Трети опит за раздаване

Ако Брюксел одобри новото разпределение на въглеродните квоти, фирмите ще могат да търгуват с тях през януари

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Помните ли, че през пролетта Националната електрическа компания поиска голямо повишение на цената на тока? Искането беше за 19-процентно поскъпване и енергийният регулатор не го одобри изцяло – дотук нищо необичайно. Новото беше, че за пръв път в основанията за вдигането на цената на електроенергията официално бяха посочени очакваните значителни разходи за закупуване на парникови емисии. НЕК очакваше, че разпределените от предишното правителство квоти за излъчване на въглероден двуокис няма да стигнат доникъде и ще се наложи централите да купуват значително количество права за емисии, за да могат да работят. И това съвсем не беше измислен аргумент. Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" например, най-големият емитент на въглероден двуокис в страната, през 2008 г. беше изхвърлила 9.1 милиона тона СО2, а тогавашният национален план за разпределение на въглеродните разрешителни сред предприятията отреждаше на централата около 8.5 млн. квоти (1 квота = разрешително за изхвърляне на 1 тон СО2). Това означаваше, че държавната ТЕЦ трябваше да купи над половин милион квоти, иначе трябваше да спре. При цена около 15 евро за квота централата трябваше да плати около 15 милиона лева само за 2008 г.

Половин година по-късно нещата изглеждат различно. Европейската комисия върна предишния Националнен план за разпределение на квотите за периода 2008 – 2012 г. Той беше поправен чак през септември от новия екип на екоминистерството. Тогава бе решено всяка от фирмите да получи за 2008 г. толкова квоти, колкото са били реалните й емисии в "по-добрата" от двете години – 2007 или 2008 г., тоест, когато е произвеждала повече. Така на ТЕЦ "Марица-изток 2" бяха разпределени 9.1 милиона квоти, а общо за петте години нараснаха от 38.6 милиона квоти (по стария план) на 41.8 милиона.

Последните промени

През миналата седмица коригираният план за квотите претърпя съществени промени. Най-значителни са трансформациите в енергийния сектор. Квотите на ТЕЦ "Марица-изток 2" са набъбнали още - до 45.5 милиона квоти за петте години. "Причината е, че в предните години, решаващи за определянето на квотите й, централата работеше с 2 енергоблока по-малко заради рехабилитация и сега те отново са пуснати", обясни Христо Христов от "Институт по енергетика", която е консултант на екоминистерството по разпределението. Увеличени са и квотите на ТЕЦ "Енел Марица-изток 3". Причината е същата – миналата година не е работил един от блоковете на централата заради рехабилитация и монтаж на сероочистващите инсталации. Секторът е "облагодетелстван" с общо 7 милиона разрешителни за периода. Те обаче не са за сметка на другите работещи предприятия, а за сметка на още "неродените", за които бе оставен годишен резерв за нови инсталации. През септември беше планирано той да бъде 31.6 милиона тона за петте години, сега е намален на 24.5 млн.т. Разбира се, това ще окаже влияние върху плановете за нови производствени мощности. "За периода до 2012 г. имаме заявки за бъдещи инсталации, за които ще са нужни общо около 60 млн. квоти", каза Евдокия Манева. Очакванията на екоминистерството са, че не всички от заявените проекти ще бъдат реализирани. При всички случаи обаче недостиг ще има. Само за новата ТЕЦ "AES Марица-изток 1" вероятно ще са нужни над 10 милиона емисионни разрешителни. Квотите от резерва ще се получават по ред на заявките от готовите за пускане в експлоатация предприятия, обясни Манева.

След като през септември квотите на "Брикел" бяха намалени с 1.7 милиона, сега те са свити допълнително. През септември бе отчетено, че предното правителство буквално е дарило предприятието, свързвано с Христо Ковачки, с правото да замърсява въздуха колкото си иска. По договора на България за присъединяване към ЕС "Брикел" трябва да спре до края на 2011 или да влезе в екологичните стандарти. В последните седмици компанията обяви намерение да инвестира в сероочистващи инсталации и да работи след тази дата. Квоти за 2012 г. обаче няма да му бъдат отпуснати в аванс, каза Евдокия Манева. Промени има и в квотите на ред други предприятия. Всички производители на цимент например са с намален брой разрешителни, с изключение на "Холсим", при които количеството е увеличено.

Предстартова треска

Така или иначе ценовият "апокалипсис", който предричаха от ТЕЦ "Марица-изток 2" и други топлоцентрали доскоро, очевидно ще бъде избегнат. Остава само прогнозите да бъдат "тествани" в практиката.

Държавната електроцентрала и останалите близо 140 предприятия, длъжни да участват в европейската въглеродна търговия, трябваше още в началото на миналата година да започнат да търгуват, но заради административна мудност и разногласия между министерствата и фирмите това не се случи. Коригираният план вече е почти завършен. Следващата седмица екоминистерството, което е водещо по него, ще го пусне за съгласуване сред останалите министерства и до края на месеца той ще бъде внесен в Министерския съвет, съобщи Евдокия Манева. След това ще бъде изпратен в Брюксел за одобрение. "Очакваме още до края на годината Европейската комисия да одобри или да отхвърли плана", каза Христо Христов. Ако отговорът от Брюксел е положителен, българските фирми ще могат още през януари да търгуват квотите си.