Кои са фирмите, които искат да изграждат е-правителството

Министерството на транспорта обяви кои фирми участват в консорциумите, кандидатствали за изграждане на е-правителството

Председателят на комисията Иван Иванов по време на отваряне на офертите.
Председателят на комисията Иван Иванов по време на отваряне на офертите.    ©  Цветелина Белутова
Председателят на комисията Иван Иванов по време на отваряне на офертите.
Председателят на комисията Иван Иванов по време на отваряне на офертите.    ©  Цветелина Белутова

Проектът в цифри

Общата стойност на проекта е 18 млн. лв., които идват по линия на Оперативна програма "Административен капацитет" и Европейски социален фонд. 15 млн. лв. са предвидени за плащания по 5-те обособени позиции. Останалите 3 млн. лв. ще бъдат изразходвани за комуникационни дейности и закупуване на хардуер, като те вероятно ще бъдат обект на последваща обществена поръчка.

Целта на проекта е да се свържат ключови регистри в държавата, да се разработят нови административни електронни услуги и да се вдъхне живот на безжизнения електронен портал www.egov.bg

15 фирми и консорциуми подадоха оферти за участие в търг на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за доразработването на електронното правителство. Това стана ясно в понеделник по време на публичното отваряне на документацията, внесена от участниците в конкурса. Общо 62 компании пък са закупили тръжната документация, което е ясно доказателство за високия интерес към обществената поръчка.

Крайният срок за приключване на проекта е 7-ми март 2013 г.  От 16.01.2012 г. пък започва да тече срок от 35 работни дни, в който комисията, назначена от министъра на транспорта Ивайло Московски, трябва да избере печелившите в надпреварата. 

Вече е достъпна и информацията кои точно фирми влизат в отделните консорциуми и кой участник за кой лот е подал документация:

Лот 1 - "Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на електронното правителство":

• Консорциум "Сиела ГТ&К" ДЗЗД ("Сиела Норма" АД; Адвокадско дружество " Георгиев, Тодоров и Ко")

Лот 2 "Реализиране на приоритетни административни услуги за централната администрация":

• Консорциум "Интрасофт-БН" ("Интрасофт Интернешънъл" АД; "Би Ен Груп БГ" ООД; )

• Обединение "Е-България" ("ФАДАТА" АД, "Контракс" ЕАД; "Гравис България" АД)

• "ТехноЛогика" ЕАД

• Консорциум ДЗЗД "РАО Електрон" ("Индекс България" ООД; "Ес Ем Консулта" ЕООД; "Ти Би ЕС България" ЕООД)

• "Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис" ЕООД

Лот 3 "Реализиране на приоритетни административни услуги за общинската администрация"

• "Аксиор" ООД

• Дружество по ЗЗД Обединение "Електронни административни услуги за държавна и общинска администрация" ("Браво Инвестмънтс" ООД и "ЕИБ Софт" ООД )

• Консорциум "Сирма-Интерконсулт"  ("Сирма Солюшънс" АД; "ИнтерКонсулт България" ООД и подизпълнител: Фондация "Право и интернет" )

Лот 4 "Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации":

• "Хюлет-Пакард България" ЕООД с подизпълнител: Комсофт ООД

• Консорциум "Сиенсис-Абати" ДЗЗД ("Си Ен Сис" АД;  "АБАТИ" АД;)

• ДЗЗД "Матерна И-гавърмънт" ("Матерна България" ООД; "Лирекс БГ" ООД)

• Консорциум "Сдружение за електронно управление" ДЗЗД (Дуо Софт ООД;  "Балкантел" ООД;  "Информационно обслужване" АД)

Лот 5 "Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административно обслужване":

• "Стемо" ООД

• "Ай Би Ес България" ЕООД