За Банско, българския съд и Веско Маринов
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

За Банско, българския съд и Веско Маринов

Комплексът The Orchard е прехвърлен няколко пъти, за да не достигне до британските купувачи

За Банско, българския съд и Веско Маринов

Или как стотина британци се сблъскаха челно с някои особености на търговското правораздаване

31436 прочитания

Комплексът The Orchard е прехвърлен няколко пъти, за да не достигне до британските купувачи

© Цветелина Белутова


В седмицата, в която британското правителство търсеше оригинален начин да отблъсне "милионите българи", които ще щурмуват страната през 2014 г., стотина британци се сблъскаха челно с българското правосъдие. Tърговският съдия Нейко Нейков от Софийския градски съд е на път да разбие последните възможности на британските граждани да си върнат парите, които са платили за апартаменти в комплекса The Orchard в Банско, без да ги получат. По преценка на адвокатите им става дума за общо между шест и 10 милиона лева.

Според юристи – уважавани адвокати и преподаватели по право, актът на съда е правен абсурд и пример за "превземане" на производството по несъстоятелност. То обаче не е изолиран случай, а част от опасна тенденция съдебни спорове с голям материален интерес, да се решават с аргументи извън закона и житейската логика.

Историята накратко

През 2006 г. през посредника Berkley Square Trading Limited (с търговско наименование Bulgarian Dreams ) английски семейства започват да купуват апартаменти в комплекса The Orchard в Банско. Проектът се реализира от българската фирма "Смартпартнерс-БГ" ООД. Първата вноска се плаща на посочена в договора дата, втората – при изграждането на втория етаж, третата при издаването на Акт 14, а последната – при издаване на Акт 15.

През 2008 г. след спор със строителите строежът спира. Инвеститорът "Смартпартнърс-БГ" обвинява за случилото се английските граждани с мотив, че не плащали редовно (впоследствие ще стане ясно, че само един от англичаните не е плащал навреме.) Сагата се премества в съдебната зала, когато са заведени около 30 дела срещу "Смартпартнърс-БГ", по които след разваляне на договорите купувачите искат да им бъдат върнати парите. Делата се протакват от българската фирма, но в крайна сметка завършват с осъдителни решения срещу нея. Англичаните не могат да си съберат парите, защото имотите са апортирани в дъщерно дружество на продавача - "Мениджмънт комплекс ЕООД"(на цена много по-ниска от реалната), а седмица след апорта същата тази фирма е продадена.

През 2011 г. след иск на двама англичани съдът в Плевен спира инициираното от длъжника производство да се обяви сам и набързо в несъстоятелност и открива производство по несъстоятелност на "Смартпартнърс БГ" в Софийския градски съд. Кредитор на дружеството освен "изгорелите" с апартаментите англичани е и Булбанк. По-късно към тях се присъединява и фирмата "РМС Тауър БГ" (свързана със "Смартпартнърс БГ"), която твърди, че е доставила желязо на "Смартпартнърс БГ" (далеч след приключване на строителството) и има да получава 2.6 млн. лв. Интересното е, че договорът за продажба на желязото се подписва за купувача и продавача от едно и също лице – управителя Веска Дочева. Излиза, че представлявайки и двете дружества, тя сама е наказала едното с неустойка от 800 000 лв. в полза на другото.

Кредиторите избират за временен синдик (избран впоследствие за постоянен) Ралица Топчиева и процесът върви ритмично. Междувременно съдията по делото Даниела Марчева е повишена (командирована в САС), като на нейно място за кратко идва съдия Галя Иванова. Тя също не се задържа дълго, за да бъде сменена от съдия Нейко Нейков, бивш прокурор, командирован от Районния съд в Казанлък. Тогава в процеса настъпва обрат.

Кредиторите не са кредитори

През ноември по делото пристигат възражения от "Смартпартнърс БГ." Интересното е, че за да бъдат приети, те е трябвало да бъдат депозирани пет месеца по-рано. Съдът обаче ги приема, мотивирайки се, че към тях е имало плик с пощенско клеймо от началото на лятото. Доколко е реалистично едни документи да пътуват от София до София половин година е въпрос, който магистратите не обсъждат.

На базата на тези две възрежения, с две определения (тук и тук) от началото на февруари, съдия Нейков изключва от списъка на приетите от синдика вземания на кредиторите почти всички пострадали от схемата английски граждани като недоказани.

В процеса остават няколко англичани, успели да осъдят фирмата преди това, Булбанк и свързаното със "Смартпартнърс БГ" дружество "РМС Тауър БГ", което си търси парите от уж продаденото желязо (подобно "вземане" никога не е записвано в балансите на дружеството.)

За да мотивира решението си, съдия Нейков се позовава на доводи във възраженията на самия длъжник "Смартпартнърс БГ". Абсурдното в случая е, че те вече са оставени без разглеждане от съда в предишния му състав. Според Търговския закон съдът "се произнася по списъците след разглеждане на възраженията", които са повдигнати пред него. За да изключи пострадалите англичани от списъка с кредиторите обаче, съдия Нейков приема, че забавянето на строежа през 2005-2010 г. се дължи на "непреодолима сила" - действащите през активния сезон в Банско строителни ограничения. Такова възражение в писмото на "РМС Тауър БГ" няма и съдът на практика поема самоинициативата, като "дописва" възраженията.

Асистент по търговско право от Софийския университет коментира за "Капитал" този прочит на фактите и закона от съда така: "Миналата седмица зададох въпрос по този казус на студентка от пети курс по време на изпит по търговски сделки и тя отговори правилно за разлика от съда. Нещо, което е могло да се предвиди при сключването на договора, не е непреодолима сила."

Основен принцип в гражданското право е, че всяка от страните в процеса е длъжна да установи онези факти, от които черпи изгодни за себе си последици. В конкретния случай купувачът трябва да докаже, че е направил плащане. Дали това плащане е било дължимо и изискуемо, трябва да докаже продавачът.

Съдия Нейков обаче обръща този принцип с краката нагоре и иска от англичаните те да докажат, че са платили в срок, а също и кога са завършени вторият етаж от сградата и са издадени Акт 14 и Акт 15.

Съдът не разглежда факта, че в началото на 2010 г. имотите са били прехвърлени от длъжника на дъщерното му дружество - "Мениджмънт комплекс", а седмица по-късно дружеството е продадено и по този начин на практика става невъзможно англичаните да си получат обратно обещаните им апартаменти (освен чрез воденото от синдика производство по прогласяване на недействителност на апорта по отношение кредиторите на несъстоятелността). Съдия Нейков приема, че това прехвърляне не е било "подкрепено с доказателства".

Съвсем друг въпрос е, че такива доказателства има не само по делото, но и в Търговския регистър, който е общодостъпен. Така на практика излиза, че когато става въпрос за строителни забрани, съдът изследва и събира доказателства служебно, но когато става въпрос за факти в полза на кредиторите, съдът очаква от кредиторите сами да доказват, при това по няколко пъти.

Друг факт, който превръща съда в прокурор, който активно събира доказателства в полза на едната страна е, че нито във възражението на "РМС Тауър БГ", нито в пътувалото пет месеца възражение на "Смартпартнърс БГ" (именно тези две възражения съдът разглежда) няма и дума за това, че предварителните договори не били влезли в сила поради неизвършване на първото плащане. Довод, който съдия Нейков си измисля съвсем сам.

Вътрешни противоречия

В решението на съдия Нейков има серия от логически противоречия. Така например Джон Макоули представя пред съда удостоверение от Националната банка на Ирландия, че е превел конкретна сума на посредника, както и писмо от самия посредник, в които той благодари за извършените плащания. Въпреки това съдът приема, че е "нареден банков превод, но не и че същият е постъпил по сметка на посредника".

За друг от пострадалите - Даян Андерсън, съдът първо приема, че купувачът-кредитор в настоящото производство е изправна страна по договора, а на следващата страница приема, че купувачът всъщност е забавил плащанията. В крайна сметка съдът, без да посочва мотиви и в противоречие с горните констатации, отхвърля изцяло вземането на Андерсън.

Също толкова абсурдна е и ситуацията и с друг от пострадалите – Пол Смит. Според съдия Нейков той е "изправна страна", която е изпълнила задълженията си да "плати дължимите по договора вноски", както и че строителят е "изпаднал в забава". Малко по-надолу в мотивите следва неочакван обрат и цялото вземане на Смит е отхвърлено от съда.

Вземането на Ашли Барнет също е изключено, защото, въпреки че има данни, че е превел пари, няма данни, че това е станало в посочения в договор краен срок. Малката подробност е, че съдът отново е "възложил" на самите кредитори да доказват, че тези плащания са извършени в срок, вместо продавачът да докаже кога са издадени Акт 14 и Акт 15, с които договорът обвързва падежите на вноските за дължимата цена.

При Катрин Леонард съдът достига нови висоти, като приема, че тя е "в забава", защото не е платила последната вноска (дължима след издаване на Акт 16). Съдия Нейков въобще не коментира, че всъщност такъв акт въобще не е издаден, т.е. няма как тя да дължи тези пари.

Може би най-абсурдно е решението на съдия Нейков по отношение на Алан Хол. Именно по негова молба съдът преди година и половина открива производството по несъстоятелност на "Смартпартнърс БГ" (когато делото е било при съдия Даниела Марчева), т.е. е преценил, че такова вземане съществува. Година по-късно обаче съдия Нейков обръща решението на 180 градуса и определя, че... такова вземане изобщо не съществува. Абсурдът става пълен и предвид факта, че вземането на Алан Хол се потвърждава и от назначена по делото счетоводна експертиза, която съдът веднъж признава, а след това игнорира, без въобще да коментира.

За Ричард Купър, който е превеждал сумите по доверителна сметка на нотариус съгласно допълнителното споразумение, което е имал с продавача, съдът приема, че "не може да се направи извод дали и кои от сумите са вноски съобразно уговорките". На практика съдия Нейков приема, че фактът, че парите са преведени в специално посочена в анекса банкова сметка, не означава, че... парите са преведени в специално посочена в анекса банкова сметка.

Парадоксалното е, че сред "изключените" от съдия Нейков кредитори има и много англичани, които са осъдили дружеството. "Аз си стоя за акта", коментира пред "Капитал" съдия Нейко Нейков. 

Авторът на решението...

Авторът на спорните решения – съдия Нейко Нейков, е бивш прокурор. През 2007 г., когато държавното обвинение разследва аферата САПАРД Нейков провежда разговор с единия от разследваните - бизнесменът Людмил Стойков, в който уговаря почивка за семейството си (жена му също е прокурор и по това време е в София) в курорта Дюни. Комуникацията достига до главния прокурор, а Нейко Нейков е върнат в районната прокуратура в Стара Загора. Миналата седмица ВСС отказа да образува дисциплинарно производство по случая с мотив, че е изтекъл давностният срок, но изпрати материалите до главния прокурор. Сотир Цацаров обясни за "Капитал", че е наредил проверка по случая на Инспектората на ВКП.

"Аз мисля, че нямаше какво да се изпраща там, но щом така са преценили...", коментира съдия Нейков и допълни: "Не съм съм бил наблюдаващ прокурор по това производство. Обаждането ми е във връзка с почивка. Обадил съм се на администрацията на хотела – казаха ми, че за този период не могат да ми направят резервация." Впоследствие се е свързал с "управителя".

През 2009 г. Нейко Нейков става съдия в районния съд в Казанлък, където започва да гледа граждански дела. През 2010 г. той кандидатства неуспешно за председател на същия съд, като се обръща към членовете на ВСС с думите: "... основната функция на съда е да раздава справедливост. Гражданското производство е да разрешава спорове между страните, наказателното производство е да реализира наказателна отговорност. И в двата случая съдът следва обективната истина, като постановява крайния си акт въз основа на закона. Съдът има една нерегламентирана функция чрез работата си да създава сигурност, да внушава безкомпромисната победа на справедливостта."

Миналата година председателят на СГС Владимира Янева командирова съдия Нейко Нейков в търговското отделение на съда. Той споделя един кабинет със съдия Румяна Ченалова (наказана заради контактите си с плевенския бизнесмен Красимир Георгиев), която също беше трансферирана от Владимира Янева в търговското отделение. Командироването е порочен способ за кадруване в съдебната система, защото заобикаля конкурсите и позволява задкулисно кадруване. 

Няколко пъти различни юристи са сигнализирали в "Капитал" за професионалните достижения на съдия Нейков. Така например наскоро той успя да възобнови спряно производство по несъстоятелност и да назначи временен синдик на дружеството, при положение че от повече от година то си има постоянен. Днес фирмата има двама синдици, които са с различен режим. Пред "Капитал" съдия Нейков обясни, че действително по този казус е допуснал "техническа" грешка.

Кадровите решения на Владимира Янева (семейна приятелка на вътрешния министър Цветан Цветанов) нямат професионално обяснение. Нито съдия Нейков, нито съдия Ченалова имат опит с търговското правораздаване за разлика от десетки други магистрати, които е било възможно да бъдат привлечени вместо тях.

Съдия Нейков коментира, че е бил командирован в СГС, защото е разбрал, че има такава възможност: "Аз проявих желание и се свързах с г-жа Янева, след това се провери и имаше съгласие от председателя на административния ръководител на РС - Казанлък." Той определи като смешна хипотезата, че зад неговото преместване стои фактът, че брат му (Груди Нейков-Джери) е композирал музиката на някои песни, изпети от Веселин Маринов, близък приятел на вътрешния министър Цветан Цветанов.

В седмицата, в която британското правителство търсеше оригинален начин да отблъсне "милионите българи", които ще щурмуват страната през 2014 г., стотина британци се сблъскаха челно с българското правосъдие. Tърговският съдия Нейко Нейков от Софийския градски съд е на път да разбие последните възможности на британските граждани да си върнат парите, които са платили за апартаменти в комплекса The Orchard в Банско, без да ги получат. По преценка на адвокатите им става дума за общо между шест и 10 милиона лева.

Според юристи – уважавани адвокати и преподаватели по право, актът на съда е правен абсурд и пример за "превземане" на производството по несъстоятелност. То обаче не е изолиран случай, а част от опасна тенденция съдебни спорове с голям материален интерес, да се решават с аргументи извън закона и житейската логика.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

63 коментара
 • 1
  skior4eto avatar :-|
  skior4eto

  Наглостта на мафията макар и бавно ще я затрие в един момент.

 • 2
  carmello avatar :-|
  carmello

  понякога си мисля 4е това наистина не е държава....

 • 3
  bz avatar :-|
  bz

  Ама как бе ... те българските магистрати са Света вода ненапита ... Цветанов и ГЕРБ са виновни за всички беди и неразбории ... сега като спечели изборите новата тройна коалиция БСП-ДПС-Кунева/Пръмова и всичко ще се нареди.
  Мирослава Тодорова ще стане министър на Кривосъдието и лежерно ще си пишат всички съдии мотивите с 5-10 години закъснение.
  Красьо "Тройния" ще реди магистратите а "безимотните" съдийски деца ще строят вериги от хотели по морето и планината ...
  И само си викам дано ...

 • 4
  borabora54 avatar :-P
  borabora54

  Тази статия, ония дето се "изрепчиха" и горко ридаха как британците ни дискриминират трябва да си я окачат на видно място в къщи...

 • 5
  the_core avatar :-(
  The Core

  Като ви рече Бойко преди години, че в България е пълно с "мат'рял" се засегнахте!
  Ето ви я истината: къде бръкнеш - или некадърници, или престъпници, размесени с комунисти!
  Последните не изключват предните две категории, дори ги обединяват!

 • 6
  dimo11 avatar :-|
  dimo11

  И после защо сме били "тъмни балкански субекти"

 • 7
  james1 avatar :-|
  james1

  Оправията на "демокрацията".

 • 8
  dun avatar :-|
  dun

  ей заради такива "умни партньори" сега искаме да унищожим още една част от национален парк Пирин за дострояване на ски зона банско !!!

  ...но иначе протестиращите екоактивисти и граждани са "зелени рекетьори" !!!

 • 9
  just avatar :-|
  just

  И матряла ще плати накрая безумията на БГ съдебната система, ако изобщо съществува такава, това не е правораздаване а ПРАВО-ПРОДАВАНЕ. Англичаните ще си търсят правата до край, защото не са овце за разлика от местното населението.

 • 10
  itoskov avatar :-|
  Woland

  До коментар [#3] от "bz":

  Именно любимката на Цецо Цветанов кадрува в случая, така че не се обаждай остроумно. ГЕРБ изпоназначи само компрометирани и неграмотни боклуци в съдебната система.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK