Най-чести нарушения при обществени поръчки
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Най-чести нарушения при обществени поръчки

Най-чести нарушения при обществени поръчки

7360 прочитания

1. Елиминиране на конкуренцията

В тръжната документация се залагат дискриминационни условия за част от кандидатите. Така се свива кръгът на участниците и се фаворизират точно определени фирми. Най-често това се постига чрез конкретни изисквания в техническата спецификация на поръчваните стоки или услуги, които дословно повтарят техническите характеристики на предпочитания доставчик. По този начин се елиминира конкуренцията и се предрешава изборът на изпълнител. Друг често използван прийом, чрез който се влияе на избора, е прекалено късият срок за доставка при сложни поръчки. Това облагодетелства кандидатите, които имат на склад исканите стоки. Подобен случай имаше при последния търг на влакчета за софийското метро, където беше поставен срок за изработването на вагоните от 18 месеца, което според общински съветници от БСП е в интерес на досегашния доставчик - "Метровагонмаш". Те заявиха, че техническите изисквания твърде много наподобяват модификациите на влаковете на руската компания, а краткият срок за доставка от 18 месеца  не оставя възможност на големите европейски производители да участват.

2. Разделяне на поръчките

Честа практика е големите поръчки да се разбиват на части и така да се слезе под прага за провеждане на процедура. В този случай се минава по облекчен ред (с три оферти). Това е най-често констатираното от Сметната палата нарушение. Използват се различни способи за разбиване на поръчките - упълномощаване на множество длъжностни лица, неправилно позоваване на дефиницията за обособена позиция и др. В някои случаи разделянето е под формата на поредица от процедури, обявени само в България, въпреки че стойността на обществената поръчка е изисквала обявяване в "Официалния вестник" на Европейския съюз. Законът преследва като нарушение само случаите, когато се докаже съзнателно (умишлено) разделяне на обществената поръчка с цел заобикаляне на закона. Възложителите предпочитат способа "три оферти", защото той е изцяло под техен контрол, не е свързан със срокове, не изисква публичност и прозрачност - нито при събирането на офертите, нито при избора на победител. Не е предвидено и обжалване.

3. Оскъпяване чрез анекси

Печели се поръчка на ниска цена, след което тя се завишава чрез анекси или допълнителни възлагания - любим прийом в търговете за строителство на пътища и магистрали. Най-често за основание се използват лошите геоложки проучвания на терена или допълнителни изисквания на възложителя, които не са били известни при обявяване на поръчката. Играе се на дъмпингови цени и срокове, за да се спечели тръжната процедура, и после с помощта на надзора и възложителя се постигат стойности, неколкократно превишаващи първоначалната. По времето на тройната коалиция ДСБ посочи като фрапиращи примери отсечката Карнобат - Бургас от магистрала "Тракия", изпълнена от турския консорциум "Доуш Еко" - при спечелен търг за 45.8 млн. евро крайната цена е достигнала 82.2 млн. евро. По същия начин българският консорциум "Джойнт венчър Рануей" е спечелила търга за отсечката Оризово - Стара Загора за 48.2 млн. евро, а е получила над 80 млн. евро, заявиха от партията на Иван Костов. Подобен беше случаят с магистрала "Люлин".

4. Игра с подизпълнители

Много честа практика е големи западни фирми да печелят строителни поръчки в България, а след това да прехвърлят работата срещу много по-ниски суми на местни подизпълнители. Те пък от своя страна снижават качеството на строителството, от което губят данъкоплатците. Според депутата от ГЕРБ Емил Радев при някои обществени поръчки подизпълнителят на практика извършва 90% от стойността на поръчката. Има и случаи, когато един и същ подизпълнител фигурира в офертите на няколко участника в един и същ конкурс. Това е некоректно и ограничава конкуренцията, смята той. Затова едно от предложенията в новия проектозакон е да се ограничи до 40% участието на подизпълнители в обема на поръчката.

5. Картелни споразумения

Две фирми се наговарят кой да спечели дадена поръчка. След провеждането на процедурата победителят се отказва, за да спечели вторият, който е предложил по-висока цена в офертата си. В замяна за услугата спечелилата фирма се съгласява да не пречи на другата при следващи поръчки. Разновидност на тази схема е отказалият се участник да се окаже впоследствие подизпълнител на победителя. Търговете се обезсмислят, защото участниците са свързани помежду си и така няма състезателен принцип. Така данъкоплатецът плаща повече, отколкото би струвала нормална процедура, коментира през седмицата шефът на Сметната палата Валери Димитров.

6. Преговори, вместо конкурси

Статистиката на Агенцията за обществени поръчки сочи, че близо една четвърт от поръчките са по метода "договаряне без обявление", който е най-непрозрачния от всички възможни. В отделни сектори процентът на неконкурентно възложените поръчки надхвърля 50%. Доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за управлението в сектор "Енергетика" показа, че при 56% от процедурите се залага на различни видове договаряне. Този метод е предвиден да се използа само по изключение, когато няма време за организиране прозрачна процедура, но възложителите масово си намират основание да го прилагат - всяка четвърта или пета поръчка е без обявление. Министър Томислав Дончев призна, че това е сериозен проблем в очите на одиторите от Брюксел, но заяви, че от началото на 2011 се наблюдава спад на използването му - процентът на поръчките без обявление е спаднал до 15.6%.

7. Възлагане на свързани лица

Това е казусът "Батко и братко" - когато възложителят (държавен или общински орган) има конфликт на интереси, поради свързаност с възложителя или лица, които участват в неговото ръководство. Това води до изкривяване на поръчките - възлагане на повече и по-скъпи поръчки на точно определени фирми. Доскоро липсваше всякаква чувствителност към този тип нарушения, но под натиск от Брюксел бяха приети редица закони и наредби, регулиращи конфликта на интереси. Проблемът обаче остава  заради липсата на ясна дефиниция на понятието "свързани лица". В момента се ползва дефиницията на свързани лица от Закона за предотвратяване на конфликт на интереси, която е твърде обща и дава възможност за интерпретации. Тя казва, че не трябва да има "икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения за безпристрастност и обективност", което разширява неимоверно кръга на лицата и дава възможност на възложителя да преценява субективно.

8. Елиминиране по формални причини

Често пъти сериозни участници в една процедура се елиминират по чисто формални причини, за да може да се даде по-голям шанс на определен кандидат. Най-често това е липсата на легализиран превод или заверка на даден документ. Това беше един от сериозните проблеми при търговете за магистрали, тъй като западните фирми имат обикновено по 200-300 прокуристи. Законът изискваше документите за участие да са подписани от всички тях, което често пъти е невъзможно. Фирмите основателно се оплакваха, че това е форма на дискриминация. С последните изменения от 2010 г. беше даден 5-дневен срок на участниците да отстраняват формални пропуски в документите, ако са допуснали такива. С новите поправки им се разширяват тези права. Това ще намали шансовете за елиминиране на фирми по формални причини, смята депутатът Емил Радев.

9. Заобикаляне на закона

Нерядко дъщерни фирми на министерствата получават поръчки на базата на рамкови договори (например за информационно обслужане), след което възлагат част от дейностите на избрани от тях подизпълнители. По този начин трети лица получават поръчки от държавата, без да са участвали в състезателна процедура, което на практика е заобикаляне на закона. Един от примерите за такова превъзлагане беше държавната фирма "Информационно обслужване", която дълги години поддържаше информационните системи на принципала си - Министерството на финансите, но чрез нея в поръчките успяха да се вредят и немалко частни фирми от IT сектора.

10. Зад паравана на държавната тайна

Много често държавата погазва конкуренцията и възлага апетитни поръчки на избрани от нея изпълнители без публичен конкурс, като се крие зад паравана на държавната тайна. Това става чрез т.нар. специални поръчки, които не се провеждат по реда на закона, а по специална наредба с по-облекчен ред. Например възложителят може да избира кръга на лицата, на които да отправи покана за участие. "Специални поръчки" са тези, в които има държавна тайна или се изискват специални мерки за сигурност. Често обаче с това се злоупотребява. Ярък пример беше ремонтът на Съдебната палата в София, който беше пуснат като "специална поръчка" с аргумента, че в сградата има пропускателен режим.

1. Елиминиране на конкуренцията

В тръжната документация се залагат дискриминационни условия за част от кандидатите. Така се свива кръгът на участниците и се фаворизират точно определени фирми. Най-често това се постига чрез конкретни изисквания в техническата спецификация на поръчваните стоки или услуги, които дословно повтарят техническите характеристики на предпочитания доставчик. По този начин се елиминира конкуренцията и се предрешава изборът на изпълнител. Друг често използван прийом, чрез който се влияе на избора, е прекалено късият срок за доставка при сложни поръчки. Това облагодетелства кандидатите, които имат на склад исканите стоки. Подобен случай имаше при последния търг на влакчета за софийското метро, където беше поставен срок за изработването на вагоните от 18 месеца, което според общински съветници от БСП е в интерес на досегашния доставчик - "Метровагонмаш". Те заявиха, че техническите изисквания твърде много наподобяват модификациите на влаковете на руската компания, а краткият срок за доставка от 18 месеца  не оставя възможност на големите европейски производители да участват.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
 • 1
  mikaela72 avatar :-P
  Една Другарка

  Хехе...
  Интересно - как уж се знаят всички слабости и пропуски в закона, но... никой не проявява интерес да се променят така правилата, че да печели ЦЯЛОТО НАШЕ ОБЩЕСТВО, а не малцината, имащи достъп до поръчковите поръчки.

 • 2
  istinskatalogika avatar :-|
  Логика

  Така...къде е "новия морал" на ГЕРБ и формираната и действащата консолидирана политическа воля на управляващият кабинет за премахване на тези явления?
  Много политическо "говорене" и популизъм и пълна липса на реална политическа воля за премахване на тези нарушения - с това сепомни управлението на ГЕРБ

 • 3
  gogich avatar :-?
  Гогич

  http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/03/25/1065091_durakoustoichiv/

  В случая за метровлаковете интересното е, че два месеца след отваряне на ценовите оферти възложителят - общинското "Метрополитен" все още не е обявил победител и не е сключил договор или поне няма официална информация за това.

  Дали обществената поръчка няма да бъде отменена? В случая искат метровлаковете да се финасират по ОП Траснпорт, но едва ли от ЕК ще финансират нагласена поръчка, още повече когато ощетени са Сименс и испаската КАФ.

  Капитал, заровете се още малко в темата.

 • 4
  epoc avatar :-|
  epoc

  Едно допълнение за трите оферти - обикновено се пита само фирмата, която ще спечели, а тя си намира сама "поддържащите" оферти. Познават се по това, че там обикновено има никому неизвестни фирми или фирми, които никога не са се занимавали с подобна дейност.

 • 5
  marijka avatar :-|
  marijka

  Много е свежо, също така, когато в условия на "политически турболенции" (по Томислав Дончев), Избраният знае заданието (ТоR) и работи по него много преди да се публикува поръчката. По този начин сроковете които предлага в офертата си за зашеметяващо кратки - за нещо което нормално се върши за два-три месеца се предлага срок за изпълнение 20 дни.

 • cpnv

  ИО е един от способите за ИЗТОЧВАНЕ от бюджета по схемата:
  МФ -> ИО -> Мениджър (Чавдар Тодоров) ->....Партията ...

  През последните години за мениджъри на ИО се назначават хора, на които е противопоказано да управляват хора и финанси. Все си мислехме, че не може по-некадърни да намерят, ама то можело .... Сегашния директор на ИО преди 5 години запожи тая "бомба" със сканирането в Търговския регистър (беше парт. секретар и ИТ директор на АП)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.