С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
41 12 юни 2009, 15:54, 12776 прочитания

Върховен градски съд

Ако реши да даде втори мандат на Светлин Михайлов, ВСС трябва добре да се аргументира

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Софийският градски съд не е обикновен съд. В името му няма "вър­ховен", но той е също толкова важен, колко­то двата върховни.
От съдиите в него зави­си политическият и дори религиозният живот в страната, защото в СГС се вписват регистрации­те на политическите пар­тии и вероизповеданията; там се решават споровете между софийските фирми - най-много от най-голе­мите в страната; гледат се най-тежките наказателни дела срещу политици и магистрати; дават се раз­решенията за подслуш­ване по разследвания на ГДБОП и ДАНС...
В превод - ако съдии­те в СГС са зависими, ре­шенията им са немотиви­рани, а работата им е ли­шена от прозрачност, по­следствията най-вероят­но ще надхвърлят част­ния случай.

Ако поиска, СГС може да изхвърли от полити­ческия живот дадена пар­тия, като не я регистри­ра. Видяхме го със СДС. ... Ако поиска, само с едно решение СГС може да разбърка бизнеса на ня­коя компания, независи­мо дали е публична, голя­ма или реномирана. Как­то се случи след запорите на акциите на "Арома" и "Астра Зенека".


Ето защо съдът трябва да се ръководи от принци­пен, независим и почтен председател, който, както казва Етичният кодекс на българските магистрати, е основен гарант за коле­гите си при вземане на ре­шения. Спомнете си как председателят на Вър­ховния администрати­вен съд Константин Пен­чев лично защити съдии­те си от безпрецедентния натиск на ЦИК при регис­трацията на "Синята коа­лиция" за изборите.
Съвсем скоро Висшият съдебен съвет (ВСС) тряб­ва да реши кой ще огла­ви Софийския градски съд, тъй като 5-годишни­ят мандат на председа­теля му Светлин Михай­лов изтече. Кандидатите са петима, включително самият Михайлов. Пора­ди ключовото значение на избора той ще се на­блюдава от представите­ли на Европейската коми­сия, което е прецедент в нейната практика. Сигур­но има защо.

Въпреки че предстои дискусията на кандида­тите с Висшия съдебен съвет, който трябва да направи избора, в юриди­ческите среди са готови да се обзаложат, че пов­торното назначаване на сегашния председател е предрешено. За да са тол­кова сигурни, всички още преди официалната процедура по атестация на кандидатите би трябва­ло изминалите пет годи­ни да са били силен пери­од за СГС, в който съдът е натрупал добра репута­ция и да е станал пример за чисти практики.

Има едно ключово ме­рило за това дали един административен ръко­водител работи за незави­симостта на съда и това е неговатаHR политика

След силен натиск от Ев­рокомисията преди ня­колко години беше въве­ден конкурсният прин­цип при назначаването в съдебната система. При­чината за това беше прос­та - в съда, прокуратура­та и следствието попада­ха юристи, избрани не за­ради техните професио­нални качества, а заради близостта им до един или друг. Отглеждането на за­висими съдии и мрежи на влияние води до съдебни решения, чиито мотиви са далеч извън принци­пите на правото.
Въпреки че конкурсно­то начало е факт в Закона за съдебната власт, меха­низмите за скрито кадру­ване остават по-силни от­него. Един от тях е т.нар. командироване, което по принцип е въведено, за да се покриват спеш­ните нужди от съдии в един или друг съд. Прин­ципът обаче е изроден и постепенно командиро­ването се е превърнало в основен лост за заобика­ляне на конкурсите (един командирован съдия съв­сем логично има по-голе­ми шансове да бъде на­значен впоследствие в по-горен съд.)

Председателят на СГС Светлин Михайлов е един от магистратите, на които тази практика не е чужда. Съдия Владимир Вълков от Софийския районен съд потвърждава това и описва проблема: "Не са ясни критериите защо един съдия се команди­рова, а друг не." Според Вълков освен всичко дру­го решенията за коман­дироване често водят "до оголване на места в съда, от който се взимат съдии­те", и така делата се раз­пределят неравномерно. Като реакция на спорна­та практика преди две го­дини, когато Светлин Ми­хайлов предложи на ВСС поредната серия коман­дировани, тогавашният зам.-председател на Вър­ховния касационен съд Румен Ненков се прину­ди да каже, че Светлин Михайлов трябва да бъде "подсетен" да организира конкурс.

Всъщност председа­телят на СГС има възра­жения срещу наложения принцип и ако зависеше от него, изглежда, би го променил. "Обявяването на конкурсното начало за панацея, прокламиране­то на задължението 20% от общия брой на свобод­ните места да се заемат от хора, които до този мо­мент не са работили в сис­темата, не е съобразено с нуждите и възможност­та за изграждането на един действително рабо­тещ екип. Екип, на който да бъдат поставяни зада­чи и който оперативно и в срок да решава тези зада­чи. При това фаворизира­не се унищожава един от основните принципи на администрирането - че този, от когото се изис­ква изпълнението на по­ставените задачи, следва да има възможността да влияе върху изграждане­то на екипа, който ще ра­боти по задачите и про­блемите...", се казва в по­следния годишен доклад, подписан от Михайлов. Ако е прав за нещо, то е, че назначенията, които прави ВСС, често са също толкова безпринципни и няма гаранции, че съдеб­ните екипи се попълват с най-добрите и най-заслу­жилите. Но решението на този проблем едва ли е в заобикалянето на прави­лата. Защото нарушава­нето им създава

Нездравословни мрежи на влияние

какъвто е прослову­тият случай с Асен Воденичаров.
През 2005 г. по предло­жение на Светлин Михай­лов той беше командира­ван в СГС, а впоследствие назначен без конкурс за съдия. Асен е син на тога­вашния член на ВСС (от квотата на ДПС) и бивш декан на Правно-истори­ческия факултет на Юго­западния университет в Благоевград Александър Воденичаров - един от пе­тте магистрати в съвета, номинирали Михайлов за първия му мандат. Воде­ничаров-син имаше около година опит като съдия в СРС и случаят с назна­чаването му предизвика вълна от съпротива в съ­дебната система. Около 100 съдии тогава се под­писаха в писмо до Вис­шия съдебен съвет. На крака в съвета, за да по­искат обяснение, дойдоха и дипломати от страни - членки на ЕС. Днес Воденичаров-син е съдия в гражданското отделение на СГС и гледа предимно дела на застрахователни компании.

Този случай не е един­ственият пример за неви­димите обвързаности, ко­ито възникват в съда на принципа "аз на тебе, ти на мен".
Няколко месеца преди изтичането на мандата на председателя на СГС в съда като служител по сигурността на инфор­мацията е назначен друг син на магистрат от ВСС - този на Светла Данова. А ето и подбора на съдеб­ни помощници. През яну­ари за такива са назначе­ни дъщерите на членовете на ВСС Цветанка Та­банджова и Мая Киприн­ска (впоследствие избра­ни за младши съдии от ВСС, като на заседани­ето по избора им лично присъстваха и майките им). Съдебни помощни­ци в СГС са още дъще­рята на председателката на Окръжен съд - Пазар­джик, Ивета Парпулова (за назначаването на ко­ято настояваше членът на ВСС Георги Шопов), синът на председателя на федерацията по мото­циклетизъм Богдан Ни­колов (близък приятел на Румен Петков), дъщерята на бившия зам. вътрешен министър Камен Пенков, дъщерята на старши спе­циалиста на СГС Пенка Господинова, дъщеря­та на прокурора от ВАП Ангел Ангелов... Повече­то от тях вероятно имат всички качества да зае­мат посочените позиции. Но не това е въпросът.

Принципният проблем е, че съвсем скоро роди­телите на част от избро­ените по-горе като чле­нове на Висшия съдебен съвет ще трябва "безпристрастно" да решат дали да дадат втори мандат на началника на техните деца. По повод кариерно­то израстване в Етичния кодекс на магистратите пише: "Магистратът не трябва да използва лични контакти (връзки, хода­тайства) и да предприема действия, които уронват достойнството му." Дали това ще бъде спазено?
Ето пример, който по­казва как се пораждат съмненията към съдеб­ните решения,
 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Парите за медии в кампанията за евровота у нас вече превишават 3 млн. лв. Парите за медии в кампанията за евровота у нас вече превишават 3 млн. лв.

"Воля" изпревари ГЕРБ по разходи за отразяване, показват данните на Института за развитие на публичната среда

24 май 2019, 550 прочитания

Кога всъщност ще са готови магистралите 2 Кога всъщност ще са готови магистралите

Предизборните обиколки на Бойко Борисов съвпадат със старта на изграждането на магистрали, с откриването им и изтеглят сроковете за изграждането, но дали това е реалистично

23 май 2019, 3322 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Профилактика на оръжията

Европейските избори дадоха възможност на партиите да изпробват на терен схемите за купуване на гласове

ЕС след изборите: Всички във властта

Изходът от вота за Европейски паралмент предвещава коалиция от четирите основни европейски партии

И да паднат, и да бият...

Няколко дни преди края на кампанията за европейските избори победителят не е ясно очертан, но вече са ясни някои от промените, които ще настъпят след това

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Кино: "Капернаум"

Драма на бедност и надежда през очите на дете

Галина Дългото чорапче

Социалният цирк на осиновената в Дания Галина Риом-Ройбек учи децата у нас на приобщеност, емпатия и вяра в себе си