Кой как се представи...

...на изслушването в парламента на кандидатите за ВСС

Изслушване на кандидатие в пленарната зала
Изслушване на кандидатие в пленарната зала    ©  Надежда Чипева
Изслушване на кандидатие в пленарната зала
Изслушване на кандидатие в пленарната зала    ©  Надежда Чипева

Юлиана Колева, депутат от ГЕРБ

Не успя да разсее съмненията, че ще е зависима от партията, която я е направила депутат. Тя дори даде пример с този ВСС, който не бил зависим, щом взимал решения с 18 или 19 гласа, при положение че политическата квота е от 11 човека. Подобно на останалите кандидати представи публичността като панацея на всички проблеми и "икономически, политически и всякакви други известни или неизвестни" зависимости. Виждането й за независимостта на съдебната система като нещо "имагинерно" притесни депутатите от опозицията.

Тодор Мерджанов, прокурор от ВАП, номиниран от независими депутати

Говори общо и пожелателно за ВСС, който трябва да изработи "амбициозна програма" и "да наблегне на наболелите проблеми", като това да стане в "точно разписани срокове." Идеята му Инспекторатът към ВСС да се занимава с оценката на магистратите също беше странна. Мерджанов съзря за проблем при избора на административни ръководители фактът, че атестирането им не дава ясна картина за техните "администраторски умения."

Каролина Михайлова, съдия в ОС - Варна, номинирана от ГЕРБ

Отправи тихи критики към настоящия състав на ВСС: "С действията си досегашният ВСС не изпълни задълженията си да отстоява вътрешната и външната си независимост. Вътрешната независимост може да бъде отстоявана чрез подбора на кадрите, затова трябва да има едни обективни критерии, при които да се избират." Тя също похвали прозрачната процедура и каза, че може да се използва при избора на главен прокурор: "Това е една възможност да се проявят качествата на участниците." Според нея ВСС трябва да е "лоялен" към съдебната система. Съдия Михайлова така и не предложи конкретни идеи, а само подхвърли, че трябва "да се създаде работна група", която да изготви "анализ" на натовареността.

Васил Петров, адвокат, номиниран от ДПС

След като бавно и напоително преразказа биографията си, Петров реши за необходимо и да направи детайлен анализ на това какви са правомощията на Инспектората към ВСС, на който той беше член до скоро. По същество обаче той също не каза много. За натовареността: "Това е проблем, решаването на който не търпи отлагане" и за който е необходимо оптимизиране. След това каза, че ще работи за изграждането на "единен информационен продукт", но така и не стана ясно за какво точно ще бъде той - за движението на делата или за разпределянето им. Това щяло да се реши на първото заседание на ВСС. Накрая подкани депутатите: "Вие сте мъдри, очакваме мъдро решение."
Йордан Давчев, директор на пловдивското следствие, предложен от "Атака"

"ВСС трябва и за в бъдеще да отстоява своята независимост настойчиво и безкомпромисно", и "независимостта на съдебната система е функция от независимостта на всеки един от нейните членове", пожела Давчев и каза, че гаранцията срещу намесата в работата на съвета е "прозрачността за професионалната, обществената и моралната дейност на всеки един от членовете на ВСС". Давчев не успя да даде логично обяснение за разминаванията в имотните си декларации - първо каза, че не можел да обявява едни и същи факти два пъти, после, че е имало техническа грешка, а накрая призна, че имал "интензивно движение на имотите".

Надя Пеловска, председател РС Враца, номинирана от БСП

За разлика от повечето кандидати беше конкретна в идеите си за решаване на проблемите в системата, като посочи три механизма за натовареността - съдебна география, създаване на норма на натовареност, ограничаване на командироването за решаване на неотложни случаи. Пеловска, която беше предложена от гражданската квота, не говори и абстрактно за независимостта на системата.

Тя каза, че ВСС не трябва да къса връзката с магистратите, които имат идеи как да решат проблемите на системата. "Свидетели сме на безпрецедентни действия в съдилищата от самите магистрати, с което те опитват да решат проблемите си, подсказвайки на ВСС."

Незабравка Стоева, адвокат, номинирана от БСП

Говори за противоречивата практика - съдебна и дисциплинарна: "Противоречивата съдебна практика наслагва у обществото чувство за неправда, съмнение за корупция." Тя каза, че в практиката си на инспектор се е сблъскала с проблеми със случайното разпределение на делата, но какво е последвало от това, така и не стана ясно. Според нея от недоверието към цялата съдебна система страдат редовите магистрати, които в голямата си част работят съвестно. Без да коментира проблема и да предлага решение, тя каза: "Независимостта е необходима, тя не е привилегия на съдията, а гаранция за безпристрастно правосъдие. Трябва да я браним."

Галя Карагьозова, съдия във ВАС, номинирана от БСП

Тя също разби клишетата и вместо да срича концепцията си, говори открито за проблемите.  "Би било глупаво да отричаме, че няма опити за влияние в системата. Би трябвало да се запази комисията за превенция на корупцията към ВСС, да се задълбочи нейната дейност и да се правят много сериозни и задълбочени анализи за конфликт на интереси." Карагьзова изрази становище, че трябва да се въведе забрана роднини на членове на ВСС да бъдат назначавани или повишавани в съдебната система. Тя първа маркира проблема, че останалите кандидати са говорили за несъществуващи законови постановки. "Трябва да се прави разграничение между публичност и прозрачност, разликата между които в момента не е ясна на много от членовете на съвета", каза още Карагзова.

Магдалена Проданова, зам. апелативен прокурор на София, номинирана от ДПС

Според Проданова липсата на доверие към работата на ВСС и съдебната система може да бъде решена с "една политика за информиране на обществото". После запълни експозето си с очевидни констатации, като "ако има данни за корупционни практики или конфликт на интереси, трябва да бъдат предприети незабавно необходимите дейности" и че дори и съдебната власт да бори корупцията, "самата тя не е застрахована от наличието на такава". Проданова предложи създаването на "изследователско-научен център, който да прави проверка на практиките и да предлага мерки за създаване на нови практики и мерки за борба с корупцията."

Соня Найденова, съдия в СГС, номинирана от ГЕРБ

Тя също бягаше от клишетата. Успя детайлно да говори за проблема с натовареността на магистратите, като каза, че според нея трябва освен индекс за натоварване да има и "показател за определяне на времето, необходимо за разглеждане на делата." Според съдия Найденова  има нужда от "унифицирана системата за разпределение на делата". Не успя да даде конкретен отговор за това как трябва да бъде избран следващият главен прокурор: "Не смятам, че един член на ВСС може да вземе сам решение, съветът е колективен орган. Трябва да се изготвят правила за обезпечаване на процедурата. Дано кандидатите за главен прокурор да бъдат повече от един."
Ясен Тодоров, следовател в София, номиниран от "Атака"

"Декларирам, че нямам неплатени данъци, не членувам в тайни организации, не съм бил масон, не съм бил агент на ДС, не съм бил в конфликт на интереси", започна представянето си Тодоров. В опит да отговори на въпроса на НПО за критиките към Инспектората към ВСС, на който той беше член, Тодоров каза, че "за да изпълняваш поръчки, трябва да си зависим". Каза, че не е намерил съдействие от ВСС за проблемите във връзка с нередности по разпределението на делата. Факт за който самият инспекторат не е говорил. Също даде пример за "настоящото изслушване" като добър модел за избор на следващия главен прокурор.

Светла Петкова, председател на отделение във ВАС, номинирана от ГЕРБ

Тя  е сред фаворитите на управляващите и подобно на повечето номинирани говори общи приказки - ВСС да анализира доклада на ЕК, "да предприеме конкретни действия", "ВВС трябва да е независим". Когато бъде конституиран новият съвет, "следва да се определят отговорни комисии, вътрешен контролен орган, който да прави проверки". Светла Петкова каза, че според нея председателят на ВАС може еднолично да сменя предмета на отделенията в съда и не е задължително това да става от общо събрание на съдиите, както е по закон и на практика.

Владислав Славов, конституционен съдия, номиниран от СДС

Опитът, който той има като администратор в системата, помогна на Славов да говори компетентно за проблемите. Въпреки това той също се впусна в обяснения какви законодателни промени могат да се направят. Не успя да даде убедителен отговор на въпроса дали с присъствието си неизменно по върховете на съдебната власт от 1991 г. насам се чувства съпричастен по някакъв начин за сегашното й състояние. Той каза, че е "създал ВАС от гола поляна", а през 2003 г. е бил избран за член на КС "заради своите заслуги."

Димитър Узунов, председател на РС - Сандански, номиниран от РЗС

Той назова директно проблемите на отиващи си ВСС - скандалите "Красьо" и "Приморско", изборите на административни ръководители.  "Публичността се бърка с прозрачността. Изборът на административните ръководител и на тримата големи оказват влияние върху цялата система", каза още той и сподели, че е притеснителна практиката изборите на главен прокурор и председателите на върховните съдилища да стават, след като е издигната номинация от необходимия, за да бъдат избрани брой гласове - "това ограничава конкуренцията".

Валентина Драганова, прокурор във ВАП, номинирана от ГЕРБ

Освен че изчете концепцията си, Драганова зацикли на "прозрачността". Някои от представените от нея идеи звучаха силно притеснително, като например предложението в София да се направят много районни съдилища, което щяло да създаде състезателност между магистратите. Прокурор Драганова показа и явно непознаване на някои от проблемите на съдебната система, като каза, че "имало много дела" по Закона за достъп за обществена информация, защото съдебните решения не били достъпни. Тя предложи актовете на съдилищата да се качват в "интернета". Кандидатът на ГЕРБ с видимо нежелание отговори на въпроса дали ще брани магистратите от опит за вмешателство в работата им.

Бойко Рашков, следовател, номиниран от БСП

След като изпрати "поздравления за настоящия парламент" за публичността, която била "достоен отговор" на критиките за "задкулисност, партизанщина и други подобни квалификации...", Бойко Рашков призна, че не познава работата на настоящия ВСС и затова няма да му прави оценки. Рашков отказа да отговори на смисления въпрос за това какво е решението на проблема с "правните фамилии", който беше зададен от депутата от РЗС Емил Василев, а каза само, че се гордее с нея. Той така и не обясни как ще гарантира, че ще остане независим от партията, която го номинира, и каза, че някой се опитва да сатанизира кандидатите от парламентарната квота.

Мария Кузманова, съдия в СГС, номинирана от ГЕРБ

Тя разви тезата, че "положителният имидж на ВСС" зависи от "медийната политика на съдебната власт" и предложи нестандартната идея да се създаде клуб на журналистите, които да получават "писмена информация". Съдия Кузманова се обяви и за регулиране на интернет форумите. По въпроса за независимостта на съдебната система тя каза, че гаранциите са "определени в конституцията". Тя каза още, че не е работа на инспектората да гледа качеството на съдебните актове.