Започва обновяване на дублиращия път на магистрала "Люлин"

Ремонтът на отсечката ще струва 11.2 млн. лв. с пари по програма "Регионално развитие"

Основен ремонт на този път не е правен повече от 25 години.
Основен ремонт на този път не е правен повече от 25 години.    ©  Мария Съботинова
Основен ремонт на този път не е правен повече от 25 години.
Основен ремонт на този път не е правен повече от 25 години.    ©  Мария Съботинова

Агенция "Пътна инфраструктура" започва рехабилитация на третокласния път между София и Перник, който е и дублиращо трасе на магистрала "Люлин". Ремонтните работи ще продължат 114 дни, съобщи Ангел Ангелов, началник на отдел в пътната агенция. "Очаква се 18-километровата отсечка да бъде готова до началото на есента.

Обновяването ще се изпълнява поетапно и пътят няма да се затваря за движение, обясни директорът на софийското пътно управление инж. Михаил Рашков. По думите му това е било и едно от изискванията към изпълнителя на строителните работи.

Трасето

Ремонтираният участък започва от софийския квартал Суходол, минава през Мало Бучино и Голeмо Бучино (поправено на 7 май) стига до пернишкия квартал Мошино. Трасето попада в границите на две областни пътни управления – София и Перник. Въпреки че е важна транспортна връзка между двата града, основен ремонт на този път не е правен повече от 25 години.

Сега финансирането е осигурено по оперативна програма "Регионално развитие". Общата стойност на проекта е 11.2 млн. лв. с ДДС, от които 10.7 млн. лв. са за строителни работи и 294.2 хил. лв. - за надзор на изпълнението.

Изпълнител е сдружение "Трейс Запад", в което влизат "Трейс груп холд", Пи Ес Ай и "Трейс София".

Рехабилитацията ще бъде изпълнена по метода на т.нар. студено рециклиране, при което съществуващата настилка се натрошава и влага обратно в ремонтираните участъци. Само при София и Перник ще се полагат нови пластове асфалтобетон.

Ремонтът включва също подмяна на настилките, хидроизолацията, предпазните огради и маркировките на четири големи съоръжения по трасето. Ще бъдат възстановени и системите за отводняване.

По програмата

Обновяването на пътя София - Перник е част от проектите в четвърти етап на програма "Регионално развитие". До момента по нея на територията на софийското пътно управление са финансирани и разширението на южната дъга на околовръстния път, както и рехабилитацията на шосето до село Ковачевци.

На територията на област Перник проектите са три – пътищата от града до Брезник и до село Стрезимировци, както и трасето Блатешница – Байкалско – Драгомирово, за което предстои издаване на разрешение за ползване.

Общо в рамките на първите четири етапа от програма "Регионално развитие" са сключени договори за финансиране на 49 пътни отсечки в цялата страна, посочи Ангел Ангелов. При всички са реализирани икономии на средства, с които се финансират пети и шести етап от програмата. Петият включва рехабилитацията на три отсечки на територията на областите Велико Търново, Търговище и Ямбол. Общата дължина на ремонтираните трасета е 46 км, а стойността им – 29.4 млн. лв. Шестият етап включва две пътни отсечки от второкласната и третокласната мрежа. Те са на обща стойност 22.9 млн. лв. и с дължина 35 км. Разположени са на територията на общините Враца и Ямбол.