ЕС търси стажанти

Докато комисията и парламентът на ЕС са по-големи и позволяват повече стажанти, специализираните институции са доста по-взискателни и местата там са по-малко. Изискванията са по-големи по отношение на предишния опит. Такъв е случаят в Съвета (на снимката) и в Съда на ЕС.

ЕС търси стажанти

Всяка година около 1800 млади хора получават шанс да работят няколко месеца в европейска институция

Ангелина Генова
31380 прочитания

Докато комисията и парламентът на ЕС са по-големи и позволяват повече стажанти, специализираните институции са доста по-взискателни и местата там са по-малко. Изискванията са по-големи по отношение на предишния опит. Такъв е случаят в Съвета (на снимката) и в Съда на ЕС.

© Съвет на ЕС


Как да получите още информация

Официалната европейска платформа за подбор EU Careers има свой "посланик" за всяка отделна държава, който разяснява процедурите за търсене и кандидатстване за стаж в европейска институция. За България това е Маргарет Тачева. Нейната задача е да отговаря на всеки въпрос, свързан с първите стъпки към върха на "европейската мелба".

Можете да се свържете с нея на [email protected], както и да посетите някоя от отворените й лекции в български университети. Следващата е на 11.05 т.г в Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Поредицата "Образование" е част от специално издание на "Капитал". Статиите от нея ще намeрите на capital.bg/obrazovanie

Както отделните държави членки, така и Европейският съюз като цяло има парламент, съд и институции във всяка сфера. В тях работят десетки хиляди хора, но работата никога не свършва. Затова стажантите винаги са добре дошли.

Всяка година в европейските институции стажуват около 1800 млади хора от цяла Европа. Всъщност за повечето стажове дори не се изисква гражданство от страна членка, така че конкуренцията за позициите е огромна. Двадесет и седемте държави в ЕС обаче имат запазени квоти, което повишава шансовете за успех.

Най-общо стажовете в европейските институции могат да се поделят на платени и на неплатени. Платените обикновено са с продължителност от около пет месеца и за тях могат да кандидатстват само хора със завършено висше образование – бакалавър, магистър или нагоре. По-високата степен дава по-големи шансове. Търсят се хора от всякакви специалности, а месечната стажантска заплата е между 800 и 1200 евро. Покриват се и разходите за път.

След като веднъж сте изкарали платен стаж в европейска институция, губите правото да кандидатствате отново. Нямате право да кандидатствате и ако сте имали предишен трудов опит там. Иначе можете да кандидатствате на няколко места едновременно, но ще трябва да попълните апликационните форми и да изпратите документите си поотделно до всяка институция.

Неплатените стажове продължават между един и четири месеца и са отворени за студенти, които все още не са се дипломирали. Имайте предвид, че в общия случай те не са съобразени с летните ваканции. Добрата новина е, че можете да изкарате колкото искате неплатени стажове на различни места, а след като завършите – да се пробвате и за платен. Все пак и от това правило има отделни изключения.

За позициите няма възрастов лимит. Трудовият опит е голям плюс, но не навсякъде се изисква. Задължително е да владеете един от трите официални европейски езика – английски, френски или немски, като познанията по два от тях са предимство. Немският е най-непопулярният, като на места само с български и немски нямате шанс.

Условията по стажовете, продължителността и заплащането им, а също и мястото, на което се провеждат, се определят индивидуално от всяка институция. В зависимост от специалността и съответно сферата, в която искате да стажувате, разминаванията в изискванията могат да бъдат осезаеми.  

Най-големите, а и най-интересните институции, в които можете да попаднете като стажант, са Европейската комисия, Европейският парламент, Съдът и Съветът на ЕС, Комитетът на регионите, Европейският икономически и социален комитет, Европейската сметна палата и Европейският омбудсман. Има още много агенции и служби, които също предлагат стажантски позиции с различна насоченост. Всички те са посочени на сайта europa.eu/epso/ заедно с информация за сроковете и изискванията.

Самото кандидатстване става на уебстраницата на съответната институция. Там има и подробна информация за всяка свободна позиция и стаж.

Европейска комисия

Стажантската програма на Европейската комисия (ЕК) е най-голямата. От общо 1800 стажанти на година в администрацията на ЕС 1300 са разпределени там – по 650 във всяка от двете сесии, които са през пролетта и през есента. Кандидатите за всяка от тях обикновено са между 5000 и 7000.

За есенния стаж, който започва винаги на 1 октомври, се кандидатства до 31 януари същата година. За пролетния срокът е от 15 юли до 31 август, а стажът започва на 1 март следващата година.  Продължителността на стажовете е пет месеца. Всички са платени, а възнаграждението е 1100 - 1200 евро на месец. Звената на ЕК са в Брюксел и в Люксембург. Кандидатите сами могат да посочат къде предпочитат да отидат. Не можете да кандидатствате за стаж в ЕК, ако преди това сте имали над 6-седмичен стаж в европейска институция, дори да е бил неплатен. Такова ограничение има и в Комитета на регионите, където лимитът е 8 седмици.

За кандидатстване са необходими копие на паспорта или личната карта, както и на университетската диплома. Попълва се и специална апликационна форма, която може да се намери на сайта на ЕК. Успоредно с онлайн кандидатурата всички документи плюс самата бланка – принтирана и подписана от кандидата, трябва да се изпратят и по пощата до адреса на комисията в Брюксел. В случай че успешно сте преминали първия етап и документите ви са в изправност – посоченото в онлайн формуляра отговаря на изпратеното по пощата, кандидатурата ви бива разгледана и оценена по различни критерии – езикови и специални умения, академични постижения и други.

За стажа в ЕК, както и в Европейския парламент, не е необходимо да превеждате и легализирате документите си – българският език е един от 23-те официални административни езици на ЕС. Това впрочем означава, че ще ви оценяват комисии, съставени предимно от българи. Освен с езика, те са наясно и със стойността на дипломата, опита и уменията, които представяте спрямо контекста на страната ни. За някои от по-малките институции като Комитета на регионите обаче все пак е необходима легализация на английски или на френски език. 

В Европейската комисия има една особеност, каквато няма в никоя друга институция. Това е, че трябва да лобирате за себе си, след като успешно сте преминали втория етап и документите ви са предварително одобрени. На този етап, където попадат около 2000 кандидати, името ви се вписва в т.нар. Синя книга и получавате известие за това. То означава, че имате зелена светлина да се свържете с директорите на конкретните отдели или дирекции в ЕК, в които искате да проведете стажа си. Можете да им напишете имейл или да им изпратите писмо, в което да се представите, да опишете опита и образованието си, както и мотивацията си да стажувате точно в този отдел. Кандидати, които не са лобирали за себе си, почти нямат шанс да получат предложение за стаж.

Следват телефонните интервюта. По принцип всички институции имат право да провеждат такива, но малко от тях се възползват. Европейската комисия обаче задължително звъни. Целта на тези разговори е предимно да се проверят езиковите умения на кандидатите.

Когато преминете и този изпит, вече сте официално одобрени и може да започнете подготовката си за заминаване. Трябва сами да си намерите квартира и евентуално съквартирант, но администрацията ще се погрижи да ви информира как и къде да търсите. Самият стаж започва с въвеждащо обучение, а след това предполага чести пътувания между институциите, така че ще научите много. 

Европейски парламент

Стажовете в Европейския парламент са няколко вида в зависимост от компетенциите на кандидата. Те са с журналистическа и с обща насоченост, съответно за хора с журналистическо образование и за всички останали, например с образование по търговия, право, финанси, енергетика. Има платени и неплатени опции за преводачи, които продължават съответно от три до шест и от един до три месеца. За хора с увреждания има специална категория и отделни квоти, като тези стажове са платени независимо от академичната степен. Сроковете са разнообразни, по два, три или четири пъти в годината (виж таблицата), а стажовете могат да се провеждат в Брюксел, Люксембург, Страсбург или националите информационни бюра в страните членки. 

В зависимост от профила на кандидата се изискват различни документи. Общите са копие на личен документ, на диплома от университет (ако има). Необходима е и препоръка от специалист в областта. Той може да е ваш преподавател, мениджър, ментор. Разликата е в допълнителните приложения. Кандидатите с обща насоченост трябва да изпратят "доказателство за писмена работа", т.е. копие на курсова или дипломна работа, научна разработка или друг свой труд, върху който са работили по време на обучението си в университета. От журналистите пък се изисква копие от публикация или доказателство за членство в съсловна организация.

Стажовете в ЕП не са обвързани с политическа дейност, а са в самата администрация на институцията. По всяко време на годината обаче можете да проявите самоинициатива и да пишете лично до някой евродепутат с молба да ви приеме на стаж. За целта не е необходимо да подавате документи към самата институция. Това е т.нар. спонтанна кандидатура - тя няма определена форма или стандарт, но е добре да приложите свое СV и мотивационно писмо, когато се представяте. Всеки от депутатите в Европарламента има предвиден бюджет за това, така че постоянно има поне по двама-трима стажанти в екипа си, които обикновено наема за един или два месеца. Възможно е депутатът, който сте си харесали, да има записани кандидати за няколко месеца напред, но ако сте склонни, може да ви приеме и веднага без заплащане. Специфичното е, че след една година има европейски избори и в това време ще е по-трудно да намерите такъв стаж, защото депутатите ще се концентрират върху членове на техните младежки организации в името на партийната приемственост. 

Съвет на ЕС, Съд на ЕС

Докато комисията и парламентът на ЕС са по-големи и позволяват повече стажанти, специализираните институции са доста по-взискателни и местата там са по-малко. Изискванията са по-големи по отношение на предишния опит. Такъв е случаят в Съвета и в Съда на ЕС. Апликационната форма на институциите не позволява да преминете нататък, ако не дадете информация за предишен стаж.

В съвета могат да кандидатстват хора от различни специалности, но за стаж в съда е задължително юридическото образование. Там има стажантски места и за преводачи, но езикът е на високо терминологично ниво – на английски или френски език.

Съветът на ЕС приема платени стажанти само веднъж годишно, като кандидатстването приключва на 31 август. Има възможности и за неплатени практики, процедурата за които приключва на 1 април. За стажовете в съда няма неплатени опции. Те се провеждат от октомври до февруари и от март до юли, като крайните срокове за кандидатстване са съответно 1 май и 1 октомври. Съветът на ЕС е изцяло базиран в Брюксел, докато Съдът на ЕС е в Люксембург. 

Комитет на регионите, Икономически и социален комитет

Консултативните органи на ЕС също набират стажанти два пъти в годината, отново с опции за възнаграждения и без. Комитетът на регионите и Икономическият и социален комитет са базирани в Брюксел, а стажантските им програми са отново по пет месеца. Сроковете за кандидатстване са през март и през юли всяка година, а стажовете се провеждат от септември до февруари и от февруари до юли.

Европейска сметна палата

Може би най-интересен за хората с икономическо образование е стажът във финансовите институции на ЕС като Европейската сметна палата, Европейската централна и Европейската инвестиционна банка. Банките обаче имат собствен подбор, който не минава през платформата на EU Careers и е доста по-специализиран.

Стаж в Сметната палата е по-лесно постижим и по-подходящ за млади специалисти. Всъщност това е единственият стаж със заплащане, за който могат да кандидатстват и студенти. Условието е да имат минимум завършен втори курс на своето обучение в сферите на финансите, икономиката или одита.

Друга особеност на Европейската сметна палата е, че кандидатстването за стаж в нея е целогодишно - там краен срок няма. Освен това се търсят хора и с немски език. Базата на институцията е в Люксембург и стажът се провежда изцяло там. Възнагражденията на платените стажанти са 1120 евро на месец.

Европейски омбудсман

Европейският омбудсман целогодишно набира стажанти в най-различни сфери. Предварително планирани стажантски конкурси има през април и през август, но когато се появи необходимост от определени специалисти, свободните позиции се публикуват на сайта на институцията и през останалите месеци. Те са значително по-малко, отколкото в останалите институции, но пък стажът е изключително интересен. Владеенето на перфектен английски е задължително и обикновено се изисква юридическо образование. Стажът е или в Страсбург, или в Брюксел.

Лошата новина при евростажовете е, че няма как да получите оферта за работа. Колкото и добре да сте се представили по време на стажа, можете да се надявате единствено на това да ви задържат малко по-дълго, например за общо 9-10 месеца. Причината е, че процедурата за кандидатстване за постоянните места е много по-сложна. Дори най-ниските позиции в европейската администрация са четири пъти по-високо платени от стажантските, а социалните придобивки са огромни. Отговорностите пък са несравнимо по-големи.

Въпроси и отговори:

Колко струва животът в Брюксел, Страсбург и Люксембург?

Стандартът на живот в основните административни градове на ЕС е сравнително еднакъв. Квартирата на централно място в града е около 700 евро на месец, като обикновено се споделя със съквартирант – т.е. разходът е около 350 евро месечно. Заедно с режийните, храната и транспорта месечната издръжка на един човек е не повече от 800 евро. Това означава, че със заплата от 1200 евро на месец при платените стажове може да донесете у дома около 2000 евро.

Покриват ли се разходите за самолетните билети?

Да, но само при платените стажове. Парите за път се възстановяват, след като приключи стажът.

Трябва ли да приложа сертификат за владеене на език?

Ако имате сертификат, можете да го приложите, но не е задължително и не е фатално, ако нямате. Достатъчно е копие на дипломата, където е посочено, че сте учили съответния език или достатъчно дълго пребиваване в съответна държава, в която езикът е официален. Езиковите умения се проверяват в документите за кандидатстване, при попълването на апликационната форма, както и в евентуално телефонно интервю.

Да приложа ли препоръки от всички предишни работодатели?

Няма смисъл. Излишните документи обикновено не се гледат. Изберете работодателя, който е най-престижен - например има международна дейност, или пък този, който е най-релевантен на стажа, за който кандидатствате и би могъл да ви представи най-добре. Ако имате опит от държавната администрация, непременно изтъкнете него. Той е огромно предимство.

Какъв формат за CV да използвам и всичко ли да включа в него?

Задължително използвайте формата на Europass за автобиография и бъдете максимално подробни. В условията на конкурсите той е посочен само като опция, но всъщност е създаден именно за кандидатстване в структурите на европейските институции и на държавната администрация.

Такова CV невинаги е най-подходящото за бизнеса, защото той не се интересува от всичките ви компетенции в най-големи детайли, а и няма време да чете описания от четири страници. ЕС обаче има и интерес, и време.

Мога ли да кандидатствам в сфера, различна от моята специалност?

Документите се оценяват от гледна точка на работата в конкретната дирекция и нейните нужди. Ако кандидатствате за стаж в областта на комуникациите или маркетинга например, а до момента в автобиографията си имате опит само като финансист, няма да сте най-подходящият кандидат за

мястото. Хубаво е да се съобразите с опита си, въпреки че имате интерес в друга насока. Така шансовете ви ще са по-големи.

Нямам никакъв предишен опит. Имам ли изобщо шанс?

Опитът в областта, в която кандидатствате, е плюс, но не навсякъде е задължителен. И без него имате големи шансове, стига да сте били активни в хода на своето академично обучение. Всякакви допълнителни курсове и обучения, които сте преминали, както и сертификатите, които имате, наклоняват везните във ваша полза. Същото важи за участието в програми за академичен обмен като "Еразъм", членството в международни студентски организации като AISEC, също и за доброволческия труд.

Допълнителният чужд език, който владеете, дори да не е европейски, също е предимство, особено за стажове в областта на международните отношения.

Ако в момента не отговаряте на изискванията, можете да кандидатствате през есента или догодина. В това време опитайте да придадете стойност на CV-то си, като се включите в различни инициативи и стажове. Възползвайте се от възможностите за опит в българската държавната администрация.

Как да увелича шансовете си?

Кандидатурите се оценяват по точкова система, която обръща голямо внимание на образованието, активността, опита и мотивацията. Получавате допълнителни точки, ако в момента се обучавате или вече сте придобили по-висока образователна степен като магистратура или докторантура.

Не подценявайте попълването на апликационната форма. Тя е изключително подробна и целта й е максимално бързо и лесно да отсява невнимателните кандидати.

В тази форма на няколко места трябва да посочите мотивацията си. Тези места се четат наистина, така че вложете старание. Там трябва да покажете елементарно познаване на функционирането на Европейския съюз и неговите идеи. Не е задължително да знаете в детайли историята на съюза, но покажете, че ви е грижа и че осъзнавате разликата между това да кандидатствате там, а не в кол-център.

В никакъв случай не оставяйте кандидатурата си за последния момент.Подгответе всичко необходимо предварително, защото е възможно например да не догледате отворените въпроси, които обикновено имат лимит на думите и изисквания за оформлението. Същото важи и за документите. Внимавайте със сроковете, когато документите ви трябва да се изпратят и по пощата.

Как да получите още информация

Официалната европейска платформа за подбор EU Careers има свой "посланик" за всяка отделна държава, който разяснява процедурите за търсене и кандидатстване за стаж в европейска институция. За България това е Маргарет Тачева. Нейната задача е да отговаря на всеки въпрос, свързан с първите стъпки към върха на "европейската мелба".

Можете да се свържете с нея на [email protected], както и да посетите някоя от отворените й лекции в български университети. Следващата е на 11.05 т.г в Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Поредицата "Образование" е част от специално издание на "Капитал". Статиите от нея ще намeрите на capital.bg/obrazovanie

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


3 коментара
 • 1
  ivanharalanov avatar :-|
  Иван Хараланов

  ...дай-Боже повече стажанти, за да чуваме все по-малко "...в тая държава..." от хора, които познават чужбина само от филми и списания...

 • 2
  daskal1 avatar :-|
  daskal1

  Хайде по-реалистично. Масовите "интерншипи" - платени стажове са в немски бизнеси които плащат 600 евро на месец, много скромно съществуване но безценнен опит (със знаене на немски и английски). местата по Евроисъюзните нституции са крайно ограничени, особено тези с платен стаж и родителите трябва сериозно да се бръкнат в джоба за да изпратят чедата си. После, процентът на българските студенти които и искат, и могат да работят в реални условия за съжаление не е толкова висок по ред причини, от масовизацията на нискокачественото образование предлагано от т.н. "висши учебни заведения" до трудовите навици и езиковата и професионална подготовка на студентите. Моите частияни наблюдения са че повечето от стажантите в Зап. Европа са българи вече обучаващи се в чужбина

 • 3
  huba_buba avatar :-P
  Huba_Buba

  Страхотна и много полезна статия, която макар и за кратко обхваща една доста широка тема ! Благодаря ви, Капитал !!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход