МВФ: Българската икономика ще расте по-бавно от средното за региона

Високата безработица и свитото кредитиране ще продължат да пречат на растежа

Прогнозата на Международния валутен фонд за икономически растеж в Европа и в светакато цяло се базира на условието, че лидерите на еврозоната ще успеят да решат проблевите, които създава дълговата криза.
Прогнозата на Международния валутен фонд за икономически растеж в Европа и в светакато цяло се базира на условието, че лидерите на еврозоната ще успеят да решат проблевите, които създава дълговата криза.    ©  Toru Hanai
Прогнозата на Международния валутен фонд за икономически растеж в Европа и в светакато цяло се базира на условието, че лидерите на еврозоната ще успеят да решат проблевите, които създава дълговата криза.
Прогнозата на Международния валутен фонд за икономически растеж в Европа и в светакато цяло се базира на условието, че лидерите на еврозоната ще успеят да решат проблевите, които създава дълговата криза.    ©  Toru Hanai

През следващата година българската икономика ще се развива, но бавно. Това прогнозират експертите на Международния валутен фонд (МВФ) в есенния си обзор на световната икономика. Според фонда българският брутен вътрешен продукт ще расте с 1% през тази година и с 1.5% догодина, а за региона средно се прогнозира растеж от 2% за тази и 2.6% за следващата година. Проблемите в еврозоната обаче ще продължат да спъват развитието на износа и двигател на растежа ще стане вътрешното търсене, което вече показва знаци за съживяване. 

Още веднъж 1.5

В същия ден Райфайзенбанк България публикува своя ежемесечен анализ за българската икономика и повиши прогнозата си за растежа през 2012 г. с 0.5 процентни пункта до 1.5% от БВП. В същото време обаче понижи тази за следващата година - от 2.5 на 1.5% от БВП. "От една страна, това се дължи на базов ефект поради по-благоприятните очаквания за 2012 г. Основно обаче корекцията се дължи на влошени очаквания за външната среда", посочват от банката.

Анализаторите твърдят още, че в момента анализът им се базира на сценарий, при който еврозоната ще изпитва затруднения през първото полугодие на 2013 г., в резултат на което ще реализира растеж от едва 0.2% за цялата година. В частност влошени са и очакванията за нарастването на Германия, която е основен търговски партньор на България.

"В случай че предприетите мерки от страна на ЕЦБ за справяне с дълговата криза започнат да дават резултат и бъде избегната повторна рецесия, прогнозата ни за 2013 г. може да бъде повишена", допълват икономистите на банката.

Лошите новини

Въпреки че всички  прогнози са за растеж и избягване на рецесията през идната година, те продължават да сочат, че безработицата ще остане висока - около 11%.

Друг проблем  за България продължава да бъде потиснатото кредитиране. Причината е фокусирането на банковите групи от Централна Европа към бизнеса им в държавите, където се намират техните централи. Така дъщерните им банки в страните от Източна Европа ще разчитат основно на местни спестявания.