Принципите на социално пазарно стопанство

Конференцията на СДС утвърди:

Приетите на ХIII национална конференция на СДС политически принципи за първи път у нас дефинират основните приоритети при изграждането и функ- ционирането на съвременното социално пазарно стопанство, основано на свободата на предприемачеството, на справедливостта на публичните институции и на солидарността в обществото. Българските граждани трябва да получат нови възможности за участие в икономиката чрез знание, чрез работа, чрез капитал, чрез системата на социално осигуряване.
Социалната пазарна икономика контрастира едновременно със социалистическата икономика на планирането и с либералната икономика без ограничения. Това е система, която гарантира едновременно възнаграждение за достиженията на инициативните и успелите, но и социална справедливост за онеправданите и неуспелите, тя съчетава конкуренцията със солидарността и личната отговорност със социалната сигурност. Тя съвместява индивидуалната амбиция с общото дело, а екологичните принципи, които изповядва, гарантират опазването на създаденото от природата.
Свободата и отговорността са стълбовете на социалното пазарно стопанство. Държавата има задачата да създаде рамка, която да подпомогне развитието на саморегулирането вътре в икономическата система и да задължава икономическите субекти да се съобразяват със социалните и екологичните изисквания.
Пазарът и конкуренцията правят възможно постигането на свобода чрез децентрализацията на властта. Пазарът е икономическият еквивалент на свободната демокрация. Конкуренцията кара хората да търсят по-високи постижения, а това служи на системата като цяло.
Затова социалната пазарна икономика осигурява равновесие, в което има възможно най-много пазарна свобода, и същевременно намесата на държавата е сведена до най-необходимото - гарантиране на лоялната конкуренция и осигуряване на социалните и екологичните елементи на системата.
Частната собственост върху средствата за производство е задължителна, ако искаме икономиката да е максимално ефективна и суровините и продуктите да се използват по най-икономичен начин. Свободата на договарянето, свободата на търговията, свободата на придвижването и свободата да избираш професия са точно толкова важни, колкото реализацията на печалба и рискът от загуба.
Икономическата система и социалният ред са неразривно свързани и се допълват взаимно. Всяка икономическа политика, на която липсва социална справедливост, е заплаха за социалния мир, като същевременно носи икономически загуби и социална нестабилност.
Модерната християндемократическа политика е основана на солидарността и субсидиарността. Обществото трябва солидарно да защитава индивида от тези рискове, които той не може да поеме сам. Задължителното социално осигуряване и гарантираните обществени услуги трябва да бъдат саморегулиращи се и децентрализирани и провеждани на съответното ниво на обществените и административните структури, които са най-близо до хората.
Социалното партньорство в индустрията е еднакво важно както за социалния ред, така и за успеха на икономиката. Социалният мир е доказано необходим за повишаването на производителността. Социалното партньорство в социалната пазарна икономика значи преди всичко работническо участие в собствеността, саморегулиране при социалното осигуряване и свободно колективно договаряне. Синдикатите и мениджмънтът на предприятията имат особена отговорност, всеки на своето ниво, да осигуряват максимална заетост, монетарна стабилност и растеж, а с това и общия просперитет на обществото.
Върху тези няколко фундаментални принципа може да се изгради разгъната програма за управление, която непременно трябва да включва следните елементи:
Конкуренцията, която създава разнообразие в избора. На хората трябва да се гарантира честен и равностоен избор, отвореност на пазара и недопускане на нелоялна конкуренция. Държавата трябва да се намесва само когато натрупването на икономическа мощ у някого заплашва принципите на лоялната конкуренция.
Продължаващото преструктуриране на икономиката е жизнено важно, за да издържи тя на международния конкурентен натиск. Това преструктуриране обаче трябва да бъде оставено на пазарните сили и не може да стане чрез държавно регулиране на икономическите процеси.
Икономиката на познанието е икономиката на XXI век. Като страна с ограничени природни ресурси България трябва да се опре на ефективността и иновационните възможности на хората, които да концентрират своите умения върху висококачествени продукти и производствени умения. Конкурентоспособността зависи преди всичко от прилагането на нови технологии като биотехнологиите, генетичното инженерство, информационните технологии, екологичното инженерство, във всички отрасли на стопанството.
Ефективността на социалната пазарна икономика зависи от балансираното разнообразие от малки, средни и големи предприятия. Малките и средните предприятия са жизненоважни за създаването на истинска конкуренция. Те предлагат възможности за постоянно преминаване от наемен труд към самонаемане и обратно и са основен фактор за децентрализацията на икономическата мощ. Същевременно те често са онеправдани от гледна точка на конкурентоспособността. Затова са нужни специални облекчения за малките и средните предприятия, особено в данъчната сфера и набирането на капитал.
България има нужда от повече предприемачи и затова трябва да се окуражава преминаването от статуса на наемен работник към самонаемане. Нашата икономика трябва да даде шансове на индивидите, които желаят да поемат риск, да станат свободни и самонаети.
Предоставянето на производствен капитал в ръцете на наемните работници е социална необходимост и начин за прехвърляне на част от отговорността техните ръце. Така се получава по-мотивирано производство и по-справедливо разпределение на приходите.
Необходимо е окуражаване на участието на семействата в икономическия живот. Семейните фирми, малките предприятия, съществуващи на основата на занаята и уменията на членовете на едно семейство, трябва да бъдат подкрепяни, защото те не само създават работни места и увеличават благосъстоянието на семействата, но и защото в тези фирми се изгражда и поддържа моралът, почтеността, отговорността, възпитава се отговорно ново поколение и се съхраняват истинските ценности на обществото.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове