Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 4 май 2011 г.
21 Нови
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 4 май 2011 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 4 май 2011 г.

Елена Старидолска
5026 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

4 май 2011 г.

Заседанието започна в 10. 10 часа и беше открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Проект на Решение за приемане на Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2011 г.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, проектът се предлага за разглеждане на основание на чл. 11 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. С приемането на програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и състезания, за участието в които са осигурени финансови средства за 2011 г., съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Еднократното финансово подпомагане е за подпомагане на обучението в курсове по изкуства, наука и спорт за участие на деца в пленери, обучителни и възстановителни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания.

В съответствие с чл. 10 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, в програмата се предвижда стимулиране на деца, класирани на първо, второ и трето място в престижни национални и международни конкурси, олимпиади и състезания чрез едногодишни стипендии в размер на 50 на сто от минималната работна заплата на страната.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Ние подкрепяме тази програма със следната забележка, която е необходимо от финансова гледна точка, за да я приемем: Средствата, необходими за изпълнение на програмата, предвидени в републиканския бюджет за 2011 г., са в размер на 1 300 000 лева и план-сметката в проекта на решение на Министерски съвет трябва да бъде съобразена с посочената сума, защото ако не е, тогава трябва друга финансова обосновка и друг разговор. Доколкото разбирам, това Ви е идеята, но просто трябва да се запише този текст.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1 с текста, който прочете министър Дянков.

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Генчо Начев с орден "Стара планина" без лента първа степен.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Във връзка с постъпило вчера вечерта от Дирекция "Правна" на Министерски съвет, трябва да отложим тази точка.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точка 2.

Проект на Постановление за закриване на Център "Фонд за трансплантация".

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми колеги, господин премиер, Център "Фонд за трансплантации" беше създаден преди една година с идеята да подпомага българските граждани за извършване на трансплантации в чужбина. От основаването си досега, до края на февруари т.г., фондът е одобрил за лечение 27 души. Всъщност за одобрените хора процедурата няма да бъде прекъсната и няма да бъде започната отначало, а просто ще бъдат прехвърлени към комисии за лечение в чужбина от Министерски съвет – възрастните и фонд за лечение на деца, така че когато има възможност за трансплантации в чужбина, ще бъдат изпращани.

Проблемът с трансплантациите в чужбина не е организационен. Той е във връзка с това, че е трудна логистиката. Държавите пазят националните си листи за свои граждани и е практически твърде невъзможно от България при много бързо действие да бъде прехвърлен човек в другия край на Европа. Така че посоката, в която трябва да работим, е да развиваме на местно ниво трансплантациите, включително с идване на чужди екипи да ги правят в страната.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3. Моля Ви да го обясните да не прозвучи утре в публичното пространство, че едва ли не закриваме трансплантациите. Да се обясни Фондът за трансплантациите – къде отива.

Проект на Решение за изменение на Решение № 27 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне състава на Централната комисия по етика къмМинистерския съвет.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Тук освобождаваме Величкия епископ Сионий, тъй като досега той е бил теолог в комисията, но е отсъствал от всички заседания и го заместваме със свещеник Петър Симеонов Попов.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Доклад относно отменяне на решението по т. 34.2 от протокол № 26 от заседанието на Министерския съвет на 3 юли 2008 г.

ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, с точка 2 от протоколно решение на Министерски съвет от 3.07.2008 г. се определя начинът на строителство на автомагистрала "Марица", като то е предвидено да се осъществи в един лот. Обект е от национално значение, част от трансевропейския транспортен коридор и изграждането му се финансира от оперативна програма "Транспорт".

Предвид изпълнението на обекта, считаме, че точка 2 от постановеното протоколно решение не спомага за изпълнението на проекта. Считаме още, че разделянето на автомагистрала "Марица" на лотове ще допринесе за по-бързото изграждане на обекта, както и до по-голяма конкурентност при провеждане на тръжните процедури. Това, прочее, са и оптималните като количества и стойност етапи за подобен вид проекти в България.

Предвижда се изграждането на автомагистрала "Марица" в участъка "Оризово – Харманли" от км 5+000 до 71+011 да бъде осъществен на два лота – Лот 1 "Оризово – Димитровград" и Лот 2 "Димитровград – Харманли".

Агенция "Пътна инфраструктура" е поискала със съответната кореспонденция становище от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в качеството му на управляващ орган по оперативна програма "Транспорт" и то не възразява този проект да се осъществи на два лота.

Искам още нещо да ви кажа за приключването на цялата магистрала. Вероятно си спомняте, че има Решение № 65/17.03.2011 г. на Министерски съвет, с което се осигурява финансирането от държавния бюджет на един участък от км 99+820 до км 108+500, т.нар. дясно платно и за него са предвидени 11 600 000 лева. По този начин се осигурява финансирането на цялата магистрала и нейното успешно завършване.

Основната цел на предлаганото протоколно решение е да се ускори процесът на изграждането на този значим за обществото проект и своевременно да се усвоят средства от европейските фондове.

БОЙКО БОРИСОВ: Между другото, като гледах тези дни по новините как се изтрепват ТИР-овете там и колко жертви и инвалиди се произвеждат, колкото по-бързо, толкова по-добре. Но тук имам една препоръка и Ви моля да я обсъдите и да я имате предвид. В борбата за сваляне на цените и в тръжните документи имам изключително опасение, че ако продължи така да върви надолу цената на всички магистрали, да не стане така, после да бъдем поставени пред свършен факт и да се налага да доплащаме. Затова всеки месец трябва да им се следят графиците и стриктно изпълнение и при забавяне веднага анулирайте договора, защото в противен случай, чакате ли последния момент, ще ни поставят както автомагистрала "Люлин" и "Дунав мост 2" поставиха предишното правителство, а впоследствие – нас или да ги платим, или да загубим европейското финансиране. Така ще правите и търговете, и договорите към тях, че всеки месец не са ли в график, да имате право: глоба и спирате. Ще забавим три месеца с нов търг, но вече ще го направим както трябва. Затова фирмите трябва да знаят – като санкционирате и изпъдите една-две, другите вече ще знаят за какво става въпрос. В противен случай ще започнат да отиват на дъмпингови цени, което или ще се отрази на качеството на магистралите и това ще дойде при нас след това, или в сроковете – едно от двете. Аз не мога да си обясня при положение, че се вдигат цените на горивата, как намаляват цените на магистралите. Или кариерите са им там, или в желанието си да спечелят конкурсите дават цени, които да са на ръба. Така че много ви моля тука да имате това предвид и много стриктно да го следите.

ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ: Благодаря, господин премиер. Аз наистина много се радвам за това, което казвате, защото всъщност това е акцентът, който сме поставили и в договорите, и в работата на Агенция "Пътна инфраструктура", която изпълнява тези проекти. Няма да крием, че агенцията тепърва има да наваксва по отношение на управлението на подобен род проекти и за тази цел специално за магистрала "Марица" предвиждаме да проведем процедура и да назначим допълнително проектов ръководител на строежа, което ще даде един допълнителен инструмент на проекта така, че договорът да се спазва стриктно, в това число и задълженията на възложителя също да се следят и да се спазват стриктно, за да може да се елиминират всякакви възможности за допълнителни искове и неустойки от страна на изпълнителите и това, което Вие казвате – в момента, в който не се изпълнява договорът, да бъдем в състояние да го прекратим.

БОЙКО БОРИСОВ: Същото касае и магистрала "Тракия".

ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ: Разбира се, точно така е.

БОЙКО БОРИСОВ: Искам в момента, в който излязат пробите, които журналистите взеха по произволен принцип по "Тракия", да ни ги внесете на Министерски съвет да ни запознаете, когато станат факт. Иначе и Министерството на финансите, и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са съгласували по тази точка, имаме еднаква позиция, плащаме редовно.

Друга тема, която е много важна, е дали фирмите, които ползват подизпълнили, плащат на подизпълнителите си.

ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ: Системата на договаряне е такава, че това не ни позволява да контролираме този процес и няма как да го контролираме. Аз дори лично считам, че и не е правилно да го правим, тъй като такъв контрол може да се прави само тогава, когато в договорите изрично е предвиден т.нар. номиниран подизпълнител. В нашите договори обаче няма такова нещо, а там възлагането на един изпълнител, пък било то консорциум или нещо такова.

БОЙКО БОРИСОВ: Два пъти ми се случва и не знам тук Тотю Младенов или как, два пъти ми се случва за отсечки, за които ние сме платили цялата сума, като минавам на проверка, работниците ме питат кога да си вземат парите, което ме изважда от равновесие.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Така е, има забавяне на плащания от фирми изпълнители към фирми подизпълнители и това бави и заплатите на хората, които работят на тези магистрали. Това сме го установили с проверките на Инспекцията по труда. Вече има нормализиране, но забавянето е от един до два месеца.

БОЙКО БОРИСОВ: Плащане от 50-60 милиона от страна на държавата, ако тези пари ги сложат в банка на лихва и ги държат два месеца, сами може да считате как от въздуха се получава печалба за сметка на работниците на магистралата. На две места ме питат. Така че искам, Младенов, тука да ми дадеш инструмент и яки глоби. Не може да нямаме инструмент да предотвратяваме това.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ние ще глобяваме фирмите подизпълнители, но когато не им плащат фирмите изпълнители - за това тук е много важно когато се подписват самите договори, да има такива клаузи.

БОЙКО БОРИСОВ: Факт е, че няма и в случая се разчита на договорите между отделните фирми, но констатацията е такава. Най-малкото работниците трябва да знаят, че държавата си е изпълнила ангажимента към тях и да си предявяват искове или да си стачкуват срещу началниците там, които не са им изплатили парите. Това задържане от месец-два, за което казваш, на 50 милиона сметнете за един и за два месеца лихвата, която могат да получат чиста печалба.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Лошото е, че ръководството на фирмите винаги се оплаква на работниците, че не са си получили парите от държавата.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, но понеже аз с Московски и за двете места го проверих дали е платил, и на двете места бяхме платили.

ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ: Господин премиер, може би трябва да намерим начин да оповестяваме тези плащания, да станат публично достояние, което автоматически ще предизвика реакция по веригата.

БОЙКО БОРИСОВ: Младенов, с Московски и с Прегьов в момента, в който се направи плащането, имате достатъчно контакти с профсъюзите, уведомявате профсъюзите, че държавата е изпълнила ангажимента си към дадения лот и съответно профсъюзите там да отидат и да си питат ръководството защо не плащат на работниците, след като парите са вече там. Ако има забавяне от нас, разбира се, въпросът ще бъде отправен към нас, но ние мисля, че сме в ритъм с плащанията – така ли е, Московски?

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Абсолютно в ритъм сме по текущите обекти, нямаме никъде забавяне с плащанията.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 5.

Доклад относно информация за изпълнението на републиканския бюджет за първото тримесечие на 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Дянков!

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря, господин премиер. Бюджетната позиция на страната през първото тримесечие на тази година се подобрява спрямо същия период за 2010 г. с около 950 млн. лева. Дефицитът за първото тримесечие е в размер малко под 1% от брутния вътрешен продукт, докато за миналата година е бил 2,4% от брутния вътрешен продукт. Има подобрение. Все още обаче за първото тримесечие сме на дефицит. Януари и февруари обаче са тежки месеци, така че това може да се очаква. Тази сутрин излязоха предварителните данни за месец април, за четвъртия месец, за което бих искал да спомена. По предварителни данни за месец април ще имаме положително салдо, с други думи, излишък за месец април от около 220 милиона лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Не го споменавай тука, моля ти се! Не го споменавай! Радостно е, че е така, но не го споменавай, опашката от другата страна ще бъде голяма.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Все още сме на дефицит, но за първите четири месеца сме с около 800 милиона по-добре, по-малък дефицит от миналата година.

БОЙКО БОРИСОВ: Виждам тук областния управител на Смолян. Завчера виках временно изпълняващия на "НЕК" заедно с министър Трайков, Мишо Андонов. Подписали са споразумение със строителя на "Цанков камък". Минало е на борд – 1 700 000 от нас и колко е?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: От "НЕК" 1,5 млн. и от "Алпине" – 1,8.

БОЙКО БОРИСОВ: От "НЕК" 1 500 000, от "Алпине" –

1 800 000. Така че това ще бъде дадено на кмета на Девин незабавно за селото, за което обещахме миналата година - сега вече времето се оправя – да им направят пътя и като стане готов, ще дойдеш на тоя човечец да кажеш, където ме изпраща по пътя и не вярваше, че ще стане – трябва някъде до средата на юни, най-късно, края да е готов.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е кметът на Осиково, за това говорим.

СТЕФАН СТАЙКОВ: Ние поддържаме връзка.

БОЙКО БОРИСОВ: На селото ще дойда, защото на тези хора, които тогава ми казаха, че нямат път и газят кал и возят децата с шейни на училище, искам да е асфалт и да е направен както трябва. Така че лично искам да го контролираш и кметът да използва всичките пари за пътя.

СТЕФАН СТАЙКОВ: Това е факт.

БОЙКО БОРИСОВ: Подписано е, мина на борд, така че парите ще отидат при кмета. Затова кметът бързо да си направи търг, каквото трябва, да започне да го прави.

СТЕФАН СТАЙКОВ: Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: С приетия документ отпадат държавните такси за издаване на удостоверения за регистрация на обект с обществено предназначение. Няма да се заплаща за заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки. Променя се размерът на таксите за издаване на разрешение за облъчване и на йонизиращи лъчения и на други неща. В тарифата се въвеждат такси, които регионалните здравни инспекции и националните центрове за проблемите в общественото здраве ще събират за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица. Това е документ, който ще даде регламент на тези центрове и на регионалните здравни инспекции, които пет месеца са малко във вакуум след последните промени в законите, да събират такси за услугите, които се предлагат.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.

Проект на Постановление за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2011/2012 г.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър, уважаеми колеги, в изпълнение на чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование, Министерският съвет утвърждава таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти по предложение на министъра на образованието, младежта и науката въз основа на предложения на държавните висши училища. В тази връзка Министерството на образованието, младежта и науката се е съобразило с постъпилите предложения на академичните ръководства при спазване на ограниченията, установени в Закона за висшето образование, а именно: таксите за обучение не бива да надвишават една втора от диференцираните нормативи за издръжка на обучението и таксите за обучение на чуждестранни студенти – граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз и на европейското икономическо пространство да не са по-ниски от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

По отношение на таксите за кандидатстване министерството също се е съобразило с предложенията, направени от държавните висши училища. При сравнителния анализ на таксите за учебната 2010-2011 г. и предложенията на държавните висши училища за същата година е установено, че в 16 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на студенти и докторанти се увеличава средно с 15% спрямо размера на таксите за обучение, за учебната 2010-2011 г., това прави около 50 лева годишно.

Намаление на таксите е констатирано при едно държавно висше училище – това е Югозападният университет. Обаче се оказва, че Югозападният университет не се е съобразил с измененията на закона от миналата година. Затова аз предлагам да приемем на вносител, тъй като те дадоха предложения вече с този нов закон, като до ½ имат право да увеличат таксите. Ако го приемем така, те ще бъдат ощетени.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8 на вносител.

Използвам случая, че тук е областният управител на Враца. Поех ангажимент да проверим за Великотърновския университет дали можем във Враца да открием филиал по две-три специалности, като и с министър Дянков също разговаряхме, – които да бъдат в унисон и с характера на този регион.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Мога да кажа следното. За да има филиал, там трябва да има база. Базата включва освен материалните условия, и добра библиотека и Великотърновският университет трябва да разполага с преподаватели, които да могат да пътуват до Враца.

БОЙКО БОРИСОВ: Беше и ректорът на Великотърновския университет, който каза, че разполагат с необходимите неща и затова ти го възлагам да го провериш и на следващия Министерски съвет да ни докладваш тези въпросителни отстраними ли са, съответно – да се свържеш с Великотърновския университет, да видите заедно с Враца какви специалности, какви възможности има и да знаем дали отговорът е да или не.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Добре.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 251 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Предложенията за тази промяна имат за цел да оптимизират реда за преиздаването, анулирането на ваучери, изплащането на стойностите на ваучерите, както и за осъществяването на контрола на базата на опита за тази година и половина, откакто е ваучерният механизъм. Тези промени са гледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и Националния съвет по заетостта.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 9.

Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "Транспорт", съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007-2013 г.

КАМЕН КИЧЕВ: Господин премиер, уважаеми дами и господа министри, с промяната се постига детайлизиране на правилата за допустимост на разходите по Кохезионен фонд по оперативна програма "Транспорт". В постановлението конкретно се посочва, че към допустимите за финансиране дейности за подготовка и изпълнение на строителните дейности се включват и дейности, свързани с безопасността на движението. Това допълнение дава нови възможности за решаване на проблемите в областта на безопасността на движенията и ще спомогне за изпълнение на ангажиментите на страната по отношение на безопасността и инфраструктурата, в т.ч. изпълнение на директиви от Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъ-единяването на Република България към шенгенското пространство.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 11.

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към шенгенското пространство.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 12.

Проект на Решение за сключване на приятелско споразумение по делото "Столарови срещу България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба № 44503/06).

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13.

Проект на Решение за отнемане поради отпаднала нужда от Националната агенция за приходите правото на управление върху имот – публична държавна собственост, и безвъзмездно предоставяне на част от него за управление на Комисията за установяване на имущество, при-добито от престъпна дейност за нуждите на Териториална дирекция – Хасково, Бюро – Кърджали.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 14.

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на правосъдието.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 15.

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, в областите Враца, Кюстендил и София.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 16.

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 603 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне състава на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17.

Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Френската република в Република България, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на гр. Пловдив, и за допускане на Теофана Брадинска-Ангелова да изпълнява функциите на почетен (нещатен) консул на Френската република в Пловдив.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 18.

Проект на Решение за одобряване на текста на допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за от-говорността и обезщетяването към протокола от Картахена за био-логична безопасност.

НОНА КАРАДЖОВА: Има предложение от Министерство на външните работи, което приемаме: В точка 2 на решението след думите "постоянният представител на Република България" да се добави "или неговият заместник".

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19 с направеното от Министерство на външните работи предложение.

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Замбия, подписано на 20 април 2011 г. в София.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Темата е: чистим стари бакии. От 1978 г. ни се дължат около 8 млн. щ. дол. от Република Замбия. Не са платени досега. Водихме преговори. Веднага ни се плащат около 2 милиона, а останалата част, която е около 6 милиона, се трансформира в официална помощ за развитие. По този начин ни се подпомага индиректно и целта, която всички страни в Европейския съюз имат.

БОЙКО БОРИСОВ: Ако някой от колегите не знае, България като член на богатите страни подпомагаме Африка, и не само, но в случая – им даваме 6 млн. щ.дол. на практика като богата държава.

Приемаме точка 20.

Проект на Решение за одобряване проект на временно споразумение чрез размяна на писма за статута на Националния мобилен комуникационно-информационен модул (DCM F) на НАТО, разположен на територията на Република България.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 21.

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Малта за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 23.

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на транспорта, информационните тех-нологии и съобщенията на Република България и Министерството на инфраструктурата, транспорта и комуникациите на Малта за сътрудничество в развитието и прилагането на транспортна политика и по-специално в областта на морския транспорт.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 23.

Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие в шестата сесия на Междуправителствената българо-кувейтска смесена комисия за търговско и икономическо съ-трудничество, която ще се проведе на 8 и 9 май 2011 г. в Кувейт.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, реших да оставя точката, защото позицията ни няма да се промени. Датите обаче няма да са тези; отлагат се за определено време, тъй като има промени в правителството.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме я с направената забележка относно датите.

Проект на Решение за предоставяне на концеся за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – халцедонови силицити – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Беленица", разположено в землището на община Опака, област Търговище.

БОЙКО БОРИСОВ: Преимаме точка 25.

Трайков, във Враца ми поставиха въпроса относно врачанския варовик, който се изнася толкова години къде ли не, произвежда се, прави се, но в момента имало проблем с концесиите, които се бавят. Не можах да им дам отговор. Молбата ми е – тук е и областният управител – до два-три дена да им направиш проверка, да им кажеш и ако някъде по административни причини се бавим, незабавно да се отстранят. Ако е по друга причина, също да може населението да е информирано.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Да, обикновено по някакъв повод правим проверка за конкретните казуси. След създаването на единното звено получихме от другите две министерства около 1000 случая, които са за решаване допълнително към нашата опашка. Звеното е вече структурирано, функционира. Както виждате, на днешното заседание сме предложили девет точки за концесии.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, но моля Ви, защото това е и структуроопределящо, и е голям поминък в тази, за съжаление, изостанала част на България. Затова ще обърнем повече внимание и повече ще им помогнем там.

По тази тема са тук Московски и Прегьов. След това с Дянков за няколко минути ще дойдете при мен, и от Враца също. Пътят Ботевград – Мездра, сиреч, да имаме 4-лентов път плюс магистрала от Враца до София можем да го започнем средата на другата година, доколкото съм информиран. Максимално ще дадем газ по тоя проект, защото на практика той води към "Дунав мост 2". Така че, също на тоя въпрос на хората може да им кажеш, че догодина в средата на 2012 година ще стартираме. Дотогава мисля, че ще се справим. Струва 80 милиона евро тази отсечка, никак не е евтина, но е изключително важна за тази част на България. Имаме ли магистралата "Хемус" плюс 4-лентов път до Враца, Враца ще стане, все едно, както е Перник за София и ще дава възможност на инвеститорите да отидат много бързо в тая част на България. С Дянков сме го говорили. Има възможност там по договора да се работи и с Европейската инвестиционна банка, така че можеш да отговориш на хората, че ще направим максимума и догодина ще говорим не само за "Тракия", "Марица", "Струма", "Рила", а обръщаме внимание вече и към тази част на България. В средата на другата година ще го стартираме. За врачанския варовик - също, Трайков, ще те помоля да го погледнеш лично.

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Маноловата воденица", разположена в землищата на с. Брусино, и с. Планинец, община Ивайловград, област Хасково.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 26.

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, под-земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Прогрес", разположена в землището на с. Брусино, община Ивайловград, област Хасково.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27.

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Ореляк", разположена в землищата на с. Горна Глоговица и с. Одраница, община Земен, област Перник.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 28.

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Момчила", разположена в землищата на с. Сърцево и с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29.

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Мравулника", разположена в землището на с. Веселие, община Приморско, област Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 30.

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства, по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Латинката", разположена в землището на с. Гълъбинци, община Тунджа, област Ямбол.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 31.

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства, по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Преслана", разположена в землищата на с. Влахи и гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград.

БОЙКО БОРИСОВ: Това да не е – да дадем някоя концесия да попадне по сервитута на магистралата?

ГЕОРГИ ПРЕГЬОВ: Не, те не попадат в сервитута, защото ги съгласуваме с Агенция "Пътна инфраструктура". Дори и по точка 26 имахме такъв казус, тоест, това го съгласуваме с агенцията. Няма как да попаднат в сервитута на магистралата. Но като го чета това, сигурно е в близост.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Абсолютно наясно сме с този въпрос. Когато се стигне вече до концесията, не само до търсенето и проучването, тогава… има разбиране по това.

БОЙКО БОРИСОВ: Да не направим това, което направи предишното правителство – да раздаде концесиите по магистралите и после да изнудват на търговете хората. Така че нека да проверяват, каквото искат, да проучват.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Ограничението не го налагаме още на етап проучване, защото може да започва някъде по-близо до пътя, да им даде индикации и да търсят на друго място повече.

БОЙКО БОРИСОВ: Разбрахте ме за какво става въпрос. Особено за "Кресна", за дефилето, започнем ли магистрала "Струма", много е възможно от свалянето на скалите за тунелите те да използват, примерно, този, който строи, да си го използват и за самата магистрала, за пътя, защото скалата е хубава. Така че имайте го предвид и бъдете осторожни, има ли концесия. Ще предложа на щаба на ГЕРБ девизът ни да бъде "Върху пепелта от БСП и Тройната коалиция градим магистрали", защото аз съм убеден и ще видите, че от това, което ще излезе от проучванията, те са просто неграмотни хора, защото тези материали са като цимент. Ако се правят лятно време, е необходима повече вода. Неслучайно те си го правят зимата, когато от валежите това става като бетон и като минат машините, става даже и в пъти по-добро. Това ни и облекчава, между другото, защото когато имаме срещу себе си неграмотни хора… Вижте какъв хубав девиз: Върху пепелта, оставена от Тройната коалиция – седем магистрали и седем скоростни пътя.

Предложението на Аню Ангелов е много точно: Върху оставената пепел от Тройната коалиция ние построихме магистрали. Да знаят хората!

Приемаме точка 32.

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта "Зидарово-кварц", разпо-ложена в землището на с. Зидарово, община Созопол, област Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 33.

Проект на Решение за одобряване на участието, позицията и състава на правителствената делегация на Република България в 64-ата сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе от 16 до 24 май 2011 г. в Женева.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 34.

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на изменение № 2 на финансиовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България – Железопътен проект на трансевропейската мрежа) и на изменение № 2 на финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България – железопътен проект на трансевропейската мрежа – проект Б).

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това ни дава възможност – става въпрос за 150 млн. евро финансиране на проекта за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград. Удължават се сроковете до следващата година, за да може целият проект да се завърши.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 35.

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за полицейско сътрудничество.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, по предложение, постъпило от Министерството на културата, се съобразяваме чл. 3 от споразумението да бъде коригиран, да бъдат разгледани предмети на културата, които са свързани с полицейското сътрудничество, но не приемаме в чл. 16, където се говори да залегнат и дейности, свързани с културата, защото това все пак е полицейско сътрудничество. Така че от предложението на Министерството на културата приемаме изменението, което правим в чл. 3, а в чл. 16 не се съобразяваме с вашето предложение.

БОЙКО БОРИСОВ: Само преди два-три дена министър Рашидов подписа с техния културен министър споразумение, така че по отношение на културата всичко ни е подписано като документи.

Приемаме точка 36.

Доклад относно утвърждаване на националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 37.

Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите събирани от Комисията за финансов надзор по Закона за Комисията за финансов надзор.

СИМЕОН ДЯНКОВ: От дълго време не са актуализирани събираните от Комисията за финансов надзор такси. След над 6 месеца работа и с неправителствени организации и с бранша КФН предложи тарифата да се индексира с около 50%, като за капиталовия пазар увеличението е по-малко.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 38.

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 39.

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.

БОЙКО БОРИСОВ: Цветанов, да разясниш.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това е законодателна промяна, която беше обсъждана с Комисията по финансов надзор и от това, което сме разговаряли със застрахователи, имаше и обществено обсъждане, както и с неправителствени организации. Премахваме стикерите, които бяха един белег и възможност на криминалните структури да се ориентират в противозаконното отнемане на моторни превозни средства на база принадлежността към застраховането.

БОЙКО БОРИСОВ: Правителството на Костов обясняваше тогава, че е свалило лепенките от автомобилите на СИК и ВИС, а всъщност самите компании минаха на по-високо технологично ниво, като започнаха да си маркират стъклата. Така че всъщност това беше нещо, което само заблуждаваше обществото. С това решение всъщност ние го привеждаме в изпълнение така, както е в цивилизованите страни.

Приемаме точка 40.

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

ДАНИЕЛА МАШЕВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, с настоящия законопроект се въвежда във вътрешното законодателство рамково решение 2009/299 на Съвета на Европейския съюз, разширяват се и се прецизират факултативните основания за отказ, за признаване и изпълнение на решение за конфискация или отнемане и решение за налагане на финансови санкции, постановени вследствие на съдебен процес, на който заинтересованото лице не се е явило лично, тоест, провеждано е задочно производство. В законопроекта се правят и някои други изменения. Те са свързани с констатирани от Министерството на правосъдието в процеса на приложението на закона празноти, които биха затруднили работата на правоприлагащите органи. Моля ви да подкрепите законопроекта.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 41.

Проект на Решение за одобряване проект на закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

ДАНИЕЛА МАШЕВА: С настоящия законопроект също се въвеждат разпоредбите на рамковото решение 2009/299. Въвежда се задочно производство като факултативно основание за отказ да се изпълни европейската заповед за арест, издадена за изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане.

С настоящия законопроект се въвежда и възможността за служебно издаване на документи за самоличност на лица, подлежащи на екстрадиране или на предаване по европейска заповед на арест. Предвид обстоятелството, че министър Цветанов каза, че Министерство на вътрешните работи има бележки по тези текстове, предлагам да бъде приет на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 42 на вносител.

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Създава се фонд "Социална закрила", който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Прецизират се, изрично са определени случаите, в които се предоставят средства от фонд "Социална закрила", създава се управителен съвет и има прозрачност по събирането и по разходването на тези средства.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 17 декември 2004 г.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Само едно уточнение, господин премиер. Тук дискутирахме забавянето на плащането преди няколко седмици от фирмите търговци. С това постановление премахваме възможността фирми търговци да доставят помощни средства за хора с увреждания; вече ще се дават средствата на самите хора и те ще си преценяват къде и какво да си купуват.

БОЙКО БОРИСОВ: Чудесно. Аз тогава говорих и с главния прокурор, разбрах, че и ти си говорил, така че по тези дела се надявам да има движение.

Приемаме точка 44.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Тук се въвеждат множество, но сравнително малки промени. Отпада ограничението за физически и юридически лица, които притежават лиценз за дейност с наркотични вещества, издадена по реда на чл. 32, ал. 1 на ЗКНВП да кандидатстват за разрешение по чл. 73, ал. 1 от същия закон. Отпада изискването за издаване на разрешение в два екземпляра по аналогия с други административни актове, издавани по реда на закона. Във връзка със изискванията на Закона за защита на личните данни, отпадат вписването на самоличности, ЕГН и т.н. Чрез предложените промени се цели постигане на съответствие с разпоредбите на ЗКНВП.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 45.

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, приет с Постановление № 280 на Министерския съвет от 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 46.

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Авиотряд 28, приет с Постановление № 261 на Министерския съвет от 2010 г.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, становището на Министерство на вътрешните работи е, че трябва да бъдат коригирани два от текстовете. Те касаят конкретизация на отделните разходи, които се правят по преките разходи, които са в предвидените полети. В непреките разходи реално ще се получи така, че ще плащат съответните ведомства и Авиоотрядът също ще получава субсидия от държавата за непреките разходи. Да не се получи така, че бюджетът два пъти финансира тези непреки разходи. Затова предлагам да бъде прието на вносител и да бъдат уточнени тези предложения, които внася Министерство на вътрешните работи, може би с Министерството на финансите, за да се прецизират текстовете относно разходите за преки и непреки разходи.

БОЙКО БОРИСОВ: В последно време в общи линии ние ползваме правителствения самолет като линейка. Много граждани, когато трябва да се прехвърлят, даже и генерал Тонев ме запозна, че професор Константинов, който го докарваме в много тежко състояние от САЩ до Германия с "Луфтханза", а "Фалкон" ще го вземе и ще го докара обратно тука за лечение. Той има и социална дейност на практика, по-голяма дори, отколкото да ни обслужва нас. Но и това не ни тежи, защото във всичките случаи, когато е ползван, е спасяван човешки живот.

Приемаме точка 47.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Проект на Решение за даване на съгласие за извършване на продажба на имоти – частна държавна собственост, предоставена за управление на Министерство на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект на Решение за продажба на десет имота, които се намират в областите Благоевград, Кърджали, Пазарджик, Перник, Сливен и Хасково. Необходимо е решение на Министерския съвет, тъй като единичната им данъчната оценка надвишава 500 хиляди лева, съгласно Закона за държавната собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 49.

Проект на Решение за приемане на отчет на Работна програма за 2010 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и проект на Решение за приемане на Работна програма за 2011 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 50.

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за назначаване на длъжност на офицер от Националната разузнавателна служба.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Проект на Постановление за осигуряване на средства за национално доплащане за тютюн за 2010 г. чрез Държавен фонд "Земеделие и проект на Решение за допълнение на Решение № 442 на Министерския съвет от 2010 година за схеми за национални доплащания за 2010 г. и техния размер.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с това постановление ние осигуряваме национално доплащане за тютюн от реколта 2010 година в размер на 70 милиона лева, като схемата за подпомагане е нотифицирана в Брюксел и тя предвижда да бъдат изплатени тези средства на базата на референтен период за произведен тютюн през 2007-2008-2009 г. Схемата не е обвързана с производство на тютюн, тоест – тези, към които отиват средствата, нямат задължения да отглеждат тютюн, средствата са предвидени за конверсия на сектора. Това е част от споразумението, което подписахме с представителите на тютюнопроизводителите, заедно с вицепремиера Дянков и по този начин в рамките на няколко седмици тютюнопроизводителите ще получат първата част от 35 милиона лева, а до края на месец август – втората част, така че техните изисквания ще бъдат удовлетворени.

БОЙКО БОРИСОВ: Тъй като от информацията, която имам от областните управители по места ДПС обясняват на хората, че едва ли не благодарение на тях, поради тяхното настояване, сме отпуснали тези пари, затова, Найденов, искам лично Вие, Дянков, ако трябва, заместниците ви, при всяко плащане в региона да отиде и да се каже на тези хора, че го дължат само на нашето разбиране, че това е поминъкът им, че нямат какво друго в момента да правят, че трябва да търсят за следващите години друг поминък. Именно затова даваме тези пари, да им подпомогнем, а не да отиват и да им казват, че видите ли понеже те искали, ние сме отпуснали тези пари. Лично да се обясни на хората. Чрез областните управители, чрез кметовете, през парламентарната група и депутатите, лично да се обясни на всеки един и да му се каже, че това няма да продължава вечно.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Ще бъде направено, господин премиер, ние за първи път приехме и стратегия, създадохме консултативен съвет по тютюна, приехме стратегия, която беше условието за отпускането на тези средства – нещо, което не е правено от десетки години назад.

СИМЕОН ДЯНКОВ: За да отпуснем тези пари исках стратегия, която ми беше представена, разработена от Института по аграрна икономика, която ни дава перспектива не само за тази и за следващата година, а за следващите 15 години, така че имаме вече някаква форма на развитие в тези райони. Предвид вашите забележки искам да кажа, че най-активният човек, който ни подтикна да търсим този тип решение е шефът на Комисия по земеделие в парламента – Деси Танева – нашата депутатка от Сливен. Тя беше човекът, като благодарение на нея ние направихме първите срещи и стигнахме до това споразумение.

БОЙКО БОРИСОВ: И това трябва да се повтаря всеки ден.

СИМЕОН ДЯНКОВ: На нея трябва да благодарят хората в тези райони. Както и на Менда Стоянова, която пък ни представи в друга точка, която вече приехме на миналото заседание – начин да опростим плащането на данъци точно от тези по-бедни селскостопански труженици, не само в тютюна, а във всички други области.

Приемаме точка 52.

Проект на Разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала на "Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД – София.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, с това решение предлагаме НДК да стане държавно акционерно дружество. Това е отдавна отлагана стъпка, имаме я заложена в антикризисния план на правителството от миналата година и с това решение я изпълняваме. До сега НДК е било творческо стопанско обединение от 1986 година и това не е било променяно. В днешното законодателство обаче няма такава юридическа форма и следователно няма и такъв регламент кой точно да го ръководи. Променяме това от днес. НДК ще се ръководи като държавна компания – еднолично акционерно дружество със съответната пълна прозрачност и отчетност.

Също предлагаме временно НДК да бъде под шапката на Министерство на финансите с оглед на първите необходими стъпки – одит, който вече тече и установяване на сегашното финансово състояние. След този кратък преходен период, то да мине към Министерство на културата, така че министър Рашидов с неговите екипи да види то как може да се впише в цялата ни културна стратегия.

В този период на всеки три месеца НДК ще прави отчети към мен, като финансов министър и към министър Рашидов. Предметът на дейност няма да се променя, НДК няма да се приватизира, това е обект с национално значение, така че то ще остане за нуждите на културата и отсега вече с министър Рашидов сме говорили как неговият екип може да работи по цялостна стратегия по НДК.

В момента тече одит, който ще бъде завършен в рамките на месец. Одиторите, които ми представиха предварителните данни, се изразиха по следния начин, че палитрата на нарушения е толкова голяма, че ще напишат наръчник на базата на това, което са открили в НДК само в сферата на обществените поръчки.

НДК ще се ръководи от борд на директорите до пет човека. Предлагаме на този етап трима души – хора с доказан опит. Накратко ще представя тези три предложения.

Тодор Влайчев, който осем години е бил административен управител в ПрайсуотърхаусКупърс – една от най-големите консултантски фирми. Учил е в Съединените американски щати, одитор е по професия.

Мариана Чолакова, която е почетен консул на Федерална република Германия в Пловдив – доктор по философия от Лайпцигския университета. Работила е в много други частни компании в областта на културата и е носител на Кръста за заслуги към Федерална република Германия. Живяла е дълго време в Германия.

Десислава Бинева, която в момента е изпълнителен директор на Съюза на издателите в България. Тази сутрин говорих с техния председател господин Тошо Тошев, той подкрепя тази идея. От средата на 2008 година ръководи дейността на Фондация за журналистическа етика. Възпитаник на Френската езикова гимназия във Варна, Софийски университет и френски университет. Също вътрешен одитор.

За първите няколко месеца решихме, че ни трябват финансисти и одитори, за да опишат каква е структурата от финансова гледна точка, след което се надявам, че Министерство на културата ще може да поеме един по-чист финансово обект.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, този въпрос беше поставен още преди година и половина, но ние не бяхме наясно за какво точно става въпрос. Явно сега екипът на вицепремиера Дянков е влязъл по-дълбоко в проблемите, които съществуват около НДК. Ние ви докладвахме, че с нотариален документ това е собственост на Министерство на културата.

Приветствам това решение на министър Дянков и му благодаря за работата, която са извършили относно проверките. Още повече се радвам, че известно време това, което ще бъде под управлението на Министерство на финансите ще ни облекчи и ще ни даде в бъдеще една възможност и да облекчим бюджета на държавата, да подпомогнем културата по един начин, без да натоварваме самия бюджет на държавата. Разбира се, никак не е маловажно, че ще получим от вицепремиера Дянков един обект максимално уточнен, изчистен, за да започнем на чисто и от нулата и наистина това да бъде в полза на българската култура. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 53.

Проект на Решение за одобряване на искане на Република България за включване на точка "Разни" в дневния ред на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17 май 2011 г. в Брюксел.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Господин премиер, уважаеми колеги, тъй като точката е изключително важна, ние бяхме запознати с изследване на Словашката асоциация на потребителите, според което изследване водещи мултинационални компании опаковат под едно и също име и продукти с различен състав и качество в зависимост от държавата, за която са предназначени. Имайки предвид, че изследването засяга няколко държави членки, между които и България, а именно – Германия, Австрия, Полша, Словакия, Чехия, Унгария, Румъния и България, България предлага по проблема да се произнесе Европейската комисия, като я приканва да предостави информация, дали мултинационалните компании предлагат храни с различно качество в новите и старите страни членки на Европейския съюз.

Основавайки се на всичко гореизложено, както и на необходимостта качеството на продуктите да е еднакво на пазара на Общността, България се обръща към Европейската комисия с искане да предприеме необходимите действия за анализ на пазара на продукти в Общността по отношение на тяхното качество и информираност на потребителя и предприемане на съответните мерки с цел гарантиране на техния еднакъв състав в качеството на общия европейски пазар.

Тази точка ще бъде поставена и към ние към нея сме призовали да се присъединят и някои от останалите нови страни членки, тъй като не желаем да бъдем третирани като потребители второ качество.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, първо бих помолил, ако се настоява за такова обсъждане, то да бъде направено като искане от България от министъра на земеделието към Европейската комисия, а не като внасяне на точка в дневния ред на Съвета по земеделие.

Второ, ако правим такова нещо, подробно да се запознаем с доклада, защото такива подобни доклади аз мога да ви покажа поне една купчина, преди да го внасяме като точка в дневния ред. Смятам, че това е прекалено сериозни искане, за да бъде вземано като решение по този начин.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Колега Младенов, проектът на искането на България е съгласувано от Съвета по европейските въпроси в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 4 от ПМС за координация по въпросите на Европейския съюз. Тъй като вече темата е отворена във формат Съвет на министри по земеделие, където се разглеждат въпросите за защитата на потребителите, аз предлагам то да бъде разгледано в точка "Разни". Не се изключва възможността България да го повдигне официално в друг формат това искане. Смятам, че в тази ситуация ние трябва да защитим наистина интереса на българските потребители.

СИМЕОН ДЯНКОВ: От това, което съм видял изглежда, че няма достатъчно анализ в момента ние просто да я слагаме като точка "Разни". Не виждам точно по какъв начин би могъл да се развие дебат. Така че ако България предлага нещо, би трябвало да има и анализ от наша гледна точка, дали, как, какво смятаме, че вероятно правят тези компании. В момента това ми звучи повече като кампания без тя да има достатъчно база в анализ от страна на България. Така че или трябва да се мисли повече, като се предлага или ако имате наистина анализ, този анализ също да се представи.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Анализът е представен, той е резултат на изследване в акредитирани лаборатории в Европейския съюз. Резултатите не подлежат на коментар. Помолих и представители на водещи компании да ги коментират, не можаха да дадат отговори, които да удовлетворят нашата страна. Така че аз предлагам наистина този въпрос да бъде повдигнат.

Имахме комуникация с унгарското председателство, за които този въпрос също представлява интерес. Предложението за повдигане на въпроса в точка "Разни" идва и от страна на председателството на Унгария.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Продължавам да поддържам становището си, че този тип решение трябва да бъде разглеждано като политическо, а не толкова като техническо. Когато България се ангажира с внасянето на такава точка в съвета по доклад, който е изработен от друга държава – от неправителствена организация в друга държава, на заседание на Съвет на Европейския съюз трябва да сме 110 % запознати с достоверността на данните. Пак казвам, че такива доклади има достатъчно.

Не разбирам защо, ако е толкова сериозен казусът на този доклад словашкото правителство не го е внесло на заседание, след като е изработен от Словашката асоциация на потребителите.

Второ, подобен тип действия ангажира държавата ни по много сериозен начин в Европейския съюз и създават дългосрочни политически последствия. Затова подобен тип решения не трябва да се взимат на крак.

Предлагам да се оттегли точката от дневния ред.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Поддържам тази идея, смятам че трябва да има анализ, той да е наш анализ, не просто да видим какво една неправителствена организация от Словакия е представила.

БОЙКО БОРИСОВ: Имаме ли изследване на наша лаборатория?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Резултатите на акредитираните в Европейския съюз лаборатории не могат да бъдат оспорвани и никой не ги оспорва. Няма значение дали е направен в наша лаборатория или в словашка, тъй като те са акредитирани – това е идеята на акредитацията.

Аз разбирам, че въпросът е деликатен, тъй като става въпрос за много големи мултинационални компании и натискът от тяхна страна по отношение и на правителствата, включително и на Европейската комисия е много голям. Тук е въпросът наистина ние, като държава, тъй като този анализ беше представен в България, дали ще го подминем само с внимание или ще повдигнем въпроса на европейско ниво, тъй като, когато става въпрос за критерии по отношение на България като нова страна член, ние сме свидетели, ако щете и по отношение на Шенген и по отношение на прилагане на европейско законодателство, Европейската комисия е изключи телно строга към България.

Аз смятам, че ние трябва да бъдем третирани като пълноправни членове и ако се предлагат наистина продукти на мултинационалните компании под едно и също име…

БОЙКО БОРИСОВ: Тази точка ще я подкрепя с две ръце, ако няма думичката "ако, наистина". Кажеш ли "наистина", кажеш ли, че това е факт – подкрепям я с две ръце и не ме интересува коя е компанията. Ако те вместо захар слагат гликоза и продават такъв продукт в България и вие, като лаборатория, като експерти, като лекари кажете, че това не е добро или не е същото, което се продава в другите държави, да бъдат любезни да си оправят продукта. И не виждам от какво това може да ме притеснява. Ние сме жестоки към всеки един български или друг производител, когато наруши нещо. Дали продава "дупета", както ги наричате, или не спазва стандарта. С кое нашите компании български заслужават по-лошо отношение от другите, защо?!

Въпросът, Найденов, понеже действително, когато го сложиш на масата, вече носим всички отговорност.

Искам да оттеглим тази точка и на следващото заседание да няма условности, а анализът да се пусне и да го прочетат колегите. Ако по етикет трябва да има такива продукти и ако вашата лаборатория каже, че това не е вътре като съставки, какво значение има коя е компанията?! Никакво значение няма. Нали, Трайков?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Абсолютно вярно. Въпросът е, че на етикета е ясно казано какво е вътре и ние трябва да сме сигурни, че това, което е вътре и е на етикета, е по-лошо от захарта, в случая.

БОЙКО БОРИСОВ: След като го пише на етикета, а не е същото, защо го има етикетът?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Мога да дам конкретен пример без да спомена наименованието на марката. Компанията за безалкохолни напитки призна, че в България и в Румъния се прилага, като подсладител изогликоза, а в старите страни членки – истинска захар. И те казаха – да, ние сме го написали на етикета, това е така, тоест – те не оспорват резултата. И тук ние повдигаме въпроса.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Въпросът е защо е различно и дали е лошо, че е различно.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Обръщаме се към Европейската комисия с искане да предприемем необходимите действия за анализ на пазара, тоест – не България да направи анализа, а Европейската комисия.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо тогава не го внесеш към ресорния еврокомисар?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Защото се внася във формат Съвет на министрите към комисаря по здравеопазване и защита на потребителите.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Моля, когато говорим по тези теми, добре да познаваме институциите и техните отговорности. Какви са правните основания на базата на които ти смяташ, че Съветът по земеделие трябва да иска от Европейската комисия такова нещо? Ти си министърът на земеделието на суверенна държава – членка на Европейския съюз. Ако това е компетентност на Европейската комисия, сезираш Европейската комисия. Ако това е компетентност на националните власти, сезираш националните власти. Защото етикетирането на продуктите може във Франция да е едно изискването, в България да е друго изискването. Това са изключително подробни неща и аз още веднъж предупреждавам, че не може по този начин на крак да се внасят доклади. Такива доклади, пак повтарям, нашите депутати в Европейския парламент могат да ви покажат с кофа да ги ринеш, колко се носят при тях.

Българската държава, като държава, която се ангажира с един доклад, трябва да бъде 110% наясно с какво се ангажира, а не просто да вземем нещо и да кажем на Европейската комисия – разгледай го да разбереш какво става с този случай.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Затова предложението на премиера е добро – да го отложим за следващата седмица, да има повече анализ и ние да видим все пак какъв е този анализ. Този анализ аз бих искал да видя, защо словашкото правителство, аз ги познавам от доста работа с тях в миналото, сериозни хора са, защо те също не го предлагат това, така че да не е само България, ако това наистина е тема.

Ако това може да е тема, тогава трябва да сме много по-внимателни.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точката до следващото заседание на Министерския съвет. Ако я има тази точка и я внесете пак искам сто процента анализ, без никъде думички "ако".

Министър Дянков, свържи се с колегата ти там, вицепремиера, виж на какъв етап е при тях. Ако има някакво нарушение, съответно да действаме заедно.

Трето, това, което министър Трайков каза, има ли го на етикета, нашите здравни органи да се произнесат това всъщност по-лошо ли е, по-добро ли е, опасно ли е, не е ли опасно. Ако го има на етикета, ние не можем да имаме претенции, защото нормално е да търсят и по-ниска цена.

С една дума, може да се окаже така че всички са прави в един момент, а ние да се окажем в окото на един скандал, който не ни е нужен. В същото време пък и тези компании трябва да знаят, че българският потребител е абсолютно равен с всеки един европеец. Така че да уважаваме и себе си. Но за да уважаваме себе си и да ни уважават и другите, когато слагаме нещо на масата, трябва да няма условности.

Ако ми се отговори на тези въпроси – аз ще я подкрепя веднага. А те са, ще ги повтаря: Това на етикета съответства ли, вредно ли е? Има ли нарушение, няма ли? Доказано ли е, че има разлика и тя съществена ли е или в какво се състои? И веднага след това прецени дали да я вкараш или не на базата на тези отговори. Ако имаш анализ на всичко това, което казваш, с изводи, го раздай на здравния министър, на финансовия министър, на външния министър, на икономическия, нека да ги видят.

Дянков, свържи се със словашкия си колега – да кажат до къде и как са стигнали, защото, повтарям, не е логично самите словаци - пряко техният министър на земеделието да не участва в тази позиция. И унгарецът. Съберете се пет-шест министри и го внесете заедно.

Отлагаме точка 54.


5 коментара
 • 1
  pen4o avatar :-|
  Daniel Ivanov

  Наблюдавал съм, че съществува обратна закономерност между дължината на статиите и броя на коментарите - колкото по-дълга е една статия, толкова по малко са коментарите отдолу. Когато статията има-няма десетина реда отдолу се нарояват стотици коментари, които прерастват в дълбоки дискусии, обхващащи не само темата на статията, но и широк кръг от важни екзистенциални въпроси. Заглавието също играе важна роля, защото никой не би си дал труда да прочел сухарска и скучна статия относно това с какво точно се занимава Министерският съвет на Република България в своите заседания. Ако от Дневник бяхте раздробили стенограмата, щяхте да получите над десет сериозни новини от рода на "Борисов стопира трансплантациите", или "Бойко скастри концесионерите", под които форумните герои да се скъсат да изразяват гражданските си позиции.

 • 2
  estaridolska avatar :-|
  estaridolska

  Прав сте. Но идеята на публикуването на стенограмата е да е именно стенограма. Мисля, че понякога е интересна дори самата последователност (ако се абстрахираме от версиите, че "стенограмите" после се редактират преди да се публикуват в сайта на правителството), а и не ми се иска да преразказваме нещо, което читателите могат да прочетат в първоначалния му вид. Наистина е дълго, когато мога се старая да маркирам в началото по-интересните дискусии, но мисля че всеки, който се интересува от работата на кабинета, би трябвало да попрочита стенограмите.

  Поздрави

 • 3
  pen4o avatar :-|
  Daniel Ivanov

  Чета Капитал и Дневник именно, защото "сензациите" какво казал Бойко и как му отвърнал Първанов отстъпват място на анализи, от които добивам представа за истинското лице на събитията, които масово се тиражират в един и същи вид в другите медии . Затова продължавайте в същия стил и не се съобразявайте с нивото на спамещите във форумите ви, а правете сериозна журналистика.

 • 4
  ladislavpix avatar :-|
  ladislavpix

  Публикуването на стенограмите е чудесна идея. Проблемът е кой и как ги чете. На някого маже да му се струва, че това е суха материя. Това не е така. Особено интересни са дадени дебати. На моменти си личи, че се правят дадени внушения. Въпреки това, всеки който се интересува от това какво обсъжда правителството, това е начинът да се информираш. Аз ги чета с голям интерес. Това е нещо по-различно от изказвания на пресконференция. И още нещо. Всяка една стенограма дава възможност на медиите да правят сериозни теми. Чудя се само, колко от колегите се възползват от стенограмите?

 • 5
  estaridolska avatar :-|
  estaridolska

  Може би не трябва аз до го казвам, но съм изненадана колко малко се използва този източник от журналистите. В този брой на стенограмите, например според мен си заслужава да се порови
  1. Защо концесионирането се е забавило толкова, че сега се налага да пускат по 15 разрешения наведнъж? Кои концесии са давани до магистрали, за какви пари са изнудвали при търгове?
  2. Какъв е проблемът с отпускането на помощни средства за инвалиди - колко фирми има на пазара, с кои лекари - очни и ортопеди работят, има ли някакви тенденции? Сега като дадат пари на пациентите дали ще стане по-добре? Кои фирми ще ги отсее пазарът или няма да ги отсее?
  3. Да не говорим за скандалчето Мирослав Найденов - Николай Младенов. Как се определя позицията на България в различните институции на ЕС? Защо няма съгласуване? Защо Найденов иска да прави от доклада за различното качество на продуктите тема? Какво пише в доклада, той какво мисли? Кои са компаниите и т.н. Това е безкрайна тема
  4. Нещо дори любопитно - какво ще продава армията в над пет области в страната?
  5. Има и една енигматична точка - мисля 45 - промени в нормативни актове на МС. Без никакво, ама никакво обяснение:)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK