Изпълнители на общински поръчки е трябвало да отписват вземания

Правителство и местни власти взаимно се винят за финансовите проблеми

Кредиторите на общини с финансови трудности също е трябвало да опрощават част от вземанията си в замяна на незабавни разплащания. Това съобщи източник от Министерството на финансите и уточни, че това е било условието държавата да отпусне извънредни средства, с които местната власт да покрие просрочените задължения. Правителството вече използва този механизъм и намали свои задължения към бизнеса през 2010 г.

Един пример

Информацията стана известна покрай случая с община Перник, където частни фирми успяха да запорират сметките й и за да не блокира дейността й, тя потърси помощ от Министерството на финансите. В случая с Перник правителството е отпуснало предварително 150 хил. лв. от отредената в бюджета субсидия за годината.

Една от общините, в които е приложена схемата за незабавно плащане срещу отстъпка, е била Дупница. Там фирми - изпълнители на обществени поръчки, е трябвало да чакат за разплащане следващата бюджетна година или да търсят правата си по съдебен ред. Причината: общината с години не е поддържала финансова дисциплина и е допуснала да натрупа просрочени дългове за 6 млн. лв.

Миналата година Агенцията за държавна финансова инспекция установи 14 нарушения във финансовото управление на общината. Тази година правителството е предложило на фирмите да плати, но ако опростят до 20% от вземането си.

В повечето общини обаче държавата отказва да се намесва и оставя кметовете и общинските съвети сами да се справят с проблема. Според експерта от Министерството на финансите най-тежко е положението в пет общини - Видин, Дупница, Перник, Смолян и Хасково. Там разликата между наличните средства и нужните пари за плащания е най-голяма.

Източник за неприятностите

Защо се стига до финансови проблеми обаче всяка страна има своя версия. Според общините например проблемът се крие в неизпълнение на приходните планове. Това става заради поевтиняването на недвижими имоти и отказа на местните власти да продават предварително набелязани активи. Затихването на строителната дейност пък лишава общините от приходи за издаване на разрешителни, които са един от големите източници на средства.

"След като кризата възникна и липсват частни проекти, строителните фирми по места се обръщат към кметовете и общинските съвети да им създадат заетост. Често за дейностите, които им се възлагат, липсва предварително осигурено финансиране в общинските бюджети. Тези извънредни дефицити се покриваха от предишното правителство, но ние отказваме да ги измъкваме", коментира представителят на финансовото министерство.

Според Емил Савов, заместник изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), за проблемите има много обективни причини. "Разходните отговорности на местните власти не намаляват, а те са загубили близо 1 млрд. лв. собствени приходи за изминалите четири години.

Няма как това да не избие някъде и първи в списъка за жертване са капиталовите разходи", обясни той. Според експерт по публични финанси правителството дори увеличава отговорностите на общините, но отпуска допълнителни средства, с които се покриват само 15 до 20% от разходите по новите задължения.

Как се процедира

Масовото решение в този случай са изравнителните субсидии. С тях републиканският бюджет покрива дефицита на всяка отделна община. Размерът й се определя още в закона за бюджета, който се приема всяка есен, на предходната година. Тя обаче се превежда на четири части през отделните тримесечия.

Така местните власти могат да бавят плащанията си и да прехвърлят необезпечените разходи за следващото тримесечие, когато пристигне новият транш от републиканския бюджет. С покриването им обаче средствата не достигат за текущите нужди и кметствата изпадат.

Кметът на Бургас Димитър Николов коментира за "Капитал Daily", че това може да свърши работа само в краткосрочен план. "Ако междувременно се организира облигационна емисия или продажбата на някоя сграда, изтеглянето на плащания от изравнителната субсидия може да е полезно. Не се ли помисли за нов източник, отговорната община трябва да намери разход, който да съкрати. И на нас ни се случи да се откажем от ремонта на две улици, когато разбрахме, че приходите не се изпълняват по план. Ако държавата покрива дефицитите на общини с извънредни субсидии, това е несправедливо към тези, които спазват финансова дисциплина", каза той, но отказа да коментира проблемите в други общини.

Без извънредни продажби решенията за общините са да изпаднат в постоянна спирала нови субсидии за изплащане на стари дългове или да се стигне до продажба на активи.

Депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова, която председателства бюджетната комисия в парламента, коментира, че за необезпечени ангажименти кметовете могат да понесат само глоба като санкция. Това явно не е достатъчно и ще трябва да се търсят още мерки за дисциплиниране на кметовете.