Фирмените дела на прехода ще останат недостъпни

Кредитори, съдружници, бивши служители и данъчни ще се лутат в съдилищата и ще подават хартиени искания, за да се доберат до търсеното фирмено досие. Според приетите поправки това е улеснение за търговците

Фирмените дела на прехода ще останат недостъпни

ВСС спря изготвянето на списъците на непререгистрираните търговци в очакване да отпаднат

Юлиян Арнаудов, Светлана Георгиева
12490 прочитания

Кредитори, съдружници, бивши служители и данъчни ще се лутат в съдилищата и ще подават хартиени искания, за да се доберат до търсеното фирмено досие. Според приетите поправки това е улеснение за търговците

© Надежда Чипева


- Спирането на дигитализацията се случва след предизборното обещание на ГЕРБ за електронно правителство и в разрез със Стратегията за електронно управление 2010 - 2015 г.

Някой спомня ли си за Постановление №33 от 1987 г., с което по времето на комунизма бяха създадени първите търговски банки, впоследствие почти всички фалирали? Или за Указ 56 от 1989 г., с който започна преходът към капитализма в България още преди да бъде отменен господстващият социалистически строй?

Според неговите разпоредби до приемането на новия за страната Търговски закон през 1991 г. фирмите биваха ДФ, ЕФ и КФ - съответно държавни, еднолични и колективни, а студентските кооперации и фондациите, осъществяващи стопанска дейност, се превърнаха в хит за първоначално натрупване на капитали.

Всички окръжни съдилища в България имат богат хартиен архив, проследяващ икономическата активност в България през изминалите над 20 години от съществуването на частната стопанска инициатива в резултат на промените през 1989 г. За изследователите на прехода - настоящи и бъдещи, той е истинска златна мина. 

Когато през 2006 г. Търговският регистър беше изваден от съдилищата и прехвърлен в Агенцията по вписванията, идеята беше целият архив на фирмените дела един ден да бъде общодостъпен в електронен вид. Законът за търговския регистър начерта и стъпките, по които трябва да се изпълни тази цел.

Всички дружества получиха възможност да се пререгистрират до края на 2011 г., а невъзползвалите се от нея трябваше да влязат в два списъка - по видове фирми, които да бъдат обявени на 1 октомври 2012 г.

Така обществото, данъчните, осигурителният институт, кредиторите на фирмите и бившите им служители щяха да са информирани за статуса на тези търговци, да могат примерно да поискат обявяването им в несъстоятелност и да предявят вземанията си. Архивът на непререгистриралите се търговци е ценен и с това, че би припомнил интересни съдружия от началото на прехода - някои вече забравени, а други все още неразкрити.

Законът предвижда информацията в него да се свери документ по документ и да се попълнят липсващите данни в електронните досиета, тъй като има разминавания с хартиения. След няколко години дигиталните досиета трябва да влязат в базата данни на Агенцията по вписванията и да бъдат всеобщо достояние. Дали това обаче ще се случи вече е под голям въпрос.

Ходенето по съдилища било "улеснение"

На 11 юли Министерският съвет прие без много обяснения поредните промени в Закона за Търговския регистър. В прессъобщението се казваше, че целта е "да се регламентират по-ясно последиците за търговците, които не са се пререгистрирали до края на 2011 г. или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация".

Според предложенията на правосъдното министерството кредитори, съдружници, служители, данъчни и други ще бъдат улеснени не като кликнат на определено място на страницата на Агенцията по вписванията, а като се лутат из съдилищата и подават хартиени искания, за да се доберат до досието на търговеца.

Мнозина вероятно ще трябва да извървят този път и за издаване на документи за пенсия. Според вносителите на промените посещението на съдилищата е "улеснение за търговците", а изготвянето на електронните списъци и поддържането на актуален електронен архив в съдилищата - "технически трудна и скъпоструваща дейност".

Новите текстове трябва бързо да бъдат гласувани в парламента, защото до края на септември, когато според сега действащите разпоредби трябва да бъдат изготвени двата списъка, няма много време.

ВСС изпълнява неприети от НС поправки

По информация на съдии във фирмените отделения изготвянето на списъците с непререгистрираните търговци е спряло напълно преди повече от месец, т.е. преди правителството да приеме промените в Закона за Търговския регистър. "Капитал Daily" получи потвърждение за това от Софийския градски съд, в чийто писмен отговор се казва: "С оглед на решението на МС, което касае одобряване на проект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър и предвижда отпадането на изискването за съдилищата за изготвяне на списъци на непререгистрираните търговци, процесът по изготвяне на списъците е преустановен към настоящия момент".

Преустановяването е станало по указания на Висшия съдебен съвет (ВСС) с аргумента, че няма смисъл да се работи по списъците, тъй като в Народното събрание е внесено предложението за отпадането им, а според уточнението от пресцентъра: "всички законопроекти на правителството биват приети в парламента". Другата причина е, че няма средства да се плати свършената вече работа на външния изпълнител "Информационно обслужване".

"Капитал Daily" изпрати въпроси до председателя на комисията по професионална квалификация, информационни технологии и статистика при ВСС Радка Петрова, за да стане ясно как точно съветът смята да изпълни законовото си задължение да изготви списъците в срок, с какви ресурси и с какъв софтуер, след като е спрял работата на служителите на "Информационно обслужване".

Също и как ще се гарантира при това положение автентичност, пълнота и точност на електронния съдебен регистър на фирмените дела и кой ще понесе отговорност, ако той не се актуализира и ако Европейската комисия образува наказателна процедура срещу България.

Във факс до редакцията г-жа Петрова отговори, че "към настоящия момент окръжните съдилища изпълняват изискванията на закона, като тази дейност се изпълнява от съдебни служители". Това обаче очевидно е невъзможно, тъй като съдебните служители нямат редакторски права в системата "Делфи", която съхранява електронния съдебен регистър на фирмените дела през последните 23 години, и защото самите съдии признават, че нищо такова не се случва.

Близо 700 хил. дела остават на тъмно

"Информационно обслужване" АД публикува миналата седмица финансовия си отчет за първото шестмесечие. Държавната компания реализира оперативна печалба от 102 хил. лв., но поради еднократно отписване на 875 хил. лв. отчита и загуба от 723 хил. лв.

На въпрос на "Капитал Daily" какви разходи са отписани в периода отговорът беше, че това са разходи, свързани с изготвянето на списъците на непререгистрираните търговци и съгласуването между хартиените и електронните досиета в съдилищата.

Тоест "Информационно обслужване" е започнало да сравнява хартиения и електронния архив и да попълва липсващите данни, както и да изготвя списъците, изисквани от Търговския регистър, но ВСС е прекратил процеса и не е платил за осъществената дейност. Спряната преди месец работа означава и край на актуализацията на системата "Делфи", която е разработка и собственост на държавната компания.

Още през 1989 г. дружеството започва да разработва софтуера, да доставя хардуера, както и да води електронните регистри в съдилищата. Оттогава досега са отворени общо 1.387 млн. фирмени дела. От тях 476 хил. са на търговци, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията и са влезли в архива на Търговския регистър.

Близо 700 хил. не са пожелали да направят това и информацията за тях остава в окръжните съдилища и в Софийския градски съд, съответно на хартиен и електронен носител. Останалите около 300 хил. досиета са на партии, кооперации и неправителствени организации, които подлежат на същия тип архивиране като търговците.

Технологичният процес по актуализирането на архива представлява сравняване на информацията за всяка фирма от хартиеното дело с електронния вариант. Всички установени липси и разминавания на факти следва да бъдат попълнени и в дигиталното, и в хартиеното досие.

По действащия закон новият електронен архив на търговските дружества трябва да премине постепенно под шапката на Агенцията по вписванията и да стане част от Търговския регистър. Ако този план беше следван, процедурата по обявяване в несъстоятелност и ликвидация щеше да става бързо, дигитално и прозрачно.

Допълнително всеки гражданин щеше да може да се информира за историята на дружествата, основани след 1989 г., които вече не са активни. По общи оценки цялата дейност по създаването и прехвърлянето на електронния архив от съдилищата към Агенцията по вписванията би струвало на държавния бюджет 3.7 млн. лв. и целият процес трябва да бъде завършен напълно през 2015 г.

Не на дигитализацията

Обяснението на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет, че няма време и пари и затова процедурата със списъците отпада, а архивите в съдилищата ще се поддържат "със собствени ресурси", може и да звучи достоверно, но е напълно несериозно.

Спирането на дигитализацията се случва на фона на предизборното обещание на ГЕРБ за електронно правителство и в разрез с изпълняваната от Министерството на правосъдието Стратегия за електронно управление 2010 - 2015 г., която го задължава до 2015 г. всички архиви и регистри да са дигитални.

През зимата България получи предупреждение от Европейската комисия за започване на наказателна процедура, тъй като Търговският регистър не позволяваше на чуждестранни търговци да се регистрират онлайн.

Внесените в парламента промени, в чието приемане подобно на ВСС никой не се съмнява, ще върнат колелото назад. Последствията ще са, че като за начало няма да видим сортирани в списък търговците на прехода. Освен това досиетата на непререгистрираните търговци ще останат актуализирани само до края на 2011 г., без да са сверени с хартиените за пълнота, и по тази причина неизвестно каква част от тях ще останат непълни.

"Въпросът е какво иска държавата - дали иска да поддържа един регистър, който да е само в електронен вид. Сега се замислям защо да не е на хартиен носител", каза през юни 2010 г. в интервю за "Капитал" Жанета Петрова, бивша заместничка на първия правосъден министър на ГЕРБ и настоящ вицепрезидент Маргарита Попова. Две години по-късно става ясно, че отхвърлянето на дигитилизацията остава предпочитаната от тази власт политика. 

Адвокат Александър Кашъмов, "Програма Достъп до информация": Обърната логика и връщане назадКато отпаднат списъците на непререгистрираните търговци, ще се върнем на състоянието от миналата година - голямо количество фирми ще останат в "безтегловно" състояние. Обезсмисля се приетото през миналата година автоматично заличаване и прекратяване на непререгистрираните търговци, за което с обявяването на списъците институциите и заинтересуваните лица щяха да се считат за уведомени.

Това означава, че повечето ще си останат на същия статус. Реално така се спира реформата и не виждам полезен ход, защото връщането към режим само на ликвидиране на търговците по искане на заинтересуваните лица не е никакво решение - такава възможност имаше и досега, но нищо не се случи.

Изменението на Закона за Търговския регистър е поредният порочен начин за изпълнение на чл. 28 от Закона за нормативните актове. Той изисква пълна обосновка - анализ на ползите и разходите. В мотивите на законопроекта се коментира, че изготвянето на списъците е "технически трудна и скъпоструваща дейност".

Не се разбира какво означава това. Не са изчислени ползите - че ще се създаде ред сред търговците, че ще се стабилизира оборотът. Не става ясен и размерът на разходите. Този анализ липсва в мотивите и се съмнявам, че съществува. Друго нарушение на Закона за нормативните актове е неспазването на 14-дневния срок за обсъждане на законопроекта.

На 4 юли той е качен на страницата на Министерството на правосъдието, на 11 юли го е гласувало правителството, а на 17 юли е внесен в Народното събрание. Тоест никой не се интересува от обсъждане на законопроекта. Това е диагноза и не се случва за първи път.

Смисълът в обявяването на непререгистрираните търговци е в автоматичното уведомяване на всички държавни учреждения и кредитори с публикуването им на страницата на Агенцията по вписванията. С връщането назад всичко започва отначало - всяка институция ще се уведомява конкретно, търговците на практика няма да бъдат прекратени автоматично. Не става ясно дали това гарантира правата на всички и дали е полезно, или по-скоро вредно за обществения интерес.

Миналата година публичността на Търговския регистър беше стеснена уж за да се ограничат кражбите на фирми. Истината е, че именно когато се публикуват тези списъци, тогава ще се спрат кражбите на фирми.

Защото при липсата им, при липсата на публичност няма никаква пречка с фалшиво удостоверение от окръжния съд да се впише като собственик или представител друго лице без знанието на съдружниците или акционерите. С премахването на списъците се създават условия тази практика да продължи. 

Изготвянето на списъците беше прието със закон миналата година, преди да бъде изготвен Законът за бюджета. Тоест в него трябва да е предвидена сума за това. Ако не е предвидена, ВСС трябва да обясни това на обществото и да каже защо навреме не е реагирал. Щом не го е направил, значи парите за тази дейност са били предвидени.

Да обясни къде са. В нормалния свят е недопустимо един закон да не бъде изпълнен. Това означава, че парите са изхарчени за друго. Това кълбо трябва да се разплете докрай и да се разбере истината. След като ВСС и Министерството на финансите носят отговорността да има пари за тази дейност, те трябва да кажат къде са.
- Спирането на дигитализацията се случва след предизборното обещание на ГЕРБ за електронно правителство и в разрез със Стратегията за електронно управление 2010 - 2015 г.

Някой спомня ли си за Постановление №33 от 1987 г., с което по времето на комунизма бяха създадени първите търговски банки, впоследствие почти всички фалирали? Или за Указ 56 от 1989 г., с който започна преходът към капитализма в България още преди да бъде отменен господстващият социалистически строй?


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


17 коментара
 • 1
  tanas avatar :-?
  Танас

  Браво за статията и перфектен коментар на адвокат Кашъмов.
  Трябва яко ръчкане и постоянно искане на писменни отговори за да могат след това да отговарят за действията / бездействията които са умишлено престъпно бездействие. / поне според мен /

 • 2
  hukuu avatar :-|
  hukuu

  Цялата процедура след изтичането на срока за пререгистрация беше меко казано странна. Трудно ставаше ясно, дали съответните търговци ще бъдат прекратени, ликвидирани, заличени.

  Кредиторите на непререгистрирани търговци бяха възпрепятствани да предприемат каквито и да е действия до излизането на списъците на окръжните съдилища, а сега изведнъж това отпада и всички са длъжни да искат ликвидация.

  Това със списъците може би не беше съвсем лоша идея, макар и като цяло без съвсем ясен смисъл.

 • 3
  cinik avatar :-|
  cinik

  Специално за "интересните съдружия" има проверка в АПИС - абонаментът е 200 лв годишно

 • 4
  right avatar :-|
  Десен

  В САЩ регистрирах фирма с $10, и една химикалка. Във Англия регистрирах фирма с $10 паунда сам като си попълних един формуляр. В Германия - същото, ама по-скъпо ми излезна - €15 заради някаква заверка. В Австрия - €10, във Франция - €10, в Испания - €10.
  В България - 120 лв. И те правят на глупак като не ти казват куп неща, за да ти връчат отказ, с който после да платиш още 120 лв.
  Нека закона да постанови - при отказ - таксата се запазва и не се плаща нова, да видиш как ще заработи АВ на пълни обороти. И да отпадне изискването пълномощници с електронен подпис да могат да подават само адвокати, нотариуси и ЧСИ. Нека всеки с Е-подпис да може да подава като пълномощник. Това ще облекчи супер много работата, защото сега масово отказите са на хора които имат е-подпис и са си подали всичко но не са адвокати и съответно са им отказали регистрацията на фирмите им. Тая препрегистрация трябваше да стане служебно, а не да се киха на адвокати само за глупости и за такси. Ами публикуване на отчет - 50 лв, това къде го има?

 • 5
  right avatar :-|
  Десен

  До коментар [#3] от "cinik":
  Целта е регистъра да е публичен, както е навсякъде.
  В Холандия и Германия е платен - по €1.50 за извлечение.

 • 6
  cinik avatar :-|
  cinik

  До коментар [#4] от "Десен":

  Ами това за фирма с 2 лева учредителен капитал да се иска капиталът да е внесен по набирателна сметка? За тази услуга банката събира такси откриване сметка, закриване сметка, внасяне в брой, теглене в брой, издаване на удостоверение. Общо 130 лева за да докажеш внесени 2 лева.

 • 8
  dimitarcho avatar :-?
  dimitarcho

  До коментар [#4] от "Десен":
  Можеш ли да ми обясниш от къде си взел тези цени?
  Регистрация на ООД струва
  -В Германия-GmBH-4000€
  -В Австрия-GmBH-6000€
  -Във Франция-SaRL-3600€
  -Испания-SRL-700€
  -В САЩ-LLC- в зависимост от щата не по-малко от 1000€

 • 9
  zamen avatar :-|
  Чарли Мишкин

  До коментар [#8] от "dimitarcho":
  Човека говори за фирма (може би еднолична), а не конкретно за ООД. Но отговора на "Десен" ще е интересен, за да видим кой от вас е коректен в цените.

 • 10
  rkirov avatar :-|
  rkirov

  До коментар [#8] от "dimitarcho":
  Тъкмо и аз това щях да питам . Няма такива цени от по 10 евро освен ако не са за някакви разрешителни за бояджия или за хамалин , някакъв подобен тип "свободна професия" (не знам как точно да го класифицирам)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход