Кога проектът може да бъде временно прекратен
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Кога проектът може да бъде временно прекратен

Кога проектът може да бъде временно прекратен

Основание за това са само възникването на извънредни обстоятелства, но не и финансови затруднения

9531 прочитания

© Мария Съботинова


Казус: Удължаване на срока на проект

Договорът ни е по Приоритетна ос 2 "Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" Област на въздействие 2.1 "Подобряване на технологиите и управлението в предприятието" Операция 2.1.2 "Покриване на международно признати стандарти". Договорът ни бе подписан със срок на изпълнение девет месеца с начална дата 01.06.2011 г. Впоследствие изискахме удължаването на договора с максималния възможен срок 12 месеца и краен срок 01.06.12 г.

За съжаление, въпреки че сумата по договора не е особено голяма, планираните ни финансови приходи не се реализираха в пълен обем. Това ни затруднява в разплащанията с нашите подизпълнители по договора - консултанти, одитори и др., което налага да обмислим възможността от отлагане на изпълнението му. Наближаващият летен сезон е "по-силният" за нашата фирма предвид района на действие - гр. Варна и гр. Бургас. Акумулирайки необходимите средства, бихме могли да продължим с изпълнението на договора ни след известен период от време.

Програмата, по която е договорът ни, е със срок до 2013 г., което ни дава възможност за едно временно преустановяване в рамките на настоящата година. В общите условия по договора прочетох, че финансовите затруднения не се приемат като причина за неизпълнението на договора от Договарящият орган. Искам да попитам дали това е вярно във всички такива случаи и как бих могъл да обоснова искането си за временно прекратяване на изпълнението?

 

Срокът за изпълнение на проект по оперативна програма "Конкурентоспособност" може да бъде удължен, но само при възникване на извънредни обстоятелства. А удължаването може да е максимум с 12 месеца. Това са общите изводи от коментарите на експертите, провокирани от конкретния казус, който получихме (виж карето вляво). Договорът не може да бъде продължен поради финансови затруднения на бенефициента, категорични са експертите от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Допустими са само извънредни обстоятелства, а консултантите дават като пример поставянето на нормативни изисквания, с които бенефициентите задължително трябва да се съобразят. Те могат да бъдат по въпроси, свързани с околната среда, безопасните условия на труд, хигиена и др.

Ако и вие като нашия читател сте изправени пред финансови затруднения, единственият ход, за да не се налага да прекратявате договора си, е да се опитате да намерите външно финансиране от търговска банка, съветват експертите. А ето и какво още казват те по конкретния казус:

Опитайте да получите финансиране от банка

Стоян Недев, главен експерт "Европейски програми", "Елана инвестмънт"

Съществува възможност за временно спиране на изпълнение на проекта, като за целта е необходимо да се представи ясна и подробна аргументация за причините за спиране. В писмото до ИАНМСП трябва да бъде посочен и срокът, за който се иска временно спиране, като той също трябва да бъде аргументиран, като ясно се изложи как това ще спомогне за реализиране на проекта и как ще се изпълнят целите му след възобновяване на изпълнението му. 

Финансовите затруднения обаче не се приемат за основателна причина за временно спиране на проекта. В този случай,  в който се вижда, че има непостоянство на финансовите потоци, за да преодолеят идентифицираните трудности, бих посъветвал, бенефициентите да се обърнат към търговска банка, която да им осигури необходимия финансов ресурс за реализация на проекта докрай. В банките има отдели "Европейски програми", както и специализирани кредитни продукти за бенефициенти по програмите. Това ще позволи реализацията на проекта в срок, без потребност от спиране.

Важен е не само срокът на програмата, а и този на процедурата

Василка Каменова, експерт европейски фондове в "Огра"

За да можете да се възползвате от правото си на временно спиране изпълнението на проекта, е необходимо то да бъде обосновано с възникване на извънредно или така нареченото форсмажорно обстоятелство.

Извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора. 

Важно е също така да се отбележи, че срокът на оперативната програма е до 2013 г., но вие трябва да се съобразите със срока за изпълнение на проектите по конкретната процедура за предоставяне на безвъзмездно финансиране, описан в Насоките за кандидатстване. В конкретния случай това означава че при едно временно спиране изпълнението на проекта,общо периодите, в които сте извършвали дейностите по проекта, не трябва да надвишават 12 месеца.

Бенефициентът вече е използвал възможността за удължаване срока на договора

Мартин Петков, собственик на консултантска компания "Консулто"

Въпросът, свързан с изпълнението на договор за безвъзмездна помощ и в частност за неговото изпълнение във времето, се урежда от два основни документа - самият договор и общите условия, приложими към него, и насоките за кандидатстване, определящи максималната продължителност на проектите по съответната схема.

Както и самият бенефициент посочва – съгласно подписания от него договор – наличието на финансови затруднения не е и не може да бъде основание за спиране на изпълнението на договора (съгласно чл. 10 от същия). Това означава, че тази хипотеза на практика е напълно неприложима в този случай.

Бенефициентът вече е използвал и възможността за удължаване на срока на своя договор, което означава, че друго удължаване не може да има, тъй като в Насоките за кандидатстване е посочена максималната продължителност на проектите (12 месеца).

При така създалата се ситуация и с оглед на условията на договора – същият или ще бъде предсрочно прекратен от договарящия орган (съгласно чл. 11) или по него няма да бъдат изплатени средства в рамките на договорената безвъзмездна помощ. За бенефициента остава единствено възможността да потърси краткосрочно външно финансиране, с което да се разплати с изпълнителите по проекта, за да може да отчете направените разходи и да поиска изплащане на безвъзмездната помощ.

Максималният срок за удължаване е 12 месеца

Марияна Велкова, изпълнителен директор на  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

В чл. 10.2. от общите условия към Договора за безвъзмездна финансова помощ е посочено, че бенефициентът може да спре временно изпълнението на проекта изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му твърде трудно или рисковано, като незабавно уведоми за това ДО/МЗ (бел. ред. - Договарящия орган/Междинното звено) и приложи цялата необходима информация.

Затрудненията на бенефициента са от финансов характер и не попадат в хипотезата на извънредните обстоятелства, тъй като са изрично изключени с разпоредбата на чл. 10.5. от общите условия.

В случай че бенефициентът, е упражнил правото си да удължи срока на договора до максимално допустимия срок от 12 месеца, то следва или да го изпълни, или да поиска прекратяването му, ако срокът не е изтекъл.
Казус: Удължаване на срока на проект

Договорът ни е по Приоритетна ос 2 "Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" Област на въздействие 2.1 "Подобряване на технологиите и управлението в предприятието" Операция 2.1.2 "Покриване на международно признати стандарти". Договорът ни бе подписан със срок на изпълнение девет месеца с начална дата 01.06.2011 г. Впоследствие изискахме удължаването на договора с максималния възможен срок 12 месеца и краен срок 01.06.12 г.

За съжаление, въпреки че сумата по договора не е особено голяма, планираните ни финансови приходи не се реализираха в пълен обем. Това ни затруднява в разплащанията с нашите подизпълнители по договора - консултанти, одитори и др., което налага да обмислим възможността от отлагане на изпълнението му. Наближаващият летен сезон е "по-силният" за нашата фирма предвид района на действие - гр. Варна и гр. Бургас. Акумулирайки необходимите средства, бихме могли да продължим с изпълнението на договора ни след известен период от време.

Програмата, по която е договорът ни, е със срок до 2013 г., което ни дава възможност за едно временно преустановяване в рамките на настоящата година. В общите условия по договора прочетох, че финансовите затруднения не се приемат като причина за неизпълнението на договора от Договарящият орган. Искам да попитам дали това е вярно във всички такива случаи и как бих могъл да обоснова искането си за временно прекратяване на изпълнението?

 

Срокът за изпълнение на проект по оперативна програма "Конкурентоспособност" може да бъде удължен, но само при възникване на извънредни обстоятелства. А удължаването може да е максимум с 12 месеца. Това са общите изводи от коментарите на експертите, провокирани от конкретния казус, който получихме (виж карето вляво). Договорът не може да бъде продължен поради финансови затруднения на бенефициента, категорични са експертите от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Допустими са само извънредни обстоятелства, а консултантите дават като пример поставянето на нормативни изисквания, с които бенефициентите задължително трябва да се съобразят. Те могат да бъдат по въпроси, свързани с околната среда, безопасните условия на труд, хигиена и др.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

4 коментара
 • 1
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  Заключение: стройте далече от "помощите" на брюкселските зелки, по-далече по-добре......

 • 2
  agrotuz avatar :-P
  тимирут'

  Парите по програмите са добре дошли за бизнеса. Но бизнесът не е годен да усвоява пари по проектите. У нас всеки се мъчи да надскочи ръста си или се оставя консултантите да го замаят с красноречие. Когато се срещне с реалността следва отрезвяване, търсена на виновника и традиционното мрънкане. По принцип липсата на пари не е основание да се удължава проект, освен в един случай. Конкретно по казуса - ще загубят субсидия, а ако се провалят окончателно - ще връщат пари. Защото казват "хоп" преди да са скочили... И още нещо - ЕК не позволява нелоялна конкуренция и/или увреждане на конкурентната среда чрез (зло)употреба с евро-фондове.

 • 3
  ogo avatar :-|
  ogo

  Господина от Елана да не говори наизуст!
  В търговските банки ако нямаш поне 3 апартамента в София за залог , просто ти показват среден пръст!

 • 4
  kaloian avatar :-|
  Калоян

  Немога да разбера, защо Българите постоянно мрънкат. Колкото повече чета относно еврофондовете, толкова по разочарован оставам. Отнасям се до коментар Номер 1, който твърди че е по-добре да стоим далеч от евросредствата. Искам само да Ви кажа, че във държави като Полша е било същото усвояването на евросредствата било е бавно и когато ЕС ги е притиснал да побързат с усвояването са се разбързали и както можем да видим днес имат над 90% реално усвоени пари от ЕС. Това е нещо съвсем нормално, но разликата между Нас и Полша е, че Поляците не си смениха администрацията, която се е подготвяла по време на подготвителния период, както направиха Българите. Така, че дори неможем да виним консултантските фирми, а по скоро нашата администрация. И второ повярвайте ми, че без евросредствата Полша нямаше да дръпне толкова напред и междувпрочем нямаше да имаме нова библиотека в университета, ако ги нямаше евросредствата, защото съм убеден че кметството нямаше да отпусне 35 милиона евро за построяването на нова сграда, от която никой освен студентите няма печалба. ;)
  Очаквам с България да се случи същото, но всичко е въпрос на време... !


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK