Свитото потребление е влошило бизнес климата в търговията на дребно

Общият показател за стопанската конюнктура също е спаднал през март

Несигурната икономическа среда е основна пречка за развитие според мениджърите в промишлеността и строителството, показват данните на НСИ.

След рязкото подобрение на бизнес климата през февруари с почти 6 пункта този месец оценката на мениджърите за общата стопанска конюнктура се е влошила. Спадът в показателя през март е 1.8 процентни пункта, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Влошаването се дължи най-вече на резкия спад при търговците на дребно - с 5.3 пункта. Мениджърите в сектора отчитат като най-негативен фактор слабото търсене, като спрямо предходния месец понижението е с цели 16.4 пункта. Според данните от анкетата на националната статистика свитото потребление е изместило несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша като фактори за влошаване на бизнес климата.

Неуверени потребители

Данните за търговията на дребно на статистическия институт за първия месец на годината също показаха, че домакинствата са несигурни и по-скоро склонни да спестяват доходите си, вместо да ги влагат в текущо потребление. Спадът през януари на годишна база беше 5.5% - пети пореден месец свиване на продажбите. Единствено магазините за хранителни продукти отбелязаха ръст на оборотите с 11.2% през януари.

Сега тази тенденция се потвърждава и от оценката на самите търговци. Данните са рязък завой спрямо тези от февруари, когато продажбите на дребно отбелязаха най-сериозно подобрение. Тогава оценките за бизнес средата в сектора се повишиха с 11.7 пункта въпреки протестите и политическата несигурност. Анкетираните мениджъри дори смятаха, че през следващите три месеца цените на дребно ще се повишават.

Очакванията на търговците за следващите три месеца сега обаче са по-умерени. "Относно продажните цени търговците на дребно не предвиждат увеличение през следващите три месеца", съобщават от НСИ.

И несигурна икономическа среда

Най-голямото притеснение на предприятията в промишлеността и в строителството пък е несигурната икономическа среда. В промишлеността бизнес климатът през март се понижава с 1.2 пункта спрямо месец по-рано. За сметка на това обаче очакванията за бизнес състоянието и производствената активност през следващите месеци се подобряват. Строителните предприемачи са по-резервирани за активността в сектора през следващите три месеца, а показателят за бизнес климат е по-нисък с 0.7 пункта. Причината е, че очакваното състояние на предприятията в бранша през следващата половин година се е изместило от "по-добро" към запазване на "същото", отчитат от националната статистика.

"Несигурната икономическа среда продължава да e най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в бранша, следвана от финансовите проблеми и недостатъчното търсене", съобщават от НСИ. Тези данни също са много различни спрямо месец по-рано. През февруари имаше надежди за съживяване на най-потиснатия отрасъл от началото на кризата. Тогава строителните предприемачи дадоха обща оценка за средата в сектора с 4.1 процентни пункта по-висока спрямо първия месец на годината. Прогнозираше се дори наемането на нов персонал. Както в промишлеността, така и в строителството мениджърите не очакват повишение на цените в секторите през следващото тримесечие.

Най-оптимистичният сектор

В сектора на услугите оценката за бизнеса климата запазва приблизително същото ниво като през февруари. Прогнозите на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса през следващите шест месеца са по-благоприятни. Очакванията им за търсенето също се подобряват. През  последния месец се отчита засилване на отрицателното влияние и на факторите "слабости в икономическото законодателство" и "финансови проблеми", съобщават от НСИ.