Въвеждането на регистрационен режим ще струва много милиони

Емил Радев, депутат от ГЕРБ, вносител на предложението за ограничаване на публичността на Търговския регистър

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Защо предложихте засекретяване на фирмените дела?

Първо искам да уточня изрично, че всеки един потребител на ТР - било то търговец, гражданин, разследващ журналист - ще има свободен и безплатен достъп до нужната му информация и след промените. И досега всички вписани обстоятелства - като отворите първата страница на партидата на дадения търговец - фирма, предмет на дейност, адрес, съдружници, акционери, управителни органи. Цялата тази информация ще бъде достъпна. Както и историята на дружеството - кой е бил предишен собственик, кои са били предишните органи на управление, как се е сменял капитала и т.н. Също така и обявените актове - годишен финансов отчет, съдебни решения, покани за общи събрания. Въвеждаме и една промяна в Търговския закон, според която уставът и дружествения договор ще трябва да се обявяват.

Ще бъдат ли достъпни протоколите от общите събрания?

На базата на протоколите се правят съответните вписвания. Това ще се вижда от самото вписване.

Но самите протоколи ще бъдат ли достъпни?

Това няма да бъде достъпно. Документите, въз основа на които се правят вписванията, няма да бъдат достъпни. Това са документите по т.нар. фирмени дела.

Какво още ще бъде скрито?

В делата има протоколи от заседания, копия от личните карти на съдружници и членове на управителни органи, образци на подписи. Когато се касае за апорт - документи за собственост на недвижими имоти или превозни средства. Когато се касае за апорт на вещ, която е семейна имуществена общност, има и удостоверение за граждански брак. Нотариални актове също. При апорт на имот в капитала на дружество - документите за собственост на апортирания имот стоят по партидата на търговеца задължително. Да не говорим, че някъде и поради незнание в протоколи и други документи самите търговци записват лични данни. Вие знаете, че адресите на съдружници и акционери, номерата на лични карти и други данни се записват примерно при един апорт.

Не отговорихте защо искате скриване на фирмените дела?

Търговският регистър е абсолютно изключение от Закона за защита на личните данни. Той е може би единственото място, където няма защита на лични данни. Ние говорим за мобилни оператори и банки, но те са регистратори на лични данни, имат си правила и би трябвало да ги охраняват по такъв начин, че да не стават достояние на трети лица. Сега имахме много лоша практика с едно застрахователно дружество, което беше предоставило лични данни за една инициатива на РЗС (става дума за искания референдум от партията на Яне Янев, за която според ДАНС са били използвани бази с лични данни на "Лев инс" - бел.ред.). Това няма нищо общо с Търговския регистър?

Няма общо, но в Търговския регистър човек може да намери личните данни на милион и половина българи.

Има и други регистри обаче. Примерно Имотният регистър съдържа много повече лични данни. Това означава ли, че и него ще го закриете?

Не можем на този етап имотния регистър... Като говорим за лични данни, оставяме изрично ЕГН-тата и личните номера на чужденците да бъдат изключение от защитените лични данни, защото е в интерес на търговския оборот да можем да идентифицираме съдружници и акционери. Няма как лицето Иван Петров Петров, управител на фирмата Х, да го идентифицираме дали е същото лице. Това единствено става с ЕГН или личен номер на чужденци.

Пак ви питам - ще искате ли скриване и на имотния регистър?

Това е другият публичен регистър, където могат да се видят лични данни. Но там те не са даже в електронен вид. Ако някои отиде да направи справка, да иска копие примерно от нотариален акт, трябва да напише молба и оставя някаква следа - кой все пак е взел копие от този нотариален акт. Докато в Търговския регистър в момента всеки може да вземе електронен подпис или копие от лична карта, без да оставя абсолютно никакви следи. Много по-лесно е да се открадне една фирма, отколкото един недвижим имот. В последно време зачестиха много случаите, когато се присвояват цели фирми по един много елементарен начин - с фалшиви общи събрания, като се използват личните данни на съдружници и управителни органи. Като придобият така една фирма с 10 недвижими имота вътре, страшно трудно е оттам нататък - да, доказва се след време, че това е фалшификат, връща се собствеността, но в рамките на месец-два тези лица са успели да продадат недвижимите имоти на трети добросъветни лица, които нямат нищо общо. Оттам нататък даже и да си възстановите собствеността върху фирмата, на практика сте понесли такива загуби и след 10 години дела няма да можете да си върнете част от имуществото.

Имате ли доказателства, че са нарастнали злоупотребите?

Разбира се. Говорихме и с прокуратурата, но за съжаление този вид престъпления не се водят под общ знаменател, защото може да се касае както за документно престъпление, така и за имотна измама. Делата по чл. 74 - обжалване на решение на общо събрание - се увеличават значително. Затова въведохме задължителен срок от 3 дни между подаването на документите и вписването. Защото търговският регистър в момента е страшно натоварен и вписванията се забавят повече от това, което е предвидено по закон. По закон досега трябваше вписванията да стават незабавно. За този съдружник или акционер, който смята, че е ощетен, няма физическо време да подаде една искова молба по чл. 74 от Търговския закон, да си изкара въз основа на нея обезпечителна заповед и да се спре това вписване. Затова ние слагаме минимален срок от 3 дни - като се подадат документите, длъжностното лице изчаква три дни и тогава прави вписването. За да може да се противодейства на този вид измами.

Никой не спори, че има измами с лични данни. Въпросът е какво ще се промени със скриването на фирмените дела. Като забраните достъпа на обикновените хора до регистъра, това ще спре ли измамите?

Ние даваме достъп на длъжностни лица, които по занятие трябва да имат достъп до тези документи. След като цялата информация от вписванията е видима, ми е трудно да си представя защо обикновения човек ще му нужно да гледа образеца от подписа, личната карта и другите документи, на базата на които длъжностното лице е направило вписванията. Обикновеният човек не може да каже дали са законни вписванията, защото не са му дадени такива права. Там има едно длъжностно лице, което преценява на базата на документите дали да направи вписване или да даде отказ. Не смятам, че трябва номерата на личните карти, адресите на съдружниците и управителите да бъдат публични.

Но, вместо да скриете личните данни, вие искате да скриете целите документи. Защо?

За да скрием личните данни, трябва да направим промени в огромна част от законодателството.
И за по-лесно, скривате документите, така ли?

Пак казвам - не ги скриваме напълно. Примерно, ако говорим за разследващите журналисти, ние даваме достъп както на органите на съда, прокуратурата и МВР, така и на други длъжностни лица, каквито са адвокатите, нотариусите, синдиците и юристконсултите. Всяка редакция и всяка медиа има назначен юристконсулт, който ще има достъп до този търговски регистър. Ще му се дава безплатен достъп през цифров сертификат. И ето - вашият юристконсулт ще може да направи тези проверки.

Всички измами с лични данни, за които говорите, се правят от юристи, а не от хора на улицата. Какво ще промени скриването на фирмените досиета за обикновените хора?

Така или иначе там се оставя следа - кой е влязъл. И органите на съдебното производство много по-лесно ще установяват кой е направил измамата, като има следа. Видяли са примерно, че 50 човека са извадили копия от даден документ. Кръгът от хора не е безграничен, както досега, защото всеки може да влезе и да ползва документи, без да остави следа. Един нотариус няма да си даде електронния сертификат на трето лице да рови в Търговския регистър безпроблемно. Или уважаващ себе си адвокат, нотариус, съдия или прокурор - никога няма да даде достъпа до този цифров сертификат на трето лице, защото ще знае, че носи отговорността за тези си действия. Така или иначе перфектно не може да го направим. Хубаво беше да бъде само с регистрация, но това означава много милиони, които трябва да се хвърлят за инвестиции в тази система.

Има мнения, че вашето предложение е лобистко, защото създава бизнес за определена група хора, и дори противоконституционно. Как ще коментирате?

Първо, няма по никакъв начин лобистки текстове, защото тази информация е безплатна. Няма такса за предоставянето на тази информация.

Да, но за да влезеш във фирмените дела, ще трябва да наемеш адвокат...

Така или иначе, за да ползваш тези документи, трябва да имаш повод - примерно да водиш съдебно дело. А 99% от тези дела не се водят от засегнатото лице лично. Прекалено специфична е тази дейност, за да може един гражданин да води делото лично. Така или иначе той ползва адвокат. Пак казвам, че тази информация, която е в делата, тя е обективирана чрез вписванията. По този начин в повечето европейски страни е решен проблемът. Ние трябва да имаме баланс между защитата на личните данни и публичността.

Това за европейските страни въобще не е вярно. Аз лично съм ползвал много фирмени регистри в Западна Европа, където съм намирал всякакви документи - устави, протоколи и други. Вярно е, че там няма толкова много лични данни, но самите документи не са скрити...

Прекалено свободно циркулират личните данни при нас...

Целият проблем е, че трябва да се защитят личните данни, а не да се скриват документите?

Направена е и промяна, която да защити личните данни, но тя ще заработи занапред. Всичко онова, което в продължение на 20 години е събирано като лични данни, сега е в Търговския регистър. И ние нямаме как да манипубираме тези документи. Нямаме физическа възможност да заличаваме личните данни в хилядите терабайти документи, които са на цифров носител. Не смятам, че ровенето в личните данни е добре за публичността.

След като твърдите, че няма как да скриете личните данни, това означава ли, че следващата ви стъпка ще е да скриете и Имотния регистър?

Не, защото в Имотния регистър няма как да видите самия образ на документите.

Защо се отказахте от идеята да има само регистрационен режим за ползването на фирмените дела?

Чисто технологично - това значи едни много милиони, за да се направят тези функционалности.

За какво?

Софтуер и хардуер най-вече. А и знаете, че се ползват подставени лица. Както се прави със SIM-картите. Ако едно лице от ромски произход си изкара електронен подпис - да той ще се регистрира, но кой точно в един момент борави с този електронен подпис, не е ясно. И когато се стигне до престъпление, ще намерим човека Х, който ще каже, че преди три години е продал този електронен подпис на неизвестно лице срещу 200 лева.

Ако предложението ви срещне съпротивата на другите парламентарни групи в пленарна зала, готов ли сте да го оттеглите?

Аз смятам, че имаме достатъчно голяма подкрепа и не смятам да го оттеглям.

Интервюто взе Иван Михалев

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


15 коментара
 • 1
  alexander5000dm avatar :-|
  Arexander

  "Или уважаващ себе си адвокат, нотариус, съдия или прокурор - никога няма да даде достъпа до този цифров сертификат на трето лице, защото ще знае, че носи отговорността за тези си действия." - отговорността от това, че си гледал документи в ТР е като отговорността на манафа - никаква. Поне докато не пипнете НК да инкриминирате извършването на справки в ТР :).

  "Хубаво беше да бъде само с регистрация, но това означава много милиони, които трябва да се хвърлят за инвестиции в тази система.". Е да - къде по-евтино е с електронни сертификати, дума да няма. Все пак регистрационните системи са едни от най-тежките и рядко използвани в света на Интернет, където всеки си цъка с електронния подпис :D

  "А и знаете, че се ползват подставени лица. Както се прави със SIM-картите. Ако едно лице от ромски произход си изкара електронен подпис - да той ще се регистрира, но кой точно в един момент борави с този електронен подпис, не е ясно. И когато се стигне до престъпление, ще намерим човека Х, който ще каже, че преди три години е продал този електронен подпис на неизвестно лице срещу 200 лева.". Е как да го коментирам това... Боже, Боже, колко мъка има по света... не е истина просто с колко малко думи колко фундаментално неразбиране на елементарни неща може да се демонстрира! Но пък пипат смело с две ръце...поне да бъркаха по контактите, а не по законите

 • 2
  gt avatar :-P
  гт

  Да, де, но преди 15 минути нямаше достъп...

  :-)

 • 3
  petya_raykovska avatar :-P
  Петя Райковска

  Жестока снимка!

 • 4
  dkny avatar :-|
  Daniel

  Верно много добра ::)))

 • 5
  m17 avatar :-|
  m17

  Така и не мога да разбера какво точно притеснява журналистите - ако е вярно че ще може да се ползва цялата информация ( вкл. ЕГН'тата на хората) с изключение на сканираните документи то функционалноста на търговския регистър не се нарушава.
  А ако някой групи включително журналисти ( през юристконсулта) могат да стигати и до документите, какъв е проблема точно ?.

 • 7
  whocares avatar :-|
  who cares

  уф, това вече ми идва малко в повече - пък е петък, в края на работния ден;-( Каква защита, какви пет лева - копия на лични карти отдавна не се изискват, а и ги смениха тази година с нови. "имотните измами" няма как да станат без участието на "нотариусчета" и "адвокатчета" - сиреч, крадецът ще вика "дръжде крадеца". Аман от барети и ченгета. Търговският регистър няма пари за компютри, няма кой да сканира "личните данни", ... а келнера трябва да изпълни поръчката. СМЕТКАТА, МОЛЯ!

 • 8
  maria_ivanova avatar :-|
  Мария Иванова

  До коментар [#2] от "гт":

  От няколко дни ту има, ту няма. Обикновено с презареждане на страницата се оправя. :)

 • 9
  niela avatar :-|
  niela

  Данните на собствениците на фирмите ги има свободно, достъпно, всеки може да ги извади и използва. Това си е гаф, според мен.
  Не знам колко ще струва на държавата/респективно на нас/, но в този си вид Търговския регистър обезсмисля изобщо Закона за защита на лични данни.

 • 10
  blago72 avatar :-|
  blago72

  И какво като ги има данните на собствениците на фирмите? За професионално организирани групи, които се занимават с измами, свързани с имотния и фирмения регистър, няма да бъде никакъв проблем да намират необходимите им данни. И не само от регистъра.
  Има страшно много неточности - кой проверява данните ти, като вадиш документи от имотния регистър например? Това, че ги попълваш на заявления не значи, че някой го проверява.
  Абсолютно задължително е да има пълен достъп до Търговския регистър. Нямам предвид сканираните лични карти на управителите, за които може да се намери начин да не бъдат показвани доста по-евтино от много милиони. Е, ако използваме тарифите, които са плащани за изработка на разни сайтове от държавата, можем да отидем и на много милиони. Но тогава искам аз да го разработвам :)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход