Истината ще ви направи свободни *

Докъде стига Държавна сигурност в опитите си да оваладее и контролира църквата

Вероятен брой на агентите на ДС в Св. Синод по десетилетия

Края на 40-те – 0 от 9

Края на 50-те – 1 от 10

Края на 60-те – 1 от 11

Края на 70-те – 4 от 11

Края на 80-те – 7-8 от 12

2012 г. – 11 от 15
Формално успешни, голяма част от вербовките на свещеници през 50-те години след това се провалят - мнозина от привлечените сътрудници се "разконспирират" сами.
Може да се спори доколко ДС успява да подчини синода - въпреки големия брой сътрудници на ДС в него до момента няма данни сред тях да е бил патриархът.

Повече от десет дни Св. синод продължава да пази мълчание по оповестения списък с агентите на ДС сред висшето духовенство. Чуха се само оправдания или обвинения, че това е поредната атака срещу църквата, по-лоша от комунистическата.

Разкритията създадоха впечатлението, че през комунизма православната църква се е превърнала в казионна организация, контролирана от Държавна сигурност. Това впечатление се допълва от дългогодишното мълчание за достойното поведение на редица български духовници и архиереи през комунизма. Доколко вярно е това впечатление?

Подчиняването на Българската православна църква започва отрано, но този процес минава през няколко периода със собствена вътрешна динамика. Комунистите възприемат православната църква като вражеска организация, която трябва да бъде контролирана. Но в началото се сблъскват с една добре организирана институция, която освен това се ползва и с голяма публична подкрепа.

През 1944 г. Св. синод се състои от същите хора, които взимат участие в кампанията за спасяването на българските евреи. Мнозинството от тях са високообразовани духовници, с няколко чужди езика, добри международни контакти, уважавани в своите епархии и с публично присъствие. Крайните мерки срещу "монашеската олигархия", както са квалифицирани членовете на синода, биха отчуждили много от вярващите християни от новата власт. Така е поставено

Началото на битката между църквата и комунистическата власт

Борбата се олицетворявана от две институции – Комитета по църковни въпроси и Държавна сигурност.

В началото на 1951 г. Св. синод успява да договори нов устав на Българската патриаршия, с който иска да защити своята независимост – запазено е пожизненото служение на митрополитите, отхвърлени са предложенията за закриването на епархии или въвеждането на пенсионна възраст.

През 1953 г. е избран и първият в модерната история патриарх – митрополитът на Пловдив Кирил. Положението му обаче остава крайно нестабилно, тъй като срещу него се обединяват "реакционните митрополити", на които не им достига само един глас, за да бламират избора му. В този контекст ключова роля започва да играят отношенията между патриарха и председателя на Комитета по църковни въпроси Михаил Кючуков, който през 1955 г. акцентира върху необходимостта да се съдейства за "укрепване и утвърждаване положението и престижа на патриарх Кирил". Така

На сцената излиза Държавна сигурност

Първата половина на 50-те години е най-бруталният период в историята на комунистическа България и както може да се очаква, ДС не пипа сред духовенството с кадифени ръкавици. Наред с откритите репресии ДС започва да набира сътрудници, които в голямата си част са оценявани като реакционери, вербувани въз основа на "компрометиращи материали", най-често изфабрикувани обвинения. Формално успешни, голяма част от тези вербовки след това се провалят – мнозина от привлечените сътрудници се "разконспирират" в своите среди и стават неизползваеми. Но с някои от тях връзката е подновена няколко години по-късно и те се превръщат в едни от ценните агенти в църковните среди, някои от които продължават да бъдат активни до края на комунизма.

Няма обаче данни в този период ДС да е подпомагала развитието на своите агенти, които остават част от ниските етажи на църковната йерархия. Сред по-активните сътрудници, привлечени през този период, е агент Павлин - вербуван през 1953 г. въз основа на компрометиращи сведения, връзката с него е прекъсната малко след вербовката. Контактът е подновен през 1958 г., за да стане през 60-те години един от важните източници за настроенията сред "реакционерите". Сходнa е историята с привличането на агент Патриот, активен през същите години. И двамата обаче са привлечени като архимандрити и остават такива до края на живота си.

Най-перспективната вербовка от тези години е на агент Дамянов – светско лице, преподавател в Духовната академия, привлечен през 1952 г. въз основа на компрометиращи данни. Прекъсната през 1954 г., връзката е подновена на следваща година, а агент Дамянов се налага като практически най-ценния агент в средите на православната църква до края на комунизма. Отново на база компрометиращ материал в началото на 50-те години е вербуван и агент Патриарх – единственият сигурен агент на ДС в състава на синода през 50-те години.

Въпреки цялата си активност през 50-те и 60-те години ДС има подчинена роля в провеждането на политиката към църквата, а водещата роля е запазена за Комитета по църковни въпроси, чийто председател ревниво пази своята територия. Израстването в йерархията става след съгласуване между патриарха и Кючуков, а целта е в синода да влязат лоялни на патриарха епископи. Някои от новите митрополити са считани за откровено прогресивни и близки до новата власт – като Браницкия епископ Максим, избран през 1960 г. за Ловчански митрополит. Други като избраните през 1962 г. за митрополити на Търново и Русе Стефан и Софроний са компромисни личности, които дори са подозирани за симпатии към реакционерите.

Тази политика дава възможност за ограничено развитие и на откровено "реакционни" архиереи, каквото е назначението през 1965 г. за викариен епископ в Америка на Левкийския епископ Партений, дългогодишен обект на ДС с кодово име Фанатик. ДС дори се оплаква, че назначението му в Америка е одобрено от Комитета по църковни въпроси през главата на Държавна сигурност.

Тази политика се променя в края на 60-те и началото на 70-те години. Причините са както външни, така и вътрешни. Сред външните е появата на първите дисиденти в Съветския съюз, последвано през 1967 г. от създаването на Пето управление в КГБ и на Шесто управление в българското ДС, където е сформиран специален отдел за борба с духовенството. Има и вътрешна причина за активизирането на ДС – през 1968 г. излиза социологическото проучване, озаглавено "Процесът на преодоляване на религията в България". Проучването стига до извода, че доброволно за религиозни се декларират едва 35% от българите (предимно възрастни, жени, слабограмотни хора от малките населени места), но църковните ритуали продължават да бъдат популярни, а църковните погребения достигат почти 90%. Изводът е, че църквата става все по-богата, а религията възстановява своите позиции. Косвено това е и критика срещу работата на Комитета по църковни въпроси. Това поставя началото на тежка институционална война, спечелена в крайна сметка от Държавна сигурност към средата на 70-те години.

Ключови в тази война са събитията през 1971 г. Комитетът по църковни въпроси успява да прокара своята кандидатура за нов патриарх – на Ловчанския митрополит Максим. През пролетта на същата година обаче ДС успява да привлече за свой сътрудник Старозагорския митрополит Панкратий, избран през 1967 г., който в следващите години става известен като "външния министър на църквата". Също през пролетта на 1971 г. за нов Видински митрополит е избран Филарет, след като ДС успява да отстрани от надпреварата считания за реакционен Проватски епископ Антоний. А през 1974 г. за нов Врачански митрополит е избран Калиник, оповестен в настоящия списък на комисията по досиетата.

ДС спечелва окончателно институционалната война през 1978 г.,

когато за заместник-председател на Комитета по църковни въпроси е назначен полковник Христо Маринчев, който същевременно е и заместник-началник на културно-историческото разузнаване.

Едва ли е съвпадение, че той е назначен на новата си позиция в годината, в която за нов папа е избран полякът Йоан Павел ІІ, поставил си за цел да активизира борбата на католическата църква с комунизма. Съвпадението на всички тези фактори развързва ръцете на ДС и тя се налага във водещата държавна институция по отношение на църквата, включително като привлича всички перспективни млади монаси.

В този контекст попадат оповестените от комисията по досиетата действащи митрополити. В следващите години синодът започва планомерно да бъде попълван със сътрудници на ДС. Новите митрополити, които нямат връзка с ДС, са по-скоро изключение – най-вероятно сред тях е Пловдивският митрополит Арсений, избран за митрополит през 1987 г. В края на 1988 г. умира и последният "реакционен" член на синода – Варненският митрополит Йосиф, обект на разработка на ДС, продължила няколко десетилетия.

Почти всички оповестени наскоро сътрудници на ДС във висшия клир израстват именно в този период. Мнозинството от тях са родени от края на 30-те до началото на 50-те години, привлечени са за сътрудници в края на 70-те и през 80-те години (9 от оповестените 11), докато са били йеромонаси или архимандрити (също 9 от 11-те). Голямото мнозинство са вербувани от двама оперативни работници - Христо Маринчев от разузнаването и Кирил Котов от Шесто управление. Службите на двамата насочват и към причините за тази активност. Шесто управление се опасява от възможността църквата да се превърне в опозиционен център. А разузнаването си поставя за цел да контролира участието на българските духовници в икуменическото движение. Точно в тези години агентът на българските служби Дамянов се превръща във водещ фактор в Световния съвет на църквите. Разузнаването има и други цели - да наложи контрол върху емигрантските църкви, основно в Америка, както и да сложи ръка върху Зографския манастир в Атон.

Какво успява и какво не успява да постигне ДС

ДС се проваля в опитите си да подчини зографските монаси – въпреки постоянното "маршрутиране" на агенти мнозинството от монасите остават обединени около игумена Евтимий, който успешно балансира в триъгълника между София, Атина и Истанбул. Разузнавачите наистина успяват да откраднат "История славянобългарска", но така и не откриват начин да легализират кражбата, което и предизвика скандала от 1996 г. ДС не успява да подчини и българските емигрантски църкви в Америка, където църковният живот остава верен на своя вътрешен демократизъм, с който трябва да се съобразяват всички изпратени от България епископи. Може да се спори доколко ДС успява да подчини самия синод – въпреки големия обем сътрудници на ДС в него до момента няма данни сред тях да е бил патриархът. Въпреки подозрението за неговата близост до властта в архивите са запазени и доста критични мнения срещу него от представители на ДС.

Но във всяка от тези общности – синода, Американската епархия, Зограф, ДС успява да внесе вътрешни противоречия и разкол, които продължават и до днес. Работата на ДС води до разпад на църковната общност, тъй като тя надлежно документира всички вътрешни интриги и клюки, характерни за всяка малка и затворена група.

Предстои да видим дали отварянето на досиетата ще излекува всички тези рани, или ще доведе до задълбочаване на противоречията.

* От евангелие на Йоан, 8:32.

Заглавието е на редакцията

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


21 коментара
 • 1
  gospodin avatar :-|
  Г-н D

  Темата има най-малко три пласта, според мен.
  Първият план е за агентите. Приемам, че архиереите на БПЦ са хора вярващи, следващи моралните норми, предначертани от Сина Божи. В този смисъл приемам, че трябва да могат да отстоят на натиск и изнудване и да продължат да се смятат за Отци. Историята на христянството е изпъстрена с мъченичество за вярата и отхвърляне на заплахите и обещанията на властта (най-вече римската). Защо нито един от 11-те ейрарси на БПЦ не отказа "офертата" на ДС и не се оттегли в манастир!
  Вторият план е за разбирането за мисията. Аз съм раздвоен - митрополит Кирил е бил ангажиран от ДС не да шпионира паството, а, да го наречем, създаване на среда за опазване ръкописите и иконите от Зографския манастир на Атон. Като се има пред вид, че тогава единствено в ангажиментите на ДС беше "опазването на културно-историческата наследство", излиза, че това е една отговорна мисия.
  Третият план е този за вербовчиците. Това са хора, явно готови да използват всякакви низости, за да заставят един човек против волята му да върши нещо. Та тези офицери от МВР и в демократичното време са се пенсионирали от службите и са получили своите 20 заплати и съответните привилегии.
  Неприемливото е, че този тип отношение го има и в днешната милиция и днешните офицери вървят по стъпките на ДС-предшествениците си.

 • 2
  boris_ivanov avatar :-|
  boris_ivanov

  Поздравления за статията!

 • 3
  ariman_info avatar :-|
  Ariman

  Всяка власт е от бога!
  Божието богу, кесаревото кесарю!

 • 4
  grayeagle avatar :-|
  grayeagle

  Църквата ни винаги е била свързана с българското разузнаване и с политическата класа. От Цар Борис до Екзарх Йосиф църквата служи преди всичко на държавните интереси, което е съвсем нормално. Така е и при гръцката църква. Проблемите са два. Първо зависимостта от Русия, СССР или Руската Федерация. Гърция , Сърбия, Румъния нямат такъв проблем. И второ- проблемът не е само, че нашите архиереи не са вярващи, което е ясно, и че са били хора на службите. Проблемът е, че Синода се състои от хора, които са напълно непочтени според най- простите критерии за морал. Те са личности от ниска проба, без никаква реална представа за общата житейска почтеност. Това се вижда от сегашното им поведение, а именно, че считат за съвсем нормално да завлекат със себе си църквата на дъното. За тях те са църквата. Лошото е, че и алтернативата е " Митрополит" Николай и това е ужасен вариант на алчност, нагъл хомосексуален уклон, съчетан с психиатрични мании. В настоящата ситуация, черквата сама няма да може да се спаси.

 • 5
  kardinalat avatar :-|
  kardinalat

  Времето ще покаже.

 • 6
  bilkata avatar :-|
  bilkata

  И от мен поздравления за статията! Моите адмирации и към първия коментар - съгласна съм и с трите аспекта.
  Не съм кръстена, реших да не кръстя и децата си - те сами ще решат, като стигнат възраст на самостоятелно мислене.
  Но обществото ни като цяло има нужда от една здрава и действаща православна Църква, каквато отдавна нямаме :( Катарзисът е неизбежен. Оповестяването на досиетата в Св.Синод, надявам се, е начало, а не претупан опит за край. Надявам се говоренето и търсенията за ДС и църквата да продължат, надявам се и "Капитал" а не забравя темата и да я поддържа гореща с необходимата задълбоченост и сериозност, както започва с тази статия.

 • 7
  nemak avatar :-|
  nemak

  Пълен успех за ДС с БПЦ ! Освен, че и сега я контролира, чрез последния закон за паметници на културата им контролира и цялото имущество - около 800000-900000 лв заедно с недвижимите имоти. На нас миряните ни остават само църквите - те са Божии - да запалим по една свещичка Богу и да се молим да им прости.

 • 8
  nemak avatar :-|
  nemak

  поправка 800000-900000 милиона

 • 9
  i.m.atanasov avatar :-|
  i.m.atanasov

  След като не успяха с т.н. "разкол"това е поредния опит на "нелегалната"ДС(която дефакто още командори тази имитация на държавица)за разбиване на БПЦ и внасане смут и хаос!Тъй като в последните години БПЦ става все по влиятелна особено сред младото поколение!Е ,явно някои си мислят, че могат всичко и в услуга на международната масонско-еврейска мафия (начело с човечлето от фенер-вартоломей)решиха, че е дошло времето за УДАР с-у БПЦ!Да ама НЕ!Няма да се случи това което искат ИЛЮМИНАТИТЕ!А колкото до това какво са вършели вербованите, какви гащи са носели-това ли е най важното!?НЕ СЪДЕТЕ ЗА ДА НЕ БЪДЕТЕ СЪДЕНИ!ЕДИН Е СЪДНИКА И ТОЙ НЕ Е СРЕД ЧОВЕЦИТЕ!Като чета коментарите към статията на някои лица ,потънали в битова, социална ,верска и политическа олигофрения се сещам от приди време четох една статия от някакъв си там поп от едно костурско село, че сегашния костурски владика го бил подгонил понеже този поп бил македонист! Та този поп отива при владиката да му обяснява ,че това си са негови убеждения и в края на краищата нали сме от една вяра!Т владиката му скочил с думите:"Слушай не е важна вярата важна е Гърция!"А сега, направете си изводите имаме ли право да коментираме това дето не ни е работа!?

 • 10
  i.m.atanasov avatar :-|
  i.m.atanasov

  Към коментар 3-ти:Всяка власт НЕ Е ОТ БОГА!От Бога еспоред гръкофенерската догма спасила изменника борис1, от справедливото възмездие за НЕКАДЪРНОТО управление на държавата!Подписва договор с константинополския епископ от фенер без да има право, тъй като БЦ е от римския диоцез ,като много по късно това беззаконие се узаконява с ИЗМАМА на един от съборите!И за твое сведение Владимир Расате не е "езичник" ,а като става цар изгонва гръцките попове!И колкото и да се крие това предателство то довежда държавата ни до гражданска война и упадък дълги години!Може би фактор за спиране на тези борби са и първите съратници на Архиеп.Боян Мага-Св.Преп.Гаврил Лесновски и Св.Преп.Иван Рилски!За какво мислите се срещат цар петър и Св.Иван Рилски?Всеки случай не е това което казва официалната версия на историята и БПЦ!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход