Минус 40 млн. евро

Земеделското министерство не успя да спаси милиони от програмата за селските райони

Първата едра сума, която България губи след присъединяването си към ЕС, вече е факт. Страната изпуска 40 млн. евро субсидии за земеделие, като причината е основно административна мудност. Ето и детайлите на лошата новина.

Европейската комисия не е одобрила изцяло сумата, която България е искала да прехвърли от програмата за развитие на селските райони към гаранционен фонд (виж карето). Това бе инструментът, чрез който земеделското министерство се опитваше да спаси рисковите над 160 млн. евро по програмата, които е трябвало да бъдат разплатени до края на 2011 г. Но явно не е успяло съвсем и ще запише поредна загуба на евросредства, след като в началото на годината България загуби 4 млн. лв. от програмата по рибарство и аквакултури заради лошо усвояване.

Първата голяма загуба

Официално от земеделското министерство съобщиха, че вече е дошло уведомление, че има разрешение за прехвърляне на 121.1 млн. евро към гаранционен фонд. България обаче е поискала към него да бъдат насочени над 160 млн. евро, което означава, че другите 40 млн. евро ще бъдат изгубени.

Вчера до редакционното приключване на броя от дирекцията по земеделие на ЕК не коментираха информацията дали има взето решение за прехвърляне на средства към фонда, както и за загубата на други.

За да се разбере загубата, трябва малко предистория. Официално мотивът на земеделското министерство за създаване на гаранционния фонд беше да се помогне на фирмите при кандидатстването за проекти. Но истината е, че това е опит да се ограничи рискът от неусвояване на евросредства. В самата програма има правила, според което планираният бюджет (в случая за 2009 г.) е трябвало да бъде разплатен максимум две години по-късно (до края на 2011 г.). Но няма достатъчно одобрени проекти и разплащания по тях и така се стига до плана за аварийно преместване на суми към нов гаранционен фонд.

"С прехвърлянето на пари във фонда на практика има чисто "счетоводно" усвояване на бюджета", коментира източник от Брюксел, пожелал анонимност. По думите му тази схема е била прилагана и в други държави членки, но не е сред предпочитаните инструменти заради прехвърлянето на иначе безвъзмездни средства. "При риск да ги изгубиш обаче е по-добрият вариант", каза още той.

Предупреждения от миналото

Предупреждението, че България може да загуби евросредства, беше изпращано от Брюксел на няколко пъти през миналата година. Според междинната оценка на програма, извършена до края на 2010 г., усвояването по всички мерки е слабо и небалансирано. В началото на миналата година одиторите предупредиха, че късното стартиране на програмата и системните проблеми в администрирането й е твърде вероятно да се материализират в реални загуби. Тогава прогнозата бе за между 80 и 120 млн. евро.

Сред основните проблеми, които бяха посочени тогава, бе късният старт на програмата - повече от година след приемането в ЕС, бавното разглеждане на проектите от страна на чиновниците и небалансираното усвояване на средства от отделните мерки.

Какво представлява гаранционният фонд

Гаранционният фонд към програмата за развитие на селските райони ще издава гаранции за допълване на обезпечението по кредити, отпуснати от банки на фирми кандидатки по част от мерките в програмата за развитие на селските райони, както и контрагаранции по гаранции на банки за авансови плащания по проекти. За целта правителството вече отпусна средства към Българската банка за развитие, като се чака и възстановяването на част от тях. След като дойде официалното становище на Брюксел, предстои да се сключат договори с банки за схемата.

Очакванията на земеделското министерство са фондът да обезпечи кредити за над 1 млрд. лв. Като 80% от обезпечението по кредита ще бъдат покрити от него, а 20 на сто - от кандидата.