Регионални програми на неправителствени организации
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Регионални програми на неправителствени организации

Регионални програми на неправителствени организации

Фондация “Ресурсен център” - програма “Микрокредитиране”

1903 прочитания

Програма “Микрокредитиране” стартира през 1999 г. и се ръководи от фондация “Ресурсен център”. Финансов гарант на програмата е Фондът за икономическо развитие “Сорос” - Ню Йорк.

Кредитите се отпускат от Обединена българска банка в Смолян, Сливен, Кърджали, Враца, Силистра, Благоевград и Бургас, а в Сливен - и от “Райфайзенбанк” (вж. специалния текст). За улеснение на предприемачите фондацията е разкрила седем регионални микрофонда. За кредити могат да кандидатстват фирми с до 20 наети работници и служители и годишен оборот не повече от равностойността на 50 000 долара. Кандидатите трябва да представят бизнесплан и да осигурят минимум 20% от необходимото финансиране от свои собствени ресурси. Желаещите да получат финансиране преминават през специални безплатни курсове и семинари по мениджмънт (за стартиращ бизнес), и по маркетинг, финанси и кредитиране (при съществуващ малък или среден бизнес). Предоставяните кредити не могат да бъдат използвани за лични или потребителски нужди.

Финансови условия

За стартиращ бизнес размерът на първия кредит е до 2000 долара, а на всеки следващ - до 4000 долара. За съществуващ малък или среден бизнес предприемачите могат да разчитат на първи кредит до 5000 долара и до 10 000 долара за следващ. Възстановяването на сумите за оборотни нужди е от 12 до 24 месеца, а за инвестиционни - от 24 до 36 месеца.

Изисква се 100% обезпечение с персонални гаранции гаранти), залог на движими вещи или ипотека на недвижимо имущество. Лихвата е равна на основния лихвен процент плюс 12% годишно. Възможен е гратисен период до шест месеца за инвестиционни кредити и до три месеца - за оборотни средства. От тази година в Смолян стартира нов пилотен проект на стойност 250 000 долара за отпускане на кредити до 30 000 долара. Стартира и още една инициатива - за “микро-микро” кредити на стойност до 1000 долара. Това са безлихвени заеми с еднократна такса за обслужване в размер на 6% за едногодишните и 8% за двугодишните. Те се отпускат без банкова гаранция, при облекчени процедури и кратки срокове за получаване. За отпускането им се изисква поръчителство на двама души, работещи на безсрочен трудов договор. Статистиката до момента показва, че тези заеми най-често се използват за закупуване на офистехника, компютри, медицинско оборудване, за оборотни средства за селско стопанство и търговия.

Ролята на микрофонда

Микрофондът приема, обработва, анализира предложенията за кредитиране и консултира предприемачите. Специалисти в микрофондовете консултират безплатно хората, занимаващи се малък и семеен бизнес, по счетоводство, данъчно облагане, социално осигуряване, бизнеспланиране и др. Тяхна грижа е наблюдението и контролът върху текущата дейност на кредитираните фирми и тяхната финансова дисциплина. В началото на тази година ще стартира ефективната си дейност микрофондът в Благоевград, а през март - и в Бургас.

Статистика Микрофонд Смолян

Регистриран на 01.06.1999 г. Оттогава до 30.11.2001 г. са отпуснати 284 кредита.

Брой на повторно отпуснатите кредити: 27 Брой на отпуснатите кредити към настоящия момент: 202 (от тях 128 са инвестиционни, 74 - за оборотни средства) Брой възстановени кредити: 81
Общо отпуснат кредитен ресурс: 1 500 000 долара (към настоящия момент: 800 000 долара) Среден размер на кредитите: 7272 долара
Отпуснати кредити по програма “микро-микро” кредитиране: 110, на обща стойност 100 000 долара. Разкрити нови работни места в региона: 513 Микрофонд Сливен
Учреден в средата на януари 2000 г. Стартира своята дейност през май 2000 г. Брой на отпуснатите кредити: 61 Обща сума на отпуснатия кредитен ресурс: 260 000 долара
Среден размер на кредитите: 4262 долара Разкрити работни места в региона: 92 Микрофонд Кърджали
Регистриран в края на септември 2000 г. Брой на отпуснатите кредити: 65 Обща сума на отпуснатия кредитен ресурс: 375 771 долара
Разкрити работни места в региона: 118 Среден размер на кредитите: 5781 долара Микрофонд Враца
Регистриран през декември 2000 г. Стартира ефективна дейност през май 2001 г. Брой на отпуснатите кредити: 40 Обща сума на отпуснатия кредитен ресурс: 283 369 долара
Разкрити работни места в региона: 30 Среден размер на кредитите: 7084 долара Микрофонд Силистра
Стартира ефективна дейност от началото на юни 2001 г. Брой на отпуснатите кредити: 30 Обща сума на отпуснатия кредитен ресурс: 197 500 долара
Разкрити работни места в региона: 75 Среден размер на кредитите: 6583 долара

Смолян, бул. “България” 66, ет.4.
Тел.: 0301-32283, 34209
Сливен,
ул. “Димитър Пехливанов” 3А,
Тел.: 044-36805, 35537
Кърджали,
ул. “Георги Бенковски” 1, ет.4
Тел.: 0361-23378, 34179
Враца, ул. “Лукашов” 2, ет.4
Тел.: 092-61296, 61336
Силистра,
ул. “Симеон Велики” 23, ет.6
Тел.: 086-820513
Благоевград,
бул. “Васил Левски” 1,
Тел.: 073-82620, 82618
Бургас,
ул. “Булаир” 37
Тел.: 056-842475, 840936


Двегодишният проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” - JOBS, се изпълнява от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Той е продължение на пет успешни пилотни проекта за насърчаване на предприемачеството и постоянната заетост, осъществени с помощта на ПРООН през периода 1995 - 2000 г. Целта му е да съдейства за увеличаване на заетостта и да насърчава икономическото развитие чрез създаване и подпомагане на микро- и малки предприятия в аграрни райони с висока безработица. Финансирането е основно от националния бюджет.

По проекта вече са изградени 24 подкрепящи бизнеса организации

които предоставят обучение, консултантски, информационни и технически услуги на собствениците на съществуващи и стартиращи предприемачи. Всяка от тях осигурява актуална пазарна информация чрез интернет. Тези организации са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел по българското законодателство. Това са бизнесцентровете във Велинград, Девин, Дулово, Елхово, Карнобат, Кубрат, Нови пазар, Полски Тръмбеш, Разлог, Руен. Освен тях още 11 центъра са едновременно бизнесцентрове и бизнесинкубатори. Те предоставят освен консултантски услуги и помещения под наем на преференциални цени за стартиращи и разширяващи дейността си фирми. Изградени са в Айтос, Видин, Гоце Делчев, Исперих, Карлово, Нова Загора, Самоков, Силистра, Сливен, Търговище и Шумен. В Котел, Стралджа и Сунгурларе бизнесцентровете са само информационни.

Финансови условия

Общата стойност на кредитния портфейл за целия проект е 1 700 000 долара. На всеки бизнесцентър (без информационните в Котел, Стралджа и Сунгурларе) се предоставя за управление кредитен ресурс от около 200 000 лева. Размерът на кредитите е от 1000 до 20 000 лева. Те се отпускат под форма на финансов лизинг. Всяка лизингова схема се управлява самостоятелно от отделните бизнесцентрове и бизнесинкубатори. Сумите се отпускат за покупка на лизинг на оборудване за производство, селскостопанска техника или съоръжения за извършване на услуги. Максималната горна граница на договорената лизингова стойност не трябва да надхвърля 20 000 лева. Гратисният период е три месеца. Годишната лихва е равна на основния лихвен процент плюс надбавка от 10 пункта. Лизинговият период е до 24 месеца от датата на сключване на договора. Предприемачът трябва да направи първоначална вноска в размер 20% от стойността на закупеното оборудване. Изплащането се извършва на месечни вноски. За обезпечение служи взетото на лизинг оборудване, което трябва да бъде застраховано в полза на бизнесцентъра. Собственикът на фирмата подписва запис на заповед в полза на центъра за целия размер на закупеното оборудване.

Критерии за подбор

Кандидатите за ползване на гаранционната схема могат да бъдат собственици на начинаещи или съществуващи фирми. Предприятието трябва да е регистрирано в района на бизнесцентъра или да развива дейност там. Дружеството трябва да работи в сферата на производството и услугите и да отговаря на определенията за микро- или малко предприятие по Закона за малките и средните предприятия. От лизинговата схема могат да се възползват също и начинаещи предприемачи или безработни с добри идеи за бизнес. Предприемачите трябва да разкрият нови работни места.

По-важни изисквания към кандидатите

Всеки кандидат за кредит трябва да посети 20-часов безплатен курс на обучение по маркетинг, финанси и бизнеспланиране, организиран от бизнесцентъра. След края на обучението той трябва да разработи бизнесплан по образец със съдействието на финансов консултант от центъра и да представи подробна фирмена документация - съдебно решение за регистрация на фирмата, удостоверение за актуално състояние на дружеството, баланс за последното тримесечие (ако е съществуваща фирма) и др.

Статистика

За миналата година са отпуснати 29 лизингови кредита на обща стойност 561 000 лв. Предвижда се в резултат на усвояването на тези кредити да бъдат разкрити над 200 трайни работни места. Подпомогнати са фирми от областта на дървопреработването, шивашката индустрия, хлебопроизводството, дребното фермерство. Сред закупеното оборудване е компютърна система, шевни машини, дървопреработваща техника, машина за брикетиране, пекарна, оборудване за малка електростанция и др.

02/960 95 170
Телефони на бизнесцентровете -
БЦ/БИ Айтос
ул. “Цар Освободител” 3
тел. 0558 / 57 84
Център за бизнес и информация - Велинград
пл. “Свобода”
Център за бизнес информация”
тел. 0359/2 853 1; 2 16 67
Агенция за регионално развитие
и бизнесцентър - Видин
к. “Съединение”, партер, ПК 66
тел. 094 / 601 150, 601 180 - АРРБЦ
4 76 17, 4 76 18 - БИ
Бизнесцентър - Девин
“Дом на културата”, ет.1, ПК 3
тел. 03041 / 25 19
БЦ - Дулово
ул. “Д-р Николай Русев” 2
Младежки дом, ет.2
тел. 0855 / 51-43, 51-85
БЦ - Елхово
ул.”Търговска” 2
тел./факс /3252,3277
БЦ/БИ - Исперих
ул.”Христо Ясенов” 2A, ПК 21 ет.4
тел. 08331 / 46 51
БЦ - Карлово
ПК 76
бул. “Освобождение” 4
тел. 0335 /52 62
БЦ - Карнобат
ул. “Хан Аспарух” 5, стая 204
тел. 0559 / 49 63
ИБЦ - Котел
ул.”Изворска” 14
Младежки дом
тел. 0453 / 2334
БЦ - Кубрат
ул.”Княз Борис I” 15
ПК 13
тел. 08341 / 24 11
БЦ/БИ - Нова Загора
ул. “14-ти януари” 52
тел. 0457 / 2 43 01
БЦ - Нови пазар
ул. “Оборище” 1
тел. 0537 / 56 16
БЦ - Полски Тръмбеш
ул. “Търговска” 76
тел. 06141 / 29 05
Бизнесцентър “Места” - Разлог
ул. “Христо Ботев” 2
тел. 0747 / 64 62
БЦ - Руен, Бс.
ул. “1-ви май” 11
сграда на БКС ет.3
тел. 05944 / 282, 390
БЦ/БИ - Самоков
ул. "Македония" 34
тел. 0722/ 2 69 28
факс 0722/ 2 92 65
БЦ/БИ - Силистра
ул. "Симеон Велики" 49
тел. 086 / 2 80 11
БЦ/БИ - Сливен
“Цар Освободител” 1
Община Сливен - Стая 54, 55
тел. 044 / 66 22 16
Информационен бизнесцентър - Стралджа
бул. “Хемус” 12
тел. 04761/ 2393
ИБЦ - Сунгурларе
сграда ОДК - 2 ет.
тел. 0557 / 2574
БЦ/БИ - Търговище
пл. "Свобода"
“Община Търговище” - стая 75
тел. 0601 / 2 84 88
БЦ/БИ - Шумен
ул. “Цар Освободител” 130
пк 32
тел. 054 / 80 06 29
Регионален център - Шумен
ул. “Цар Освободител” 130
тел. 054 /80 06 34
Централно координационно
звено София - 1784
бул. “Цариградско шосе” - 7км
сграда на ИПАКТ
тел. 02/96095170


Програма за микрофинансиране “УСТОИ” стартира през 1999 г. Осъществява се в рамките на фондация CRS България (Католически служби за помощ) и се финансира от Американската агенция за международно развитие (USAID).

Оперативна схема

“УСТОИ” работи с клиенти в три основни региона в страната: Стара Загора (включва и Нова Загора, Казанлък, Хасково, Димитровград), Плевен (включва и Троян) и Велико Търново (включва и Габрово). Програмата осъществява кредитна дейност чрез три кооперации, регистрирани във всеки един от трите центъра.

Кредитополучатели

За кредити от “УСТОИ” могат да кандидатстват предприемачи, които имат действащ бизнес в областта на търговията, услугите или дребното производство. Материалните активи на предприятията трябва да са на стойност до 10 000 лева. Във фирмите трябва да работят до трима служители, включително членове на семейството. Производители на селскостопански продукти по правило не се кредитират, oсвен в случай че упражняват и друга дейност, която им носи целогодишни доходи.

Механизъм

За да получат заем от “УСТОИ”, предприемачите трябва да образуват помежду си взаимоспомагателни групи с минимум седем члена. Заемът е групов, т.е. кандидатът може да бъде финансиран само като член на такава група, в рамките на която членовете си гарантират взаимно получените суми. Съставът на групите се определя от самите клиенти, а не от служителите на “УСТОИ”, като водещи принципи са доверието и солидарността между членовете. Членовете на всяка взаимоспомагателна група стават и членове на кооперацията, регистрирана в съответния регион. Програмата кредитира с предимство жените, захванали се с предприемачество, като си поставя за цел те да са минимум 60% от общия брой клиенти.

Финансови условия

Заемът от “УСТОИ” трябва да бъде вложен в бизнеса. Програмата не отпуска потребителски кредити. Средствата се предоставят за оборотни нужди, в редки случаи - за покупка на оборудване в неголеми размери. Механизмът на получаване на сумите е стъпков. Всеки предприемач има право първоначално да кандидатства за заем в размер до 600 лева, който трябва да върне за четири месеца. Добрите клиенти могат да кандидатстват за заеми многократно, като размерът на всеки следващ кредит се увеличава на етапи, а периодът за погасяване става шест месеца. По правило максималният размер на всеки следващ заем е до 30% по-висок от предходния, но процентът увеличение за всеки клиент зависи от нуждите на бизнеса му и от възможностите му да погасява по-големи суми. Върху заемите се начислява 2% твърда месечна лихва. Не се предвижда гратисен период, погасяването на средствата става на равни двуседмични или месечни вноски. “УСТОИ” не изисква имуществена и/или парична гаранция за отпуснатите суми. Гаранцията е групова - в рамките на взаимоспомагателната група членовете гарантират един за друг. В деня и часа на плащането, в случай че един от групата не си плати вноската, отговорни за издължаването й са останалите членове. Нов заем може да бъде получен само след като всички са погасили предходния. Времето за обработка на заявката е до една седмица.

Програмата цели да предостави финансови услуги на най-малко 4000 предприемачи до 2004 г. Идеята е “УСТОИ” да постигне финансова самоиздръжка на третата година от дейността си с цел създаване на българска финансова институция.

Статистика

До края на декември миналата година по програмата са отпуснати 3605 заеми в размер на 4 306 000 лева, като към този момент 1665 дребни предприемачи ползват заеми от “УСТОИ”. Възвращаемостта на кредитите е 100%.

София - 02/944 18 37
Стара Загора - 042/602 889
Плевен - 064/3 62 93
Велико Търново - 062/2 22 73


Малки семейни фирми или дребни предприемачи, които имат нужда от финансиране за оцеляването или разширяването на бизнеса си, могат да разчитат на заеми от кооперация “Начала”. Предприемчиви хора с добър бизнес или с обещаваща идея за бизнес, чиито фирми са или твърде малки, или не притежават необходимото обезпечение, за да могат да получат банков кредит, също са “добре дошли”.

Кооперация “Начала” е партньор на международната мрежа на “Опортюнити интернешънъл” - глобална неправителствена организация, създадена през 1971 г. в САЩ, която чрез микрокредити поощрява развитието на малкия и семейния бизнес в развиващите се страни. В България кооперацията осъществява дейността си от декември 1997 г. с помощта на Американската агенция за международно развитие (USAID), Българо-американския инвестиционен фонд и неправителствени организации от Холандия и САЩ. Кооперацията има седем офиса в страната - в София, Пловдив, Плевен, Варна, Стара Загора, Габрово и Велинград.

Финансови условия

На заеми могат да разчитат предприемачи с действаща фирма, лица, упражняващи свободна професия или занимаващи се със селскостопанска дейност. Необходимо е те да имат идея, конкретна делова програма и виждане как ще усвоят средствата. Финансират се лица, занимаващи се с търговия, услуги, производство, образование, здравеопазване, селско стопанство, туризъм и др. С особена подкрепа от кооперацията се ползват проекти, които гарантират вече създадени или разкриват нови работни места. Жените, захванали се със собствен бизнес, също имат предимство. Заем от кооперацията могат да получат само нейни членове. Изисква се член-кооператорите да са навършили 18 години. Те плащат еднократната встъпителна вноска и дялов капитал. Дяловият капитал се връща при прекратяване на членството. Задължително условие е кандидатите да имат собствен принос в реализацията на проекта. Достатъчно е да участват например със своя сграда, машина, транспортно средство и пр. Минималният размер на заемите за оборотни средства е 600 лв., максималният - 6000 лв. Инвестиционните заеми са в размер от 3000 до 40 000 лв. Годишната лихва е между 14-17%. Заемите за оборотни средства се отпускат в срок от 3 до 12 месеца. Инвестиционните заеми трябва да бъдат възстановени за 12 - 36 месеца. Възможен е гратисен период между един и три месеца. Като обезпечение може да послужи лично поръчителство, залог на имущество или ипотека.

Как се получава заемът

Във всеки офис на кооперацията има назначени експерти - ръководители на проекти. Кандидатът обсъжда предварително своето намерение с тях и при одобрение представя необходимата документация. По време на подготовката той може да разчита на консултации и помощ от ръководителя на проекта.

Предприемачът представя бизнесплан по готов конспект, който се получава в офисите на “Начала”. Формулярът съдържа въпроси от рода на: какъв е бизнесът, в какво състояние е, кои са основните конкуренти, какви са перспективите, колко работни места ще бъдат разкрити след реализацията на идеята и т.н. От собствениците на фирма се изискват документи за съдебна и данъчна регистрация, удостоверение от БУЛСТАТ регистъра, счетоводни отчети и баланси. Целта е да се види, че кандидатът е легитимен на пазара и че неговото предприятие се развива. След като ръководителят на проекта прецени, че бизнесът на член-кооператора заслужава внимание, той проверява на място стопанската дейност на предприемача. След одобрение документацията се представя на съвет на взаимоспомагателната каса на “Начала”. Право на съвета е да коригира срока за изплащане на заема, неговия размер, обезпечението или гратисния период например. Възможно е също проектът да бъде изцяло отхвърлен. След одобряване на заема се изготвя погасителен план и се подписва договор. Кандидатът плаща такса за обслужване - 3% от стойността на исканата сума. Отпуснатите пари се превеждат по банкова сметка на предприемача. Погасителните вноски са месечни. Ръководителят на проекта проверява на място как върви бизнесът, как се обслужва заемът. Кооперацията подпомага всячески своите членове - с консултации, обучение, намиране на партньори и т. н.

Статистика

От януари 1998 г. до декември 2001 г. кооперация “Начала” е отпуснала над 4500 заема на обща стойност близо 18 млн. лв. Средният размер на заемите е 4200 лв., а средният срок на погасяването им - 10 месеца. В резултат на реализираните бизнесидеи с финансовата подкрепа на кооперацията са разкрити над 14 000 работни места.

централа: София, ул. "Кокиче" 11, тел.: (02) 960-83-11, 960-83-33;
факс: (02) 960-83-41, 960-83-42
Велинград:
ул. "Св. Кирил и Методий" 15, вх.Д,
тел./факс: 0359/224-18, 216-29,
088 794-8 53
Пловдив: бул. "Марица" 88, вх.В, тел./факс: 032 / 629-057, 621-520,
636-820, 088 792-823
Варна: ул. "Михаил Колони" 25,
тел./факс: 052/607-442,
231-619, 088 796-152
Плевен: бул. "Данаил Попов" 17,
тел.: 064 / 365-46, 221-70, 804-523
Стара Загора: ул. "Граф Игнатиев" 14, тел./факс: 042/603-532, 088 929-551


Предприемачите и фермерите от региона на Централна Стара планина могат да разчитат на кредити, гарантирани от швейцарското правителство. Средствата се отпускат от Обединена българска банка по линия на специално споразумение с Швейцарската дирекция за развитие и сътрудничество. Дирекцията е създадена на основата на споразумение за техническо сътрудничество между правителствата на България и Швейцария, ратифицирано през 1996 г. На финансова подкрепа могат да разчитат частни малки и средни предприятия в региона на Габрово, Ловеч, планинската и полупланинската част на Великотърновска област, ако са специализирани в преработката и услугите с продукти от горското и селското стопанство или заети с пазарната реализация на готовата продукция. В тяхна подкрепа работи фондация ФАЕЛ.

На кредити могат да разчитат и всички частни земеделски производители от Карлово, Павел баня, Казанлък, Троян, Априлци, Севлиево, Габрово и Трявна. Необходимо е земеделската продукция да е предназначена за пазара, а стопаните да са ангажирани с опазването на околната среда. Помощ на фермерите предлага фондацията за биологично земеделие “Биоселена”. Двете фондации са създадени с подкрепата на швейцарското правителство. Техни експерти помагат безплатно на кандидатите да подготвят бизнесплана си и да оформят необходимите документи.

Финансови условия За предприемачи - чрез фондация ФАЕЛ

Основно изискване е фирмите да са малки и средни, да са регистрирани и да извършват дейност в района на фондацията. Малки са фирмите със средна численост на персонала до 10 заети лица. Средни - предприятия с до 50 заети и с годишен оборот в размер до 1 000 000 лв. или стойност на дълготрайните материални активи до 800 000 лв. Фирмите, кандидатстващи за кредит, трябва да се занимават с преработване на продукти от селското и горското стопанство и услуги, съпътстващи производството и пазарната реализация. Предимство имат предприятия с поне двегодишен период на дейност. Плюс за кандидата е, ако дружеството осигурява нови работни места, съдейства за възстановяване и развитие на основен поминък в региона, използва местни суровини и ресурси. На одобрение могат да разчитат проекти, които отчитат изискванията за опазването на околната среда - за преработка на отпадъци, за използване на безотпадни технологии. Предпочитания се дават на дружества с мениджъри до 45-годишна възраст. Фирмите не трябва да са отчели загуби в счетоводния си баланс за предходната година. Предприемачите могат да разчитат на кредити до левовата равностойност на

10 000 швейцарски франка със срок на погасяване до две години. Възможни са и кредити до левовата равностойност от 10 000 до 50 000 швейцарски франка със срок на погасяване от две до пет години. Сумите се предоставят в левове. Задължително е собственото участие на кандидата в размер минимум 20% от общата сума по проекта. Възможен е гратисен период до шест месеца. Обезпеченията трябва да покриват минимум 100% от предоставения кредит.

За фермери - чрез фондация “Биоселена”

Селскостопанските производители могат да разчитат на кредит в размер до левовата равностойност на 15 000 швейцарски франка. Финансират се до 70% от общата стойност на проекта - необходимо е собствено участие на кандидата в размер на 30% от общата сума. Срокът на връщане на заема е до три години. Възможен е гратисен период до шест месеца само за главницата. След изплащането на месечната погасителна вноска за всеки член от семейството трябва да остава най-малко по една и половина минимална работна заплата. Лихвата е равна на основния лихвен процент на БНБ за съответния период плюс надбавка от седем пункта. Обезпеченията трябва да покриват минимум 120% от стойността на кредита И в двата случая за обезпечения се приемат ипотека на недвижима собственост, залог на движими вещи, на вземания, на държавни ценни книжа, поръчителство и банкови гаранции. Не се приема като обезпечение земеделска земя. Предоставено като обезпечение имущество трябва да бъде застраховано, като правата по застраховката се прехвърлят на ОББ. Документите на кандидатите заедно със становище на съответната фондация се изпращат в специалната кредитна комисия към посолството на Швейцария. Тя взема решение за одобряване или отхвърляне на даден проект заедно с представители на ОББ.

Помощта на фондациите

ФАЕЛ организира безплатни семинари по различни актуални теми - маркетинг, реклама, връзки с обществеността, как се произвеждат и продават екопродукти и пр. Експерти оказват консултантска помощ на място във фирмите, отговарят писмено на конкретни въпроси. Фондацията предоставя също информация и консултации за технологията на производство в малките и средните фирми. В сътрудничество с Европейския иновационен център експерти на ФАЕЛ провеждат технически одит във фирмите, за да изяснят потребностите им от конкретни машини и съоръжения. Предприемачите могат да разчитат на помощ, ако си търсят подходящо оборудване.

Безплатно обучение и консултантска помощ за фермерите осигурява и фондация “Биоселена”. Експерти организират курсове, семинари и демонстрации, свързани с биологичното земеделие, както и индивидуални консултации (посещения на място и по телефона). Консултантската служба оказва техническа помощ на стопаните при преминаване от конвенционално към биологично производство на земеделски продукти. С финансовата помощ на “Биоселена” през май 1999 г. бе учредена кооперация “БИО България”. Това е маркетингова организация на производители, търговци и преработватели на биологични продукти с основен предмет на дейност продажба на сертифицирани биологични продукти със собствена запазена марка. Кооперация “БИО България” е национална организация, в нея могат да членуват производители, преработватели и търговци от цялата страна.

ФАЕЛ:
Ловеч, ул. “Търговска” 67,
Тел.: 068/ 2 62 04, тел./факс 068/2 32 46
София, ул. “Шейново” 28
Тел.: 02 946 19 84, тел./факс 02 43 50 66


“Биоселена”:
Карлово, ул. “Ив. Вазов” 47
Тел.: 0335/83 65, тел./факс 0335/20 38
Габрово, ул. “Малчика” 2
Тел.: 066/25 227
София, ул. “Шипка” 41А
Тел.: 02/43 84 03


Малките и средните фирми от Габрово и Разград могат да разчитат на преференциални кредитни линии, улеснени от специална гаранционна схема на Министерството на труда и социалната политика чрез Фонда за регионални инициативи.

В Габровския регион предприемачите могат да теглят облекчени кредити от Банка ДСК, а в Разградска област - от Централна кооперативна банка (ЦКБ). Съдействие на бизнесмените оказват Търговско-промишлената палата в Габрово, Индустриалната стопанска асоциация в Разград и регионалните структури по заетост.

Условия за кредитиране

Преференциални кредити могат да теглят собствениците на малки и средни производствени предприятия, които създават работни места. На кредити могат да разчитат и новорегистрирани стопански субекти, които нямат финансова и бизнесистория. Кандидатите представят задължително бизнесплан и прогнозен паричен поток за обслужване на заема. Средствата трябва да бъдат използвани за покупка на машини, съоръжения, сгради, земя, както и за строеж, ремонт или реконструкция на сгради. На одобрение могат да разчитат и т.нар. комбинирани проекти, при които най-малко 75% от сумата се използва за инвестиции и най-много 25% - за осигуряване на оборотен капитал при старта. Размерът на един кредит може да бъде не по-малко от 5000 лв. и не повече от 40 000 лв. за всеки проект. Изисква се 10% собствено участие в инвестицията. Разрешените кредити се олихвяват с лихва от 10% годишно. Максималният срок за издължаване не може да бъде повече от 36 месеца. Възможен е гратисен период до 12 месеца. Срокът е конкретен за всеки проект.

В предложението за финансиране предприемачът заявява броя на новооткритите работни места и кога те ще бъдат факт. Новите работници трябва да бъдат наети с безсрочни трудови договори. Ако се предвижда изпитателен срок, той не може да е по-дълъг от три месеца. За да докаже, че изпълнява тези условия, собственикът на фирмата представя пред съответната банка заверено копие от сключените трудови договори. Ако междувременно настъпят някакви промени, бизнесменът трябва да представи заверено копие от трудовия договор с новоназначения. Предприемачът е длъжен да поддържа броя на новооткритите работни места през целия период на обслужване на кредита. Той не трябва да държи свободно новооткрито работно място повече от 14 дни. Изпълнението на това условие се доказва всеки месец чрез представяне на декларация за изпълнение на задължението за поддържане на заетостта. За намиране на подходящ кандидат получателят на кредит може да разчита на съдействие от регионалните служби по заетостта. Трудовото възнаграждение на новонаетите не бива да е по-малко от минималната работна заплата за страната. За доказателство служат заверени копия от ведомостта за платени работни заплати, които също се представят всеки месец. На свой ред Банка ДСК и ЦКБ изпращат екземпляр от документите на Министерството на труда и социалната политика. Гаранционният фонд позволява на финансово-кредитните институции да изискват по-малък размер на обезпеченията, а не обичайните за банковата система 200-300%. Кандидатът за кредит обезпечава вземанията си с особен залог и/или ипотека върху закупеното, построеното, ремонтирано или реконструирано имущество. Възможни са и други видове обезпечения - собственост на предприемача и/или трети лица. Техният размер зависи от размера на кредита.
В момента поради изчерпване на ресурса селективните комисии само разглеждат и одобряват исканията за кредит. Нови кредити ще се отпускат, след като бъде възстановен достатъчен ресурс от обслужването на отпуснатите досега кредити, уточняват от Фонда за регионални инициативи. Фондът за регионални инициативи е създаден през август 1998 г. със заем от Световната банка. Спонсорира се от международни донори (Програмата на ООН за развитие - ПРООН, Американската агенция за международно развитие - USAID) и българската държава.

Размер на обезпеченията За инвестиционни кредити от 5000 -

14 999 лв. по производствени проекти - не по-малко от 15% от стойността на кредита. За кредити от 5000 - 14 999 лв. по комбинирани проекти - не по-малко от 25% от стойността на кредита.

За инвестиционни кредити от 15 000 - 24 999 лв. по производствени проекти не по-малко от 25% от стойността на кредита. За кредити от 15 000 - 24 999 лв. по комбинирани проекти - не по-малко от 35% от стойността на кредита. За инвестиционни кредити от 25 000 - 40 000 лв. по производствени проекти - не по-малко от 40% от стойността на кредита.
За кредити от 25 000 - 40 000 лв. по комбинирани проекти - не по-малко от 50% от стойността на кредита.

Статистика

Габрово Брой отпуснати кредити - 8 Обща стойност - 280 750 лв.

Създадени работни места в региона - 35

Разград Брой отпуснати кредити - 10 Обща стойност - 294 500 лв.

Създадени работни места в региона - 87

Габрово: 066/3 31 42
Разград: 084/66 02 43


Гражданският съюз за стопанска инициатива (доскоро ССИГ - Съюз за стопанска инициатива на гражданите) предоставя гаранции за кредити от 5000 до 50 000 лева. Програмата стартира на

1 септември м.г. и е насочена не само към предприятия с финансова история, а и към прохождащи дружества от цялата страна. Експерти на организацията са подготвили 17 различни схеми за финансиране на малкия и средния бизнес, като са използвали опита на Израел, Швейцария, Франция и САЩ. Изборът на схема за кредитиране се прави конкретно в зависимост от характера на проекта. Финансират се фирми, занимаващи се с производство, търговия, строителство, услуги, екология. Създаден е

Гаранционен фонд

включващ лично имущество и финансови средства на членовете на ГССИ. Фондът на организацията се използва като гаранция пред финансиращи банки. В момента ГССИ работи с кръг от банки, но се предвижда програмата да се обслужва само от една финансово-кредитна институция и по всяка вероятност това ще е Насърчителна банка.

Ако се използва междуфирменото кредитиране като схема за финансиране, за всеки проект се решава конкретно срокът на възстановяване, лихвеният процент, гратисният период. За членуващите в съюза фирми и граждани са предвидени определени преференции - по-ниски лихви и по-дълги периоди за възстановяване на заема. Ако предприемачът е член на съюза и иска кредит за оборотни средства например, заемът може да бъде осигурен до часове. Проектите за кредитиране се представят в централния офис на съюза, а в регионалните офиси на организацията предприемачите могат да получат информация и да бъдат консултирани. ГССИ е наследник на ССИГ. ССИГ бе учреден през декември 1989 г.

Статистика

От 1.09.2001 до 31.12.2001 г. са отпуснати 16 кредита включително и гаранции пред "ПроКредит Банк". Одобрените предприемачи са от Перник, Пловдив, Русе, Плевен, Враца, Казанлък.

Необходими документи

- Удостоверения за съдебна регистрация, данъчна регистрация, БУЛСТАТ, актуално съдебно състояние на фирмата - Попълнен формуляр за кандидатстване (по образец)

- Бизнесплан - Минали счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи (за съществуващи фирми) - Документи за притежаването на недвижимо имущество (за обезпеченията)

София 1407, кв. “Лозенец”, ул.“Тодор Ночев” 30 (до хотел “Кемпински - Зографски”),
Тел.: 02/962 47 84, факс: 02/962 48 36

Програма “Микрокредитиране” стартира през 1999 г. и се ръководи от фондация “Ресурсен център”. Финансов гарант на програмата е Фондът за икономическо развитие “Сорос” - Ню Йорк.

Кредитите се отпускат от Обединена българска банка в Смолян, Сливен, Кърджали, Враца, Силистра, Благоевград и Бургас, а в Сливен - и от “Райфайзенбанк” (вж. специалния текст). За улеснение на предприемачите фондацията е разкрила седем регионални микрофонда.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.