🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

БНБ vs. Министерство на финансите

Управлението на Сребърния фонд раздели двете ключови финансови институции в държавата

Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Часове след като финансовият министър Симеон Дянков обясни какви законови промени за т.нар. Сребърен фонд е гласувало правителството, Българската народна банка (БНБ) изненадващо разпространи своето остро становище срещу предлагания проект, изпратено до вицепремиера преди три седмици. С него институцията заявява, че не може да подкрепи промените, разрешаващи средствата във фонда да бъдат инвестирани в български книжа, и предлага те да бъдат оттеглени.

Централната банка иска решението дали изобщо да има такива промени да се вземе след широко обсъждане, каквото досега не е имало. През миналите седмици председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев също активно критикуваше идеята активите на Сребърния фонд да бъдат влагани в български държавни ценни книжа (ДЦК).

Плановете за по-активно управление на фонда пък бяха приветствани от повечето участници на капиталовия пазар, където евентуално ще бъдат насочени част от средствата.

За пенсиите или за бюджета

Фондът за гарантиране на устойчивостта на пенсионната система беше създаден през 2008 г. и оттогава парите му стоят в БНБ. Те са част от фискалния резерв на България, а освен това в момента са част и от валутните резерви на държавата, които гарантират стабилността на валутния борд.

В началото на годината Дянков заяви, че се подготвят законови промени, които да позволят до 70% от средствата на Сребърния фонд да бъдат инвестирани в български ДЦК. Основният аргумент на министъра е, че парите на фонда, които в момента са почти 1.8 млрд. лв., стоят на депозит в БНБ на ниска доходност (виж карето). Скритата идея на финансовото министерство обаче беше по този начин да набере и част от нужните 818 млн. евро за погасяване на предстоящото първо голямо плащане по външния дълг на държавата през 2013 г. Идеята обаче срещна остри критики. А междувременно стана ясно, че освен от вътрешния пазар България ще потърси и външно финансиране.

След заседанието на правителството в сряда пък Дянков заяви: "Общественият дебат най-общо може да се резюмира в това, че тези 70% (инвестиции на фонда в ДЦК – бел. ред.) изглеждат твърде високи. Затова ние днес предлагаме плавно увеличение - 30% тази година, 40% - следващата, и така нататък до достигане на средното за ЕС ниво от 70%."

Притесненията на БНБ

Аргументите на БНБ против проектозакона се простират на осем страници. Основната теза на банката е, че готвените промени крият "значителни рискове" и за натрупаните досега пари във фонда, и за финансовата стабилност на България (виж карето надолу) .

Повечето от тезите в позицията на централната банка обаче не са нови – те бяха дискутирани надълго в медиите от икономисти и представители на капиталовия пазар.
От БНБ натъртват, че досега управителният съвет на фонда (чийто формален председател е финансовият министър) никога не се е възползвал от пълните инвестиционни възможности, налични и в сегашния закон. Както и че банката не взема инвестиционните решения за Сребърния фонд, но е предлагала на финансовото ведомство да му бъде структуриран портфейл от ДЦК на страни от еврозоната. Друг интересен момент от становището на институцията е твърдението й, че правителството покрива текущите си ликвидни нужди със средствата на фискалния резерв, които са с целево предназначение. Това са Сребърният фонд и фондовете за спиране на ядрени мощности и обезопасяване на техните отпадъци, като в тях има общо около 3 млрд. лв. Те не могат да бъдат използвани за друго освен по предназначение.

В началото на годината нивото на фискалния резерв беше паднало под позволените по закон 4.5 млрд. лв., но информация какво точно е нивото всеки ден имат именно БНБ и финансовото ведомство.

Необичайно остро, необичайно медийно

Действията на централната банка сега са интересни по няколко причини: първо, защото тя рядко влиза в пререкания с правителството чрез медиите, и второ, защото тонът в позицията й е доста остър.

Становището й е било изпратено в писмо до Дянков още на 21 март и поне първоначално явно банката не е имала намерение то да става публично. Но след като финансовият министър получи подкрепата на кабинета за идеите си, централните банкери са решили да се включат във водещия се от месеци медиен дебат. Това е вторият по-сериозен сблъсък между финансовото министерство и централната банка. Първият беше около идеите на Дянков за мерки, които да намалят лихвите по кредитите, но тогава изказванията на гуверньора на БНБ Иван Искров бяха значително по-меки, а дебатът още продължава задкулисно и със затихващи функции.

За разлика от този случай, когато бяха засегнати интересите на поднадзорните на централната банка кредитни институции, сега дебатът засяга пряко самата БНБ, чиято основна функция е да пази стабилността на валутния борд. А намаляването на резервите и съответно на покритието на борда може да направи работата на БНБ доста по-сложна.

Мотивите на БНБ

Ето най-важните моменти от аргументите на централната банка срещу идеята част от активите на Сребърния фонд да се влагат в български ДЦК:

1. Макроикономически рискове

- Автоматично намаляват фискалният и валутният резерв, което ще накърни доверието в икономиката на България, ще предизвика понижение на кредитния рейтинг и като краен резултат ще повиши цената на финансиране за правителството и частния сектор

- Неблагоприятната демографска картина застрашава както бъдещото изплащане на пенсии, така и бъдещите възможности на държавата да изплати задълженията си, което крие риск от загуби за фонда.

- Излага фонда на рисковете свързани с динамика на бизнес цикъла в страната, очакванията за която са по-скоро негативни в допълнение на негативната демографска картина.

2. Рискове, свързани с функционирането на ДЦК пазара в България

- Министерство на финансите е в явен конфликт на интереси в едновременната си позиция на емитент и инвеститор в ДЦК чрез фонда. Възможността за значително инвестиране на фонда в български ДЦК ще повиши цената им, съответно ще понижи доходността по тях - това ще бъде изгодно за държавата като емитент, но ще бъде в ущърб за бъдещите пенсионери.

- Манипулация на пазара на ДЦК, първо, чрез рязко покачване на цените на книжата и, второ, чрез изместване на останалите пазарни участници

- Манипулирането на доходността на новоемитираните ДЦК ще рефлектира и върху вторичния пазар във всички матуритети, а такъв деформиран пазар ще отблъсне инвеститорите, ще урони надеждността на т.нар. дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция и ще предизвика негативна реакция от ЕЦБ и ЕК

- Ако въобще бъде допуснато средствата от фонда да се инвестират в български ДЦК, това следва да става единствено на вторичния пазар и при това чрез целеви емисии, които да бъдат нетъргуеми и емитирани с доходност, която не се различава от пазарната, по аналогия на практиката в Белгия

- Инвестирането на средствата на фонда в банкови депозити в България ще увеличи масата на бюджетните наличности в банките, която съответно ще трябва да се обезпечи със същия размер блокирани ДЦК, а това ще свие ликвидността на вторичния пазар на ДЦК.

3. Рискове от неясна правна форма

- Настоящият статут на фонда като обособена част от централния бюджет пречи той да се инвестира на финансовите пазари, липсва му оперативна самостоятелност и би компрометирало активното управление на средствата му

- Определянето на подходяща правно-организационна форма на фонда е необходимо условие и за ефективния надзор над него по аналогия на останалите финансови институции, като БНБ предлага да се прецизира ролята на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Комисията за финансов надзор.

4. Други рискове

- Необосновано и рисково неравнопоставено третиране на активите, в които може да инвестира фондът заради липсата на изискване за инвестиционен рейтинг на българските ДЦК, при наличие на такова за останалите позволени активи.

- Разширяването на дефиницията на "кредитен рейтинг" може да позволи регулаторен "арбитраж", който да подкопава надеждността на инвестициите на фонда.

- Запазване на съществуващото ограничения за кредитен рейтинг "от инвестиционен клас", докато по-добрата практика е заложената в Закона за БНБ при управлението на валутните резерви на България - а именно рейтингът да бъде "с една от двете най-високи оценки на двете международно признати агенции за кредитен рейтинг".
Мотивите на Министерството на финанситеЕто и посочените от ведомството аргументи "за" инвестиции в български ДЦК:

- Възможностите за инвестиции единствено в чуждестранни активи и депозити в БНБ предопределя изключително консервативен подход при управлението на средствата на фонда и съответно доведоха до ниска номинална стойност и намаление на средства в реално изражение, сред корекция за инфлацията

- Заложеното в действащия закон ограничение незаслужено пренебрегва инвестирането в страната, с което допълнително се ограничава ликвидността на местната финансова система

- При определяне на ограниченията, свързани с рисковите експозиции, са следвани практиките, наложени по отношение на управлението на инвестиционни портфейли на държавни резервни фондове и по-специално от вида държавни резервни пенсионни фондове (Sovereign Pension Reserve Fund/SPRF), към които принадлежи и Сребърният фонд. Всички фондове от типа SPRF могат да инвестират в местни инструменти,

включително в държавни ценни книжа (ДЦК). Фондовете от типа SSRF (social security reserve fund), също могат да инвестират в местни инструменти без конкретен лимит за ДЦК.

- Нито един от резервните фондове няма забрана за инвестиране в местната икономика.
71 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  kardinalat avatar :-?
  kardinalat
  • - 10
  • + 36

  Подобно действие от страна на БНБ не би било предприето без мълчаливото одобрение на ЕЦБ и съгласуване преди това.

  Тук самоинициативи не се допускат,пример са колегите на Искров в Унгария, Гърция, Португалия, Испания. Те са пълномощниците на ЕЦБ.

  Нередност?
 • 2
  mto avatar :-?
  mto
  • - 3
  • + 49

  Интересно, ще останат ли неоткраднати пари от пенсионните фондове към 2034-та година, когато се очаква да се пенсионирам...

  Нередност?
 • 3
  45iv avatar :-|
  45iv
  • - 9
  • + 58

  Ако искаха да им вярват ББ и Дянков досега за 3 год. трябваше да докажат 4е умеят да правят пари, а не само да хар4ат спестеното преди тях. Като упукаха вси4ко което можеше сега и на последното посягат . Ако бяха правили реформи сега щяха да имат пари , като не щат , ще хар4ат парите на другите.

  Нередност?
 • 5
  volrath avatar :-?
  volrath
  • - 5
  • + 20

  Вече не знам дали некомпетентни ги покрива тия...Какво стана с излишъка от предишното правителство? Или е бил "източен". От някакви фирми, които не биват споменавани, чрез някакви договори, които не биват споменавани...

  Нередност?
 • 6
  graf avatar :-|
  Graf
  • - 4
  • + 76

  Железни аргументи на БНБ. За пръв път от въвеждането на борда, УС на БНБ излиза със становище по законопроект пред публиката. Това може да означава само едно. Финансовата стабилност е силно заплашена и е поставен под въпрос самото функциониране на борда, по-точно - на самата БНБ.
  Становището наистина си заслужава да се прочете. Цялото. http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease/pr_20120411_a1_bg.pdf

  Нередност?
 • 7
  mims avatar :-|
  Mims
  • - 4
  • + 51

  Браво на БНБ! Поне една мислеща дългосрочно институция имаме и най-после истински аргументи, а не популизъм.

  Нередност?
 • 8
  alexsilver avatar :-?
  alexsilver
  • - 4
  • + 43

  [quote#6:"Graf"]Железни аргументи на БНБ. За пръв път от въвеждането на борда, УС на БНБ излиза със становище по законопроект пред публиката. Това може да означава само едно. Финансовата стабилност е силно заплашена[/quote]

  Анализът на БНБ по въпроса за Сребърния фонд и нечистивите намерения спрямо него от страна на сбирщината калинки е направен професионално и в дълбочина, с многостраннен поглед върху негативните последици, които могат да последват при такива неграмотни и волунтаристични действия от страна на МФ и пишман началника му. Струва ми се обаче, че езикът на БНБ е неразбираем за ГЪРБавите. И се чудя, само неграмотност ли е това или съзнателно водене на държавата към фалит. Навремето държавният идиот Жан върна по никое време 3.5 милиарда долара на МВФ и изпразни хазната до дупка. Бяха останали някакви си 300 милиона. И доларът стигна 3000 лева. Сега какво ще ни сервират? ;)

  Нередност?
 • 9
  haralampi avatar :-|
  haralampi
  • - 31
  • + 20

  БНБ също е в конфликт на интереси в момента, защото й е изгодно Сребърният фонд да държи при нея средствата си срещу 0.3% лихва, а тя да ги инвестира в ДЦК на европейски държави срещу доста по-висока. Честно е и това да се спомене в анализа й.

  Нередност?
 • 10
  graf avatar :-|
  Graf
  • - 3
  • + 34

  [quote#9:"haralampi"]БНБ също е в конфликт на интереси в момента, защото й е изгодно Сребърният фонд да държи при нея средствата си срещу 0.3% лихва, а тя да ги инвестира в ДЦК на европейски държави срещу доста по-висока. Честно е и това да се спомене в анализа й. [/quote]

  Що не си направите усилията да прочетете становището? А харалампи?
  http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_pressrelease/pr_20120411_a1_bg.pdf

  От него, евентуално, бихте разбрали, че положителният финансов резултат се изяжда от правителството, а не от БНБ.

  Нередност?
Нов коментар