Избрани лъжи от театъра "Нова ядрена електроцентрала"
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Избрани лъжи от театъра "Нова ядрена електроцентрала"

Според законодателството на България нови мощности на непазарен принцип се изграждат с минимални разходи само когато снабдяването с електроенергия не може да бъде осигурено.

Избрани лъжи от театъра "Нова ядрена електроцентрала"

Нито днес, нито до 2025 - 2030 г. се налагат инвестиции в нови мощности освен във ВЕИ, за които сме поели задължение

17391 прочитания

Според законодателството на България нови мощности на непазарен принцип се изграждат с минимални разходи само когато снабдяването с електроенергия не може да бъде осигурено.

© Капитал


Преди няколко дни за около минута включих телевизора и станах свидетел на поредната лъжа на Сергей Станишев, че неговото правителство не е субсидирало проекта АЕЦ "Белене". Лъжа е, защото бившият министър-председател едва ли е забравил решението за прехвърляне на 300 милиона лева от държавния бюджет на НЕК за изграждането на централата. Отделно е поетата държавна гаранция от 600 милиона лева за проекта.

Лъжа първа

Периодът 2007 - 2010 г. е критичен за българската електроенергийна система. В този период трябва да се изградят 1600 MW нови мощности. (Перспективен план за развитие на електроенергийната система на България, май 2004 г.)

Периодът 2007 - 2012 г. ще е критичен за електроенергийната система. В този период трябва да се изградят 910 MW нови мощности (План за развитие на електроенергийния сектор на Република България с минимални разходи, декември 2005 г.)

Всички сме свидетели, че енергийният апокалипсис не се състоя

Нещо пове­че – през този период са изнесени 61 тераватчаса (TWh) електроенергия, като само през 2011 г. са произведени 50.7 тераватчаса, от които са консумирани 38 тераватчаса и изнесени 12.1. Вътрешното електропотребление през периода 2003 - 2011 г. независимо от състоянието на икономически подем или криза е било на равнището 30.5 тераватчаса с отклонения, по-малки от 1.5 тераватчаса, дължащи се по-скоро на климатичните условия, от­кол­кото на ръста на икономиката. Този факт е лесно обясним – престанаха да работят енергоемките "Кремиковци", ЗТМ "Радомир", "Химко" – Враца, "Плама" – Пле­вен, и други неефективни производства. Продуктовата структура на страната посте­пен­но се ориентира към ниска енергийна интензивност. В бита и обслужването пре­обла­даващо се използват енергоефективни уреди (само от въвеждането на LCD телевизорите и енергоефективното осветление върховото натоварване на електроенергийната система е намалено с около 1000 MW и са спестени близо 2 TWh електроенергия годишно). Не на последно място трябва да се отбележи ценовият натиск върху консуматорите за енергоспестяване.

Лъжа втора

През 2015 г. България ще потребява 43.8 – 46.5 TWh, а през 2020 г. съответно 49 – 54.2 Twh. (Перспективен план за развитие на електроенергикната система на България, май 2004 г.)

През 2015 г. България ще потребява 46 – 47.7 TWh, през 2020 г. – 53.3 - 55.3 TWh и през 2025 г. – 59.0 – 64.7 Twh. (План за развитие на електроенергийния сектор на Република България с минимални разходи, декември 2005 г.)

И тази лъжа не се сбъдна

През 2012 г. отклонението на реалното потребление от прогнозата на БСП и НДСВ е близо 7 TWh. Лъжа е, защото прогнозите на NERA Economic Consulting от октомври 2002 г., на БАН от септември 2005 г., RWE - септември 2002 г. и др., които предвиждаха много по-ниско електропотребление, бяха известни. Сега тази лъжа се тиражира в нов вариант – след кризата ще настъпи икономическо оживление, за което ще е необходима "много електроенергия" (колко – не се казва).

Към настоящия момент е налице официалната прогноза на Електроенергийния систе­мен оператор (ЕСО) от декември 2012 г., според която към 2015 г. България ще потребява 39.5 – 41.4 TWh, през 2020 г. – 40.6 – 43.5 TWh, и през 2022 г. – 41.0 – 44.1 TWh. Тази прогноза на ЕСО се потвърждава от горепосочените прогнози на NERA, RWE, БАН, а също от World Energy Council от октомври 2012 г.

Лъжа трета

Предстои извеждането от работа на част от електроцентралите на въглища – ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Марица 3", ТЕЦ "Русе" и др., близо 1300 MW, което ще наложи да внасяме електроенергия.

Блокове 1, 2 и 3 в ТЕЦ "Варна", блок 2 в ТЕЦ "Бобов дол", блок 3 в ТЕЦ "Русе" отдавна не работят. ТЕЦ "АЕS – Гълъбово", ТЕЦ "Контур Гло­бъл" и ТЕЦ "Марица-изток 2" пък са рехабилитирани, някои от тях с увеличена мощност и икономичност, в пълно съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната среда, а ТЕЦ "Бобов дол" – блокове 1 и 3, и ТЕЦ "Варна" – блокове 4, 5 и 6, се реконструират за намаляване на емисиите на азотни и серни окиси.

През 2012 г. са произведени 50.7 Twh, и то при непълно натоварване на ТЕЦ "AES – Гълъбово", ТЕЦ "Марица-изток 2" и ТЕЦ "Контур Глобъл". Оказва се, че вътрешното електропо­треб­­ле­­ние, дори при максималния сценарий, може да бъде осигурено до 2025 г. от налични­те генериращи мощности, без АЕЦ "Белене", седми блок на АЕЦ "Козло­дуй" и нова ТЕЦ в "Марица-изток", намерения за което декларира правителството.

При наличието на тези мощности (виж таблицата) мощностният баланс на страната към 2022 г. е осигурен, с възможности за 1400 MW износ.

Не бива да се забравя, че в бъдеще, като член на ЕС на България предстои да се случи ускорено въвеждане на ВЕИ, провеждане на агресивна политика за енергийна ефективност, развитие на икономи­ката, базирано на високите технологии (технологии с ниска енергоемкост и висока възвращаемост), внедряване на "умни мрежи", организиране на европейски пазар на енергоносители, в т.ч. на електроенергия. Затова прогнозите и енергийните баланси на ЕСО може да изглеждат реалистични, но трябва да се има предвид, че те съдържат значителен резерв, който трябва да се използва. Според законодателството на България нови мощности на непазарен принцип се изграждат с минимални разходи само когато снабдяването с електроенергия не може да бъде осигурено.

От всичко казано може да бъде направен изводът, че нито днес, нито до 2025 - 2030 г. се налагат инвестиции в нови мощности освен във ВЕИ, за които сме поели задължение.

Лъжа четвърта

АЕЦ "Белене" ще струва много евтино – само 4 милиарда евро спо­ред споразуме­нието с "Атомстройэкспорт". С оскъпяването, което не се оспорва, вече набъбва на 6.2 милиарда, а с лихвите по кредитите най-малкото се удвоява. И това не е всичко – една нова ядрена електроцентрала има съпътстваща инфраструктура – съхраняване на ядрените отпадъци, защита срещу интервенция, резервиране на мощ­нос­тите, свързване с ЕЕС. За свързване с електроенергийната система е необ­хо­димо изграждането на няколко електропровода 400 kV до подстанциите "Царе­вец" и "Ми­зия", преконфигуриране на мрежата 400 kV посредством връзка между подстанциите "Царевец" и "Пловдив" и други електропроводи на 400 kV и 110 kV. Общите капиталовложения за тези връзки, а също за релейни защити, противоава­рий­на автоматика, диспечинг и други дейности, задължение на НЕК, са от порядъка на 1 млрд. лева без оскъпяването и лихвите по кредитите (План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2010 - 2020 г., септември 2010 г.)

Лъжа пета

Ако не се изгради АЕЦ "Белене", цената на електроенергията ще се уве­личи, защото термичните електроцентрали след 2018 г. ще плащат за емитираните азот­ни окиси в атмосферата. Това е така, ще плащат "данък околна среда", но за сти­му­лиране на възобновяемите източници и енергийната ефективност, т.е. парите не се губят, докато внасянето на ядрено гориво без мито, защита на централата от интервен­ция, изграждането или поддържането на резервиращи мощности и други дейности са за сметка на данъкоплатеца.

Една проста сметка: За да се изкупи инвестицията от 20.6 милиарда лева през цената на електроенергията от АЕЦ "Белене" за 20 години, е необходимо тя да бъде продавана за близо 200 лв. за мегаватчас.

Лъжа шеста

Производството на електроенергия от ядрени електроцентрали е високо­технологично производство. Произходът на електроенергията – от "високотехнологична" АЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ, внос и т.н., не е важен, стига тя да е според възмож­ностите на потребителя, да не застрашава сигурността на страната, населението и околната среда.

Лъжа седма

АЕЦ "Белене" ще гарантира сигурността на доставките на електроенер­гия. Дали това е истина при работа на 4000 MW ядрени мощности и произ­­водство на 30 TWh електроенергия годишно: Това е 100% от мощността на електроенергийната система през летния сезон и за останалите генериращи мощ­ности – ТЕЦ, ВЕИ и др. през този период няма място в товаровата диаграма. В случай на силно земетресение тези 4000 MW ще бъдат изключени от системата, което предизвиква разпадането ú. За сведение - през 2012 г. е имало 3 несанкционирани изключвания на единия атомен блок от 1000 MW.

Лъжа осма

АЕЦ "Белене" ще осигури много работни места. Ако за 3500 - 4000 ра­ботни места при строителството и 500 - 800 при обслужването трябва да изхарчим над 20 милиарда лева, при липса на необходимост, по-добре да строим пирамиди.

Преди няколко дни за около минута включих телевизора и станах свидетел на поредната лъжа на Сергей Станишев, че неговото правителство не е субсидирало проекта АЕЦ "Белене". Лъжа е, защото бившият министър-председател едва ли е забравил решението за прехвърляне на 300 милиона лева от държавния бюджет на НЕК за изграждането на централата. Отделно е поетата държавна гаранция от 600 милиона лева за проекта.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

119 коментара
 • 1
  vesko_dechev avatar :-|
  Веселин Дечев
  • -21
  • +233

  Майка ми ме пита:
  -Как да гласувам на рефенрендума?
  -Имаш ли пари?
  -Нямам.
  Разбрахме се ебз повече думи.
  20 000 000 000 лева цена разделена на 5 000 000 население, колкото ще останем след 20ина години не е никак добре според мен.
  Отделно от тези 5 милиона колко ще да цигани, пенсионери, инвалиди, безработни, деца и т.н.
  Мен не ми се плащат такива суми.
  Който смята, че би бил на печалба да си взема заеми и да си строи щом ще е на печалба.
  Ама май някой иска да национализира разходите, а да приватизира печалбата.

 • 2
  kalingrozni avatar :-|
  kalingrozni
  • -248
  • +40

  До коментар [#1] от "Веселин Дечев":
  Никой никога не е твърдял ,че населението ще изплаща АЕЦ БЕЛЕНЕ!
  Съдейки по голяма част от тези безумици по-горе,стигам до извода,че свободата на словото се гарантира с финикийски знаци..или със заплахи!
  Абсолютни лъжи!!!

 • 3
  martosto avatar :-|
  martosto

  Че ние ако имаме пари, всеки частни централи ще си направи. Мен ако ми отпускат кредит бих си изградил фасада от фотоволтаици и един голям акумулатор да си складирам енергията. И ще ги резна и ЧЕЗ, Топлофикация, Фазификация, Русия и Германия. Ама никой не ще да инвестира в моя природен проект :(

 • 4
  vesko_dechev avatar :-|
  Веселин Дечев
  • -10
  • +116

  [quote#2:"kalingrozni"]Никой никога не е твърдял ,че населението ще изплаща АЕЦ[/quote]
  Но и никой не е твърдял обратното.

 • 5
  bucconero avatar :-|
  bucconero
  • -13
  • +134

  Няма външни инвеститори за АЕЦ и всичкото финансиране трябва да дойде от НЕК/БЕХ/МИЕТ/Правителствот/Данъкоплатеца. Никой в света няма да даде проектен заем на българи да строят АЕЦ след Фукушима и след като Германия реши да спре всички свои реактори. Всъщнтост, никога, никъде, не е имало нито един проектен заем за АЕЦ!

  Бюджетният дефицит за 2013 г. е малко на 1 млрд. или около 1.3% от прогнозния БВП. За да се построи АЕЦ за 20 млрд. за 5 години, той трябва да стигне 5 млрд. на година или 6%+ от 2013 БВП. Това е в нарушение на собствените ни закони и пакта за финансова стабилност на ЕС, който подписа правитеството, и който ограничава дефицита до 3%. Откъде си мислят Станишев и Ко. ще дойдат тия 5 млрд. на година? От данъци? От съкращения в други разходи? От по-скъп ток? Най-вероятно е от всички три плюс много дълг... Но кой ще го купи този дълг и какви ще са лихвите в БГ, когато пуснат АЕЦ Белене през 2018-2019г. и БГ ще е задлъжняла с много милиярди?

 • 6
  kalingrozni avatar :-|
  kalingrozni
  • -101
  • +23

  До коментар [#4] от "Веселин Дечев":
  Така ли смяташ? :)
  Явно това е статистика за хората,които искат да си купят АЕЦ :)
  Според последното проучване на общественото мнение, обявено на 20.11.2012 год.:
  – 62,5% от готовите да участват биха отговорили с „ДА”. /тенднецията е покачваща се/
  – 37,5% от готовите да участват биха отговорили с „Не” /тенденцията е намаляваща/

 • kalingrozni

  От 2005 г. проектът се развива изцяло като корпоративен, с ясен собственик – търговско акционерно дружество НЕК ЕАД. Като търговско дружество НЕК оперира на пазара и носи главната отговорност и тежест на проекта. Винаги е било предвиждано финансирането да бъде чрез собствени средства на компанията и/или заем – корпоративен, проектен. Част от финансирането трябваше да бъде осигурено от стратегически инвеститор, който през 2008 г. беше избран по време на управлението на Сергей Станишев и през 2009 – изгонен от безхаберното увъртане на Бойко Борисов. Изплащането на заема ще става чрез извършване на основната дейност на дружеството – продажба на електроенергия на вътрешния пазар и износ, без увеличение на цените за българските граждани и фирми.

 • 8
  kalingrozni avatar :-|
  kalingrozni

  Уважаеми съграждани,информацията е безценна,събирайте я! :)
  http://www.youtube.com/watch?v=eRpvCgKMVoc ПЛОЩАДКАТА БЕЛЕНЕ!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=2skiAEu8kHE ИСТИНАТА ЗА БЕЛЕНЕ!!!

 • 9
  vesko_dechev avatar :-|
  Веселин Дечев

  [quote#6:"kalingrozni"]Според последното проучване на общественото мнение, обявено на 20.11.2012 год.:
  – 62,5% от готовите да участват биха отговорили с „ДА”. /тенднецията е покачваща се/
  – 37,5% от готовите да участват биха отговорили с „Не” /тенденцията е намаляваща/ [/quote]

  А колко ще отидат за гъби?

 • 10
  wakeop avatar :-?
  wakeop

  До коментар [#7] от "kalingrozni":

  Ще си го платим ние АЕЦ Белене - чрез сметката за ток.

  1. Като потребител нямам никакви права да решавам ток от коя централа да ми калкулира ЧЕЗ (като клиент на НЕК) в сметката. Дори и електроразпределителното си дружество не мога да сменя, ако не сменя местожителството си. При монопол цената за масрафа винаги я плаща потребителя.

  2. Покрай БДЖ, ВМЗ и подобни стана ясно какво се случва със закъсали държавни предприятия. Е... докато ситуацията с БДЖ къса нервите само на пътуващите с влак, евентуални финансови проблеми на НЕК ще се отразят на всички.
  И понеже никое правителство няма да си позволи сценарий с фалит на НЕК, ефективни стачки и т.н. - ще плаща. А когато държавата плаща, обикновено е от нашия джоб.

  Ако гласуването ставаше с пари (купуваш акции, ако искаш да се строи), вместо със зачеркване на квадратчета, ентусиастите щяха да са далеч по-малко.Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK