29 фирми остават в изолация

Национална компания БДЖ, “Арсенал” ЕАД - Казанлък, и 27 дружества от енергетиката, които бяха в група А на предприятията за финансово оздравяване, пак остават на изолационен режим. Това предвижда постановлението на МС за разработване и изпълнение на програми за финансово оздравяване на държавни предприятия, публикувано в Държавен вестник през изминалата седмица. Тези фирми ще бъдат под специално наблюдение и контрол от министъра на финансите, но правата на собственост ще се упражняват от съответния отраслов министър или председател на комитет. Само при “Арсенал” правата на държавата като едноличен собственик няма да се упражняват от промишления министър, а от министъра на финансите.
Предприятията от новия изолационен списък нямат право да сключват договори за кредити с търговски банки и други финансови институции. Изключение правят Националната електрическа компания и БДЖ. Те са задължени да разработят програми за финансово оздравяване или да актуализират досегашните. Оздравителните програми трябва да съдържат незабавни мерки за ограничаване на загубите и размера на субсидиите и за натрупване на положителен паричен поток. Мерките ще са насочени основно към намаляване на разходите, оптимизиране на персонала и продажба на имущество на предприятието. Оздравителните програми ще съдържат също и мерки за спиране на губещите производства и дейности, за преструктуриране на предприятието, прогнози за производственото, технологичното, пазарното и финансово-икономическото състояние на предприятието, както и срокове за изпълнението на програмата.
Програмите се одобряват от отрасловия министър или шеф на комитет. До 30 септември те трябва да бъдат одобрени от финансовия министър, но само в случай че водят до рязко намаляване на загубите със собствени усилия и без външна финансова помощ, постепенно намаляване или окончателно спиране на субсидиите до края на 2001 г. (за предприятията, които се субсидират от държавния бюджет) и до намаляване на натрупване на задължения към държавния бюджет, търговските банки и други предприятия. Изпълнението на програмите ще се контролира от министъра на финансите.
Препоръчва се на Столичната община да прилага разпоредбите на постановлението към Столична компания “Градски транспорт - Автотранспорт”, СКГТ “Авторемонт”, СКГТ “Трансремонтстрой”, СКГТ “Трамкар”, СКГТ “Електротранспорт”, СКГТ “Холдинг” и “Топлофикация - София” ЕАД.
Постановлението влиза в сила със задна дата - от 1 юли 1999 г.

Предприятия, които остават в изолация:
1. “Мини Бобов дол” ЕАД - Бобов дол
2. “Топлофикация Плевен” ЕАД - Плевен
3. “Топлофикация Пловдив-север” ЕАД - Пловдив
4. “Мини Маришки басейн” ЕАД - Димитровград
5. “Топлофикация Шумен” ЕАД - Шумен
6. Национална електрическа компания ЕАД - София
7. “Топлофикация Бургас” ЕАД - Бургас
8. “Мини Пирин” ЕАД - Симитли
9. “Мини Перник” ЕАД - Перник
10. Брикетна фабрика ЕАД - Гълъбово
11. “Топлофикация Пловдив юг” ЕАД - Пловдив
12. “Топлофикация Перник” ЕАД - Перник
13. “Топлофикация Сливен” ЕАД - Сливен
14. “Топлофикация Враца” ЕАД - Враца
15. “Топлофикация Варна” ЕАД - Варна
16. “Топлофикация Казанлък” ЕАД - Казанлък
17. “Мини Чукурово” ЕАД - Елин Пелин
18. “Топлофикация Правец” ЕАД - Правец
19. “Топлофикация Велико Търново” ЕАД - Велико Търново
20. “Мини Марица - изток” ЕАД - Раднево
21. “Топлофикация Русе” ЕАД - Русе
22. “Топлофикация Лозница” ЕАД - Лозница
23. “Топлофикация Ловеч” ЕАД - Ловеч
24. “Топлофикация Разград” ЕАД - Разград
25. “Топлофикация Габрово” ЕАД - Габрово
26. “Топлофикация Ямбол” ЕАД - Ямбол
27. “Мина Бели брег” ЕАД - Драгоман
28. Национална компания БДЖ - София
29. “Арсенал” ЕАД - Казанлък