Стандартите за качество ще дадат измерими резултати срещу корупцията
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стандартите за качество ще дадат измерими резултати срещу корупцията

Ролф Шлотерер

Стандартите за качество ще дадат измерими резултати срещу корупцията

Ролф Шлотерер, автор на концепцията БОРКОР

Светлана Георгиева
3780 прочитания

Ролф Шлотерер

© Николай Николов


- Разработваме нашата концепция по принципите на проектния мениджмънт - така няма човешки фактор, който да се намесва.

- С уникалния софтуер ще можем да работим по много проекти паралелно и с капацитет 180 пъти по-голям от сегашния.

- Когато бъде потвърдено нашето решение, ще започне и същинската реализация.

Ролф Шлотерер е съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и автор на проектната концепция БОРКОР, за чиято реализация правителството създаде Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Г-н Шлотерер идва в България през март 2009 г., когато е съветник на бившия министър по еврофондовете Меглена Плугчиева. Планира създаването на комплексния модел за противодействие на корупцията и организираната престъпност. Реализирането на концепцията е възложено от правителството на ГЕРБ.

Шлотерер е завършил полицейска академия в Баден-Вюртемберг. Служил е във флота и в криминалната полиция в Щутгарт. Има дипломa по стопанско управление за висши ръководни кадри в полицията. Посещавал е специализирани обучения по право, проектен мениджмънт, икономика, информатика и компютърно програмиране в различни университети в Германия. Чел е лекции в академията за ръководни полицейски служители в Мюнстер и 16 години е обучавал правоохранители за борба с икономическата престъпност.

Преди идването му в България две години е ръководил туининг проект "Антикорупция" към вътрешното министерство в Румъния.

Има ли аналогична структура в Германия?

- Не, няма.

Преди да развиете концепцията си срещу корупцията и организираната престъпност, установихте ли спецификите им в България?

- От март 2009 г. съм тук и, разбира се, месеци преди това съм се подготвял за тази задача. Както германското, така и българското правителство ми предоставиха информация и материали, които ми бяха необходими.

Само правителствена информация достатъчна ли е, за да се разбере каква е картината?

- Разбира се, че не е достатъчна. Информирах се и от срещи с политици, представители на неправителствени организации, от Европейската комисия, така че да мога да си създам по-широка представа.

Кое е особеното на корупцията в България, какво я отличава от другите страни в Европейския съюз?

- Корупцията в България наистина е много специфична както по отношение на структурата, така и по отношение на историческото й развитие. Тя съществува на всички нива и нейните мрежи извън държавната администрация оказват въздействие върху работата на тази администрация. Особеното в България е това, че всеки смята себе си за компетентен по въпросите на корупцията.

Всъщност тук се смесват недостатъчната или грешната информация с истината. Когато искаме да бъдем сигурни за достоверността на информацията, която получаваме, трябва да можем да разделяме фактите от създадените представи. Разпознаването на корупцията започва още в рамките на закона; корупционните схеми са заложени още в предписанията.

Защо при това положение започвате с проект за обществените поръчки, а не със законите? В България по правило тези разследвания завършват с "няма данни за нарушения", тъй като законите често не възпират тези практики.

- В случая няма противоречие. Именно обществените поръчки се извършват по предписание съгласно определени правни норми. Чрез възлагането на обществени поръчки се изразходват повече от 4 млрд. лв. годишно.

Така или иначе, нашите цели са разработването на превантивни мерки срещу корупцията. Не става въпрос за правна реформа, а за мерки в рамките на закона. Ние извършваме анализи, които обхващат широки области. Темата за обществените поръчки е важна област, защото разработването на такива мерки там ще доведе до измерими резултати.

А и според стратегията на Европейския съвет най-късно до 2016 г. трябва да бъде въведена процедура за електронно провеждане на поръчките. В някои държави вече са внедрени технически мерки, съгласно които можем да установим, че към момента от техническа гледна точка функционират безупречно, но продължават да не са защитени срещу изкушенията на корупцията.

Ако искаме да разработим устойчиви платформи срещу корупцията, трябва да вземем предвид всички етапи на подготовка и провеждане на обществените поръчки. Обичайно се разглежда само етапът на административната част на обществената поръчка. А корупцията се случва преди и след това. Затова мястото на превенцията е преди поръчката.

Как ще стане това?

- С въвеждане на стандарти за качество. Преди процедурата се изготвя тръжна документация. Всеки експерт в областта много лесно може да разбере дали всичко е наред по нея. Обществената поръчка има две основни цели. Първата е да се осигури конкурентна среда, което осигурява по-ниска цена при по-високо качество. В България процедурите фокусират върху цените.

Затова се предлагат или ниски дъмпингови цени, или нереалистично високи. Когато става дума за дъмпингови цени при големи проекти, следва да се има предвид или за компенсиране в някоя друга обществена поръчка, или за много компромиси с качеството. Тогава качеството е много ниско и това е видно, например при строителството на автомагистралите.

Вторият важен момент е способността да разделяме бюрократичните от целепостигащите процеси. Така постигаме съкращаване на времетраенето и по-добър контрол. Когато разходът намалее еднакво за възложителя и за изпълнителя, подкрепяме и насърчаваме конкурентността, което позволява по-голямо участие и на по-малките български фирми. Влагането на ресурси в България е много голямо както от материална, така и от човешка гледна точка.

От досегашната информация останахме с впечатление, че разработвате кибернетична система - какво точно е ноу-хауто ви?

- Реализираме нашата концепция по стандартите на проектния мениджмънт. Всички комплексни проекти на федералното правителство в Германия се изпълняват по този начин. Те работят по специфични стандарти. Откакто федералното правителство задължава държавните структури да използват стандарти, не са известни провалени проекти.

Под "кибернетика" разбираме, че процесите се управляват и контролират на базата на тези стандарти. По този начин се предотвратяват и политически манипулации. Разработването на системата от мерки се осъществява без въздействие отгоре, няма човешки фактор, който да се намесва.

Кога най-рано виждате да заработят реално тези стандарти?

- Вече имаме около 50 анализатори, които работят по проекта в областта на обществените поръчки. Работим по изготвянето на спецификациите, които описват наложителните промени както по отношение на нормативната база, така и в посока на организацията, провеждането и контрола на изпълнението на обществените поръчки. До края на годината ще предложим тези решения на Консултативния съвет - нашия управителен орган. Когато той потвърди нашето решение, започва същинската реализация.

Въвеждаме IT базирана аналитична система, за която е разработен уникален софтуер. Започваме тестване на прототипа на системата през лятото. Системата ще бъде завършена изцяло в края на тази година. С нея ще работим по много проекти паралелно и с капацитет 180 пъти по-голям от обичайно познатия. Тогава ще сме в състояние да решаваме ефикасно комплексни въпроси и да анализираме едновременно няколко проблемни области. Това не става без най-модерната техника. Центърът разполага с най-модерната техника, необходима за нашите цели.

Смятате ли, че един софтуер може да бъде по-силен от политическата воля?

- Политическата воля несъмнено е предпоставка за такъв проект, но ние нямаше да седим тук, ако нямаше налице политическа воля. Волята за изпълнение на проекта БОРКОР предпоставя изменения на законите, когато нормативната рамка пречи за постигане на целите на проекта. Вече са реализирани редица изменения на закони, които да осъществят реализирането на нашия проект.

Като административна структура центърът е първата в България матрична организация. Тази структура съвместява линейната с проектната организация. Такъв устройствен модел на структурата и дейността ни следва принципите на германския стандарт "фау модел". Това е предпоставка за успеха ни.

Кой е измислил този модел?

- Моделът е разработен по поръчка на федералното министерство на отбраната в началото на 90-те години. И даде 100% добри резултати. Преди това имахме загуби в милиарден размер. Стандартът носи ползи.

Проблемът тук е какво ще правим с онези организирани мрежи, за които споменахте и които влияят на администрацията?

- Трябва да се разграничава между криминалните организации, които корумпират държавата, за да получат чадър за своята дейност, и тези, които реализират законно икономическите си интереси. Въпросът, който ми задавате, е насочен към прокурорите и правоохранителните органи.

Центърът не е правоохранителен орган, нито сме оперативна структура. Мерките са насочени към предотвратяване на корупцията, независимо от това на кое ниво се осъществява. Нашите мерки са лишени от конфликт на интереси, а методиката ни е абсолютно прозрачна.

Вземането на решения се случва пред очите на обществото и ще бъдат документирани от центъра. Членовете на Консултативния съвет са същевременно и наши партньори по проекта. Всеки следващ етап от разработването на мерките ще се осъществява със съгласието на Консултативния съвет, което означава, че промените ще се реализират с консенсус. Обратно на практиката в България да се променят многократно вече предложени решения.

В Консултативния съвет участват ли представители на неправителствения сектор?

- Няма техни представители. Те могат да бъдат поканени и да участват в заседанията на Консултативния съвет, но без право на глас. В Консултативния съвет участват 25 високопоставени представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт – министри, ръководители на агенции, представители от прокуратурата и съда, както и директорът на Центъра.

Става въпрос за отговорността. Важно е гражданското общество да знае какво се случва. В момента, в който неправителствена организация стане част от Консултативния съвет, тя престава да е неправителствена организация. Има хиляди неправителствени организации и много от тях ще искат да са членове на Консултативния съвет. Не бихме могли да се справим с това.

А и в момента отношенията между правителството и неправителствените организации са доста необичайни. Директорът на "Прозрачност без граници" например стана министър. Министри стават ръководители на НПО или ръководители на НПО стават министри. Това само в България е възможно.

Наистина възникват съмнения, когато става въпрос за неправителствени организации, свързани с правителството: наистина ли това са неправителствени организации?

Ако усетите проблеми с политическата воля обаче, ще ви трябват съюзници.

- Така е. Затова в рамките на БОРКОР имаме концепция за партньорство по проекти. Всеки, който отговаря на определени изисквания, може да бъде партньор и да взима активно участие в изпълнението на проекта. Държавните структури по дефиниция са партньори по проекта. Планираме разширено партньорство с неправителствени организации, университети, експерти, с всеки, който ще допринесе за успеха на проекта и покрива критериите за почтеност.

Трябва да се разбере, че не работим със сигнали за конкретни случаи. Нашият подход е съвсем друг – работим превантивно, търсим слаби места. Слабите места са отворени врати за корупцията, когато има налична криминална енергия.

Данни, свързани с конкретни случаи, са от значение за нас само тогава, когато вече са били доказани. Ние сме в състояние да разработим от такива модели на действие насрещни мерки. Дори можем да разработим корупционни схеми, които не са използвани досега. Методологичният ни подход включва и предвижда всички корупционни схеми и затова не са ни необходими външни сигнали.

- Разработваме нашата концепция по принципите на проектния мениджмънт - така няма човешки фактор, който да се намесва.

- С уникалния софтуер ще можем да работим по много проекти паралелно и с капацитет 180 пъти по-голям от сегашния.

- Когато бъде потвърдено нашето решение, ще започне и същинската реализация.

Ролф Шлотерер е съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и автор на проектната концепция БОРКОР, за чиято реализация правителството създаде Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
 • 1
  nick11 avatar :-|
  Николай_1

  Корупцията е като водата - и през най-малката дупчица , водата е способна да премине. Следователно още на ниво антикорупционно законодателство , трябва да се вземат всички мерки за да се избегнат и най-малките "дупчици", които създават т.н. корупционен потенциал.
  За изграждане на такова закодателство обаче , се иска политическа воля , която почти винаги е липсвала.
  Какво всъщност представлява политическата воля??
  За политическата воля могат да се дадът много определеня , но най-важното според мене е , че тя се появява тогава , когато се появи способността в управляващата сила , да преодолява винаги и ВСИЧКИ възможности лични , групови или партиини интереси , които могат да надделеят над държавните. Да се преодолее естествения стремеж на управляващия , да започне незабавно да осребрява , притежаваната от него власт.
  Как точно обаче се постига това нещо , не ми е станало още ясно.

 • 2
  finland avatar :-|
  Finland

  Капитал, какъв е адреса на БОРКОР?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK