Властниците ще бъдат по-равни пред Темида

Властниците ще бъдат по-равни пред Темида

Момчил МИЛЕВ
878 прочитания

по-равни пред Темида

Когато преди около година малка група правни експерти с хъс започнаха да пишат проект за нов Наказателно-процесуален кодекс, те едва ли са си давали сметка, че тяхното юридическо отроче може да се превърне в книжно чудовище, докато се лута из дебрите на държавната бюрокрация. Иначе нелошият нормативен акт скоро ще бъде деформиран от няколко почти незабележими законодателни кръпки, които обаче поставят под въпрос замисъла на промените в българското правораздаване. Най-общо казано, реформата на съдебната система вече се носи в ритъма на тангото - две стъпки напред, една назад.
В конкретния случай става дума за сериозно отстъпление от принципите на член шести от конституцията, според който всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата и привилегиите, основани на лично и обществено положение. В нарушение на този основен постулат депутатите от правната комисия на парламента претвориха в дела своето хрумване от миналата седмица - представителите на управляващия елит на страната да бъдат съдени по специфична процедура. Замисълът на депутатите от мнозинството е “специалните” хора в държавата да бъдат разследвани и съдени само от съответните “специални” магистрати. Формален вносител на поправките е синият народен представител Теодосий Симеонов, но техните истински автори всъщност са юристите около правосъдния министър Гоцев и главния прокурор Филчев. Според набързо формулирания текст единствено магистрати от Софийски градски съд (СГС) ще могат да разследват престъпленията на лица, които се ползват с имунитет или са членове на Министерския съвет. В категорията на имунизираните влизат 240-те народни представители, съдии, прокурори и следователи. Те не подлежат на наказателно преследване за относително леки престъпни деяния, които се наказват с по-малко от пет години затвор, а в останалите случаи не могат да бъдат разследвани, без имунитетът им да бъде свален по съответната специална процедура.
По действащото наказателно законодателство всеки българин независимо от своето обществено положение трябваше да отговаря за деянията си в района, където е съгрешил. В зависимост от тежестта на извършеното прегрешилите застават пред местния районен или окръжен съд. Според Теодосий Симеонов промяната се прави, тъй като само СГС разполага с капацитет да се създадат специални съдебни състави, които да се занимават с престъпленията на държавния елит. Първоначално той дори искаше единствено Върховният касационен съд (ВКС) да се занимава с властническите гафове, но бързо беше коригиран от своите колеги, тъй като идеята му е откровено нарушение на основния закон в страната и би поставила в много неловко положение иначе дясно ориентираните магистрати от Конституционния съд. На практика такъв законов текст би означавал, че само най-висшият ешелон на съдиите ще има право да се занимава с делата срещу държавното ръководство. Този въпрос беше решаван по аналогичен начин до 1997 г., когато специални състави на Върховния съд разглеждаха като първа инстанция престъпленията по горните етажи на властта.
Другият откровено противоконституционен текст, който сините юристи не посмяха да приемат, се отнася до правомощията на следствените служби. По първоначалното предложение на Теодосий Симеонов “директорите на окръжните следствени служби и директорът на Специализираната следствена служба осигуряват провеждането на предварителното производство в съответствие с разпоредбите на този кодекс (НПК) и указанията на прокурора, като осъществяват административно ръководство върху дейността на следователите”. По този начин хората, които са натоварени с предварителното производство, се превръщат в пионки на обвинението с чисто чиновнически функции. Дори тъмносиният председател на правната комисия Светослав Лучников призна, че въпросното предложение е абсурдно.
