Къде се къса връзката

Или защо няма работеща комуникация между правителство и бизнес

Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика
Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика    ©  Капитал
Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика
Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика    ©  Капитал

След като в сряда американската компания Enersys съобщи, че значително ще намали производството в завода си в Търговище и ще изнесе част от дейността в друга държава заради "липса на гъвкавост и съдействие от страна на българското трудово законодателство, данъчни процедури и екологични изисквания", "Капитал Daily" помоли засегнатите министерства да коментират причините. Два дни по-късно от Министерството на труда и социалната политика изпратиха писмо, което звучи като отговор на друг въпрос. Всъщност писмото наистина дойде с включени други въпроси, измислени от самите служители на Хасан Адемов. Ако на срещата си с представителите на компанията министърът е отговарял по същия начин, това обяснява защо връзката между правителство и бизнес се къса.

Ето какво попитахме и какво ни отговориха:

Въпрос на "Капитал Daily" до вицепремиера Даниела Бобева, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите:

Бих искала да помоля за коментара на вашите министерства и на офиса на вицепремиера Даниела Бобева за мотивите за закриване на по-голямата част от производството на "Енерсис" в Търговище. Днес официално беше съобщено, че 420 работници от общо 590 ще бъдат съкратени в края на март 2014 г. Освен трудната ситуация на пазарите от компанията като мотиви за оттеглянето посочват следното:

"Липса на гъвкавост и съдействие от страна на българското трудово законодателство, данъчни процедури и екологични изисквания.

Огромните бюрократични разходи в България се отразяват силно на международната конкурентоспособност."

Отговор на Министерството на труда и социалната политика:

Каква е процедурата при масови уволнения?

Агенцията по заетостта, чрез своите териториални поделения, изпълнява задълженията си по Процедурата по информиране при масови уволнения, която е регламентирана в Глава пета от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Глава шеста от Правилника за неговото прилагане (ППЗНЗ). Съгласно изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) "Работодателят уведомява писмено съответното поделение на Агенцията по заетостта относно предвижданите масови уволнения не по-късно от 30 дни преди датата на уволненията". За удостоверяване на планирано масово уволнение, работодателят представя в дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) уведомление по чл. 24 от ЗНЗ и решение на орган на управление или на друг компетентен орган, както и актуално удостоверение за търговска регистрация или посочва единния си идентификационен код (чл. 18, ал. 1 от ППЗНЗ).
Уведомлението трябва да съдържа следната информация относно предвижданите масови уволнения: причини; брой на работниците и служителите, които предстои да бъдат уволнени и основните икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят; брой на заетите работници и служители от основните икономически дейности, групи професии и длъжности в предприятието; конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор на работниците и служителите по чл. 329 от Кодекса на труда, които ще бъдат уволнени; период, през който ще се извършат уволненията, както и информация относно проведените предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ. Копие от уведомлението, работодателят е длъжен да предостави на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда. След получаване на уведомление за предстоящи масови уволнения, в бюрото по труда се предприемат своевременни и адекватни мерки за обслужване на засегнатите работници и служители. На основание изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗНЗ, бюрото по труда изпраща копие на уведомлението за предстоящото масово уволнение на: 1. общинската администрация;
2. териториалното поделение на Националния осигурителен институт; 3. териториалното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". В изпълнение на процедурата по информиране при масови уволнения, регламентирана в ЗНЗ и в ППЗНЗ, се сформират екипи по инициатива на работодателя, представителите на организациите на работниците и служителите в предприятието или директора на дирекция "Бюро по труда", които действат през периода от подаване на уведомлението до приключване на масовото уволнение. Екипите, в които се включват представители на по-горе изброените институции, изготвят планове за действие с необходимите мерки, целящи намаляване на отрицателните последици за засегнатите от масовите уволнения лица. Създадените екипи проучват потребностите на работниците и служителите от посредничество за заетост и обучение и съдействат на бюрата по труда при предоставяне на услуги по заетостта, в зависимост от индивидуални възможности и потребности на лицата. Съвместно с бюрата по труда се определят видовете услуги и се осигуряват условия за предоставянето им в предприятието.  Изготвят се графици със срокове за ползване от работниците и служителите на посредническите услуги на Агенцията по заетостта.

На освободените работници и служители в резултат на масови уволнения, регистрирани в бюрото по труда, се оказва съдействие чрез информиране и консултиране, насочване на работа на свободни работни места на първичния пазар на труда и на работни места, заявени чрез EURES портала, насочване за участие в програми и мерки за обучение и заетост, включени в Националния план за действие по заетостта, както и включване в схемите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Каква е вашата информация за предстоящи масови уволнения в "Енерсис" АД гр. Търговище?

На 11.12.2013 г. в дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) гр. Търговище е получена информация за предстоящо масово уволнение в "ЕнерСис" АД, поради прекратяване на част от производствената дейност. "ЕНЕРСИС" АД произвежда електрически акумулатори, батерии и първични елементи. Производството е специфично. Фирмата произвежда панцерни и AGM оловно-кисели батерии за тягови и стационарни приложения, както и за железниците, рудничната промишленост и подводниците. Понастоящем в дружеството се провеждат консултации със синдикалните организации, вкл. и по повод възможностите и основанията за освобождаване на персонал. Такива срещи предстои да се осъществят с работниците и служителите, подлежащи на масово уволнение, като се предвижда да приключат около 16.01.2014 г. Предвижда се да се пристъпи към прекратяване на трудовите правоотношения на 31.03.2014 г. По-голямата част от засегнатите длъжности са леяри, оператор производство на акумулатори,  работник зареждане на акумулатори и др. В региона на ДБТ гр. Търговище няма друго подобно производство, към което да бъдат насочени освободените работници.

От ръководството на фирмата уверяват, че до определената за освобождаване дата, работниците и служителите ще са на работа и ще получават регулярно трудовите си възнаграждения.  

Дирекция "Бюро по труда" гр. Търговище поддържа редовни контакти с "Тракия Глас България", предвид очакваното разширяване на дейността на фирмата и стартирането преди средата на 2014 г. на 2 нови завода за плоско и домакинско стъкло, където ще има нови 500 работни места.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


19 коментара
 • 1
  dqdomraz avatar :-|
  Дядо Мраз

  Некадърност, наглост, неефективност, корупция, а сега и шизофрения. Държавната администрация достига нови висоти.
  Дано и другите адресати отговорят, за да се посмеем още.

 • 2
  fitnesman1974 avatar :-(
  fitnesman1974

  Е няма толкова некомпетентна администрация. И тези хора ще създават условия за бизнес. О Боже мой!!!!! Ти какво ги питаш, те какво ти отговарят. Ето това е "експертното" правителство. Низ от некомпетентни недоразумения.

 • 3
  bajtan avatar :-|
  dark'star

  Не си ли вързан на хранилка към властта = НЯМА БИЗНЕС !

 • 4
  lizzard avatar :-|
  лизард

  ОСТАВКА, смешници!

 • 5
  zetxxz avatar :-|
  zetxxz

  втф ?!?!?!?!?!?!?! тея дори и на еьо не са го докарали

 • 6
  rosko1306 avatar :-|
  rosko1306

  Нали се сещате, че точно заради това инвеститорите бягат? А се стете ако сте инвеститор и получите подобно творение в стил "копи/пейст" от нормативната уредба - дали няма да ви се иска да се въоръжите тежко и да изтрепете колкото се може повече сган в администрацията?
  Това е положението.
  Инвестиции - нанай....... И са прави хората. Въпросната фирма ще продължи производството си в друга страна от ЕС, където въпреки по-високите цени на труда и по-високите данъци - явно производството излиза по-евтино.
  Българска администрация, рекети, рушвети........ Това е положението

 • 7
  moloko_ avatar :-|
  moloko_

  Ако има работещо електронно правителство връзките на правителството с бизнеса ще бъдат сведени до минимум,както и загубата на ресурси и време.Иначе колкото до преместването на производства,даже и да имаме перфектно управление винаги ще има такива които ще си отиват и такива които ще идват,важното е тези които идват да са повече и по възможност да са производства с по-висока добавена стойност от тези които си тръгват.

 • 8
  izabell avatar :-|
  izabell

  Няма устойчивост,а това създава несигурност и недоверие.

 • 9
  the_core avatar :-P
  The Core

  - Добър ден, бабо Гицке!
  - ДобрЯ съм...
  - Добър ден, рекох....
  - Ам'чи добрЯ съм, кво мий....
  - Ами то аслъ, к'во ли ша тий...
  (Големанов...)

 • 10
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  Какъв бизнес и какви връзки? Не им бендисва на тези, ходят си!!
  Те, хамериканците, са дошли в България преди време да правят принадена стойност, а не да създават работни места.....
  Сега ще идат, например, в Индия.....
  каквато и комуникация да правите в Индия трудът е по евтин и нещата с администрацията се гласят по лесно.....


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход