Темида не може да смята
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Темида не може да смята

Никой не е запознал в открито заседание членовете на ВСС със заключенията на Сметната палата.<br>

Темида не може да смята

Одитен доклад на Сметната палата разкри: ВСС изкуствено залага излишък, за да изплаща коледни бонуси, манипулира обществени поръчки и разходва непрозрачно бюджетни средства

11659 прочитания

Никой не е запознал в открито заседание членовете на ВСС със заключенията на Сметната палата.<br>

© Надежда Чипева


Правителството на съдебната система - Висшият съдебен съвет (ВСС), е сред почитателите на избирателната публичност. Шумно дава гласност на активности, които представят институцията в добра светлина, но с всички сили пази своите срамни тайни. Така между съобщенията на сайта на институцията в стил "ВСС си върши работата" (образува проверка, проведе избор и т.н.), благотворителни активности или награждаване на еди-кой си за принос към правосъдието няма да можем да намерим нито ред за одитния доклад, който Сметната палата е направила за това как ВСС управлява бюджета си. И това е по-скоро разбираемо - съветът има какво да крие. На пръв поглед скучният документ всъщност дава доста ясна картина на начина, по който правителството на съдебната система управлява бюджета й. Става дума за изключително много средства - според изследване на "Отворено общество" България е на челните места в Европа по процент от БВП, който отива за правосъдие (на 9-о място за съдилищата и на 6-о място за прокуратурите). Само от 1998 до 2008 г. разходите за съдебната система са се увеличили с 506% (при консолидирания бюджет увеличението е едва… 192%).

За да бъде независима съдебната власт, тя трябва да има бюджет, който да не се влияе от фактори извън системата (изпълнителната власт). Ето защо ВСС има пълна автономия как да изразходва средствата си. В същото време огромният ресурс, с който разполага (за 2011 г. бюджетът на съдебната власт е 387 млн. лв.), и конституционното задължение да осигури нормално функциониране на системата на правораздаване изискват от ВСС умело, предвидимо и прозрачно управление. Според експертите на Сметната палата обаче случаят не е точно такъв.

Номерът на тройната коалиция - умишлено заложен излишък

Бюджетът на съдебната власт се формира от два основни източника - съдебните такси и субсидията, която получава от републиканския бюджет. В одитния си доклад Сметната палата коментира, че ВСС планира приходите си "нереално", т.е. залага много по-ниски приходи от съдебни такси, отколкото се очакват в действителност. Така например предвидените приходи за 2009 г. са точно наполовина от реално постигнатите в края на годината… Говорим за над 100 млн. лв. В случая не става дума за лошо планиране - почти всички приходи на ВСС са от съдебни такси по дела и сами може да се досетите, че техният брой няма как да се промени драстично в рамките на една година. Според Сметната палата тук става въпрос за системна и целенасочена политика, в резултат на която в края на годината ВСС се оказва с излишък. Съвсем манипулативно този излишък се определя от някои от членовете на съвета като "икономии" и в крайна сметка се раздава като бонуси в края на годината - това става "на калпак" и без да се отчитат реалните заслуги на всеки един магистрат. По този начин ВСС на практика получава индулгенция от хилядите служители в съдебната система.

Политиката за умишленото залагане на излишък в бюджета беше запазена марка на кабинета на тройната коалиция - именно лошото планиране на бюджета даваше възможност за непрозрачно изразходване на средствата в края на годината. Парламентарната квота (половината членове) на действащия състав на ВСС беше попълнена именно от мнозинството на БСП, ДПС и НДСВ. Приликите в порочните практики имат своето родово обяснение.

Всяка частна фирма би уволнила своя финансов директор, ако няколко години наред допусне разминаване с над 50% на заложените с изпълнените приходи или разходи. Не и ако тази фирма се казва ВСС обаче. Една от критиките на Сметната палата е именно за неясната и размита отговорност на членовете на комисията по "Бюджет и финанси".

Туристическа агенция ВСС

Одиторите от Сметната палата обръщат внимание на серия от нарушения при командировките в съдебната система. От доклада разбираме, че ВСС не иска отчет за свършената работа и по никакъв начин не измерва ефективността от командировките. При самото отчитане на пътуванията съветът също допуска нарушения: "утвърдени отчети без подпис на главен счетоводител и ръководител; утвърдени разходи за командировки, към които не са приложени копия от първичните документи в нарушение на принципите за предпазливост" и др. В случая не става дума за дребни нарушения, защото, ако например частна фирма беше допуснала тази неточност, НАП нямаше да признае тези разходи за данъчни цели. Отделно от това проверяващите експерти отчитат и факта, че липсва контрол на командировките в чужбина, като според доклада "не са спазени нормативните изисквания и утвърдената вътрешна уредба при съставянето и оформянето на заповедите за командировки в чужбина и при отчитането на командированите лица". На сайта на ВСС е качен списък с доклади на магистрати, командировани от съвета в чужбина - голяма част от тях са написани на нищонеказващ чиновнически език и по никакъв начин не могат да убедят данъкоплатеца, че средствата за командироването на един или друг са оправдано изразходвани. Качваме няколко от тези доклади на capital.bg, за да прецените сами дали носят смислена информация.

Пак в духа на организирания туризъм, обхванал правителството на съдебната система, е и друга констатация на Сметната палата: "През 2009 г. по бюджета на съдебната власт са постъпили приходи от стопанска дейност, свързана с почивното дело. Органите, които управляват и стопанисват учебни и почивни бази в съдебната система, са Върховният касационен съд, Върховният административен съд и прокуратурата на Република България." Малката подробност е, че средствата от тази дейност не са отчетени отделно и не е ясно точно какви са приходите или разходите от тях.

Обществени или по-скоро частни поръчки

Някои от констатациите на Сметната палата би следвало да заинтригуват ако не прокуратурата, то поне Агенцията за държавен финансов контрол - те засягат изключително чувствителна тема - провеждането на обществени поръчки.

Воденият от ВСС регистър на поръчките например според одитиращия екип "не дава възможност за предоставяне на пълна и навременна информация на ръководството и не осигурява проследимост във времето на всички документи и действия, свързани с провеждането на процедурите".

Одиторите споменават за поръчки, които са били прекратени, след като ВСС е включил в документацията изисквания, които необосновано ограничават фирмите, които могат да участват. В друг случай не е публикувано задължителното обявление в Официалния вестник на ЕС, което без съмнение е ограничило кръга от фирми, които биха могли да подадат оферти, а в трети - проверяващите въобще не са могли да открият поканата за участие в една от обществените поръчки. Сметната палата посочва още, че при две от процедурите неоснователно ВСС е "скъсил" срока между обявяването на процедурата и крайния срок за подаване на офертите.

Фрапираща  е констатацията, че по един от проектите, по които ВСС получава европейско финансиране от оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), са сключени два договора с идентичен предмет (подготовка на проектни предложения) и с обща стойност 26 хил. лв. Разбивайки по този изкуствен начин поръчката, ВСС е приложил по-облекчената процедура и вместо да събере три оферти и да избере най-добрата, директно е сключил договор. Това е манипулация, която може би е помогнала да се избере подходящият изпълнител, но със сигурност е убила конкуренцията.

Миналата година специализираното звено за измами с европейските фондове към Софийската градска прокуратура образува дело именно по сходен казус - проектът отново беше на ОПАК, но бенефициент беше Военноапелативният съд. Там също имаше подобно "разбиване" на поръчки с идентичен предмет, за да се приложи по-леката процедура.

Аутсорсинг

С последните промени на конституцията ВСС стана постоянно действащ орган - членовете му работят на пълен работен ден. Промяната бе мотивирана с тезата, че така членовете на съвета ще могат максимално добре да се съсредоточат върху проблемите на съдебната система. Одитът на Сметната палата обаче разкрива неизвестна подробност. Само за 2009 г. ВСС е платил над 3 млн. лв. по 124 договора, 119 от които са граждански, или казано по-друг начин, ВСС възлага свои задължения на външни лица.

Пример за това е поръчката за изработването на "ИТ стратегия на правораздавателните органи" - документ, който е дълъг 25 страници е струвал на държавата 133 хил. лв. В него има много повтарящи се пасажи и правописни грешки, но най-вече - фрази, които по никакъв начин не носят нищо експертно на съвета: например, че при закупуването на софтуер и хардуер трябва да се използват законовите процедури или че "единната инфраструктура за електронна поща и идентификация на магистратите и съдебните служители да бъде базирана на доказани софтуерни решения, които да покриват и надвишават текущите изисквания и нужди на съдебната власт". Дали въобще този документ, чиято цена е малко над 5 хил. лв. на страница, казва нещо смислено и е заслужавал отпуснатите средства, оставяме да прецените сами. Качваме го на capital.bg.

Освен това ВСС не е осъществил и надежден контрол върху изпълнението на тези договори. Това според Сметната палата създава "риск за неизпълнение на договорените дейности качествено и в определения срок, както и за незаконосъобразно разходване на средства от бюджета на съдебната власт".

Преди седмица, "Капитал" изпрати въпроси до ВСС относно констатациите на Сметната палата. От там казаха, че ще отговорят след 14 дни. Това е повече от странно, защото най-малкото възраженията, които съветът е представил на палатата, би трябвало да са публично известни. Потърсихме за коментар и представляващия ВСС Анелия Мингова, която формално е човекът, който открива процедури по обществени поръчки и лично е депозирала възраженията на съвета по доклада на Сметната палата. Тя също не отговори.

От член на съвета, пожелал анонимност поради естеството на темата, разбрахме, че констатациите на Сметната палата не са били реално обсъждани на заседание на съвета, а самият доклад е бил приет през декември "за сведение". Така фрапиращите нарушения и порочните политики са станали достояние на тесен кръг ценители.

Съвсем отделен е въпросът, че в този тесен кръг на "посветени" са точно хората, които по силата на конституцията са задължени да бъдат винаги чувствителни към всяко подобно нарушава- не на правилата и да не го оставят без последствия. Предстои да видим, дали изходът е същият, както по времето на Филчев, ако не дойдат други хора - няма изход.

Правителството на съдебната система - Висшият съдебен съвет (ВСС), е сред почитателите на избирателната публичност. Шумно дава гласност на активности, които представят институцията в добра светлина, но с всички сили пази своите срамни тайни. Така между съобщенията на сайта на институцията в стил "ВСС си върши работата" (образува проверка, проведе избор и т.н.), благотворителни активности или награждаване на еди-кой си за принос към правосъдието няма да можем да намерим нито ред за одитния доклад, който Сметната палата е направила за това как ВСС управлява бюджета си. И това е по-скоро разбираемо - съветът има какво да крие. На пръв поглед скучният документ всъщност дава доста ясна картина на начина, по който правителството на съдебната система управлява бюджета й. Става дума за изключително много средства - според изследване на "Отворено общество" България е на челните места в Европа по процент от БВП, който отива за правосъдие (на 9-о място за съдилищата и на 6-о място за прокуратурите). Само от 1998 до 2008 г. разходите за съдебната система са се увеличили с 506% (при консолидирания бюджет увеличението е едва… 192%).

За да бъде независима съдебната власт, тя трябва да има бюджет, който да не се влияе от фактори извън системата (изпълнителната власт). Ето защо ВСС има пълна автономия как да изразходва средствата си. В същото време огромният ресурс, с който разполага (за 2011 г. бюджетът на съдебната власт е 387 млн. лв.), и конституционното задължение да осигури нормално функциониране на системата на правораздаване изискват от ВСС умело, предвидимо и прозрачно управление. Според експертите на Сметната палата обаче случаят не е точно такъв.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

56 коментара
 • 1
  event_horizon avatar :-|
  event_horizon

  Много добра статия! Браво на автора.
  Няма да е лошо ако Капитал посветят някой брой на ВСС и цялата мизерия там. Също и да анализират какви законови мерки трябва да предприеме Маргарита Попова за да ограничи тези безобразия.

 • 2
  baletlnetpepas avatar :-|
  Автор

  Бах маа му, в документа за 133 000 лева, иначе казано "ИТ Стратегия на правораздавателните органи на Р. България за периода 2011 – 2013 г.", първите 6 страници са съдържение!

 • 3
  schlupf avatar :-|
  Нищо лично

  Има ли начин как обикновеният български гражданин да покаже, че не е доволен от съдебната система? Имам предвид каква е формата на контрол от населението върху нея?

  Защото аз не съм доволен! И искам сериозна промяна в нея!

  Браво, Капитал, за статията! За пореден път след прочит на ваша статия за "Право"съдието ни имам горчив вкус.

 • 4
  dolphex avatar :-|
  emil

  Браво Капитал,страхотна статия с много аргументи,дали обаче нещо ще се промени,изцяло съм на ваша страна че трябва да се вземат мерки и всичко да влезе в релси,но за жалост виждаме наглото поведение на всички в системата искрено се съмнявам някой да предприеме действия -все пак кой луд сам ще си развали уюта,грозно ми е да гледам че въпросните хора уж интелигентни а не могат да усвоят малко парички с финес.Но все пак си мисля на вариянт да преминат на финансиране за реално свършена работа а не на твърд годишен бюджет,изпълниш задача -получаваш шоколад,махаш с краката-смучеш пръста ;-)

 • 5
  jj avatar :-|
  J.J.

  Трябва разследване на работата на цялата структура на ВСС, който в този му вид трябва просто да бъде закрит като институция...

 • 7
  nqma_zna4ka_koi avatar :-|
  nqma zna4ka koi

  Боже, боже!

  "Политиката за умишленото залагане на излишък в бюджета беше запазена марка на кабинета на тройната коалиция - именно лошото планиране на бюджета даваше възможност за непрозрачно изразходване на средствата в края на годината. Парламентарната квота (половината членове) на действащия състав на ВСС беше попълнена именно от мнозинството на БСП, ДПС и НДСВ. Приликите в порочните практики имат своето родово обяснение."

  Това би могло да бъде цялостно отделена тема! Много добре би било ако Икономедия най-сетне отворят очите на феновете на Орешарски, който бил гениален министър понеже винаги бил на излишък! Което пък за всеки нормално мислещ означава, че е или некадърник или крадец, защото или не може да направи и един що годе верен бюджет или умишлено се разпределят колосални суми в края на годината непрозрачно с ясната идея за злоупотреба!

 • 8
  greda avatar :-|
  вземи тая греда

  Документа за ИТ стратегията прилича повече на курсова работа на студент, който се опитва да отбие номера с много дълго съдържание, повтаряне на изречения на различни страници, голямо разстояние м/у редовете и т.н.

 • 9
  edin_lud avatar :-|
  bolenZdravNosi

  Ако беше в Китай половината ВСС щеше да бъде разстреляна на площада заради корупция,жалко че не сме.

 • 10
  skydiver avatar :-|
  Skydiver

  До коментар [#3] от "schlupf":

  Ами може примерно да се позамисли преди да гласува за поредния идиот дето щял "да ги оправи".
  Назначението на удобен шеф на ВАС беше доста ниска цена на която Борисов продаде възможността за реална реформа в съдебната система.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.