Бизнес климатът продължава да се влошава и през април

Спадът спрямо предходния месец се дължи основно на негативно развитие на показателя в промишлеността

Несигурна икономическа среда и недостатъчно търсене на вътрешния пазар. Това са двете основни притеснения на мениджърите в промишлеността, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за бизнес климата през април. Около половината предприемачи са посочили тези два фактора като пречка за развитие на бизнеса в сектора. Така показателят в промишлеността е намалял с 4.2 пункта в сравнение с март. Така спадът в общия бизнес климат за април е 0.6 пункта на месечна база и се дължи изцяло на по-негативните очаквания в промишлеността.

През март основният фактор, който доведе до влошаване на бизнес климата, отново беше свитото потребление и най-вече резкият спад при търговците на дребно.

Повече от необходимото

Предприятията в промишлеността са съобщили и за излишък на мощностите си. Средното им натоварване достига едва 68%, което е с 3.4 пункта под нивото от януари. Според мениджърите от сектора в близко бъдеще ще продължава да има излишък заради по-ниско от очаквано търсене. Положителната новина е, че все пак през последните три месеца се наблюдава спад при този показател. За сравнение, през март очакванията за бизнес състоянието и производствената активност през следващите месеци се бяха подобрили.

В търговията на дребно, която отчете значителен спад през март - месеца след протестите, бизнес климатът остава на приблизително същото ниво. Прогнозите на търговците за развитието на отрасъла през следващата половин година обаче са се подобрили, основно заради по-положителни очаквания за обема на продажбите. През април анкетата отбелязва засилване на негативното влияние на фактора "несигурна икономическа среда" (с 24.3 пункта), който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостатъчното търсене. Те бяха основният проблем в сектора през март.

Приятна изненада

"Настроението" в най-пострадалия от кризата сектор - строителството, пък се е подобрило значително в сравнение с март. По данни на НСИ бизнес климатът в отрасъла се е повишил с 4.4 пункта, което се дължи основно на очаквания за увеличение на новите поръчки в строителството през следващата половин година. Същевременно обаче анкетата отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането. В сектора основен проблем, който затруднява дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от финансовите проблеми, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Най-вероятно е подобрението на очакванията да се дължи и на наближаващия летен сезон, който обикновено е по-силен за строителните предприемачи. През април миналата година например, показателят се беше покачил с цели 8.7 пункта. Подобрение, макар и минимално, има и в сектора на услугите. Там показателят се е увеличил с 0.6 пункта.