За сметка на това обаче СДС-депутатите съвсем целенасочено лишиха Специализираната следствена служба (СпСлС) от правомощието да се занимава с престъпленията на олигархията. Служителите с имунитет и членовете на Министерския съвет ще бъдат разследвани от специални магистрати, които работят във Върховната касационна прокуратура. Това ще бъдат само онези обвинители, които са натоварени с въпросните функции лично от главния прокурор Никола Филчев. Освен това всички прокурори получават правото да определят следователя или да го отстраняват, ако е допуснал нарушение на закона или не може да осигури правилното провеждане на делото. В момента следователят се избира от директора на съответната служба, а прокурорът може евентуално да го махне, в случай че не го одобрява. Въпросната поправка на практика превръща началниците на окръжните следствия в магистрати “без портфейл”, тъй като няма да имат право да разпределят работата между подопечните си. В случая се наблюдава втвърдяване в позицията на сините законотворци. Първоначалният замисъл засягаше само някои хората от СпСлС, които трябваше да бъдат натоварени от главния прокурор с разследването на погазилите закона държавници. На този етап обаче мнозинството предпочита да остави тази отговорна задача само в ръцете на верния си съмишленик Никола Филчев и неговото най-близко обкръжение. Изглежда, СДС твърде много се опасява, че СпСлС все още изобилства с “къртици” на почти непоклатимия до момента Бойко Рашков, които могат да погодят някой лош номер в най-неудобния момент.
По всичко личи, че сините юридически стратези не се доверяват кой знае колко и на вътрешния министър Бонев. Поправките на депутата Теодосий Симеонов нанесоха и дискретен удар по каузата на МВР-шефа. СДС-депутатите одобриха поправка в НПК, според която прокурорът може да “преобразува полицейското производство в предварително производство, когато това се налага за разкриване на обективната истина”. Така на практика обвинителят може да елиминира хората на Бонев от дадено разследване, когато си поиска. Нищо не пречи въпросният текст, чието използване е замислено като изключение, да се превърне в правило. Това на практика би опорочило идеята полицията да поеме работата по леките престъпления, които се наказват със затвор до пет години, а следователите да фокусират дейността си върху по-заплетените казуси. Въпреки енергичните протести на Бонев текстът беше приет в първоначалния си вид. . И за да поохладят страстите на министъра, сините депутати все пак приеха една от неговите тези - мерките за неотклонение на арестантите да се разглеждат не от един, а от трима съдии. Корекцията в НПК се въвежда точно в момент, когато вътрешният министър започна да роптае срещу съдийската гилдия заради пуснати на свобода обвиняеми. Така че в момента Бонев се намира в твърде деликатна позиция - от една страна е фаворитът на мнозинството на правоохранителния фронт, а от друга - един от основните фактори в неубедително изпълнената операция по елиминирането на Бойко Рашков от съдебната система...
Последният рунд в битката за контрола над наказателното правораздаване обаче ще се състои в пленарната зала на парламента. По всяка вероятност сините депутати ще форсират прокарването на нормативния акт до края на лятната сесия. Евентуалното му отлагане за есента ще позволи ново активизиране на различните лобита, което задължително ще доведе до прекрояване на някои жизненоважни текстове. И тогава замисленият като модерен и прогресивен НПК би могъл и да мутира в нещо като юридически Франкенщайн.

по-равни пред Темида

Когато преди около година малка група правни експерти с хъс започнаха да пишат проект за нов Наказателно-процесуален кодекс, те едва ли са си давали сметка, че тяхното юридическо отроче може да се превърне в книжно чудовище, докато се лута из дебрите на държавната бюрокрация. Иначе нелошият нормативен акт скоро ще бъде деформиран от няколко почти незабележими законодателни кръпки, които обаче поставят под въпрос замисъла на промените в българското правораздаване. Най-общо казано, реформата на съдебната система вече се носи в ритъма на тангото - две стъпки напред, една назад.
В конкретния случай става дума за сериозно отстъпление от принципите на член шести от конституцията, според който всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата и привилегиите, основани на лично и обществено положение. В нарушение на този основен постулат депутатите от правната комисия на парламента претвориха в дела своето хрумване от миналата седмица - представителите на управляващия елит на страната да бъдат съдени по специфична процедура. Замисълът на депутатите от мнозинството е “специалните” хора в държавата да бъдат разследвани и съдени само от съответните “специални” магистрати. Формален вносител на поправките е синият народен представител Теодосий Симеонов, но техните истински автори всъщност са юристите около правосъдния министър Гоцев и главния прокурор Филчев. Според набързо формулирания текст единствено магистрати от Софийски градски съд (СГС) ще могат да разследват престъпленията на лица, които се ползват с имунитет или са членове на Министерския съвет. В категорията на имунизираните влизат 240-те народни представители, съдии, прокурори и следователи. Те не подлежат на наказателно преследване за относително леки престъпни деяния, които се наказват с по-малко от пет години затвор, а в останалите случаи не могат да бъдат разследвани, без имунитетът им да бъде свален по съответната специална процедура.
По действащото наказателно законодателство всеки българин независимо от своето обществено положение трябваше да отговаря за деянията си в района, където е съгрешил. В зависимост от тежестта на извършеното прегрешилите застават пред местния районен или окръжен съд. Според Теодосий Симеонов промяната се прави, тъй като само СГС разполага с капацитет да се създадат специални съдебни състави, които да се занимават с престъпленията на държавния елит. Първоначално той дори искаше единствено Върховният касационен съд (ВКС) да се занимава с властническите гафове, но бързо беше коригиран от своите колеги, тъй като идеята му е откровено нарушение на основния закон в страната и би поставила в много неловко положение иначе дясно ориентираните магистрати от Конституционния съд. На практика такъв законов текст би означавал, че само най-висшият ешелон на съдиите ще има право да се занимава с делата срещу държавното ръководство. Този въпрос беше решаван по аналогичен начин до 1997 г., когато специални състави на Върховния съд разглеждаха като първа инстанция престъпленията по горните етажи на властта.
Другият откровено противоконституционен текст, който сините юристи не посмяха да приемат, се отнася до правомощията на следствените служби. По първоначалното предложение на Теодосий Симеонов “директорите на окръжните следствени служби и директорът на Специализираната следствена служба осигуряват провеждането на предварителното производство в съответствие с разпоредбите на този кодекс (НПК) и указанията на прокурора, като осъществяват административно ръководство върху дейността на следователите”. По този начин хората, които са натоварени с предварителното производство, се превръщат в пионки на обвинението с чисто чиновнически функции. Дори тъмносиният председател на правната комисия Светослав Лучников призна, че въпросното предложение е абсурдно.
За сметка на това обаче СДС-депутатите съвсем целенасочено лишиха Специализираната следствена служба (СпСлС) от правомощието да се занимава с престъпленията на олигархията. Служителите с имунитет и членовете на Министерския съвет ще бъдат разследвани от специални магистрати, които работят във Върховната касационна прокуратура. Това ще бъдат само онези обвинители, които са натоварени с въпросните функции лично от главния прокурор Никола Филчев. Освен това всички прокурори получават правото да определят следователя или да го отстраняват, ако е допуснал нарушение на закона или не може да осигури правилното провеждане на делото. В момента следователят се избира от директора на съответната служба, а прокурорът може евентуално да го махне, в случай че не го одобрява. Въпросната поправка на практика превръща началниците на окръжните следствия в магистрати “без портфейл”, тъй като няма да имат право да разпределят работата между подопечните си. В случая се наблюдава втвърдяване в позицията на сините законотворци. Първоначалният замисъл засягаше само някои хората от СпСлС, които трябваше да бъдат натоварени от главния прокурор с разследването на погазилите закона държавници. На този етап обаче мнозинството предпочита да остави тази отговорна задача само в ръцете на верния си съмишленик Никола Филчев и неговото най-близко обкръжение. Изглежда, СДС твърде много се опасява, че СпСлС все още изобилства с “къртици” на почти непоклатимия до момента Бойко Рашков, които могат да погодят някой лош номер в най-неудобния момент.
По всичко личи, че сините юридически стратези не се доверяват кой знае колко и на вътрешния министър Бонев. Поправките на депутата Теодосий Симеонов нанесоха и дискретен удар по каузата на МВР-шефа. СДС-депутатите одобриха поправка в НПК, според която прокурорът може да “преобразува полицейското производство в предварително производство, когато това се налага за разкриване на обективната истина”. Така на практика обвинителят може да елиминира хората на Бонев от дадено разследване, когато си поиска. Нищо не пречи въпросният текст, чието използване е замислено като изключение, да се превърне в правило. Това на практика би опорочило идеята полицията да поеме работата по леките престъпления, които се наказват със затвор до пет години, а следователите да фокусират дейността си върху по-заплетените казуси. Въпреки енергичните протести на Бонев текстът беше приет в първоначалния си вид. . И за да поохладят страстите на министъра, сините депутати все пак приеха една от неговите тези - мерките за неотклонение на арестантите да се разглеждат не от един, а от трима съдии. Корекцията в НПК се въвежда точно в момент, когато вътрешният министър започна да роптае срещу съдийската гилдия заради пуснати на свобода обвиняеми. Така че в момента Бонев се намира в твърде деликатна позиция - от една страна е фаворитът на мнозинството на правоохранителния фронт, а от друга - един от основните фактори в неубедително изпълнената операция по елиминирането на Бойко Рашков от съдебната система...
Последният рунд в битката за контрола над наказателното правораздаване обаче ще се състои в пленарната зала на парламента. По всяка вероятност сините депутати ще форсират прокарването на нормативния акт до края на лятната сесия. Евентуалното му отлагане за есента ще позволи ново активизиране на различните лобита, което задължително ще доведе до прекрояване на някои жизненоважни текстове. И тогава замисленият като модерен и прогресивен НПК би могъл и да мутира в нещо като юридически Франкенщайн.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход