Изпит, който мирише

Конкурсът за частни съдебни изпълнители остави прекалено много съмнения

Началото на частното съдебно изпълнение в България е на път да заприлича на колоездачната обиколка на Франция.

Всяка година тя оставя едно странно чувство - велико събитие, но в същото време носи усещане за тотална нередност. Хванатите с допинг казват "всички го правят“, всички знаят, че "всички го правят“, но в същото време всеки живее в една удобна за печелившите, а ужасна за губещите илюзия.

Въвеждането на частното съдебно изпълнение трябва да разбие тромавата държавна система за обезпечаване на изпълнителния процес. Водени от личния интерес (хонорар), частните съдебни изпълнители ще са мотивирани по-бързо да обслужват клиентите си, като например събират вземания от длъжници след влязло в сила съдебно решение Реформата практически е идентична с преминаването от държавна към частна нотариална дейност от края на 90-те. Частният съдебен изпълнител обаче има възложени от държавата изпълнителни правомощия. Поради тази причина всеки пропуск в подбора на кадри несъмнено би довел до появата на силно овластени еквиваленти на скандалните нотариуси Слави Крашевски и Георги Златев.
През юли и август Министерството на правосъдието провежда конкурс за "придобиване на правоспособност на частни съдебни изпълнители“... Той е разделен на два етапа - писмен изпит (тест) и устен изпит по въпросник. До участие са допуснати общо 287 кандидати, като 232 от тях достигат до устен изпит. Месец по-късно министърът на правосъдието Георги Петканов издава заповед, с която възлага правомощие на 85 от тях...

Всичко звучи нормално - конкурс, оценки, отсяване, печеливши и загубили. Веднага след края на конкурса десетина човека от загубилите започват яростна офанзива срещу процедурата. За тях изпитите са опорочени, непрозрачни и манипулирани. Камъкът е хвърлен.

Въпросите

около въвеждането на професията на частния съдебен изпълнител започват още с влизането в сила на Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ). Причината е параграф 1 от нормативния акт, според който всички действащи държавни съдебни изпълнители имат право да станат частни, ако подадат молба до министъра на правосъдието. По силата на тази разпоредба 85 магистрати придобиват без конкурс правомощието да изпълняват дейността. Те основават Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ), чиито председател Георги Дичев и зам.-председател Иван Чолаков няколко месеца по-късно влизат в състава на комисията. Според Стоян Чаталбашев (един от най-активните против­ници на процедурата), това придобиване по право на статут на частен съдебен изпълнител противоречи на конституцията. Той се опира на решение на Конституционния съд от 1998 г., което разглежда идентичен казус (Закона за нотариусите и нотариалната дейност), при който обаче законодателят сам е прераз­гледал закона и е махнал възможността за прескачането на конкурса. Валентин Кръстев, участник в конкурса, е убеден, че ще намери орган, който да сезира конституционните съдии. "Министерството на правосъдието е провело и провежда реформата в съответствие с изискванията и целите на закона“, коментира предполагаемата противоконституционност на текста зам.-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева, която е и председател на изпитната комисия.

Изпитът

приличаше на игра, чиито правила бяха измислени от хора, които нищо не разбират от материята“, коментира Ивайло Ценкулов, който има петгодишен стаж като държавен съдебен изпълнител, а от шест години работи като адвокат. "Надявах се частното съдебно изпълнение в България да започне да функционира по достоен начин“, допълни той. Адвокат Сотирова, която участва неуспешно в конкурса, определя процедурата като "явно несправедлива“ и "пълна с неуредици“. Йордан Николчев от своя страна вижда конкурса като пълен фарс, а отношението на председателя на комисията - като подигравателно.

До участие в устния изпит се допускат над 200 кандидати. Очаква се масово пресяване. Регулацията на тази част от конкурса в наредбата е обща и според някои от кандидатите това довело до "непрозрачност на конкурса“. Най-голяма е борбата за София-град. Изпитната комисия е от пет души (сред които уважавани преподаватели по право, съдия от Върховния касационен съд). "Председателят на комисията имаше по-малък юридически стаж от кандидатите“, констатира адвокат Сотирова. Албена Белянова, друг кандидат, е скъсана с обяснението: "Знаете, колега, но се притеснявате.“ Sileverarow от форума на КЧСИ (www.bcpea.org) обобщава: "Наистина в този конкурс се минават доста граници на обективността и колегиалното отношение.“

"Конкурсната комисия изпитваше кандидатите в пълен петчленен състав по обявената със заповедта на министъра за насрочване на конкурса тематика“, обясни зам.-министър Сапунджиева.

Класирането

"Най-сериозни съмнения за манипулация има там, където един кандидат е имал висока оценка на единия изпит и впоследствие е получил значително по-ниска оценка на другия“, разказва Валентин Кръстев. От протокола с класирането се вижда, че такива случаи действително не са изолирани, като преобладават кандидатите, които са имали високи оценки на писмения изпит и ниски на устния. Това води до два възможни извода - или е имало масово преписване на теста, или предположението на адвокат Кръстев се доближава до истината. "Обърнете внимание на класирането в Благоевград“, разказва кандидат, пожелал анонимност, и посочва имената на Шукри Дервиш и Виолина Тозева. Според справка в интернет Дервиш е бил резерва (с решение, подписано от Сапунджиева в качеството й на секретар на Централната избирателна комисия) в Районната избирателна комисия - Благоевград, по време на парламентарните избори през 2005 г. и в същото време присъства в кандидатската листа на ДПС. Връзката с Виолина Тозева е по-скоро хипотетична - тя е член на адвокатската колегия, в която зам.-министър Сапунджиева е членувала в края на 90-те.

Оценките на Шукри и Тозева са типичен пример за цитираната от Кръстев хипотеза. Оценките на кандидатите, които оспорват конкурса, са огледален модел на техните - високи на писмения изпит и достатъчно ниски на устния, за да не могат да се класират. Естествено напълно нормално е да става дума за пълна случайност, но...

Конкурсът е атакуван в съда от част от участниците. "Посочил съм най-явните нарушения - има още много, но те нямат процесуална тежест“, коментира Валентин Кръстев, който е изпратил три различни жалби. "Има образувани съдебни дела и поради тази причина ще се въздържа от това да коментирам процедурата“, каза за "Капитал“ Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители и член на комисията. Той обобщи процедурата с думите: "Някои колеги просто бяха подценили устния изпит.“

Конспиративни теории

Различни независими източници, пожелали анонимност, казаха пред "Капитал“, че "са чували за искането на подкуп“. Посочените суми се разминават - "10-20 хил. евро.“, "50 хил. лева“, а трети дори говорят за "плащане преди и доплащане след конкурса“. "Бих го казал с името си, но не бих могъл да го докажа“, каза един от кандидатите. "Чувал съм за подобно нещо. Бях готов да платя, но не успях да се свържа с правилния човек, пояснява искането друг и допълва: такава сума като частен съдебен изпълнител в София се изкарва изключително бързо.“ Тези анонимни твърдения по никакъв начин не могат да бъдат релевантни, но присъствието им налива допълнително масло в огъня.

Оттук сюжетната линия, наречена частно съдебно производство, може да се развие по два начина - нов конкурс, проведен при по-ясни условия или поне оставящ по-малко недоволни, или пък постепенно избледняване на бунта на "незнаещите“.

@@table:[email protected]@


САБРИЕ САПУНДЖИЕВА, ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Конкурсът е проведен честно и прозрачно


Според вас начинът, по който е проведена конкурсната процедура, оставя ли място за съмнения?


- Считам, че конкурсът е проведен честно, прозрачно и в интерес на всички кандидати. Той изпълни задачите и целите си - да отсее най-добрите кандидати. На колегите, които не са успели, пък ще кажа - ще има и друг конкурс.


Как ще коментирате реакцията на някои от участвалите в конкурса?


- Нормално е в един конкурс да има доволни и недоволни, но лично аз не очаквах такова недоволство. Впоследствие усетих, че явно интересите в частното съдебно изпълнение са големи. Друг въпрос е, че голяма част от кандидатите не си дават сметка, че това е една много тежка и отговорна работа. Не случайно законодателят е предвидил сериозен контрол върху дейността им.


Бихте ли коментирали постъпилите жалби срещу конкурса?


- Съдът ще прецени. Едната вече е отхвърлена. Аз лично като юрист твърдя, че тези жалби са недопустими.


Основателни ли са възражения към конспекта за устния изпит?


- Въпросите са подготвени от инспектората към министерството и бяха качени около 15 дни преди изпита на сайта на министерството. Защо тогава никой от кандидатите не възрази, когато имаше възможност този конспект да бъде променен?


Как ще коментирате значителната разлика между оценките на писмения и устния изпит на някои от кандидатите?


- Специално за регион Пловдив ми направи впечатление, че има високи оценки на писмения изпит. Имаше много еднакви оценки, което ме наведе на мисълта, че кандидатите са си помагали. Обаче когато идва устният изпит, проличават индивидуалните знания. Може и да не е така, но резултатите ме наведоха на тази мисъл.


Бихте ли коментирали съмненията за субективно оценяване?


- Просто няма как да стане подобно нещо. Ако един от членовете, дори двама проявят субективизъм, те няма как да надделеят над останалите трима членове на комисията. От друга страна, дори някои кандидати да са класирани след конкурса, министърът може да прецени да не им възложи правомощия по частното съдебно изпълнение. Защото може да се окаже, че едно лице е много добре подготвено като юрист, да отговаря на изискванията на закона, но в същото време в камарата или в министерството да са постъпили данни, че то не се ползва с обществено доверие. За шест от кандидатите камарата ни беше дала информация, че те не се ползват с обществено доверие, но те не издържаха изпита. Ако бяха издържали, министърът нямаше да им възложи правомощия, защото такова е изискването на чл. 11, ал. 1 от ЗЧСИ.
Защо графикът за устния изпит не е бил съставен по входящи номера, както изисква наредбата?


- Съставен е по входящи номера за регионите. Мога да кажа, че по-добре беше да се състави по входящи номера за цялата страна, но започнаха да звънят кандидатите: "Ние сме пет души от Бургас. Единият ще се яви на 10, другият на 20, а ние искаме да се комбинираме за транспорта." Всичко е правено да се улеснят кандидатите с оглед на икономическата ситуация. Всичко е правено в интерес на кандидатите в рамките на наредбата.


Има информация, че познавате лично един от класираните кандидати в съдебен окръг Благоевград - Шукри Дервиш?


- Въпросът ви е обиден. Тук се прави аналогия, че аз съм Сабрие Сапунджиева, а кандидатът е Шукри. Затова ли трябва да го познавам? Познавам други кандидати, а дори и да го познавам, това означава ли, че не трябва да се яви на конкурс и няма право на това?


Съществува информация, че той е бил определен от Централната избирателна комисия, на която вие сте били секретар, като резерва в състава на Районната избирателна комисия в Благоевград на последните парламентарни избори?


- Не си спомням. ЦИК за избор на 40-о Народно събрание е назначило около 450 души във всички 31 районни избирателни комисии в страната. Така че е невъзможно да помня техните имена. Срещала съм секретаря на РИК - Благоевград, за избор на 40-о НС при предаване на протоколите в ЦИК, но мисля, че това не беше г-н Дервиш. Аз не мога да познавам всички хора с мюсюлмански имена. Жалко за тези, които правят аналогия по този начин.


Взехте ли си поука от конкурса?


- Да. Следващата седмица ще инициираме промени в наредбата. Ще завишим критериите.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 1
  Avatar :-|
  Иванов

  Следващата седмица Сапуждниева ще завиши критериите, а защо досега не е сторено това.
  Няма ли да се намери някой който да сезира Конституционния съд

 • 2
  Avatar :-|
  Иванов

  Ами Сапунджиева има много къса памет май. Тя дали вече си спомня че е имало изпит.
  Интересно ми е ще си подаде ли оставката, ако се обяви реформата и по специално ставането по право на бившите държавни съдии изпърнители по право частни за противоконституционни

 • 3
  Avatar :-|
  Иванов

  Р Е Ш Е Н И Е
  № 191
  София, 04 септември 2003 г.

  Относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тутракан, област Силистра, за местните избори на 26 октомври 2003 г

  Въз основа на предложението на кмета на община Тутракан, област Силистра, от 2 септември 2003 г. и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 31 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия за местни избори

  Р Е Ш И:

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тутракан, област Силистра, в състав от 11 членове, както следва:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Тодорова Тодорова
  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Даниела Стоянова Иванова
  Маргаритка Николова Шербанова
  СЕКРЕТАР: Ервин Шукрю Юсеин
  ЧЛЕНОВЕ: Даниела Стоянова Гвоздейкова
  Йорданка Димитрова Якоблиева
  Ваня Стефанова Стойкова
  Снежана Петрова Делева
  Марияна Пейчева Стефанова
  Сефидин Осман Али
  Димка Георгиева Радева

  Сапунджиева сигурно и Ервин Шукрю Юсеин не познава, както не познава и Шукри Шукри Дервиш.
  Да и изпишат "Пирамем" за опресняване на паметта

 • 4
  Avatar :-|
  На Сапунджиева дъщеря и

  Тази Сапунджиева какви....ги свърши - каквото се е хванала е провалила - само дето дъщеря си уреди във финландия в посолството, ама журналистите го надушиха. Няма ли да я разкарат най-накрая и да се прибира в горите! Нея и всичките и подлоги

 • 5
  Avatar :-|
  64

  Ако в-к"Капитал" реши да продължи темата, обърнете внимание на обстоятелството защо продължава изпълнението на Заповеди с номера №ЛС-И-619 и №ЛС-И-660, след като са обжалвани. Императивни норми на закона определят, че обжалването спира изпълнението на обжалвания административен акт, а в този случай това не се случва. Смята ли се Министерство на правосъдието за поставено извън и над законите?

 • 6
  Avatar :-|
  Ценкулов

  След като г-жа Сапунджиева още преди изпита е имала мнение за тези, на които министърът нямало да подпише "поради липса на обществено доверие" /очевидно е решено тя да определя кандидатите по този критерии/, защо не ни върнаха парите преди изпитите и да не бяхме се ядосвали. Има много скъсани, но няколко не могат да се премерят, защото по отношение на тях е извършена очевидна несправедливост. Някои други са скъсани и поради незнание. Тя е преброила шест и е преценила, че толкова стигат, за да уплашат останалите и да се елиминират нахалните.
  Цял живот се явявам на конкурси и винаги съм бил дискриминиран в сравнение с кандидатите с цигански и турски произход, защото те при социализма бяха с привилегии. Винаги съм печелил честно, защото не съм имал повече права от другите като тях. Винаги на шега съм казвал, че съм "силен по конкурсите". На писмения изпит станах първи и заедно с няколко човека, които станаха горе долу по същото време, и си предадох теста. Бях спокоен, защото знам че знам. Писменият изпит беше анонимен, с много правила, условности и квестори. Сапунджиева го определи като необективен и затова била решила въпроса на устния. Тя ръководеше писмения изпит, защо е допуснала да се преписва?
  Дори да минели, шестте човека щели да бъдат отрязани от министъра.
  Защо им взеха парите тогава? За семинар- пари; за изпит пари, за какво още?...
  Миглена Тачева беше умна и принципна, но не можа да се задържи. Тя организира ПИОР и по нейно време се заговори за сериозна реформа в съдебното изпълнение. Тогава говорехме за принципи и правила, които сега са опорочени напълно. Накъде вървим? Бяхме безумни мечтатели.

 • 7
  Avatar :-|
  2.60

  По досегашните критерии на Сапунджиева масовата оценка беше 2.80, а като завиши критериите може би ще стане 1.20!!!

 • 8
  Avatar :-|
  излъган да остане в България

  Това, което ме накара да се явя на този изпит беше тоталната ми заблуда, че той ще бъде обективен, прозрачен и ще се оценяват кандидатите по техните знания.
  Първото ми разочарование - по време на устния изпит изтеглиха име на лице, което не баше в залата. За пояснение - преди да влезем в залата ни проверяваха и не би трябвало да има имена на хора, които не са там. Може би в този случай са се разбрали да сложат на колегата готов попълнен тест
  Второ разочарование - след излизане на резултатите от писмения изпит се оказа, че кандидати с моя брой верни отговори имат по-високи оценки и така разбрах, че ще има богопомазани и други, които не са такива. Въпреки второто разочарование продължих като заблудена овца да вярвам, че нещетата ще бъдат обективни
  Трето разочарование - докато четях за втория изпит от достоверен източник разбрах, че се плаща от порядъка на 20 000 евро. И въпреки това си казах и колкото и да плащат ще оставят 4-5 местенца за простосмъртните
  Четвърто разочарование - по време на изпита говорих без да спра и по двата въпроса, никой от комисията не ме прекъсна. На допълнителните също отговорих и само на един подвеждащ въпрос сгреших, но после се поправих и казах, че това е било подвеждащ въпрос. Получих 3.60 - високи отценки от Председателя на Камарата, съдията и преподавателката от СУ, и много, ама много ниски от Сапунджиева и другия от камарата.
  И вече спрях да вярвам, че в България е възможно нещо да стане по законен и прозрачен начин.
  Съжалявам, че останах да живея в тази страна - България.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход