Пенсионната реформа се нуждае от разяснителна кампания

Без обществена подкрепа преструктурирането на системата отново ще бъде забавено

През март и април 1999 г. по поръчка на Центъра за изследване на демокрацията бе проведено представително анкетно проучване на общественото мнение на пенсионерите за състоянието и предстоящата реформа в пенсионното осигуряване. Тук представяме и коментираме накратко по-важни резултати от това проучване с надежда, че те ще се оценят като полезни от пряко ангажираните страни и институции.
Общо 98.1 на сто от пенсионерите изразяват в една или друга степен недоволство от сегашните размери на своите пенсии. Особено тревожен е фактът, че 2/3 от анкетираните пенсионери считат, че сегашните размери на техните пенсии са недостатъчни дори за покриване на елементарните им потребности от храна. Тези отговори не са изненадващи, като се има предвид чувствителното намаляване на реалната пенсия в последните години (виж таблицата).
На въпроса “Според вас какъв трябва да бъде сегашният размер на вашата пенсия, за да отговаря на вашия принос през активния период от живота ви и да ви позволява да водите нормален и достоен живо” най-много отговори се струпват около три размера: от 145 000 до 155 000 лв. месечно - 14.5 на сто от анкетираните пенсионери; от 195 000 и 210 000 лв. - 19.7 на сто; от 245 000 и 325 000 лв. -13.5 на сто; и от 380 000 и 800 000 лв. - 5 на сто.
За да отговаря на поставените във въпроса условия, пенсионерите считат, че средният месечен размер на пенсиите към месец март 1999 г. би трябвало да възлиза на 180 366 лв., което е 3.02 пъти повече от действително получавания среден размер на пенсиите през този месец - 59 796 лв. За съжаление от финансова гледна точка подобно увеличение и средни размери на пенсиите е невъзможно за момента и следващите няколко години.
На въпроса “Според вас кога ще може да се повиши сегашният размер на пенсиите до необходимото равнище “само 2 на сто от анкетираните пенсионери смятат, че това може да стане “след една година”; 13.3 на сто - “след 5 години”; 20.0 на сто - “след 10 години” и 18.7 на сто - “след 15 и повече години”.
На въпроса “Знаете ли, че се подготвя реформа в пенсионната система “ с “да” отговарят 58 на сто от анкетираните пенсионери; с “не” - 40 на сто, а 2 на сто не дават отговор. Като се има предвид, че с “да” отговарят и лица, които само са чули, че се подготвя реформа в системата за пенсионно осигуряване, и че 40 на сто от анкетираните пенсионери отговарят с “не”, може да се заключи че: /а/ информираността на пенсионерите за предстоящата реформа е най-обща и недостатъчна; и /б/ че по тази и други причини в момента на проучването значителна част от пенсионерите не са готови да подкрепят необходими основни мерки и мероприятия на реформата.
И нашите, и чуждестранните специалисти определят повишаването и изравняването на пенсионната възраст за мъжете и жените, както и повишаването на трудовия стаж, даващ право на пенсия за изслужено време и старост в пълен размер, като необходими условия за:
w oграничаване на сегашния прекомерно висок пенсионерски товар (от 80 до 100 пенсионери на 100 заети и осигурени лица)
w повишаване на номиналните и реалните размери и равнища на пенсиите
w възстановяване на социалната справедливост в пенсионното осигуряване
w снижаване на сегашните размери на осигурителните вноски и финансово оздравяване на системата.
Не така обаче мислят пенсионерите. На въпросите: /1/ Смятате ли, че пенсионната възраст трябва да бъде повишена; /2/ Смятате ли, че трябва да се повиши изискваният трудов стаж за придобиване на пенсия; /3/ Смятате ли, че ще бъде по-справедливо новата по-висока пенсионна възраст за мъжете и жените у нас да се изравни и /4/ Смятате ли, че заедно с пенсионната възраст трябва да се изравнят изискванията за трудов стаж на мъжете и жените, над 4/5 от анкетираните пенсионери отговарят с “не”.
Тези отговори на пенсионерите може да се тълкуват само като потвърждение, че в момента на изследването болшинството от тях не са подготвени и най-вероятно (ако междувременно не се предприемат адекватни и ефективни мерки) няма, поне активно, да подкрепят тези основни мерки на предстоящата реформа в пенсионното осигуряване.
Отговорите на пенсионерите на горните въпроси могат и трябва да бъдат обяснени и с опасенията им от реално очертаващи се негативни социални и икономически последици, най-вече за бъдещите пенсионери от повишаването на пенсионната възраст и трудовия стаж. Тези последици произтичат от: /1/ задържащото се високо равнище на безработицата, което прави още по трудно изпълними новите по-високи изисквания за правото на пенсия и при равни други условия се отразява негативно върху нейните размери и равнища; /2/ наблюдаваните през последните години все по-масови случаи (особено в по-малките частни търговски дружества) наетите лица да не се осигуряват или да се осигуряват върху минималната работна заплата; /3/ слабият и неефективен държавен и синдикален контрол върху задължителното социално осигуряване, условия и охрана на труда в бързо нарастващия частен сектор; /4/ за все още много слабото влияние на синдикатите и дори ограничената доскоро заинтересованост на техните централи от спазването, респективно нарушаването на законно установени трудови и осигурителни права на наетите лица в частния сектор и най-вече в средния и дребния частен сектор.
За всички е ясно, че при тези условия предлаганата по-висока пенсионна възраст и трудов стаж ще действат при равни други условия като относително самостоятелни фактори за ограничаване достъпа на осигурените лица до системата за пенсионното осигуряване и едновременно за снижаване равнището на техните пенсии. Всичко това показва, че реформата в пенсионното осигуряване изисква комплексен подход, включващ и ефективна информационна и разяснителна кампания, и система от други свързани и необходими законодателни, организационни, контролни и пр. мерки от страна на държавата, синдикатите и работодателите, способни да гарантират: устойчив икономически и социален растеж и снижаващо се равнище на безработица; строго спазване на трудовото и осигурителното законодателство; и ефективен контрол и санкции срещу потенциалните му нарушители от страна на държавата и синдикатите, съчетани с поощрения към тези, които го съблюдават.
Необходими и полезни мерки в същата посока са въвеждането на системи за постепенно пенсиониране (право на лицата, на които остава една година до пенсия, да работят при намалено работно време) и гъвкаво пенсиониране (даване право на трайно безработни лица на 1 до 1.5 години по-ранно пенсиониране) при съответно актюерски изчислено намаление на техните пенсии. В подкрепа на такова пенсиониране се обявяват 70 на сто от анкетираните пенсионери. Целта е бързо преодоляване на споменатите и други подобни негативни явления и процеси или поне същественото им ограничаване и на тази основа - спечелване на необходимата масова и активна подкрепа от страна на настоящите и бъдещите пенсионери за реформите.
Нека не се забравя, че: /1/ без необходимата реформа не е възможно в бъдеще да бъдат поддържани дори сегашните ниски и незадоволителни размери и равнища на пенсиите; и /2/ без широка и активна подкрепа от страна на настоящите и бъдещите пенсионери реформите в пенсионното и социалното осигуряване като цяло са обречени на едно или друго нежелано допълнително забавяне с всички произтичащи от това негативни социални, икономически и политически последици.

Средна пенсия за периода 1989 - 1999 г.
Показатели мярка 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Срeдна месечна пенсия лева 116,1 140,1 434,3 699,9 1088,8 1712,3 2368 4140 36565 61000 68000
Равнище на средната пенсия спрямо средната брутна заплата % 42,4 37,1 42,9 32,7 33,7 34,5 31,7 29,6 29,2 33,7 31,8
Равнище на средната пенсия спрямо средната разполагаема заплата % 47,2 41,7 49,2 39,1 42,1 40,2 36,1 36,4 35,8 39,9 39
Индекси на средната реална пенсия: 89 г. =100% % 100 99,3 57,1 46 43,2 34,7 29,6 23,2 17,3 23,6 24,7
Верижни % - 99,3 57,4 80,6 94 80,3 85,3 78,4 74,7 136,4 104,6

*Данните за 1999 г. са прогнозни


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал