През задния вход...

Управлявaщите обмислят законодателна промяна, която да позволи на съдебните помощници да стават магистрати без конкурс

"Ама това не беше ли детето на Х от ВСС?

"Да, станала е съдия. Нали знаеш, че майка й я тика навсякъде..."

Махаме имената от този автентичен диалог между уважаван магистрат и юрист само за да защитим източниците си. Ако има омерта в съдебната система, то тя със сигурност е обгърнала роднинските назначения. Те се случват тихомълком. Само ако историята придобие публичност, родителите - магистрати или членове на ВСС, излизат открито и казват: "Детето е умно, само е успяло."

Роднинските назначения не обичат конкурсите - дават публичност. Ако може, добре е нещата да стават по втория начин. Ето защо, когато това лято измежду предложенията за промени в Закона за съдебната власт, по които работи група към Министерството на правосъдието, се появи предложение-вратичка за заобикаляне на състезанието, магистратите изтръпнаха. Става дума за една позабравена идея - помощниците на съдии и прокурори, които са част от администрация и се назначават под зоркия контрол на съдебните началници, да могат да стават магистрати без конкурс.

Ако предложението бъде прието, това ще бъде вратичка за заобикаляне на конкурсите в съдебната система и поредната възможност за назначаването на близки и роднини. А последното е по-скоро практика, отколкото изключение.

Хайка за съдебни помощници

Идеята на съдебните помощници е да улесняват работата на съдиите – подготвят проекти на съдебни решения, събират съдебна практика и по този начин ги разтоварват от част от задълженията им. Те са част от съдебната администрация и са на пряко подчинение на председателя на съответния съд. Никъде не е регламентирано на какъв принцип се разпределят, нито какви са им задълженията и правомощията. Според магистрати неясният статут дава допълнителна власт на съдебните началници, които могат да "разтоварват" послушните съдии, като им осигуряват помощ. Магистрати разказаха, че има съдилища, където те вършат роля на "секретарки" на административните ръководители - носят им кафе и отговарят  на телефоните им.

Съдебните помощници се назначават след конкурс, но той се провежда от назначена от председателя на съответния съд комисия. Крайното решение за това кой ще бъде назначен и кой не отново се взима от председателя на съда. Според председателя на комисията по съдебна администрация във ВСС Вельо Велев (виж интервюто) съветът е разписал критериите, по които се избира броят на съдебните помощници в съдилищата, но от практиката на ВСС виждаме, че това става по-скоро на неясни критерии.

Така например на най-натоварения съд в страната – Софийския районен съд, е отказано на два пъти откриването на щат за съдебни помощници, като за сметка на това е било разрешено на... районния съд в Нови пазар и на най-ненатоварената апелативна прокуратура в страната – Военната.

"Съдебният помощник е по-лесното решение на кадровия дефицит в съдебната система. Особено както е при нас при незапълнен щат", заяви Галина Николова, председател на РС - Нови пазар. Съдебният помощник, който от януари работи в съда, "бил много полезен" и помагал много за делата.

"Бих направил всичко, което трябва, за да се облекчи работата в съда. Но е въпрос на анализ каква е необходимостта. Съдебните помощници са част от решението на натовареността, но не ми е лесно да кажа: утре ще поискам еди-колко си бройки. Предишното искане беше за три бройки - както виждате, малко, но тогава, а и сега нямаше къде да ги настаним физически. Виждането на предишния председател Красимир Влахов беше, че те могат да получават задачи и да работят от вкъщи. Сега, когато проблемът със сградния фонд на СРС е на път да се реши, ще може да се погледне по друг начин към тази възможност за облекчаване работата на съда", коментира Методи Лалов, който е и.д. председател на Софийския районен съд.

През последните месеци ВСС усилено увеличава бройките за съдебни помощници, като видимо фаворизира някои съдилища за сметка на други. Шампион в това отношение е Върховният административен съд. През последната половин година по искане на председателя на ВАС Георги Колев ВСС е създал 17 допълнителни щатни бройки за съдебни помощници, като с това общият брой на съдебните помощници в съда става близо 30. Явно тази бройка не е вързана с броя на дела, които минават през съда ( 22 хил. за 2011 г.), докато през същото време в Софийския градски съд има 10 съдебни помощници (според достъпните данни), а минават двойно повече дела – 45 хил. Във Върховния касационен съд, където минават малко над 10 хил. дела на година, има девет съдебни помощници.

Да уредим децата...

Неясното разпределение на ресурсите за съдебните помощници става в контекста на не особено убедителната кадрова политика на съвета. По време на настоящия мандат на ВСС близки и роднини на една трета от членовете му започнаха работа в съдебната система. Още в началото на мандата за съдебни помощници във Върховния административен съд бяха назначени синът на Марияна Дундова (член от парламентарната квота) – Николай, дъщерите на Цони Цонев, Божидар Сукнаров, Цветанка Табандова и Мая Кипринска – Светла, Мая, Неда и Слава. Последните две след това спечелиха организираните от ВСС конкурси и станаха съдии. Зетят на Сребрина Христова стана председател на районния съд в Костинброд. Синът на Светла Данова беше назначен на административна работа в Софийския градски съд...  Наскоро снахатa на Елена Митова, която беше избрана от парламентарната квота, стана зам.-председател на Административния съд в София (самата Митова не участва в гласуването.)

Не ни разбирайте погрешно - няма абсолютно нищо лошо в това децата на членовете на ВСС да работят в съдебната система. Много често обаче този тип назначения създават мрежа от зависимости, които могат да се превърнат в основния мотив за кадровите решения на съвета.

Един конкретен пример - синът на члена на ВСС Светла Данова беше назначен в администрацията на съда (служител по сигурността на информацията) от бившия председател на съда Светлин Михайлов. След това Данова беше един от най-яростните защитници на Михайлов при опита му да спечели втори мандат в съда. Когато след няколко години за председател бе избрана Владимира Янева, Светла Данова беше един от най-експлицитните й поддръжници, а впоследствие самоотвержено я бранеше от всякакви "атаки" и накрая беше в основата на уволнението на основния критик на Янева - Мирослава Тодорова.

Отплатата не закъсня. В началото на този месец председателката на Софийския градски съд Владимира Янева предложи, а ВСС единодушно прие от прост служител по сигурността на информацията синът на Данова да стане началник на отдел.

"Няма никакво значение, че аз работя във ВСС, а синът ми стана началник на отдел", коментира Светла Данова и допълни: "Той работи това отдавна, добър е в работата си и заема това място, защото го заслужава. Вярно е, че подкрепих Владимира. Бих го направила пак с чиста съвест. Синът ми има две висши образования. Започна работата си при Светльо Михайлов, после при Георги Колев и сега - приЯнева - да си на работа при трима различни ръководители значи си добър."

Допреди четири месеца Янева беше "началник" и на дъщерята на Мая Кипринска и Цветанка Табанджова, но след това ВСС ги назначи за съдии в Софийския районен съд (спрямо който Янева пак може да осъществява контрол). Мая Кирпинска беше един от петимата магистрати, които издигнаха кандидатурата на Владимира Янева за председател на Софийския градски съд. Божидар Сукнаров и Цони Цонев (чиито дъщери са били съдебни помощници във ВАС) бяха сред 17-те магистрати, които номинираха Георги Колев за председател на Върховния административен съд.

Когато са провеждани тези важни за съдебната система избори, членовете на ВСС не са обявявали фактите, че децата им са на подчинение на административните ръководители. Някои от тях са пускали декларации по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси за това, че е възможно настъпването на интерес при избора (Георги Шопов, когато дъщеря му - прокурор в Софийската районна прокуратура, беше повишена в ранг; Мая Кипринска и Цветанка Табанджова, когато дъщерите им бяха назначени за съдии, и Елена Митова).

Става дума за елементарен рефлекс. За сравнение -  дори в Търговския закон има изискване директорите да разкриват информация, която може да им повлияе при разглеждането на определено решение.

При особеностите на ценностната система на кадровиците на Темида самата идея съдебните помощници да могат да стават магистрати звучи, хм, екстремно за независимостта на съда.

До редакционното приключване на броя от правосъдното министерство не отговориха на запитването дали предложението съдебните помощници да стават съдии без конкурс е останало в закона. При всички положения обаче последната дума обаче ще има Народното събрание, където ГЕРБ има както достатъчния брой депутати, така и опита с лобистки поправки.

Ако това се случи, това ще е един от примерите за заобикаляне на нормалните правила, и то от хората, които са призвани да ги пазят.

По темата работиха: Лора Филева и Страхил Василев