от най-непрозрачните институции по отношение на бюджета си.

Амбициозно за образованието

Целите в сектора училищно образование са доста амбициозни. Планирано е новият Закон за предучилищното и училищното образование да бъде приет през втората половина на 2013 г. и дори да започне да се прилага през следващата учебна година. Това звучи по-скоро нереалистично. Законът се бави през целия мандат на ГЕРБ и съдържа много спорни моменти, по които се очакват дълги дискусии в Народното събрание. От него зависят обновените учебни програми и образователни стандарти, които според стратегията са разработени, но досега не са били представяни публично. Документът дава заявка и за бързо приемане на поправките в Закона за професионалното образование и обучение, но той все още е на етап обществено обсъждане. Ще продължат програмите за допълнителна квалификация на учителите. Важното тук обаче е те да не бъдат обучавани само на компютърна грамотност и работа по европейски проекти, а на умения, които да им помогнат да подобрят качеството на преподаването си. Стратегията си поставя за цел делът на преждевременно напусналите образователната система да падне до 11% до 2020 г. (В момента той е 12.7% за лицата на възраст 18-24 години, но продължава да бъде много висок в групата на 11-14-годишните.)

Добра идея е проектът за актуализация на учебните програми във висшите училища, който се извършва съвместно с бизнеса.

Още няколко идеи за подобрения

От проектоплана става ясно, че ще бъде изградена единна информационна система на медицинската експертиза и на централизиран регистър на гражданите. Като идеята й е да се оптимизира отпускането на пенсии за инвалидност и се засили контролът върху дейността на ТЕЛК и НЕЛК. Идеята е добра – миналото правителство се опита да ограничи броя на инвалидните пенсии, но така и не успя.

България си поставя и още няколко допълнителни цели извън препоръките на Брюксел. Едната от тях е развитието на информационното общество в България чрез изграждане на широколентов достъп до отдалечените и слабо населени райони. Другата е създаване на подходяща бизнес среда за малките и средните фирми, като дори става ясно, че правителството подготвя национална стратегия за насърчаване на МСП за периода 2014-2020 г. Страната ще разчита значително и на ресурсите от оперативните програми на ЕС, за програми с цел подобряване образованието на населението и повече заетост, за намаляване на енергоемкостта на икономиката и подобряване на публичните услуги.

Все пак като всяка останала стратегия и тази малко или много има пожелателен характер. Още повече че всяка власт има свои разбирания за това какви политики трябва да води и често липсва последователност.

Растеж, но не достатъчен

Дори и след седем години икономиката на България няма да достигне нивата на растеж отпреди 2008 г. Не, за това няма да е виновна само кризата. В документа се посочва, че до 2020 г. темпът на нарастване на икономиката постепенно ще се забави (след леко ускорение 2014-1016 г.). Фактор ще е влошаващата се демография, свързана с намаление на населението в трудоспособна възраст и съответното влияние върху предлагането на труд. "Последното ще ограничава потенциала за нарастване на икономиката, тъй като очакваното повишение на участието в работната сила няма да успее да компенсира демографските процеси", се посочва в стратегията.

В по-близките години обаче очакванията са, че вследствие преустановяване на негативните тенденции на пазара на труда и повишаване доверието на потребителите ще има плавно ускоряване на растежа на потребителските разходи, ще бъдат направени и отлаганите инвестиционни проекти. За периода 2014–2016 г. се очаква ускоряване на растежа на БВП както по линия на вътрешното търсене, така и от страна на износа (виж таблицата).

Риск за икономиката ни тази и следващата година обаче продължава да е външната среда. "Евентуално задълбочаване на спада на икономическата активност в ЕС през 2013 г. и отлагане на възстановяването за 2014 г. ще има директен негативен ефект върху износа и косвен ефект върху потреблението и преките чуждестранни инвестиции", се посочва в документа.

Автор: Капитал Daily
Преглед на оригинала

Подобряване на бизнес средата, на инфраструктурата, административна реформа и прилагане на електронно управление. Това са част от мерките, на които България залага в близките години, за да постигне по-висок икономически растеж и конкурентна икономика. Те са обобщени в проект за актуализацията за 2013 г. на Националната програма за реформи (НПР), който е публикуван на правителственият сайт за обществено обсъждане. Документът показва в каква посока би трябвало да се променя страната ни в близките години. Програмата адресира мерките, които страната ще предприеме или вече е изпълнила във връзка с няколко европейски изисквания, които България е длъжна да изпълнява по стратегия "Европа 2020" и пакта "Евро плюс".

В документа се посочва, че на този етап страната запазва националните си цели и ако ги преразглежда, това ще стане на по-късен етап. Както и че през тази година продължава да се работи приоритетно върху подобряване на конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда, подобряване на бизнес средата и повишаване на доверието в държавните институции. Големи идеи за реформи в най-проблемните сектори като този на здравеопазването и пенсионната система обаче липсват.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

12 коментара
 • 1
  pzashev avatar :-|
  pzashev

  Роене на болници, роене на университети...и падащо качество и при двете.
  Много са хората, които знаят какво трябва да се направи. Липсва лидерът, партията и политическата воля!
  Да се намалят бюджетите на МНО, МВР и НСО например. И да се построят повече детски градини. Или да се дадат повече пари за по-малко университети с повече конкуренция: нека по-добрия стане професор, получи грант и т.н. Да има по-малко болници, но модерни и с по-добре платени и професионални лекари! Да има по-малко, по-професионални и по-добре платени държавни чиновници защото закъснялото 10 години електронно правителство може хем пари да икономиса хем нерви.
  Трябват ни реформи! Практични и с мисъл за държавата, не за джоба си.

 • 2
  yotata avatar :-|
  йотата

  Въпрос към по светнатите от мене гурута по темите на държавното бюджетно шаманиране:

  Как да четем гаданията от таблицата, според които БВП/калпак ще нарасне грубо с 50% за периода, а в същото време инфлацията ще излезе на около 18% (пак грубо, без натрупване - вий кажете колко е с натрупване)?

  Добре ли е, или не е? Кво значи това - че ще можем да купуваме 1/3 сирене повече през 2020 година ли? А значи ли, че ще можем да купуваме и 1/3 повече мегавати?

  А кои от нас ще могат да си го купуват тва допълнителното сирене? И дай Боже, мегавати! И из кои вилаети на територията?

 • 3
  guten.sabahlian avatar :-P
  guten.sabahlian

  "България обеща на Брюксел да промени администрацията си, образованието и конкурентността на икокономиката"

  Да обещаеш не е като да направиш...

 • 4
  gost22 avatar :-P
  gost22

  До коментар [#1] от "pzashev":

  Няма да ти се сбъдне мечтата — матряла си иска авантата. Лечение на аванта, вишУ на аванта, помощи на аванта, ток на аванта... А ако има и някое кафе на аванта (опс висящо) — Андершко е доволен.
  Ей заради това "на аванта" (достъпни цени, цени за населението, помощи за ...безплатнонезнмакаквоси...), партиите и вождовете, постоянно връткат и ограбват електората. Иначе е много просто — всичко се заплаща по реални цени, а държавата додава в проценти. Първо си внасяш твоя процент от лечението, а държавата чак след това додава до пълната цена — хем лекарите няма да бягат, хем болниците ще имат пари, хем няма да има неосигурени тарикати. Няма да ги има далаверите със "стратегически договори", "солидарно" осигуряване, "такова беше положението", "сега малко и евтино, а после много и скъпо", "дотации", "държавата да спасява", "държавни помощи за ремонт на частни имоти", "Европа ни задължава да дадем едни пари"...

 • 5
  superbg avatar :-|
  superbg

  Дано Брюксел увеличи натиска върху политическата класа и най-сетне да има истински реформи а не само имитация на такива.

 • 6
  newstream avatar :-|
  newstream

  "Реформи срещу пари" - нали така беше?

 • 7
  pzashev avatar :-|
  pzashev

  До коментар [#4] от "gost22": Здравейте! Напълно съм съгласен с Вас с едно малко изключение: думата "матряла". За мен това е доста груб, циничен и унизителен начин да се самовъзвеличим чрез демонстрация на обидно и пренебрежително отношение към другите. Всеки има право на мнение и място под слънцето...и да ходи на избори.

 • 8
  opti__path_ avatar :-|
  opti__path_

  Калин Христов, Мариела Ненова, Андрей Василев, Росен Розенов, Григор Стоевски, Кристина Карагьозова, Цветан Цалински ограбиха икономиката, а вие (или капитала зад банките в картел) го направихте финансов министър. Като работех в БНБ за малко, след като на някой в ЦЕУ на Сорос ни преподаваха как се организира криза и картели, те се опитаха да ме накиснат за кредитната експанзия за надуване на балон на фондовата борса и жилищния пазар довели до съответно спад от 20 млрд + 10ки млрд+10 млрд лоши кредити. Най-гупавото, е че ги оставате на длъжност и ще продилжават да ви мамят. Не е важно, че са квалифицирани, важно е че са корумпирани! Ако лихвата в България беше като в Европа, икономиката щеше да расте по 3-4%, но "стабилната" банкова система в картел пребира 10-12% лихва.

 • 9
  gost22 avatar :-P
  gost22

  До коментар [#7] от "pzashev":
  За мен думата "матрял" (точно така написана, с грешка) е смес (много над нивото на калта, от която е създаден човека), защото има възможност да се развие и оформи като: гражданин, гласоподавател, разсъждаващ човек. Въпрос на време, температура и натиск...

 • 10
  dekster avatar :-|
  КЛЮЧАРЪ

  "Подобряване на бизнес средата, на инфраструктурата, административна реформа и прилагане на електронно управление..."

  Това сме го чували толкова пъти, чиновниците в Европата - също. А на практика авантата и далаверата е една и съща.

  Апропо, какви обещания може да дава едно временно правителство? Днес са тук, утре ги няма.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK