Гръмна скандал за корупция с международен строителен търг

Европейската инвестиционна банка не призна “Главболгарстрой” победител в търга за единен център за управление на въздушното движение в София

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отказва да одобри класирането на Главболгарстрой за изпълнител на втория етап от проекта за изграждане на единен център за управление на въздушното движение в София. Това е посочено в специален факс на банката от 8 юли до главна дирекция “Ръководство на въздушното движение” (РВД) във връзка с представения от РВД окончателен доклад на Тръжната комисия за изграждането на “Единен център за управление на въздушното движение” - фаза 2. С подобни факсове ЕИБ е уведомила за становището си и някои от фирмите, кандидатствали за участие в търга. Дословно текстът гласи: “Информираме ви, че банката не приема резултатите от оценката на търга за горепосочения проект [“Единен център за управление на въздушното движение” - фаза 2 - бел. ред.]. От българските власти зависи да решат какво ще последва от този факт”. В посолството на Германия у нас са постъпили протести на немски фирми, кандидатствали за участие в търга, за нарушения в тръжната процедура и неправомерно дисквалифициране. Посолството е запознато и със становището на банката по този въпрос. Във факс до средствата за масово осведомяване Министерството на транспорта потвърди, че е получило копие от факса на ЕИБ, адресиран до РВД. “Банката изразява резерви към крайния резултат от търга, проведен по условия и изисквания, съгласувани с Европейската инвестиционна банка. Министерството на транспорта разпореди на главния директор на ГД РВД незабавно да бъдат поканени представители на банката в София, за да се запознаят с цялата работна документация на тръжната комисия”, гласи факсът на транспортното ведомство.
От офиса на Европейската инвестиционна банка обясниха пред репортер на “Капитал”, че съвсем не става въпрос за “резерви”, а за категоричен отказ да се одобри класирането. Банката смята, че тръжната процедура е изкривена, и настоява за поправка. “Най-фрапиращ е фактът, че още в самото начало, без да се проверят офертите, седем компании, сред които шест чужди, са били отхвърлени чисто формално. Ние не смятаме, че е проведен честен международен търг. Не сме съгласни със състава на Тръжната комисия, която при подготовката на търга не е използвала известни консултанти.
Затова твърдата позиция на банката е, че тръжните процедури трябва да започнат отново, като този път се използва международна консултантска помощ при подготовката и провеждането на търга.
В противен случай ЕИБ няма да финансира проекта, защото най-важното условие за финансирането е именно провеждането на честен търг по международните правила”, каза Макс Меснер, началник на пресофиса на ЕИБ за страните от Централна и Източна Европа. Този път скандалът около поредния компрометиран търг надхвърли границите на страната и най-вероятно ще постави на сериозно изпитание отношенията на българското правителство с ЕИБ, а и с други финансиращи институции отвън. През 1994 г. българското правителство и Европейската инвестиционна банка подписаха договор за финансиране на проект “Единен център за управление на въздушното движение”. Общата стойност на проекта е 83.5 млн. екю. От тях 60 млн. екю се осигуряват от ЕИБ, а останалите 23.5 милиона - от българската страна чрез главна дирекция РВД - София. Договорът е ратифициран от парламента, тъй като кредитът се гарантира от държавата. Предвижда се проектът да бъде реализиран на три етапа, като за всеки от етапите се провежда международен търг за избор на фирмата изпълнител. Според договора резултатите от търга трябва да се съгласуват с финансиращата организация - ЕИБ.

Кредитен милионер печели търга

за изграждането на втория етап от проекта, алармираха експерти през миналата седмица след съобщението на Министерството на транспорта, че Главболгарстрой е избрана за изпълнител на фаза 2. Главболгарстрой фигурира в списъка на кредитните милионери със задължение от около 837 млн. лв. към ТСБанк. Срещу строителната компания от няколко години има висящи съдебни дела по финансови искове на обща сума около 12.5 млн. лева. Главболгарстрой дължи също около 572 хил. долара и 31 хил. марки на ГУСВ и около 500 хил. долара на “Вестител” ЕООД - Враца. Около 10 млн. марки е дългът към БНБ, по който има заведено дело от май 1997 г. От строителната компания отричат да са кредитен милионер, като сочат в своя полза оневинително писмо на БНБ и малкия обем на някои от задълженията. Във връзка с провеждането на търга зам.-министърът на отбраната Симеон Петковски предупреждава транспортния министър Вилхелм Краус със специално писмо, че Главболгарстрой не е изряден и грубо не спазва клаузите на подписаните договори с Министерството на отбраната за строителство на обекти на територията на Русия. “Практика е ЕАД Главболгарстрой да задържа плащанията с месеци и години въпреки клаузите в договорите - 10-дневен срок за разплащане на задълженията си към подизпълнителя, което затруднява строителя и му нанася значителни щети. Сумата от фактура 016/11.02.1997 г. за 43 896 DM ни бе разплатена с 312 дни закъснение, а дължимите 109 054 DM не са ни разплатени от 193 дни”, е записано в писмото на Симеон Петковски. Министър Краус обаче не реагира на това предупреждение.

Западните кандидати - зад борда

За участие в търга се явиха девет кандидати - консорциум начело с германския строителен концерн “Валтербау”, австрийските компании “Илбау”, АST и “Фьост Алпине”, френската “Електрисите модерн”, немската “Линднер” в консорциум със “Сименс” и българските Главболгарстрой, “Монолит 3” и Техноекспортстрой. Всички западни компании са елиминирани още на предварителния етап, т.е. още преди да се разглежда същността на офертите, по напълно формални причини. На въпрос на “Капитал” как се случи така, че бяха елиминирани всички западни кандидати, министър Вилхелм Краус отговори, че има Тръжна комисия и тя е отговорна за това. Факт е обаче, че по този начин практически се предопределя изборът на Главболгарстрой, която на търга има един-единствен конкурент в лицето на далеч по-слабата фирма “Монолит 3”. Като особено скандално се оценява отстраняването на консорциума “Валтербау”, в който участва АББ - най-големият в света производител на електромеханично оборудване, “Крантц” и изпълнителя на първия етап от проекта за единен център за РВД фирма “Инос-1”. На 19 юни консорциумът е уведомен, че е отстранен от участие в търга. Решението за дисквалифициране на “Валтербау” фигурира в протокол на Тръжната комисия от края на май. Основанието за отстраняване на консорциума е объркано тълкуване на понятията оферта, оферент, консорциум и съвместна оферта. Само компанията “Валтербау” била закупила тръжна документация и поради това само тя има качеството “оферент”, смята Тръжната комисия. Другите участници в консорциума не били закупили документацията, поради което те не били оференти и не можели да участват в съвместна оферта. Освен това една от страниците към приложенията била подадена в три вместо в четири екземпляра. Въз основа на тези доводи комисията стига до решение, че не може да разглежда офертата. Фрапиращ е фактът, че комисията не посочва нарушения на конкретни разпоредби на инструкцията, а прави допълнително тълкуване на понятия извън контекста на инструкцията. Всяка дисквалификация може да се основава само на нарушаване на изрично посочени изисквания и ако такива изисквания не са нарушени, дисквалификацията е недопустима, е мнението на правните експерти. Според тях при провеждането на търга не са спазени изискванията на Закона за държавните и общинските поръчки за обявяване на търгове и на ръководството на ЕИБ за подаване на оферти, което води до опорочаване на търга.
Според участници в конкурса подборът на комисията е направен тенденциозно и целенасочено за прокарване и избиране на Главболгарстрой за победител в търга. Комисията е назначена със заповед на директора на РВД, в която той се самоназначава за председател. В нея липсват представители на ЕИБ, Евроконтрол, NATS и VECTOR - институции, които са пряко и непрекъснато ангажирани да наблюдават, консултират и контролират развитието на проекта.

Системата за отстраняване на чуждите фирми

В тръжната инструкция са посочени объркващи и противоречиви изисквания, с което явно се цели да се заблудят чуждите участници и те да бъдат елиминирани. По друг начин не биха могли да се пренебрегнат явните им финансови и технически преимущества. В инструкцията се изискват документи от участниците, които чужди юридически лица не са в състояние да представят, тъй като такива документи не съществуват в западните страни. Цялата подготовка на тръжната инструкция говори за непознаване на западните условия на регистрация на публични компании от международен мащаб.
“Не е нормално и е в противоречие с международната политика на България да бъдат елиминирани по несъществуващи формални причини международни фирми от Европейската общност, които са желани партньори от Япония и Далечния изток до Северна и Южна Америка. Оказва се, че тези фирми само в България не могат да покрият изискванията. А това очевидно показва, че Тръжната комисия и приетите от нея процедури са в разрез с международната практика и стандарти”, коментират експерти.

Протекция на Бакърджиев

изтикала напред скандалната строителна фирма. Вицепремиерът лично препоръчал Главболгарстрой на комисията и на транспортното ведомство. Не му е било трудно да ги убеди, още повече че министърът на транспорта Вилхелм Краус е стар съратник на Евгений Бакърджиев по общинарска линия. Бакърджиев, Софиянски и Краус с общи усилия и с много настойчивост вкараха Главболгарстрой като акционер в “Компания за луксозни хотели” АД за изграждане на хотел “Хилтън” в столицата и в дружеството за реконструкция на летище София. Идеята е обектите да бъдат възложени на Главболгарстрой без търг. Поне във втория случай това се оказа невъзможно, след като финансирането се осигурява от ЕИБ. За хотела обаче продължава да бъде валидна.
Главболгарстрой е компанията, която винаги е готова да окаже помощ на вицепремиера Бакърджиев в реализирането на всякакви бартерни, триъгълни и n-ъгълни сделки. Затова не е странно, че откакто бившият председател на Столичния общински съвет се издигна във властта, Главболгарстрой рязко увеличи присъствието си на българския строителен пазар.

Скандалът РВД

Още с първия търг за изграждане на “Единен център за управление на въздушното движение” стартираха и скандалите. Силната конкуренция е обяснима, тъй като става въпрос за големи суми реално съществуващи пари, каквито няма много в България. Друг е въпросът, че от самото начало битката започна с удари под кръста. Първият етап е за грубия строеж на сградите. Търгът беше спечелен от фирма “Инос 1”, която предложи най-ниска цена - 7.7 млн. екю, и най-кратък срок за изпълнение - 12 месеца. Изборът на “Инос-1” беше атакуван главно от ГУСВ и Главболгарстрой, които бяха дисквалифицирани заради невнесена навреме гаранция при първата фирма и неотговарящи на изискванията документи при втората. След като се оказа, че няма реални основания за оспорване на резултатите от търга, “Инос-1” започна изпълнението на проекта. Очаква се първият етап да бъде приключен до края на месеца. Има известно закъснение от обявения срок - 4 юли, но причината за това не е в изпълнителя, а в РВД, която забави с три месеца предаването на проекти за фаза едно и с още три и половина месеца забави решението по избора на технологията и на материалите. За нарушенията и бавенето от страна на РВД “Инос-1” е алармирала лично министъра на транспорта Вилхелм Краус. Близо 80% от втория етап представляват доставки на материали и оборудване. А това е особено привлекателен бизнес. Освен чисто строителните дейности като изграждане на фасадата на центъра и довършителни работи в сградите предстоят доставки и монтиране на електроинсталация, климатизация и контролно-измервателни прибори и автоматизация на управлението им, трябва да се изградят системите за водоснабдяване и канализация с доставка на съответните материали и съоръжения и приборите за автоматизация на управлението на тези системи. В този етап влизат също доставка и монтаж на асансьорни уредби и контролно-измервателни уреди за тях, както и инсталирането на система за координиране и управление на всички останали системи. Проектът за сградата е с високи технологични изисквания и голяма част от материалите, оборудването и електрониката трябва да се внасят отвън. Доставката и монтирането на специалното оборудване са изведени в самостоятелен трети етап.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар