Няма да налагаме национален роуминг, за да стимулираме нов мобилен оператор

Председателят на КРС Веселин Божков пред "Капитал"

"Мобилните оператори могат да участват в търга при условията на равнопоставеност", заяви председателят на КРС Веселин Божков.
"Мобилните оператори могат да участват в търга при условията на равнопоставеност", заяви председателят на КРС Веселин Божков.    ©  Анелия Николова
"Мобилните оператори могат да участват в търга при условията на равнопоставеност", заяви председателят на КРС Веселин Божков.
"Мобилните оператори могат да участват в търга при условията на равнопоставеност", заяви председателят на КРС Веселин Божков.    ©  Анелия Николова

Профил

Веселин Божков е председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) от 29 ноември 2007 г. Учил е в Киевския държавен университет, а след това завършва Московския държавен университет "М. Ломоносов", специалности "Политикономия" и "Международни икономически отношения". Преди да оглави КРС, е бил зам.председател на Комисията за защита на конкуренцията. Освен това е бил и главен одитор в отделение "Евроинтеграция и средства от ЕС" на Сметната палата, изпълнителен директор на "Фортуна" ООД и др.

Защо според вас има засилен интерес към отпускането на нови честоти за безжични услуги през последните месеци?

Тенденция в Европа е търсене на нови възможности за развитие на мрежи с оглед предоставяне на мобилни широколентови услуги. Тази тенденция се наблюдава и в България.

По отношение на обявения търг за 2 GHz, както и заявения интерес към радиочестотния спектър в 1800 MHz и 3.5 GHz, трябва да подчертая, че действията на КРС следват политиката на Европейския съюз за ефективно управление на радиочестотния спектър. Съгласно ЗЕС при поискан радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения с национален обхват от дадено предприятие КРС предоставя срок на всички желаещи да заявят своя интерес към този ресурс. Ако не постъпи друго заявление за ползване, регулаторът издава разрешение на първоначалния заявител. В случай че наличният свободен радиочестотен спектър не е достатъчен за ползване от всички лица, подали заявление, КРС е задължена да обяви конкурс или търг. В тази връзка може да говорим за реалния интерес към определения спектър едва след като получим заявленията за участие в търга.

Разбира се, интересът за ползване на честотен ресурс може да се дължи на различни фактори. Например проучване на пазара, както и на факта, че в съответствие с политиката на ЕС за управление на радиочестотния спектър КРС разреши либерализираното ползване на обхвати 900 MHz и 1800 MHz, които доскоро бяха предвидени съответно само за GSM (900 MHz) и UMTS (1800 MHz) мрежи. Този честотен ресурс вече може да се ползва за изграждане на мрежи по която и да било от технологиите - UMTS, LTE и WiMAX. Предстои либерализирано ползване и на обхват 2 GHz в съответствие с добрата европейска практика (към настоящия момент може да се ползва само за изграждане на мрежа по технология UMTS).

Могат ли действащите мобилни телекоми да блокират или опорочат по някакъв начин търговете за нови честоти? Има ли механизми за налагане на таван за максимално количество честоти, което една компания и свързаните й да притежават?

Да, възможности за некоректно и нелоялно поведение на операторите винаги съществуват. В хода на подготовката на обявения от нас търг доста обмисляхме как да регламентираме участието на действащите оператори. ЗЕС обаче не предвижда ограничения за максимално количество ограничен ресурс – радиочестотен спектър, който може да получи едно предприятие. Така че в обявения търг за издаване на разрешение в обхват 2 GHz не е наложена забрана за участие на предприятията, изградили към момента UMTS мрежи. Те могат да участват в търга при условията на равнопоставеност с евентуални нови участници на пазара.

Възможно ли е да се появи конкурентен четвърти мобилен оператор и какви условия ще са атрактивни за компаниите да инвестират?

 

Намалението на цените за терминиране няма да се отрази върху цените на дребно на абонатите на досегашни пакети, тъй като в тях вече е включен определен обем потребление (например минути за разговори към други мрежи, мобилен интернет и др.). Въпреки това, както вече съм споменавал, икономическата логика и теория предполагат намаляването на цените на едро да се отрази и върху цените за крайните потребители. Пазарът ще каже последната дума.