Няма да налагаме национален роуминг, за да стимулираме нов мобилен оператор
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Няма да налагаме национален роуминг, за да стимулираме нов мобилен оператор

"Мобилните оператори могат да участват в търга при условията на равнопоставеност", заяви председателят на КРС Веселин Божков.

Няма да налагаме национален роуминг, за да стимулираме нов мобилен оператор

Председателят на КРС Веселин Божков пред "Капитал"

Юлиян Арнаудов
6804 прочитания

"Мобилните оператори могат да участват в търга при условията на равнопоставеност", заяви председателят на КРС Веселин Божков.

© Анелия Николова


Профил

Веселин Божков е председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) от 29 ноември 2007 г. Учил е в Киевския държавен университет, а след това завършва Московския държавен университет "М. Ломоносов", специалности "Политикономия" и "Международни икономически отношения". Преди да оглави КРС, е бил зам.председател на Комисията за защита на конкуренцията. Освен това е бил и главен одитор в отделение "Евроинтеграция и средства от ЕС" на Сметната палата, изпълнителен директор на "Фортуна" ООД и др.

Защо според вас има засилен интерес към отпускането на нови честоти за безжични услуги през последните месеци?

Тенденция в Европа е търсене на нови възможности за развитие на мрежи с оглед предоставяне на мобилни широколентови услуги. Тази тенденция се наблюдава и в България.

По отношение на обявения търг за 2 GHz, както и заявения интерес към радиочестотния спектър в 1800 MHz и 3.5 GHz, трябва да подчертая, че действията на КРС следват политиката на Европейския съюз за ефективно управление на радиочестотния спектър. Съгласно ЗЕС при поискан радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения с национален обхват от дадено предприятие КРС предоставя срок на всички желаещи да заявят своя интерес към този ресурс. Ако не постъпи друго заявление за ползване, регулаторът издава разрешение на първоначалния заявител. В случай че наличният свободен радиочестотен спектър не е достатъчен за ползване от всички лица, подали заявление, КРС е задължена да обяви конкурс или търг. В тази връзка може да говорим за реалния интерес към определения спектър едва след като получим заявленията за участие в търга.

Разбира се, интересът за ползване на честотен ресурс може да се дължи на различни фактори. Например проучване на пазара, както и на факта, че в съответствие с политиката на ЕС за управление на радиочестотния спектър КРС разреши либерализираното ползване на обхвати 900 MHz и 1800 MHz, които доскоро бяха предвидени съответно само за GSM (900 MHz) и UMTS (1800 MHz) мрежи. Този честотен ресурс вече може да се ползва за изграждане на мрежи по която и да било от технологиите - UMTS, LTE и WiMAX. Предстои либерализирано ползване и на обхват 2 GHz в съответствие с добрата европейска практика (към настоящия момент може да се ползва само за изграждане на мрежа по технология UMTS).

Могат ли действащите мобилни телекоми да блокират или опорочат по някакъв начин търговете за нови честоти? Има ли механизми за налагане на таван за максимално количество честоти, което една компания и свързаните й да притежават?

Да, възможности за некоректно и нелоялно поведение на операторите винаги съществуват. В хода на подготовката на обявения от нас търг доста обмисляхме как да регламентираме участието на действащите оператори. ЗЕС обаче не предвижда ограничения за максимално количество ограничен ресурс – радиочестотен спектър, който може да получи едно предприятие. Така че в обявения търг за издаване на разрешение в обхват 2 GHz не е наложена забрана за участие на предприятията, изградили към момента UMTS мрежи. Те могат да участват в търга при условията на равнопоставеност с евентуални нови участници на пазара.

Възможно ли е да се появи конкурентен четвърти мобилен оператор и какви условия ще са атрактивни за компаниите да инвестират?

 

Хипотетично – да. По отношение обаче на предложения спектър в момента разгръщането на нова, конкурентоспособна мобилна наземна мрежа, независимо от това коя от възможните технологии ще се използва, би било трудно, тъй като действащите оператори имат предоставен ресурс в обхвати 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz. Спектърът в обхват 900 MHz е изцяло зает, евентуален нов оператор ще трябва да изгради своята мрежа само с ресурс от по-високите обхвати.

По отношение на разпространение на радиовълните аналогичен на 900 MHz е обхватът 800 MHz. При него обаче още не е извършено пълното освобождаване за граждански нужди. Предстои да се вземе решение на държавно ниво по въпроса, което ще даде възможност да се комбинира спектър от различни обхвати.

В момента спектърът, който е предмет на търга, е 2 GHz, както и 1800 MHz и 3,5 GHz. За тези честоти е обявено намерение за издаване на разрешения, даващи възможност за ползването им за предоставяне на услуги за широколентов достъп на крайни потребители, като конкретния им вид ще зависи от избраната технология. Съвременните технологии вече насочват операторите към предоставяне на услуги не толкова свързани с телефонията, колкото с развитието на широколентовия пренос на данни, мобилния интернет, видеоразговорите, мобилни телевизионни услуги и много други.

Какви са тенденциите на българския телекомуникационен пазар при предоставянето на услуги за мобилен интернет и пренос на данни?

Мобилният интернет е един от динамично растящите сегменти на телекомуникационния пазар у нас, а абонатите му се увеличават с бързи темпове - активните абонати, които ползват пакети за достъп до интернет през мобилна мрежа, са 265 хил. в края на 2010 г. Това представлява ръст от 120% спрямо предходната година. Значително нараства и трафикът на данни, генериран през мобилни устройства като преносими компютри и таблети.

Очаква се не само по-голям обем на потреблението на мобилен интернет, но и да продължат да нарастват скоростите, при които той се предоставя. Считаме, че потенциалът на мобилния достъп до интернет все още не е използван напълно и ще представлява важен източник на приходи за мобилните предприятия в близките години.

Готова ли е КРС да предложи вътрешен роуминг или други мерки, за да насърчи участието на нови компании в подобни търгове за мобилни честоти?

Националният роуминг може да се определи като споразумение едно предприятие да ползва мрежата на друго предприятие, за да предоставя услуги в области, където няма покритие. Това е вид достъп, който може да се договори между самите оператори, като КРС би могла да оказва съдействие при необходимост.

Следва да се посочи, че към настоящия момент комисията не е била уведомявана за проблеми между предприятията конкретно за договаряне на вътрешен роуминг, поради което не са налице основания за наша намеса под формата на налагане на задължения на националните мобилни оператори да предоставят на други доставчици достъп до своите мрежи.

Смятате ли, че на пазара за мобилни комуникации има място за виртуални оператори, които да НЕ са свързани с трите основни играча?

На българския пазар през последните години операторите залагат на стратегии за предлагане на услуги под различни търговски марки (нов бранд), насочени към определени групи потребители (например предплатени или млади потребители). При положение че тези услуги се възприемат от пазара и има търсене, те биха могли да бъдат предоставяни и от виртуални оператори на базата на търговски договорености с мрежовите оператори.

Моделът MVNO предполага виртуалните оператори да не са свързани с вече притежаващо мрежа предприятие. Той дава възможност на предприятия, които не притежават изградена инфраструктура, да предлагат мобилни услуги, като ползват честотния ресурс или мрежата на някой от останалите играчи в сектора и инвестират единствено в своя търговска марка и в търговска мрежа. Виртуалните оператори биха могли да използват предимствата на този бизнес модел (като кратко време за достигане на пазара, достъп до съществуващата клиентска база, възможност за продажба на допълнителни услуги, по-ниски капиталови и оперативни разходи и др.) и да предлагат конкурентни оферти.

Може ли да очакваме понижение на крайните потребителски цени за разговори през следващата година, когато се очаква да паднат тарифите за терминиране на обажданията между различните телекоми?

Както знаете, КРС одобри проекти на анализи на пазарите за генериране на повиквания от фиксирани телефонни мрежи и за терминиране на повиквания във фиксирани и мобилни мрежи. Чрез тези анализи ще бъдат наложени специфични задължения на предприятията със значително въздействие върху съответните пазари (и по-конкретно на най-големия участник на фиксирания пазар БТК, така и на трите водещи мобилни предприятия), в резултат на което ще се създадат по-добри условия за развитие на конкуренцията. Пакетът от мерки включва множество задължения като достъп до и ползване на необходими мрежови средства и съоръжения; прозрачност; равнопоставеност; задължение за разделно счетоводство; прилагане на разходоориентирани цени и система за определяне на разходите. Едни от най-съществените са предложените от КРС ценови ограничения под формата на определен от комисията ценови таван.

Вследствие на втория кръг пазарни анализи цените на едро (за терминиране) в мобилните и във фиксираните телефонни услуги ще продължат постепенно да се понижават. Намаляването ще се осъществява на стъпки от 6 месеца, като първата предвиждаме да е в началото на 2012 г. Още с нея цените за терминиране в индивидуални мобилни мрежи ще намалеят наполовина - от настоящите 13 ст./мин. за силен трафик, цената пада на 6,5 ст. До определяне на разходоориентирани цени, които очакваме да се прилагат от 1 юли 2013 г., цените на едро ще намалеят с още 65%. Крайната цел е нивото на тарифите в началото на 2013 г. да достигне 4.6 стотинки. Искам да отбележа, че всички посочени стойности са съобразени с евро*пейските тенденции и още от първата стъпка на понижаване, цените за терминиране в мобилни мрежи ще бъдат на нива под средноевропейските.

Подобно развитие предвиждаме и по отношение на цените на едро във фиксираните мрежи. За същия период те ще намалеят почти с 60%, като нивото на тарифите ще падне под една стотинка - 0.0085 лв.

По принцип посоченото намаление на цените на едро създава логични предпоставки за намаление и на цените на дребно. Трябва да се отчете обаче, че на пазара на дребно мобилните предприятия предлагат само пакетни услуги, поради което евентуалните намаления на цените могат да бъдат измервани само чрез средно претеглени цени. Това означава, че мобилните предприятия ще изменят потребителските цени чрез предлагане на нови пакети.

Намалението на цените за терминиране няма да се отрази върху цените на дребно на абонатите на досегашни пакети, тъй като в тях вече е включен определен обем потребление (например минути за разговори към други мрежи, мобилен интернет и др.). Въпреки това, както вече съм споменавал, икономическата логика и теория предполагат намаляването на цените на едро да се отрази и върху цените за крайните потребители. Пазарът ще каже последната дума.

Профил

Веселин Божков е председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) от 29 ноември 2007 г. Учил е в Киевския държавен университет, а след това завършва Московския държавен университет "М. Ломоносов", специалности "Политикономия" и "Международни икономически отношения". Преди да оглави КРС, е бил зам.председател на Комисията за защита на конкуренцията. Освен това е бил и главен одитор в отделение "Евроинтеграция и средства от ЕС" на Сметната палата, изпълнителен директор на "Фортуна" ООД и др.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

5 коментара
 • 1
  opinionated avatar :-|
  opinionated

  а международните оператори равнопоставени ли ще са или пак ще си ги жулят по 40ст/мин?

 • 2
  franz avatar :-|
  LvM

  Съжалявам за офтопика, ама на този симпатяга като му чета биографията и се сещам за един стар виц:

  "80-те години, военен парад на Червения площад. След колоните танкове, самоходни оръдия и балистични ракети на площада излиза група застаряващи, плешиви чичаци с шкембета, в продърпани костюми, маршируващи не в такт. Американският военен аташе изпада в шок и пита стоящия до него руснак:
  -Какво е това, някаква шега сигурно?
  А руснакът му отговаря:
  -Съвсем не, това е най-страшното ни оръжие - икономистите ни!"

 • 3
  dimhristov avatar :-|
  dreamer

  докато държавата "раздава" радиочестотен спектър не може да се говори за пазар, щом не може да се говори за пазар, значи има някаква форма на социализъм, а това разбира се е в полза на някои за сметка на обществото, навсякъде по света, независимо от бизнеса

 • 4
  mustaine avatar :-P
  Mustaine

  До коментар [#2] от "LvM":

  Мда, безспорно е яко подготвен икономист с тия две дипломи от Киев и Москва! Както знаем, руснаците разбират от икономика, историята го доказа многократно:)

 • 5
  ppopov_67 avatar :-|
  ppopov_67

  Рапонът, който денонощно се бори със Станишев, ОСТАВИ ТОЗИ ЧЕРВЕН ПАРАШУТИСТ, пръв приятел на СерГей, ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С НАЦИОНАЛНИЯ НИ ЕФИР.
  Което е още едно потвърждение на факта, ЧЕ ГЕРБ И БСП СА ДВЕ ОТ ГЛАВИТЕ НА ЧЕРВЕНАТА ХИДРА.
  От която не можем да се отървем вече 22 години.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK