Ангел Семерджиев: Нито един проект за възобновяема енергия няма да фалира

Председателят на ДКЕВР пред "Капитал"

Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР
Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР    ©  Цветелина Белутова
Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР
Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР    ©  Цветелина Белутова

Само за няколко месеца Държавната комисия за енергийно и водно регулиране взе няколко противоречиви решения, които изправиха първо електроразпределителните дружества, а след това производителите на възобновяема енергия на границата на фалита. Всички те бяха взети заради бума на фотоволтаичните централи, чиято инсталирана мощност надвиши към средата на годината 600 MW. За да не се натоварва крайната цена, първо ЕРП-ата бяха принудени да плащат от джоба си за всички проекти, които са били инсталирани свръх техните прогнози. Това обаче щеше до доведе ЕВН до банкрут още в края на този месец. За да се избегне това, на ВЕИ-ата беше наложена нова такса за достъп до мрежата. Тя обаче не зависи от реалните разходи, които ВЕИ-ата предизвикват, а от времето, в което съответната инсталация е пусната. Това създава убеждението, че таксата всъщност се опитва да прикрие регулаторния провал, допуснал прекалено високи преференциални цени. За някои от фотоволтаичните централи, пуснати в първата половина на годината, таксата достига 40% от преференциалната им тарифа - за доста проекти това няма да е проблем, но за други, които са закупили оборудване преди падането на цените му, това означава фалит.

Съответно вече две седмици производителите на зелена енергия протестират, тъй като за някои от тях това означава фалит. Асоциацията на банките в България пък предупреди, че масови фалити ще доведат до това, че финансовите институции ще получат множество лоши кредити, с което ще намалее тяхната възможност да кредитират икономиката на страната.

Затова "Капитал" поиска интервю от Ангел Семерджиев, председател на ДКЕВР. Преди то да започне, Семерджиев е имал среща с представители от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), които са искали да разговарят с него по същия въпрос.

Г-н Семерджиев, може ли да обясните мотивите си за налагането на такса достъп само за ВЕИ централите?

Мотивите са разходите, които възникват за управление на системата заради нововъведените в експлоатация около 600 мегавата фотоволтаични мощности. Например за пускането на тези централи в експлоатация се спира работата на конвенционалните централи, които дават евтината енергия, а за това, че са спрени, без да произвеждат енергия, им се плаща така наречената разполагаемост. Енергията, произведена от възобновяемите източници, задължително се вкарва в системата, а при намаленото потребление на електроенергия това създава допълнителни разходи по управление на система. Разходите, които ВЕИ-ата предизвикват за настоящия ценови период, трябва да бъдат заплатени от тях. Това е принципът, разходите трябва да се прехвърлят към този, който ги предизвиква.

Какви са вашите изчисления за тези разходи?

Засега искаме да изчакаме и да видим реални числа, но нашите прогнози са за допълнителни разходи от 230-240 млн. лв. за периода юли 2012 - юни 2013 г. Според ЕРП обаче тези прогнози са по-ниски от реалните разходи и те пак ще бъдат в минус. Преди това всички разходи се покриваха за сметка на НЕК.

Как ще коментирате аргументите, че таксата е дискриминационна и че не са спазени всички процедурни изисквания по нейното приемане?

Законът предвижда временните цени да се въвеждат по такъв ред. Това е незавършено производство. Щом ЕРП не са ни предложили цени, е необходимо ние да ги определяме, а след това се предвиждат мерки за тяхното компенсиране. Тази изключителна нервност не мога да си я обясня. Ние обясняваме правилно как стоят нещата, но трябва и ръководителите на асоциациите, които повече разбират от обикновения инвеститор, да обяснят за какво става въпрос.

Таксите не са дискриминационни, защото те разпределят тежестта в зависимост от това кой кога е бил присъединен и в каква степен е предизвикал тези разходи. Точно тези непланирани мощности, въведени от началото на годината в такъв голям обем, предизвикват най-големи разходи за балансиране и включване в системата. Тези разходи не са били предвидени като елемент на ценообразуването, тъй като не е било ясно, че ще бъдат въведени в експлоатация.

След въвеждането на таксата за достъп всички проекти за възобновяема енергия са осигурени с норма на възвращаемост 7-9%. Тоест самата цена за достъп няма да засегне бизнеса на нито едно от тези предприятия. И аз съм сигурен, че нито един проект няма да фалира. Преди това по нашите модели и оценки за някои проекти тази норма е била 20-30%, а за други и повече. Тези, които са присъединени от началото на тази година, са с над 20% възвращаемост. Ние оценяваме разходите като за европейски компании, ако някой е намалил разходите си, като е купил евтини китайски панели, може да има и 50% възвращаемост. С такава норма не работи никой в България.

Не е ли точно в това проблемът, че не са били предвидени?

Как да бъдат предвидени, като те се включват в експлоатация например на 20 юни. Ценовият процес, знаете, започва от януари. Значи още тогава ЕРП-ата трябваше да дадат прогнози за цени, в това число и за възобновяемите. Включително до май обаче никое от ЕРП-ата не е прогнозирало такива количества, дори на обществените обсъждания и в документите, които те даваха, не са давали прогнози, че ще присъединяват такива количества фотоволтаици. Това стана ясно чак през юни, когато бяха издадени разрешения за ползване.

Имате ли опасения, че България може да понесе критики от ЕК заради въпросното решение? Дори нещо повече - наказателна процедура за нарушаване правилата на конкуренцията?

Категорично не. Ние сме задължени по директива да имаме механизъм за насърчаване на възобновяемите източници. Ние така сме ги насърчили, че вече имаме толкова фотоволтаици, колкото трябваше да имаме през 2020 г. Никой не може да ни обвини, че не сме насърчили тяхното изграждане. Също така ние сме напред с индикативния график и никой не може да ни направи забележка. Процесът за ограничаване на цените на енергията от възобновяеми източници започна много по-рано в Европа. При нас това започна на практика от 1 юли, когато определихме новите цени, т.е. ние малко закъсняхме.

Това не е ли грешка на комисията? Защо не намалихте преференциалните тарифи по-значително още през миналата година. Така този непредвиден бум можеше да бъде избегнат?

Към 1 юли 2011 г., когато определихме цената от 485 лв., ние бяхме критикувани от фотоволтаиците, че това е много ниска цена. Тя беше ниска за онзи момент, но междувременно от началото на годината рязко паднаха инвестиционните разходи на фотоволтаиците. Ако тогава към февруари бяхме направили нова цена, тя сигурно щеше да е 300 и няколко лева. Понеже нямахме възможност по закон да променим тогава цената, всички, които построиха до 1 юли, се възползваха от високата цена. Затова имаха много по-висока възвращаемост, отколкото останалите възобновяеми, изграждани в друго време.

Да, но от фотоволтачината асоциация още тогава имаха и други предложения за намаление на тарифите?

Те обаче противоречат на закона, който казва как точно се определя преференциалната цена.

Добре, вие казвате, че основният проблем за непредвидените разходи в мрежата са именно тези мощности, които са били присъединени в първата половина на годината. Не би ли трябвало в този случай да определите цена за достъп само за тях, тъй като останалите няма как да предизвикат непредвидени разходи за системата?

Не бих казал, че това би било правилно. Това го обяснихме и на ЕБВР и те го разбраха. Възобновяемите мощности в България нямат никакви допълнителни разходи за участието в електроенергийния пазар. Те не участват нито в балансирането, нито дават графици, не плащат такси за неспазване на графици, а това предстои. Във всички страни производителите на възобновяема енергия спазват определени правила и имат допълнителни разходи. При нас те нямат и досега тези разходи бяха покривани от Националната електрическа компания, а след това чрез цените от всички потребители. Преди обаче количествата не бяха чак толкова големи. Сега, когато количествата са значими и имаме над 1000 мегавата, те започнаха да тежат на системата и трябва сами да поемат разходите си.

А нямаше ли някакъв по-справедлив механизъм, с който производителите на възобновяема енергия да поемат разходите си?

Възможно е с други механизми тези разходи да се покриват. Но всички предприятия по веригата работят без резерви, за да осигурят най-приемливи цени за крайните потребители. Няма откъде да се вземат тези пари, за да се плати допълнителният разход за възобновяемите и те да продължат да работят така безоблачно и безпроблемно. Няма откъде да се вземат тези пари. Другият начин е самите потребители да платят тези цени, като вдигнем крайната цена на енергията, което за нас не е допустимо като регулатор.

Кога може да се очаква да се приеме окончателна такса и може ли тогава да се мисли за уеднаквяване на тарифите?

Да, аз обясних защо таксата е различна за този ценови период. Разбира се, когато се уточнят конкретните разходи, които предизвиква всяка отделна централа, тогава цените ще се уточнят на базата на конкретни цифри. Трябва обаче да мине определен период от време, за да се види как работи системата при условията, създадени от 1 юли. Този процес още не е завършил, тъй като някои от централите още правят изпитания, въпреки че имат разрешение за ползване. Така че не всички работят с пълния си капацитет. Това ще се уточнява в следващите месеци.

Докато не се натрупа информация, за нас това са справедливите цени за достъп. След като се натрупа, цените ще бъдат коригирани. Не плашете тези хора, не става въпрос за още 20 години, а за още няколко месеца. Освен това всички паркове работеха целия юли и август, най-силните месеци, без да плащат нищо.

Т.е. може ли да се мисли, че когато получите цялата информация, може да има уеднаквяване на цената за достъп?

Разбира се. Тогава може да се мисли за друга система за разпределение. Уеднаквяване не е дума, която ми харесва, цената трябва да отразява разходите, които се правят.

А кога може да се мисли за отпадане на тази такса?

Тогава, когато чрез други механизми се покриват тези разходи. Например участие на балансиращия пазар, заместващи мощности. В много държави който изгражда източник на възобновяема енергия, е длъжен да изгради и заместваща мощност.

Това обаче е свързано с нови законодателни промени.

Да, нашето законодателство беше възможно най-благоприятното за изграждане на възобновяеми мощности. В момента, когато те вече са нараснали значително, трябва да се усъвършенстват механизмите за управление на разходите, които те предизвикват.

Не е ли точно в това проблемът, че законодателството беше прекалено благосклонно?

Трябва да призная, че това е основният проблем и че измененията в закона за възобновяемата енергия се забавиха. Трябваше по-рано да се предприемат мерки, което щеше да създаде по-сигурна, устойчива и предсказуема среда и нямаше някои от инвеститорите сега да се чувстват подведени. Трябваше да дадем правилните сигнали по-рано. В Чехия също закъсняха и въведоха данък с обратна сила.

Как ще коментирате факта, че след приемането на методиката за разпределение на разходите за изкупуване на ВЕИ ЕРП реализираха значителни загуби, от които най-съществени ЕВН?

При ЕВН имаше най-голяма разлика в прогнозите, които те си бяха дали в цените и действително присъединените възобновяеми източници. Затова сега при тях е най-критична ситуацията и те реализират най-големи загуби. Но ЕРП имат други задължения, те трябва да поддържат мрежата, за да имаме всички електроенергия. Ако мрежата се разпадне заради липса на инвестиции, защото трябва да се плаща на възобновяемите, никой няма да ни прости спирането на електроподаването.

В случая интересите на всички са запазени и балансирани, просто възобновяемите присъединени към 1 юли ще печелят по-малко и ще удължат периода на връщане на инвестицията си за повече от 2 години, което е напълно приемливо за електроенергията.

Може ли да се очакват нови регулаторни изненади от ваша страна?

Не, ние нямаме нов проблем, който да се появява. Това беше проблем, който се създаде заради изключително благоприятните условия, които се създадоха за възобновяемите източници. Такива условия повече няма да има.

Министърът на енергетиката Делян Добрев каза, че сега вече имате възможност да променяте дългосрочните договори на ТЕЦ "Контур глобул Марица-изток 3" и ТЕЦ "AES Гълъбово". Ще го направите ли и как?

В новия закон за енергетиката се дава възможност да се започне процес на предоговаряне на някои от условията. Този въпрос беше обсъден и с ЕБВР, че договорите с тези централи са сключвани при различни условия от тези в момента. Тъй като по тези договори страна е Националната електрическа компания, инициативата трябва да е тяхна, а ние като регулатор, който признава разходите, ще се стремим да намаляваме признатите разходи, за да се намалява цената на електроенергията. В тази връзка ще започнем анализ на всички ценови елементи, за които имаме основание да бъдат преразгледани, и ще искаме от НЕК да започне предоговаряне на условията по тези договори. Така ще има баланс на интересите, който в момента е на страната на инвеститорите. Те останаха незасегнати от кризата и от подхода, който имаме към всички останали централи. Всички предприятия работят при силно ограничаване на приходите, без това да се отнася за тези централи.

За какъв процент намаление може да се говори?

На този етап е трудно да се каже. Но ако вземем за сравнение цените на подобни централи, като например държавната ТЕЦ "Марица-изток 2", това означава, че поне едно 15-20% могат да се намалят.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


32 коментара
 • 1
  purple_rain avatar :-?
  purple_rain

  "Преди това по нашите модели и оценки за някои проекти тази норма е била 20-30%, а за други и повече. Тези, които са присъединени от началото на тази година, са с над 20% възвращаемост. Ние оценяваме разходите като за европейски компании, ако някой е намалил разходите си, като е купил евтини китайски панели, може да има и 50% възвращаемост. С такава норма не работи никой в България."

 • 2
  purple_rain avatar :-?
  purple_rain

  "Няма откъде да се вземат тези пари, за да се плати допълнителният разход за възобновяемите и те да продължат да работят така безоблачно и безпроблемно. Няма откъде да се вземат тези пари. Другият начин е самите потребители да платят тези цени, като вдигнем крайната цена на енергията, което за нас не е допустимо като регулатор."

 • 3
  purple_rain avatar :-?
  purple_rain

  Капитал мисля,че това е достатъчно като отговори на провокативните ви въпроси и трябва да престанете с лобирането и с манипулациите относно ВЕИ-тата само защото собственика ви Иво Прокопиев има големи интереси там и печели сериозно от този пазар на енергия.

 • 4
  peshokev avatar :-|
  peshokev

  "Нито един проект за ВЕИ няма да фалира.." защото Семерджиев ще ги дотира от собственият си джоб при нужда или защо е врачка? Аз залагам на третото, че е поредният празнодумец, облъчващ овчарлъка, до като се точи ножа...

 • 5
  radismela avatar :-|
  Radi Kapsazova

  Ами простичко решение на проблемът, които в Германия кръстиха '50.2'
  Нека се въведе новият немски стандар, които на простичък език, означава, в момента , всички централи от ВЕИ, са задължени да работят на принцип има мрежа - работи, няма не работи, това създава проблем при по голяма мощност, и немците, въведаха стандарт, с които задължиха всички централи да работят на 'островен режим' т.е. при отпадане на мрежата , изключването да е постепенно. И си решиха проблемите с 'мрежово осигуряване'. Ако в комисията не го знаят, то мисля, че .... те знаят какво да е редно да направят.

 • 6
  bibiiip avatar :-|
  bibiiip ®

  Има си жалба във ВАС, до тогава Семерджиев да се скрие. Преди няколко дни имаше интервю с г-н Семерджиев по БНР и там се държеше толкова надменно и арогантно, че чак си позволи да каже, че ако ВАС отменят решението на ДКЕВР значи са некомпетентни и платени.

 • 7
  daria_vip avatar :-P
  daria_vip

  Мистър нето 5000 лева държавна заплата говори отново.
  Слушайте.
  Кой коли и беси ако не вечният несменяем от години ?
  Бананова република с бананови вождове .
  До 1 юли 2013 година няма да има промяна в цената на тока."
  Обаче след 1 юли 2013 необръснатият държавен регулатор Ангел Семерджиев е приготвил нови 25 % поскъпване в цената на ток и вода.
  Защо?
  Защото цените са ниски .
  Защото те следващите 35 години ще раста с подобен темп
  Защото никой български гражданин не трябва да смята че може в 21 век да притежава ток вода и телефон едновременно /
  Ниска му е заплатата ,именно и на БЕХ и ДКВР същи са им ниски .
  Именно затова гответе се за поскъпване

 • 8
  ksto avatar :-|
  ksto

  Фундаментално! Интервю, имащо за цел да създаде комплекси в тези - неразбиращите, ама имащи претенции! И да им се набият чемберите отвсякъде! Аз очевидно съм от тях в представите на Ачо.
  Все пак скромно и кротко искам да се покоментирам и да попитам:
  1. Наистина ли Ачо, си вярваш и си искрен във версията, която вече традиционно дрънкаш за "голямата изненада"?
  2. Какъв манталитет трябва да има човек, който постоянно лансира твърдение, че ФтЕЦ са се присъединявали към мрежите на ЕРП (че и НЕК) все едно, че са граждани на Столипиново и Факултето?
  3. Кой е отговорен - ЕРП-та, НЕК, МИЕТ, ДКЕВР за да не се ползва правото от мотивиран отказ за присъединяване при този очевиден наплив от входирани искания, заявления, реално строителство и т.н. процедури особено в периода края на 2011 - началото на 2012 с резултат май-юни 2012?
  4. Колко на брой и за какви видове ВЕИ, ЕРП и НЕК са издали все пак такива мотивирани откази за присъединяване?
  5. Ако са издавали (да се внимава, защото има факти и изходяща поща във всички дружества), защо ФтЕЦ се превърнаха в ИЗНЕНАДА????
  6. Защо при очевадния наплив от надпреварващи се за влизане в експлоатация ФтЕЦ към 30.6.2012 при входирани искания за присъединяване през зимата -2011-2012, ЕРП-тата и НЕК не са взели своите собствени менажерски решения (за посрещане на идващите мощности) и не са уведомявали текущо и извънредно ДКЕВР?
  7. Защо не са изпълнявани разпоредбите на ЗЕВИ, касаещи събирането и обработка на информацията за периода 07.2011 - 06.2012, кой е отговорен, кой е контролиращия орган, кой може и трябва да налага санкции и наказания? Има ли такива?
  8. Какво прави нормален човек, когато очевидно се е провалил, не се е справил със задълженията си и нанася вреди, освен вече стореното?

 • 9
  malick avatar :-|
  Княз Мишкин

  До коментар [#3] от "purple_rain":

  Абсолютно! И това интервю трябваше да бъде взето отдавна, преди бълването на змии и гущери в течение на седмици. Поне така правят сериозните медии...

  Пълна демагогия, а тръгнали те да критикуват властта...

 • 10
  stoiank avatar :-P
  stoiank

  ...Ние така сме ги насърчили, че вече имаме толкова фотоволтаици, колкото трябваше да имаме през 2020 г.....
  Хората си мислят, че сте тъпи, но не Вие сте алчни до безобразие.
  Само не знам защо не Ви изгониха, още при скока на цената, но явно всички по веригата сте 'смазани" като по учебник.
  Само че се докарахте до нивото на баснята със скорпиона, който го прекарвали през реката. Положението е такова, че не може да вдигнете повече цената/хората и тази не могат да плащат/, ЕРП са с безумна загуба - за Пловдивския ЕВН се говори 200 млн., а НЕК е декапитализиран и не може да поеме луфта. Сега се съберете Газдов, Прокопиев и цялата гилдия и си мислете кой може да пожертвате, Ковачки ли, Американските Тецове или марсианците!
  А този колкото по-дълго стои, толкова повече глупости ще наприказва.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход