Още една доза несигурност

Спад на потреблението и на индустриалното производство отчете статистиката

Дори и потреблението на храни бележи спад през септември.
Дори и потреблението на храни бележи спад през септември.    ©  Надежда Чипева
Дори и потреблението на храни бележи спад през септември.
Дори и потреблението на храни бележи спад през септември.    ©  Надежда Чипева

Поредица от негативни сигнали за състоянието на икономиката показват данните за индустриалното производство и за продажбите на дребно през септември. И двата показателя се свиват, и то в месец, в който традиционно те отчитат растеж.

На месечна база индексът на индустриалното производство намалява с 1.8%, а на годишна - с 1.3%, като данните на Националния статистически институт (НСИ) са сезонно изгладени. Това означава, че се взети предвид всички типични за месеца фактори, които нямат отношение към индустриалното производство, но влияят отрицателно върху обема му.

Продажбите на дребно пък се свиват по съпоставими цени на август и на миналия септември, което показва, че самите домакинства купуват по-малки количества.

Песимизъм в индустрията...

Основната причина за забавянето на индустриалното производство е повторната рецесия, която обхвана много от западноевропейските държави, а те са основен пазар за експортно ориентираната българска индустрия. Потенциален проблем според експертите е, че търсенето на продукцията на българските фирми на алтернативни пазари в Азия също може да спадне, след като китайската икономика забави растежа си.

Разбивка по отделни сектори показва, че производството на облекла спрямо предходния месец намалява с 5.7%, а на хранителни продукти - с 4.1%. Машиностроителната продукция пък се понижава с 8.8%. На годишна база спада произведеният обем на химическата промишленост (с 9.1%). Свиване има също в производството на текстил с 14.6%, а специално производството на дрехи е по-малко с 12.4 на сто.

Ако няма други външни шокове, за България забавянето на индустрията ще означава запазване на сегашните продажни цени и на безработицата в сегашните й размери - около 11.5-12%. В последното наблюдение на стопанската конюнктура за октомври обаче НСИ не съобщи за нагласи сред индустриалните мениджъри да предприемат допълнителни съкращения на персонал, а за цените се прогнозира запазване на сегашните равнища поне до януари 2013 г.

...и в продажбите на дребно

Продажбите на дребно също спадат, противно на очакванията. Обикновено през септември икономическата активност се повишава най-малкото заради началото на учебната година.

Единствената стокова група, за която търсенето бележи слаб ръст от 0.6% спрямо август, са дрехите и обувките. С 14% се увеличават и продажбите по интернет.

Потреблението на храни спада с 1.5%, на компютри и мобилни телефони с 0.7% и на мебели с 0.1 на сто. Електрониката и мебелите са продукти, чиито продажби отразяват увереността на потребителите и техния оптимизъм, защото попадат в т.нар. група стоки за дълготрайна употреба.

Спада и потреблението на козметика и лекарства с 1.2% и това е втори пореден месец на понижение, като през август спадът беше 2.5%. В началото на седмицата НСИ публикува и данни за потребителското доверие, които показаха, че то е спаднало през октомври спрямо юли и тенденцията се наблюдава както в градовете, така и в селата. Друга констатация бе, че домакинствата очакват следващите 12 месеца да са по-лоши от предходните в икономическо отношение.